top of page

1948, 1967, ניבאו בספר דניאל

פשות וברור כמו אור יום

(שלוש השנים החשובות ביותר בהיסטוריה המודרנית של ישראל. והוכחה של על טבעי)

גם נבואות על 2018, 2024 

UPDATE: Genesis 1:14 אומר לנו כי האורות בשמים הם בעיקר עבור סימנים.


"הסימן הגדול" בפרק 12 בספר ההתגלות מתאר מערך שמימי של הכוכבים וכוכבי הלכת בשמים. פסוקים 1 ו -2 של נבואה זו 2000 שנה התגשמו ב -23 בספטמבר 2017. תוכנת אסטרונומיה מאשרת כי יישור זה מתרחש פעם אחת בהיסטוריה האנושית.


ב -13 בנובמבר, 2017 היה נדיר ביותר יופיטר שיתוף פעולה ונוס עם קרבה ובהירות כי היה באותה ליגה כמו אחד בשנת 2 לפנה"ס. אשר רבים מאמינים כי היה חלק סימן של בית לחם. זה ונוס צדק יחד ב 13 בנובמבר מסמל פסוק 5 של התגלות 12, המתאר את האירוע Rapture - היעלמותו של תלמידיו הנאמנים של ישוע, לא נוצרים תרבותיים.
עד היום המדהים ניתן היה לקשר את הקשר עם אלוהים, שלטים אלה ועוד רבים, ומצביע על יום החנוכה 8 ועל הצבעת האו"ם הנבואי המדהים לגנות את ירושלים כבירת ישראל. באמצעות ההצבעה ההיסטורית הזו בבית המשפט העולמי, העולם רשמית גינה רשמית את המילה של אלוהים, ואת אלוהים. אלוהים יהיה עכשיו רשמית רשמית להתחיל שיפוט על העולם.


מאז 20 בדצמבר, אלוהים סיפק סדרה של סימנים נבואיים מדהים רמזים אשר חשף את העיתוי שלו עבור Rapture ואת תחילת התקופה טיימס של 7 שנים לפני חזרתו של ישו לשלטון מירושלים במשך 1000 שנה. עדויות מוחלטות מצביעות על ה -31 באוקטובר 2018.


אתה צריך לקרוא את האתר הזה, אבל חשוב יותר, אתה צריך לראות את כל קטעי הווידאו שלי, חלקים 1 עד 5, בפלייליסט על הערוץ שלי ב- YouTube clearwrittendotnet. תוכל לקבל כתוביות בספרדית באמצעות התכונה 'הגדרות YouTube'.


אם אתה מעוניין ללמוד על סימנים מדהימים רבים אלוהים כבר שופך החוצה במהלך השנה והשנים האחרונות, אשר חושפים העיתוי שלו, אז אתה צריך ot לצפות בסרטון זה https://youtu.be/vuQqMX1_emk. אתה יכול לגשת קטעי וידאו חשובים חלקים 1 - 5 מהתפריט בחלק העליון של הדף הזה, אבל לא זה וידאו הנבואה האחרונות.


כמו כן, בחלק המשאבים הנוספים באתר זה קישרתי לשפע של קטעי וידאו מדהימים, על מגוון רחב של נושאים, מארכיאולוגיה שמוכיחה את התנ"ך, לחוויות המוות הקרוב והאמת על חטיפות חייזרים, על לוחמה רוחנית ועל האמת מאחורי העידן החדש רוחניות ויוגה.

אתה עומד לקרוא את המידע המדעים ביותר שקראת אי פעם

לפנה-ס 334 + 2300 שנים = 1967

(אין שנה אפס כאשר עובר מלפנה”ס לסה”נ, כך צריך להוסיף שנה אחת בעת

ביצוע חישוב זה )

 1967 = השנה השנייה החשובה ביותר בהיסטוריה המודרנית של ישראל

 

איך זה ? פשות מאוד

 

דניאל פרק ח

 

דניאל מקבל חזון לעתיד בשני חלקים. החלק הראשון הוא הקרב בין האיל והעז, והחלק השני עוסקבאירועים מטרידים שיתרחשו במקדש הקודש.

לאחר החזון המלאך גבריאל מפרש אותו לדניאל. הוא אומר לדניאל “האיל אשר-ראית ... מלכי, מדי

ופרס” ו “והצפיר השעיר, מלך יון” (דניאל ח כ-כא). גבריאל גם מספר לדניאל כי החלק השני של החזון שלו שעסק בירועים המטרידים “ויאמר הנני מודיעך, את אשר-יהיה באחרית הזעם : כי, למועד קץ” (דניאל ח יט)

 

זמן קצר לאחר אלכסנדר הגדול הגיע לשלטון, הוא ניסה לכבוש את הפרסים, ולהסיר את השפעתםמן יוון. הקרב החשוב שלו, והמאבק החשוב ביותר בכיבוש זה היה קרב גרניקוס בלפנה”ס 334.

 

בהקשר היהודי, משמעותו של קרב זה ותבוסתם של הפרסים על היוונים סימנה את המעבר משלטון מדי-פרס לשלטון ההלניסטי על ישראל ויהודה.

לפני שהסביר את תוספתם של 2300 שנים ל-334 לפנה”ס, השווים ל -1967, ראוי לציין כמה מןהפרטים הנבטים המעניינם ביותר בנבואה זו. בגלל הדיוק המדהים הזה, חוקרים החילונים התבלב  http://www.clealrywritten.netבעבר על התקופה בה כתב ספר דניאל. באתר האינטרנט שלי, 

במקטע משאבים נוספים, קישרתי מאמר אקדמי על העדויות שפורסמו לאחרונה ממגילות ים המלח, שספר דניאל לא נכתב במאה השנייה ליפני הספירה, כפי שחשבו חוקרים רבים בעבר.

א) דניאל ח ה “ואני אייתי מבין, והנה צפיר-העזים בא מן-המערב על-פני כל-הארץ, ואין נוגע, בארץף והצפיר-קרן חזות, בין עיניו”.  אלכסנדר והיוונים באו מן המערב אל אנטוליה (היום תורכיה) כדילהילחם נגד הפרסים. הצבא של אלכסנדר היה הראשון בהיסטוריה להסתמך על פרשים סוס, ולכן

מדוע עז נסע “על-פני כל-הארץ, ואין נוגע, בארץ”

ב) בחזון העז המייצגת את יוון, מביסה את האיל המייצג את מדי-פרס, בדיוק כשם שאלכסנדר הביס את הפרסים בגרניקוס. דניאל ח ז “וראיתיו מגיע אצל האיל, ויתמרמר אליו ויך את-האיל, וישבר את-שתי קרניו, ולא-היה כח באיל, לעמד לפניו, וישליכהו ארצה וירמסהו, ולא-היה מציל לאיל מידו”

 

ג) דניאל  ח כא-כב “והצפיר השעיר, מלך יון, והקרן הגדולה אשר בין-עיניו, הוא המלך הראשון(אלקסנדר הגדול). והנשברת--התעמדנה ארבע, תחתיה : ארבע מלכיות מגוי יעמדנה, ולא בכחו” מאות שנים לאחר שנכתב בספר דניאל, על מותו של אלכסנדר הגדול, נחלקה ממלכתו לארבעמלכות הלניסטיות שלא שמרו על כוח הממלכה הראשונה. ארבעת הגנרלים של אלכסנדר קיבלו כלאחד ממלכה למלוך

 

ד) בחזון רואה דניאל כי איל “היו לו שתי קרניים, ושי הקרניים היו גבוהות, אבל אחת מהן איתהגבוהה יותר מהשנייה, והקרניים גבוהות יותר”  את האיל הוא ציין שיש שתי קרניים כי הם מייצגיםאת שני המלכים של האימפריה המדינית והאימפריה הפרסית. אימפריות אלה התאחדו בשנת 550לפנה”ס כאשר האימפריה פרסי הדומיננטית הביסה את האימפריה המדינית. הסיבה שהקרן אחתהיתה גבוהה יותר מאשר השנייה, משום ששני המלכים לא היו שליטים שווים, והאימפריה הפרסית

היתה דומיננטית יותר. הסיבה שהקרן הגבוהה עלתה לבסוף, היתה משום שהאימפריה הפרסיתהיתה צעירה יותר מאימפריה המדינית

 

ה) דניאל ח ו “ויבא, עד-האיל בעל הקרנים, אשר ראיתי, עמד לפני האבל, וירץ אליו, בחמת כחו”

הפרסים לא העריכו את אלכסנדר וחיכו ליוונים על גדות נהר גרניקוס, אשר השביתו את הנשק הטוב ביותר שלהם, את מרכבותיהם. עם הגעתו של אלכסנדר, הגנרלים יעצו לו לעור במחנה לפני לתקוף אבל אכסנדר דחה את עצותיהם והוביל את צבאתו ישר לקרב, לחייב דרך הנהר “עם כוח פרא”.

 

לגבי החלק השני של החזון שגבריאל אומר “ויאמר הנני מודיעך, את אשר-יהיה באחרית הזעם, כי,

למועד קץ” (דניאל ח יט) דניאל מקבל תיאור של השליט להתעורר בזמן הזעם, וגם תיאור של עשרה אירועים שיקרו בבית המקדש היהודי. גבריאל נשאל “ואשמעה אחד-קדוש, מדבר, ויאמר אחד קדוש לפלמוני המדבר, עד-מתי החזון התמיד - את החזון על הרקורבן היומי (טקס היומי במקדש) - 

והפשע שמם (התייחסות לאירוע מהסוף הימים במקדש)--תת וקדוש וצבא, מרמם”  (דניאל ח יג)שאליו משיב גבריאל “ויאמר אלי--עד ערב בקר, אלפים ושלש מאות, ונצדק, קדש” (דניאל ח יד)גבריאל מבהיר שוב לדניאל שהחזון הוא “ומראה הערב והבקר אשר נאמר, אמת הוא, ואתה סתם

החזון, כי לימים רבים” (דניאל ח כו) (לכן, ההבנה של החזון הוא לא אטום עכשיו כי אנחנו מתקרבים לסוף הימים)

 

המובן הרחב של חוק נבואי של יום-אחת-על-שנת-אחת עושה 2300 ימים = 2300  שנים

 

(מדרפר יד לד) “במספר הימים אשר-תרתם את-הארץ, ארבעים יום--יום לשנה יום לשנה תשאו

את-עונתיכם, ארבעים שנה, וידעתם, את-תנואתי”

 

(יחזקאל ד ה) “ואני נתתי לך את-שני עונים למספר ימים שלש-מאות ותשעים יום ונשאת עון

בית-ישראל”

 

(יחזקאל ד ו) “וכלית את-אלה ושכבת על-צדך הימיני שנית ונשאת את-עון בית-יהודה ארבעים יום יום לשנה יום ללשנה נתתיו לך”

 

1967 = 2300 + 334 -

 

(כי אין שנה אפס החישוב מחייב תוספת של 1)

 

לסכם, דניאל מקבל מאת המלך גבריאל חזון מפורש של החזון של קרב גרניקוס בשנת 334 לפנה”ס. בהתייחסות לשאלה מתי יתרחשו אירועים של סוף הימים במקדש, המלך גבריאל אומר לדניאל

להוסיף 2300 שנה, שנותן לנו 1967.

 

1967 היא השנה השנייה החזובה ביותר בהיסטוריה הישראלית המודרנית. זוהי השנה של מלחמת ששת הימים, כאשר ירושלים המזרחית (העיר העתיקה, הבירה העתיקה) ואת שטח הר הבית הובאו תחת שיטה יהודית לראשונה מזה 19 מאות שנים.לכן, בהבאת שחזור בית המקדש קרוב יותר,כאשר “המקדש ישוחזר למצבו החוק” (דניאל ח יד).אשר ימלא נבואות רבות אחרות על שיקום שלה בזמן של סוף הימים. לדוגמה : יחזקאל מ-מח, זכריה י כא, דניאל יב יא, יהושע ב ב. המקדש היהודי הוא המקום הקדוש ביותר ביהדות, ושרידי המקדש העתיק מונחים מתחת לכיפת הסלע, על מכלולהר המקדש. כיום מתפללים יהודים דתיים בשרידי הקיר המערבי של מתחם העתיקות, ומצפים ליום בו יבנו מחדש את בית המקדש.

 

1967, השנה השנייה החשובה ביותר בהיסטוריה המודרנית של ישרל, ברורה כמו אור יום בתנ”ך!צריך לקבל את תשומת לבך, שכן היא עדות שאין לערער על טבעי ! גם לקבל 1967 בהקשר של

התנ”ך, הוא עדות שמראה כי נבואה בתנ”ך הוא השראה אלוהית ! אין הסבר הגיוני אחר. לא ניתןלחשב את הסיכויים לקבל 1967 בתנ”ך, יחד עם תיאור נבואי של המקדש בימים האחרונים. לכן, זה לא יכול להיות צירוף מקרים. לכן, אם נשמר נימוקים רציונליים, יהיה עלינו לשקול מחדש את השקפת עולמנו. 1967 הוא מספר, המספרים הם אובייקטיביים, ואינם כפופים לפרשנויות חלופית. זו הסיבה שגבריאל נותן לנו את המספר הזה בדניאל. אולם אם בשל ההשלכות על השקפת העולם של ההטיות הקרומות של האדם על החיים ועל העולם, יש להימנע מחשיבה ברורה, כנה מבחינהאינטלקטואלית, ואתה אחד מאלה הסובבים את המסקנה הזאת על סדר היום המקדים, או שזו

נומרולוגיה, אז אתה לא יודע מה הוא נומרולוגיה, ואני מאוד ממליץ לך לקרוא בעיון את זה שוב.למעשה, זה פשות כל כך שאפילו ילד יכול להבין את זה. התרבות שלנו יש לה נטייה מוחצת נגד על טבעי, ולכן אני מבין אנשים רבים עדיין  לא ידעו מה לחשוב על המידע זה. בכל מקרה זה ניהיה יותר ויותר מעניין

 

בתנ-ך שנה 1948 ו -1978

(כמו גם 2016 ו 2023)

 

דנייאל יב  

 

688 + 1290 שנים = 1978
688 + 1335 שנים = 2023

ההתגלות יא ו דניאל יב

688 + 1260 = 1948 שנים

אך הם נגזרים ? שוב, זה לא יכול להיות פשוט יותר ...

 

דניאל יב

ראשית, אומר המלאך מיכאל לדניאל, כי לגבי החזון שלו על “הזמנים של סוף הימים” בפרק זה, “יתבררו וחתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל-רשעים והמשכלים יבינו” (דניאל יב י)“ישטטו רבים”  - התיימסות לימינו המודרניים - “ותרבה הדעת” - שוב, התיימסו לעידן המודרנית
 שלנו. מיכאל אומר כי הידע של הזמן של סוף הימים הוא “סתמים וחתמים הדברים עד-עת קץ”(פסוק ד ושוב הדגיש בפסוק ט) לכן, ידע זה נפתח בזמן של סוף הימים. ולכן, אם אנחנו חכמים (ולא רשעים), אני ואתה יכולים לקרוא ולהבין את זה - את המשמעות של 1948, 1967, ו 1978. אחת הסיבות שהוא היה סגור היא כי להריך תאריכים אלה לא היה אפשרי לפני המאה ה20.

להבין את 688 לסה-נ 

 

בנבואה על 1967 גבריאל נותן את ה334 לפנה”ס כי שנת תחילת. הנבואות על 1948,1978 ו 2023 יש להם גם שנת תחילת. שלוש הנבואות הללו משתמשות באותה שנת 
תחילת -668 לסה”נ, כפי שאנו רואים מדניאל פרק ח, וב1967 בית המקדש היהודי הוא המפתח. כמו כן, בפרקי בנבואה של 1948, 1978, ו 2023 אנו מוצאים גם התייחסות
למקדש היהודי, יחד עם תיאורים נוספים של אירועי מטרידים לגבי המקדש -לאחר שהואנבנה מחדש. תיאורים אלה ושל סוף הימים, מספרים לנו כי שנת ההתחלה שבה ניתן להוסיף את המספר השנים קשורה איכשהו למקדש -בדרך שלילית.כיפת הסלע, המקום הקדוש השלישי באסלאם, החלה להיבנות בשנת 688 לסה”נ. כיום היא נימצאת על חורבות בית המקדש הישן, על אדמת בית המקדש בירושלים. וזה מה שמונע, כיום, הבית המקדש לבנות מחדש, ואת האקסים היומי במקדש להתחיל, אשר לאחר מכן 
לחנוך את תקופה של סוף הימים.לכן, כי כיפת הסלע מונעת את סוף תקופת ההתחלה, ומונעת את סוף הנבואה מלהגשים, השנה שבה החלה להיבנות היא רלוונטית ביותר. 
במשך זמן רב חוקרים הנבואה תהו מאיזו שנה להתחיל להוסיף את שלוש המספרים של השנים. עכשיו זה ברור, ואת ההוכחה היא כי התוצאות לא יכולות להיות עמוקות יותר.

הנה שני פסוקים עם מספר שנים נתון, יחד עם הפניות מטרידות על המקדש בתקופה סוף הימים. דניאל יב ו : “ויאמר לאיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר עד-מתי קץ הפלאות”המלאך מיכאל אומר לדניאל שזה יהיה 1260 ימים. דניאל יב ז : “ואשמע את-האיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר וירם ימינו ושמאלו אל-השמים וישבע בחי העולם כי למועדמועדים וחצי וככלות נפץ יד-עם-קדש תכלינה כל-אלה”. בעברית עתיקה יום אחת מתייחס ל 1 שנה, יומיים = שנתיים, חתי יום = 0.5 שנים, כך 3.5 שנים. עד המאה ה-8 לפנה”ס, כל התרבויות העתיקות השתמשו ב-360 יומנים (הסיבה לאליפסה מחולת ל -360 מעלות), כך ש3.5 שנים = 1260 ימים. עוד דרך שיש לנו לדעת ש 3.5 שנים = 1260 ימים היא כי 
בפסוקים מקבילים את אותה תקופה מכונה להיות 42 חודשים, בספר ההתגלות יא ב, 
ובאותה ספר בפסוק יג ה. 42 מחולק ב30 ימים לחודש שווה 1260. בספרי דניאל וההתגלות יש בסך הכל 7 קטעים המתייחסים ל -1260 ימים. שימו לב למספר הזה (1260), כפי שהואגם יהיה מפתח בכתב הזה מאוחר יותר.

 

688 + 1260 שנים = 1948
 

688 + 1290 שנים = 1978

1948

1948, 14 במאי, הוא השנה והיום של לידתה מחדש של ישראל לאחר 19 מאות שנים. זה ממלא את איספור הנבואות של לידתה מחדש של ישראל ואת הריכוחים של העם היהודי.כולל נבואה של

ישעיהו : “מי-שמע כזאת מי ראה כאלה היוחל ארץ ביום אחד אם-יולד גוי פעם אחת כי-חלה גם-ילדה ציון את-בניו” (ישעיהו סו ח). ישראל נולד ביום אחדהיו לה ממשלה, צבא, ומשטרה רשמית ביום אחד. יום אחד הוא אומה, אז בריטניה עזב פלסטין בלילה ולמחרת ישראל הוכר בעולם באומה. אף אומה מעולם לא נולדה ביום אחד כפי שעשתה ישראל.את הריכוז ואת התחייתו מחדש של ישראל הגשימו את נבואה יציאת מצרים השנייה שבספר ירמיהו טו. הנה פסוקים יד עד כא :”יד והעברתי את-איביך בארץ לא ידעת כי-אש קדחה באפי עליכם תוקד. טו אתה ידעת יהוה זכרני ופקדני והנקם לי

מרדפי אל-לאר, אפ, תקחני דע שאתי עליך חרפה. טז נמצאו דבריך ואכלם ויהי דבריך לי

לששון ולשמחת לבבי כי-נקרא שמך עלי יהוה אלהי צבאות. יז לא-ישבתי בסוד-משחקים

ואעלז מפני ידך בדד כי-זעם מלאתני. יח למה היה כאבי נצח ומכתי אנושה מאנה הרפא היו תהיה לי כמו אכזב מים לא נאמנו. יט לכן כה-אמר יהוה אם-תשוב ושיבך לפני תעמד

ואם-תוציא יקר מזולל כפי תהיה ישבו המה אליך ואתה לא-תשוב אליהם. כ ונתתיך לעם הזה לעם הזה לחומת נחשב בצורה ונלחמו אליך ולא-יוכלו לך כי-אתך אני להושיעך ולהצילך

נאם-יהוה. כא והצלתיך מיד רעים ופדתיך מכף ערצים” וגם עמוס ט טו “ונטעתים על-אדמתם ולא ינתשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם אמר יהוה אלהיך” ישעיהו יא יא-יב “יא והיה

ביום ההוא יוסיף אדני שנית ידו לקנות את-שאר עמו אשר ישאר מאשור וממצרים ומפתרום ומכוש ו מעילם ומשנער ומחמת ומאיי היום. יב ונשא נס לגוים ואסף נדחי ישראל ונפצות

יהודה וקבץ מארבע כנפות הארץ” ... יהודים הגיעו מיותר מ-100 מדינות, ומהארבע כנפות הארץ במשך המאה ה -20.  לתאר את ההיסטוריה המלאה והמרתקת של איך קרה כל זה -כולל מלחמת

1948 עם הערבים, שהיהודים היו צריכים להפסיד, והבריטים סייעו לערבים - כהיות מופלאים, כלל

לא לא רציונלי. שלא לדבר על העובדה שיהודים נשארו אנשים ברורים לאורך כל הזמן הזה. לא

אנשים עתיקים אחרים נשרו כמוהם. “שמעו דבר-יהוה גוים והגידו באיים ממרחק ואמרו מזרה ישראל יקבצנו ושמרו כרעה עדרו” (ירמיהו לא ט)

 

יש  עוד מלא נבואות שכאלה שכבר התגשמו, עם תיאורים מדויקים של הצבירה הסופית. יש גם

תחזיות מפורטות רבות, כמו למשל כמה מאות שנים לפני פריצות הדרך המודרניות המאפשרות את

זה, המדבר הצחיח שהיה הארץ ישראל היה הופך לנס החקלאי המודרני שהוא היום (ישעיהו לה א). גם מיכה ד א : “והיה באחרית הימים יהיה הר בית-יהוה נכון בראש ההרים ונשא הוא מגבעות ונהרו עליו עמים” היום אנשים זורמים לירושליםה, העיר שבראש ההרים, שמרוכזת בהר הבית על הר ציון. אין עיר אחרת שהיא הנקודה הדתית, בעיני אנשים רבים, כמו ירושלים כיום.

 

 יש קישור לקטע וידאו קצר שממחיש בצורה  clearlywritten.net (באתר האינטרנט שלי

מדהימה את האביב 1948 (1948 אפריל ליר דיוק). אני מאוד ממליץ לצפות בסרטון הזה!)

1978

1978, היא השנה השלישית החשובה ביותר בהיסטוריה היהודית המודרנית כאשר ישראל

נתנה את סיני למצרים בתמורה לשלום במסגרת הסכמי קמפ דייוויד. כך מתחיל תהליך

“שטחים תמורת שלום”.

 

כדי להיות ברור, האירוע של התועבה שגורמת השממה, שמיכאל מתאר, לא התרחשה

בשנת 1978 (ולא ב 688), אבל תתרחש בימים האחרונים\בסוף הימים. גם לא את

האירועים של הימים האחרונים על המקדש המתואר במעברים האחרים קרו ב 1967, או ב 1948. הם אירועי הימים האחרונים. זו פרספקטיבה של 3500 שנה, ושלוש השנים

המשמעותיות בהיסטוריה המודרנית של ישראל, שניתנו לדניאל וליונתן ,לפני 2700 ו -1900 שנה, הם רק הוכחות עבורנו. הם מוכיחים את הנבואה, ומצביעים על הזמן הכולל של

האירועים של הסוף הימים בנוגע למקדש. שלוש השנים האלה מראים שהזמן הכללי המוביל  לאירועים של סוף הימים במקדש, באופן טבעי, זה העליה של היהודים לישראל.

 

688 + 1335 = 2023

 

2023

 

השנה האחרונה שדניאל קיבל היא 2023, נתון בפסוקים האחרוים של ספר דניאל - ספרנבואי אינטנסיבי על הסוף הימים, ואת העידן החדש של עולמנו. המלאך מיכאל אומר

לדניאל : “ואתה לך לקץ, ונתוח ותעמד לרגלך, לקץ הימין” (דניאל יב יג). היום בסןף הימיםהואי יום ה-י - השיא של הזמן המיעוד של סןף הזמנים (זכריה יד). “אשרי המחכה ויגיע :לימים--אלף, שלש מאות שלשים וחמשה” (דניאל יב יב). אין ספק שהמלךמיכאל מתייחסכאן ליום ה-י, עם התגלות של מספר 1335 לדניאל בפסוקים האחרונים של הספר. לחשב

2023 מהמספר 1335 אושר באופן הגיוני בכך ששני המספרים האחרים בדניאל יב חושפים את השנים הראשונות והשלישיות החשובות ביותר בתולדות ישראל.

 

 688 + 1335 = 2023

 

עבור אלה שיש להם ידע מוגבל לגבי התנ”ך ואת סוף הימים, אני יסביר בהמשך מה הוא יום ה-י וכיצד הוא השיא של סוף הזמנים.

 

מאוד מעניין שאנחנו לא רק מקבלים את המספר 1948 מהמסר 1260 בספר דניאל, אלא גם מהספר ההתגלות. ההתגלות היא הספר האחרון בברית החדשה, וכמו דניאל, גם קשור

לסוף הזמנים. אין ספק ששפר ההתגלות גם השראה אלוהית. תן לי להסביר שהסיכויים של

זה בלתי ניתנים לחישוב, לכן זה בלתי אפשרי שזה צירוף מקרים. אין שום מסקנה רציונלית אחרת לקבל את 1948 מן ההתגלות, פשות, ברור, והגיוני. אני אסביר את המשמעות של כל זה בתוך רגע.

 

 

למה הם התאריכים האלה בתנ”ך ? שליש מהתנ”ך הוא נבואה לצורך אלוהים חושף ומוכיח את עצמו. הוא גם אוהב להשתמש במספרים כדי לתקשר ולהפגין את עצמו. מספרים הם

אובייקטיביים ולא סובייקטיבים. אין לטעות שרק אלוהים היה יכול לשים את המסרים האלה בתנ”ך. 1948, 1967, 1978, שלוש השנים החשובות ביותר בהיסטוריה המודרנית של

ישראל, המוכיחים את הנוסא של התנ”ך, שהוא שחזור נבואי של ישראל לפני סוף העידן,

ותחילת העידן החדש.

.

 היא שנה מאוד חשובה עבור ישראל, ואת העולם  2017

 

שנת  -2017 ברור כמו אור יום בתנ”ך, כמו כן, אני אראה בוודאות את התאריך

 החשוב ביותר בשנת 2017 !!!

אני אתאר עכשיו 7 דברים מדהימים ביותר.  בשביעי אני אראה איך השנת 2017 ניתן למצוא בתנ”ך. אני מבטיח זה יהיה הדבר המעניין שלמדת אי פעם. לאחר מי כן, אני אראה איזה תאריך מדויק בשנת 2017 סביר היום החשוב של השנה. תאריך זה נמצא גם מאוד בבירור בתנ”ך. מה שחזוב במצות תאריך זה בתנ”ך הוא השלכותיו על העולם. אתה תהיה המום !

 

יש גם קישורים למידע נוסף על כל הדברים המהדימים הבאים באתר האינטרנט שלי. כמו כן, אם אתה מוצא את המידע הזה מעניין, אנא תעביר את הקישור לאתר שלי לאחרים !

 

א -נוסטרדמוס

 

אם אתה לא יודע מי זה נוסטרדמוד, אתה בטח חדש לתרבות המערבית. ליפני חמש מאות שנה כתב האיש הזה כשישה אלפים תחזיות לעתיד בצורת  קוואטרנס. בכתב הבאה הוא

מתאר בבירור את האפיפיור הנכוחי. נבואות נוסטרדמוס אינן משתוות לכתבי דניאל, כי

תחזיות נוסטרדמוס נגזרות משיטת ניחוש, וגם לעתים קרובות הוא השתמש בניסוח סתום,

ולכן רבים מכתביו נראים מעוננים. אמנם, נוסטרדמוס עשה מספר תחזיות מדויקות להפליא.

כולל זה :

 

המאה ה-6 - כתיבה 25 (1)

עד ידי חודש מרץ (2) יהיה לסכל את המונרכיה

של הגייד הגדול (3) יהיה בצורת הסניות,

צעיר (4) שחור (5) אדום (6) ייקח את ההיררכיה (7)

המפיקים יפעלו ביום של טפטוף (8)

 

1 - נוסטרדמוס חי במאה ה-16, ולכן המאה ה-6 היא המאה ה-21

2 - פרנציסקוס נבחר לאפיפיור במרץ 13, 2013

3 - המונרכיה של הדייג הגדול היא הכינוי של שלטון האפיפיור

4 - זה אולי שנוי במחלוקת, אבל אפשר לטעון שהוא צעיר לעומת דוקמיו, אבל חשוב יותר,

קתולים רבים מתארים אותו כי צעיר, מרענן, וכן להחיות עבור הכנייסה הקתולית

5 - הוא הישועי הראשון להיות האפיפיור. הוא היה סופריור מחוזי של הישועים. מכנים

“גלימות שחורות”, הישועים ידועים על לבוש השחור שלהם. המנהיגים שלהם מקלים מן

התקשורת את הכינוי המזלזל של “האפיפיור השחור”

6 - אדום הוא הצבע הרגיל של הקרדינלים, ופרנציסקוס היה קרדינל לפני שהפך לאפיפיור

7 - היררכיה, מילה ממוצא יווני, שמשמעותה “שלטון הכהן הגדול”

8 - המפיקים (הקרדינלים) בחרו את האפיפיור החדש ביום גשום (במרץ)

 

מלבד חיזוי נוסטרדמוס להיות ראוי לציון, והוכחה של על טבעי, מה שמעניין במיוחד הן

פעלים תיאוריים המשמשים למה האפיפיור הזה בעל חשיבות. הוא אומר האפיפיור הזה

“סיכל” אץ המונרכיה של הדייג הגדול, ו”יתפוס את ההיררכיה”. הוא אומר שהמונרכיה של

הדייג הגדול (הכנסייה האפיפיורית והכנסייה הקתולית) תהיה בצורת הרסניות. כאשר נבואה זו נחשבת יחד עם נבואת הידוע של מלאכי הקדוש על האפיפיורים שאומר כי האפיפיור הזה הוא

האפיפיור האחרון, זה נהיה הרבה יותר מעניין.

ב -נבואות של האפיפיורים - שנכתב על ידי מלאכי הקדוש

נכתב על ידי מלאכי הקדוש, הארכיבישוף של המאה ה-12 של ארמה, אירלנד, הנבואות שלהאפיפיורים הוא סדרה של 112 ביטויים קצרים, בלטינית, אשר מנבאים כל האפיפיוריםהקתולים מאז המאה ה-12. למשל ,האפיפיור יוחנן פאולוס השני היה האפיפיור ה-110,ותואר כ”ליקוי השמש” (בנדר 1969, עמ 95). המשמעות נמצאה בהתרחשות של ליקוי חמה על תאריכי הלידה של יוחנן פאולוס השני (18 במאי, 1920) והלוותיו (8באפריל 2005).

לאחר יוחנן פאווס השני, ה111 מתוך 112 האפיפיורים בנבואה תוארה כ”תפארת הזית”.נבואותיו של מלאכי הקדוש על האפיפיורים ידועות היטב, ומכיווין שסופה של הכנסייה

הרומית הקתולית צפוי לבוא עם האפיפיור ה-112, לפני בחורת האפיפיור ה-111,הקרדינלים נבנו לא כדי לבחור מישהו שיש לא קשר עם “זית”. יוזף אלויס רצינגר נבחר

להחליף את יוחנן פאולוס השני, ואני מניח שהוא לא קיבל את המסר, כי אחר כך הוא לקח

את השם בנדיקטוס ה-16. בנדיקטוס הקדוש היה איש חשק במאה ה-6, שהוליד את הסדר הבנדיקטיני. המסדר הבנדיקטיני היה חזק בכנסייה הקתולית במשך מאות שנים, והסמל

שלהם - הזית. חברי המסדר נקראים אוליבאים, ומנהיג הסדר נקרא “תהילת הזית”.

 

הנבואות מסתיימות באפיפיור המזוהה כאפיפיור ה-112 והאפיפיור האחרון. האפיפיורהאחרון בנבואה מקבל תיור מאוד ארוך. התיור אומר שהאפיניות שלו יהיה לכאורה לחפוףאת חורבן העיר רומא. (ספר ההתגלות מתאר גם את החורנות של העיר רומא בסוף הימים).על פי הנבואות האפיפיורים, פרנציסקוס הוא האפיפיור האחרון. על פי נבואת נוסטרדמוס,נאמר לנו כי האפיפיור הנוכחי הוא לא בחור טוב כל כך, “המונרכיה של הדייג הגדול יהיהבצורת האסניות”. המשפת “צרות הרסניות” מעניינות לאור נבואת מלכאי על חורבן רומא.בכל מקרה, מעניין לשקול את הסיבה מדוע לא יהיה עוג אפיפיור בעתיד, אם יום-ה יתרחשבקרוב.

“יאמר אליו ישוע אם-לא תראו אתות ומופתים לא תאמינו” (יוחנן ד מח)

ג -שמיטה

המספר 7 הוא המספר תנכי של השלמה, שלמות, או ספציפית המחבר האלוהי. מעל 500פעמים בתנ”ך מספר 7 משמש להרות את המגע של אלוהים או האלוהות על משהו. למעןהעניין, ישנם 7 צבעים בקשת בענן, 7 תווי נגינה, 7 רמות בטבלה המזורית עבור אלמנטים, 7 יבשות, 7 אובייקטים במערכת השמש שלנו הנראים לעין בלי מזוינת, 7 הכוכבים העגלההגדולה המצביעים על כוכב הצפון, המשמש לניווט במשך מאות שנים, והלאה ו אלאה ...

 

שמיטה, היא שנה של שחרור. אם לעומת זאת, לא מכבדים את מנוחה שאלוהים ציווה, זההפך להיות שנה של פסק דין וקריסה. ביום האחרון של המחזור הזה של שבע שנים, כלהחובות מחויבים להימחק, מוביל לשחרור פיננסיים. השיחרור הזה כל שבע שנים קורה ביוםהאחרון של השנה היהודית, יום כ”ט בחודש אלול.

 

ספטמבר 17, 2001, היה היום שבו הבורסה נפתח לאחר 11\9. יום זה היה גם היוםהאחרון של השמיטה.

 

ספטמבר 29, 2008, היה היום האחרון הבא למחזור השמיטה.  באותו בוקר, הפעם

הראשונה והיחידה בהיסטוריה, פעמון הפתיחה בבורסה של ניו יורק לא צלצל כלל.

 

באותו יום היה שוב, אחרי היום האחרון של השמיטה של 2001, את יום הפסד הגדול ביותר בהיסטוריה השוק, מבחינת נקודות לאיבוד. ההפסד היה  בידיוק 777.7 נקודות, ושוב, כמו בשנת 2001, 7%.

 

כדי להיות ברור, הסיכויים שזה יקרה פעמיים, הם בלתי ניתנים לחישוב ולכן לא יכול להיות

צירוף מקרים. לחשוב שזה צירוף מקרים יהיה בלתי רציונלי, ויהיה תוצאה של הטיה מעוגנת

עמוק של הנושא של קיום אלוהים. אם למעשה, ימים הפסדים אלה באלול כ”ט, מרמזים על מגע של אלוהים, אז זה גם מרמז לאלוהים יש את היכולת להשפיע על מיליארדי עסקאות,

וגם כי 11\9 תוכנן על ידי אלוהים. זה גם מרמז שאלה סימני אזהרה עבורנו. השמיטה לא רק מסמל שחרור (של חובות כספים), אלא גם של נפילה או קריסה. אני אכתוב על זה מאוחר

יותר, ואני מבטיח לך שתמצא את זה מאוד מעניין.

 

תיארתי עכשיו את האירוים בימים האחרונים של השמיטה של שנת 2008 ו -2001. אני

שומר את התיאורים של האירועים המעניינים והמשמעותיים שהתרחשו שנות השמיטה של 1994 ו-1987 לאחר כך. עם זאת אני אזכור בקצרה כאן כי 1987 ראה את יום ההפסדים

הגדול ביותר בהיסטוריה של הבורסה במונחים של אחוזים. ביום אחד איבד 22 % -- כמעט כפול מזה של 1929, אם 12 %. את היום השני השחור של 1987 קרה באלול כ”ט. כמו כן,

שנת השמיטה 1973, איתה שוק בדוב השביעי וההיפוך הכלכלי ההיסטואיה של ארה”ב.

שוק הדובים הזה התגבר בעקבות משבר הנפט של 1973, שהיה תוצאה של מלחמת יום

כיפור בישראל. זה היה האירוע הראשון מאז ההשפל הגדול, עם השפעה מתמשכת על

הכלכלה של ארה”ב.

 

אם העובדה שהתרסקות אלה תואמות עם השמיטות והיום המחיקה שלהן, מרמז סלידהתנכי, אז זה מעניין שהן נעשו גרועות יותר ויותר עם הזמן, ובמקביל מה שיטענו הוא הירידההמתקדמת של התרבות האמריקאית של שנות ה-60, את הבייבי בומר. כמו כן, אםהשמיטה מסמלת התמוטטות, האם האירוע  11\9 -- שהתרחזה בשיא השמיטה ב-2001

-- היתה סימן כלשהו ?

 

איזה אירוע משמעותי וחשוב התרחש ביום האחרון של מחזור השמיטה ב -2015 ? זה אחד מהמפתחות להבנת מה באמת קורה בעולם שלנו היום.

ד -שנת היובל

שנת היובל היא השנה שסופה של שבע מחזורים של שנות השמיטה. כלומר, שנת היובל מתרחשת אחת ל -49 שנם. על פי תקנות תנכים היתה לשנת היובל השפעה מיוחדת עלהבעלות והניהול של האדמה בארץ ישראל. היובל עוסק בעיקר בקרקעות, ברכוש ובזכויותקניין, וחוזר לארץ ולשבט. זה יכול לאשר בויקופדיה, וגם מן הקטעים הבאים :

 

ויקרא כה ח : “וספרת לך, שבע שבתת שנים--שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך, ימי שבעשבתת השנים, תשה וארבעים שנה”

 

 ויקרא כה י : “וקדשתם, את שנת החמשים שנה, וקראתם דרור בארץ, לכל-ישביה, יובלהוא, תהיה לכם, ושבתם איש אל-אחזתו, ואיש אל-משפחתו תשבו”

 

ספר יחזקאל מדבר על שנת היובל שבמסגרתה יוחזר הרכוש לבעלים המקורי (אוליורשיהם)

 

בלוח השנה היהודי, 1917 - 1918, היתה שנת היובל. התחיל ב -4 בספטמבר 1917 בלוח השנה הגרגוריאני. בנובמבר 1917 הבתיימה מלחמת העולם הראשונה, ובריטניה קיבלה את המנדט מחבר הלאומים לפקח על שטח פלסטיו, לאחר תבוסתה של האימפריההעותומאנית. גם, בנובמבר 1917 נכתבה הצהרת בלפור על ידי שר החוץ הבריטי ארתורגיימס בלפור. אשר, לראשונה מזה 19 מאות שנים, הקימה “בית לאומי לעם היהודי”בעקבות הצהרת בלפור, חלה רצף של גלים מרכזיים של יהודים שעלו לישראל, כשהראשון היה בשנת 1917.

 

זה מדהים שההצהרה ההיסטורית של בלפור התרחשה בשנת היובל ! בהתחשב בכךשהיובל התנכי עוסק בקרקעות וזכויות קניין. והשנה לחזור לבית של העצמם  (או יורשיהם),ואת שבט שלהם.  עם זאת, זה הופך להיות אפילו יותר מעניין, כי אותו דבר קורה בשנההיובל הבאה.

 

שנת היובל היא גם השנה הראשונה למחזור השמיטה הבא של 49 שנים, כך ש -48 שניםנוספות נוספו לשנת היובל 1917-1918, שווה ל -1965-1966, ובכך מסתיים המחזור.בשנה שלאחר מכן, השנה החמישים, של 1966-1967, אייתה שנת היובל. זו היתה שנתמלחמת ששת הימים, שבה החזירה ישראל את בירתם העתיקה של ירושלים המזרחית-העיר העתיקה. הבירה העתיקה נכנסה לבעלות לאומית יהודית בפעם הראשונה ב 19מאות שנים. שזה יקרה גם בשנה היובל זה דבר משהים ! הסיכויים שהיהודים שרדו כעם,כאשר לא שרדו עוד עמים עתיקים, וחזרו לארץ שלהם כפי שהובטה, זה דבר מהים בפניעצמו. אבל אניו להתאים בשנת היובל, פעמיים, הסיכויים הם בלתי ניתן לחישוב.

 

אם המניע הזה ימשיך הוא יביא לכך שהר הבית יהיה בשליטה יהודית בשנה היובל הבאה.המניע זו מדגימה תהליך בן שלושה שלבים, החזר העם היהודי לארצו ושיבת ישראל.ראשית, החזרה של העם היהודי לארץ ישראל (שנה היובל 1917-1918). שני, החזירה של העיר הבירה העתיקה של ירושלים (שנה היובל 1966-1967). שלישי, יכול להתייחס לשטח הר הבית ולשיפוץ בית המקדש (שנה היובל 2016-2017 ) ?שנת היובל לאחר 1966-1967 הוא ספטמבר 13, 2015 עד אוקטובר 3, 2016. עם זאת,

השנה של 2014-2015 היה לא רק השנה האחרונה של מחזור היובל בתוך 49 שנה, זההיה השנה האחרונה של 70 מחזורים היובל מאז יהושע וכלב נכנסו לארץ הקודש בפעםהראשונה. מכיוון ש -70 יובלים הושלמו עבור ישראל, זהו יובל של יובלים, והוא דורש יובלנוספת, אוקטובר 4, 2016 - ספטמבר 22, 2017. זמןכתיבת שורות אלה הוא מאי, 2016.כיום, השטח המורכב של הר הבית נשלט על ידי הווקף האסלאמי הירושלמי, עם משמורתעל ירדן.  שאינם מוסלמים רשאים להיכנס לשטח במשך שעה אחת, פעמיים ביום, ויהודים,כולל אזרחי ישראל, אינם רשאים להיכנס לשטח. כל המקומות הקדושים של דתות אחרותבישראל פתוחים לכולם כל היום.

ה -ירחי הדם

 

“ויאמר אליו ישוע אם-לא תראו אתות ומופתים לא תאמינו” (יוחנן ד מח)

 

“ונתתי מופתים בשמים ממעל ואתות הארץ מתחת דם וש ותימרות עשן”  

(מעשי השליחים ב יט)

 

“השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני הוא יום יהוה הגדול והנורא” (יואל ג ד)

 

ליקוי ירח מלא תמיד מייר אקפט שיגרום לירח מראה אדום. צבע האדום נגרמת על ידי קרני

השמש דרך האטמוספרירה של כדור הארץ - אותו אפקט דגורם לשקיעות להיראות אדומות.

באסטרונומיה, טטרדה היא  סדרה של ארבעה ליקויי ירח מלא בתוך שנתיים, ללא

התערבויות ליקויי ירח חלקי. ליקויי הירח בטטרדה נקראים “ירח דם”, כאשר כל ארבעת

ליקויי הירח בוך שנתיים חופפות עם ימי חג יהודים.

סדרה של ירחי דם החלה באפריל 15, 2014 והסתיימה בספטמבר 28, 2015. את אלה

באביב התרחשו בפסח, ואת אלה בסתיו התרחשו בסוכות. זו הייתה הפעם התשיעית במשך 2000 שנה שטטרדה חפפה חגים יהודים, והפעם הבאה יהיה בעוד 500 שנה מהיום.  זוהי הפעם הראשונה במשך 2000 שנה ששני ירחי הדם התרחשו בשנה השמיטה. האחרון של

ירחי הדם היה בספטמבר 28, 2015, וזה היה גם “סופר-מון”, כאשר הירח מתקרב מאוד

לכדור הארץ. הירח הדם הזה  נראה בישראל.

 

מה שמעניין הוא שכל אחד מ ה8 טטרד הקודמים, נשאו אירועים משמעותיים הקשוריםלנושא הכתיבה הזה. בלי ליפור יותר מדי בהיסטוריה של כל אחד, שני הטטרדס האחרוניםלא יכלו להיות יותר מעניינים. לא היו ירחי דם טטרד כמעט ב500 שנה באותה תקופה עםירח דם טטרד בקנה אחד עם מלחמת ערבי-ישארלי ואת לידתה של ישראל בשנת 1948.לא יאומן, אבל הירח עדם טטרד הבאה בקנה אחד עם מלחמת ששת הימים ואת כיבוש הבירה העתיקה של ירושלים המזרחית על ידי העם היהודי ב -1967.

 

בדומה לשלוש השלבים של הגשמת הנבואה במחזור היובל, ירחי הדם הזה מעיד על כךשהירח האחרון של ירחי טטרד 2014-2015 יחפוף עם בי המקדש היהודי שייכנס לאומההיהודית. בדומה להיובל של הארץ, עיר הבירה, הר הבית -- ראשית הלידה הארץ ישראלב -1948, השנייה הבירת ירושלים ב -1967 ... השלישי הר הבית ב2017 (?). (ירחי הדםשל 2014-2015 ללא ספק הבצע על תאריך מסוים בשנת -2017 ...  תראה את זה מאוחריותר). ירחי הדם של -1948, עולים בקנה אחד עם מלחמה שישראל נכפתה עליה, וכתוצאהמכך נולד הארץ ישראל. ירחי הדם של -1967, התנגשו גם עם מלחמה שיראל נכפתה עליה, וכתוצאה מכך בירתה העתיקה של ירושלים נכנה לישראל. האם ישראל עלולה להיכנסלמלחמה שתביא לכך שישראל תשלוט בהר הבית השנה ?

 

הזכרתי קודם לכן כי היה אירוע משמעותי שהתרחש ביום האחרון של מחזור שמיטהב -2015. ביום הזה, 13 בספטמבר, 2015 , התנגש צה”ל עם ערבים בהר הבית.

אגף המודיעין גילו תוכנית להתפרעות מאורגנת בהר הבית, עם מפגינים שאוחזים סלעיםוזיקוקים, כמו גם מחסומים בכניסה למסגד אל-אקצא.  כמו כן גם גילו פצצות. הכוונה שלהמפגינים היתה לעצן את תנועותיהם של המבקרים היהודים במתחם לקראת ראש השנה.נערים ערבים הצליחו ליצור מהומה בינלאומית על הר הבית. מדינות ערביות גינו אתהפפשיטה של צה”ל על הר הבית, וזה היה תחילת הגל הנוכחי של הטרור בישראל. כתוצאה, השר לביטחון של ישראל החלה לפקפק “סטטוס-קוו” הקיים לגבי הר הבית. זה מענייןלשקול אם האירועים אלה יסלימו למשהו גדול יותר. האירוע הזה התרחשה ביום שלהשמיטה, ועל ערב שנת היובל. מעניין מאוד ששנת -2017  ניתן למצוא בתנ”ך.

 

ו -המסתורי ט-אב

מלחמת העולם השנייה

באוגוסט 2, 1941, היינריך לוזה, הרייכסקומיסר “אוסטלנד”, הציג טיוטה של “קווים מנחיםזמניים לטיפול היהודי”. היהודים היו להיות מסומנת מהאזורים הכפריים ומרוכזים בשטחיםשל העיר איפה שהאוכלוסייה השולטת היו היהודים. “שם גטאות נועדו להיווצר” והיהודיםשהיו מסיגלים לעבוד היו אמורים לעבוד בעבודות כפייה. זה היה ההסדר הראשון במהשהפך להיות את “הפתרון הסופי” ואת השואה.

 

2 באוגוסט, 1941, היה ט”אב. זה היה תחילתו של אחד האסונות הגדולים ביותר בהיסטוריההיהודית. בשנים שלאחר מכן רוכזו יהודי אירופה, רכושם וזהותם נלקחו, ן -2 מתוך 3 יהודיםנהרגו.

 

שנה לאחר מכן, ב -22 ביולי, 1942, החל המבצע הנאצי הסודי הנקרא האקציה הגדולהבוורשה. במשך האקציה יהודים הוכו באיומים יום-יומיים, צעדו דרך הגטו והורכבו בכיכרתחנת אומשלגפלץ למה שנקרא “יישוב מחדש למזרח”. משם נשלחו על רכבות השואהלמחנה השמדה בטרבלינקה. 22 ביולי, 1942, הייתה תחילתם של המחנות ההשמדהושל השואה, וזה היה ט”אב.

מלחמת העולם הראשונה

גרמניה נכנסה למלחמ העולם הראשונה ב -1 באוגוסט, 1914, כאשר הכריזה מלחמה עלרוסיה. מבלי להיכנס לפרטים היסטוריים רבים, מלחמ העולם הראשונה גרמה לגאות גדולהשל  יהודים לאירופה ורוסיה, והיא הביאה לעלייה אנטישמיו ופוגרומים קשים בעקבותהמלחמה. ה -1 באוגוסט היה ט”אב. מלחמת העולם הראשונה הובילה גם למלחמת העולםהשנייה ולשואה

ספרד

בימי הביניים, בספרד, היתה ליהודים תור זהב. הברה קיבלה את היהודים והחיים תרבותיוכלכלי  ודתי גדל. יהודים תרמו לחברה והשפיעו על התרבות הספרדית. האנטישמיותהתפתחה כאשר ממלכות אראגון וקסטיליה הגיעו יחד עם נישואיהם של פרדיננד ואיזבלהבשנת 1469. איחוד הממלכות הללו נתפס כאיחודה של ספרד, ותחתיהן התקיים שלב השיאשל ה”רקונקוויסטה”. פרדיננד ואיזבלה סייעו גם הם להציג את האינקוויזיציה הספרדית.האינקוויזיציה היה נגד יהודים שלחצו להתגייר לקתוליות, אך לאחר מכן הואשמו בכך שעדייןעוסקים בחשאי ביהדות. הם נעצרו, נחקרו, עונו ולפעמים נהרגו. ולבסוף בשנת 1492 הוציאו פרדיננד ואיזבלה את צו האלוהמברה, והעניקו ליהודים בספרד ארבעה חודשים כדילהתנצר לקתוליות, לצאת מספרד, או להיהרג.

 

התאריך נקבע ל -31 ביולי, אבל הוא הוארך כמה ימים עד 2 באוגוסט. ביום הזה המונייהודים מילאו את נמלי ספרד והיגרו למקומות אחרים בים התיכון. כתוצאה מכך, רבים מתובדרכים רבות, בים, ובמדינות שונות. עידן ספרד כמולדת גדולה לעם היהודי נגמר. בגירושנרשם כאחד האסונוד הגדולים ביותר בהיסטוריה היהודת ב -2000 השנים האחרונות,והיהודות הספרדית מעולם לא התאוששה. התאריך של 2 באוגוסט, 1492, היה ט”באב.

 

זה מעניין לציין כי כריטופר קולומבוס הפליגה עבור גילויו של העול החדש למחרת. האירוניההיא שבגלל הטרגדיה הזאת, למחרת היתה תחילתו של המקלט הבטוח ביותר ליהודים -אמריקה. הרישום הראשון היומנו רשם ספינות חולפות עם יהודים נמלטים מספרד.

 

הנה עוד כמה עובדות מעניינות על קולומבוס : חוקרים משוכנעים עתה כי קולומבוס היה“מרנוס” - יהודי שהעמיד פני גיור, תרגל את הקתוליות כלפי חוץ, תוך תרגול סודי של

היהודות.  כמו כן, זוהי טעות כי פרדיננד ואיזבלה מימנו את המסע שלו. את ההלוואה למסעהזה ניתנה על ידי לואיס דה סנטנגל, הקנצלור של הבית המלכותי, וגבריאל סאנצז, גזברגבוה של אראגון. שניהם נולדו למשפחות יהודיות  שגירו לקתוליות. עזרה גם בא מאלפונסודה לה קבלריה סגן הקנצלר של אראגון וגם משפחתו היו יהודים שהתגיירו. חוקרים יודעיםעכשיו שקולומבוס היה מאוד דתי, ולחיות יהודים רבים בזמנו, הוא היה נלהב לשחרר אתירושלים מן המוסלמים. המותיבציה למסעו היתה למצוא זה למען שחרור ירושלים, ולמצואמקלט בטוח ליהודים.  זה גם מעניין שהוא היה אמור להפליג ב -2 באוגוסט, אבל דחה אותויום מתוך אמונות טפלות, כי אותו יום היה ט”אב (עד שנת 1492 היו אסונות היסטוריים רבים אחרים לעם היהודי)

 

 

משהו אחר התרחש באסון הנורא הזה ליהודים בשנת 1492. הגירוש, ואת האסון הבא הםנתקלו בארצות שהם ברחו, כל זה קרה באחד מהידחי דם טטרד  ב -2000 השנים

האחרונים. הטטרד הזה הוא מה שהזכרתי, שהגיע -500 שנה לפני הטטרדים שעלו בקנהאחד עם מלחמת ערבי-ישראלי בשנת -1948. כמו הירחים של 1948 ו -1967, תגליתו שלקולומבוס מה שבסופו של דבר תהיה שטח בטוח ליהודים, באה בעקבות טרגדיה אחרי ירחיהדם.

סדרה של ירחי דם החלה באפריל 15, 2014 והסתיימה בספטמבר 28, 2015. את אלה

באביב התרחשו בפסח, ואת אלה בסתיו התרחשו בסוכות. זו הייתה הפעם התשיעית במשך 2000 שנה שטטרדה חפפה חגים יהודים, והפעם הבאה יהיה בעוד 500 שנה מהיום.  זוהי הפעם הראשונה במשך 2000 שנה ששני ירחי הדם התרחשו בשנה השמיטה. האחרון שלירחי הדם היה בספטמבר 28, 2015, וזה היה גם “סופר-מון”, כאשר הירח מתקרב מאודלכדור הארץ. הירח הדם הזה  נראה בישראל.

 

מה שמעניין הוא שכל אחד מ ה8 טטרד הקודמים, נשאו אירועים משמעותיים הקשוריםלנושא הכתיבה הזה. בלי ליפור יותר מדי בהיסטוריה של כל אחד, שני הטטרדס האחרוניםלא יכלו להיות יותר מעניינים. לא היו ירחי דם טטרד כמעט ב500 שנה באותה תקופה עםירח דם טטרד בקנה אחד עם מלחמת ערבי-ישארלי ואת לידתה של ישראל בשנת 1948.לא יאומן, אבל הירח עדם טטרד הבאה בקנה אחד עם מלחמת ששת הימים ואת כיבוש הבירה העתיקה של ירושלים המזרחית על ידי העם היהודי ב -1967.

 

בדומה לשלוש השלבים של הגשמת הנבואה במחזור היובל, ירחי הדם הזה מעיד על כךשהירח האחרון של ירחי טטרד 2014-2015 יחפוף עם בי המקדש היהודי שייכנס לאומההיהודית. בדומה להיובל של הארץ, עיר הבירה, הר הבית -- ראשית הלידה הארץ ישראלב -1948, השנייה הבירת ירושלים ב -1967 ... השלישי הר הבית ב2017 (?). (ירחי הדםשל 2014-2015 ללא ספק הבצע על תאריך מסוים בשנת -2017 ...  תראה את זה מאוחריותר). ירחי הדם של -1948, עולים בקנה אחד עם מלחמה שישראל נכפתה עליה, וכתוצאהמכך נולד הארץ ישראל. ירחי הדם של -1967, התנגשו גם עם מלחמה שיראל נכפתה עליה, וכתוצאה מכך בירתה העתיקה של ירושלים נכנה לישראל. האם ישראל עלולה להיכנסלמלחמה שתביא לכך שישראל תשלוט בהר הבית השנה ?

 

הזכרתי קודם לכן כי היה אירוע משמעותי שהתרחש ביום האחרון של מחזור שמיטהב -2015. ביום הזה, 13 בספטמבר, 2015 , התנגש צה”ל עם ערבים בהר הבית.

אגף המודיעין גילו תוכנית להתפרעות מאורגנת בהר הבית, עם מפגינים שאוחזים סלעיםוזיקוקים, כמו גם מחסומים בכניסה למסגד אל-אקצא.  כמו כן גם גילו פצצות. הכוונה שלהמפגינים היתה לעצן את תנועותיהם של המבקרים היהודים במתחם לקראת ראש השנה.נערים ערבים הצליחו ליצור מהומה בינלאומית על הר הבית. מדינות ערביות גינו אתהפפשיטה של צה”ל על הר הבית, וזה היה תחילת הגל הנוכחי של הטרור בישראל. כתוצאה, השר לביטחון של ישראל החלה לפקפק “סטטוס-קוו” הקיים לגבי הר הבית. זה מענייןלשקול אם האירועים אלה יסלימו למשהו גדול יותר. האירוע הזה התרחשה ביום של

השמיטה, ועל ערב שנת היובל. מעניין מאוד ששנת -2017  ניתן למצוא בתנ”ך.

 

ו -המסתורי ט-אב

מלחמת העולם השנייה

באוגוסט 2, 1941, היינריך לוזה, הרייכסקומיסר “אוסטלנד”, הציג טיוטה של “קווים מנחיםזמניים לטיפול היהודי”. היהודים היו להיות מסומנת מהאזורים הכפריים ומרוכזים בשטחיםשל העיר איפה שהאוכלוסייה השולטת היו היהודים. “שם גטאות נועדו להיווצר” והיהודיםשהיו מסיגלים לעבוד היו אמורים לעבוד בעבודות כפייה. זה היה ההסדר הראשון במהשהפך להיות את “הפתרון הסופי” ואת השואה.

 

2 באוגוסט, 1941, היה ט”אב. זה היה תחילתו של אחד האסונות הגדולים ביותר בהיסטוריההיהודית. בשנים שלאחר מכן רוכזו יהודי אירופה, רכושם וזהותם נלקחו, ן -2 מתוך 3 יהודים

נהרגו.

 

שנה לאחר מכן, ב -22 ביולי, 1942, החל המבצע הנאצי הסודי הנקרא האקציה הגדולהבוורשה. במשך האקציה יהודים הוכו באיומים יום-יומיים, צעדו דרך הגטו והורכבו בכיכרתחנת אומשלגפלץ למה שנקרא “יישוב מחדש למזרח”. משם נשלחו על רכבות השואהלמחנה השמדה בטרבלינקה. 22 ביולי, 1942, הייתה תחילתם של המחנות ההשמדהושל השואה, וזה היה ט”אב.

מלחמת העולם הראשונה

גרמניה נכנסה למלחמ העולם הראשונה ב -1 באוגוסט, 1914, כאשר הכריזה מלחמה עלרוסיה. מבלי להיכנס לפרטים היסטוריים רבים, מלחמ העולם הראשונה גרמה לגאות גדולהשל  יהודים לאירופה ורוסיה, והיא הביאה לעלייה אנטישמיו ופוגרומים קשים בעקבותהמלחמה. ה -1 באוגוסט היה ט”אב. מלחמת העולם הראשונה הובילה גם למלחמת העולםהשנייה ולשואה

ספרד

בימי הביניים, בספרד, היתה ליהודים תור זהב. הברה קיבלה את היהודים והחיים תרבותיוכלכלי  ודתי גדל. יהודים תרמו לחברה והשפיעו על התרבות הספרדית. האנטישמיותהתפתחה כאשר ממלכות אראגון וקסטיליה הגיעו יחד עם נישואיהם של פרדיננד ואיזבלהבשנת 1469. איחוד הממלכות הללו נתפס כאיחודה של ספרד, ותחתיהן התקיים שלב השיאשל ה”רקונקוויסטה”. פרדיננד ואיזבלה סייעו גם הם להציג את האינקוויזיציה הספרדית.

האינקוויזיציה היה נגד יהודים שלחצו להתגייר לקתוליות, אך לאחר מכן הואשמו בכך שעדיין

עוסקים בחשאי ביהדות. הם נעצרו, נחקרו, עונו ולפעמים נהרגו. ולבסוף בשנת 1492 הוציאו פרדיננד ואיזבלה את צו האלוהמברה, והעניקו ליהודים בספרד ארבעה חודשים כדילהתנצר לקתוליות, לצאת מספרד, או להיהרג.

 

התאריך נקבע ל -31 ביולי, אבל הוא הוארך כמה ימים עד 2 באוגוסט. ביום הזה המונייהודים מילאו את נמלי ספרד והיגרו למקומות אחרים בים התיכון. כתוצאה מכך, רבים מתובדרכים רבות, בים, ובמדינות שונות. עידן ספרד כמולדת גדולה לעם היהודי נגמר. בגירושנרשם כאחד האסונוד הגדולים ביותר בהיסטוריה היהודת ב -2000 השנים האחרונות,והיהודות הספרדית מעולם לא התאוששה. התאריך של 2 באוגוסט, 1492, היה ט”באב.

 

זה מעניין לציין כי כריטופר קולומבוס הפליגה עבור גילויו של העול החדש למחרת. האירוניההיא שבגלל הטרגדיה הזאת, למחרת היתה תחילתו של המקלט הבטוח ביותר ליהודים -אמריקה. הרישום הראשון היומנו רשם ספינות חולפות עם יהודים נמלטים מספרד.

 

הנה עוד כמה עובדות מעניינות על קולומבוס : חוקרים משוכנעים עתה כי קולומבוס היה“מרנוס” - יהודי שהעמיד פני גיור, תרגל את הקתוליות כלפי חוץ, תוך תרגול סודי של

היהודות.  כמו כן, זוהי טעות כי פרדיננד ואיזבלה מימנו את המסע שלו. את ההלוואה למסעהזה ניתנה על ידי לואיס דה סנטנגל, הקנצלור של הבית המלכותי, וגבריאל סאנצז, גזברגבוה של אראגון. שניהם נולדו למשפחות יהודיות  שגירו לקתוליות. עזרה גם בא מאלפונסודה לה קבלריה סגן הקנצלר של אראגון וגם משפחתו היו יהודים שהתגיירו. חוקרים יודעיםעכשיו שקולומבוס היה מאוד דתי, ולחיות יהודים רבים בזמנו, הוא היה נלהב לשחרר אתירושלים מן המוסלמים. המותיבציה למסעו היתה למצוא זה למען שחרור ירושלים, ולמצואמקלט בטוח ליהודים.  זה גם מעניין שהוא היה אמור להפליג ב -2 באוגוסט, אבל דחה אותויום מתוך אמונות טפלות, כי אותו יום היה ט”אב (עד שנת 1492 היו אסונות היסטוריים רבים אחרים לעם היהודי)

 

 

משהו אחר התרחש באסון הנורא הזה ליהודים בשנת 1492. הגירוש, ואת האסון הבא הםנתקלו בארצות שהם ברחו, כל זה קרה באחד מהידחי דם טטרד  ב -2000 השנים

האחרונים. הטטרד הזה הוא מה שהזכרתי, שהגיע -500 שנה לפני הטטרדים שעלו בקנהאחד עם מלחמת ערבי-ישראלי בשנת -1948. כמו הירחים של 1948 ו -1967, תגליתו שלקולומבוס מה שבסופו של דבר תהיה שטח בטוח ליהודים, באה בעקבות טרגדיה אחרי ירחיהדם.

 

יש הרבה אסון ליהודים שקרו ב ט-אב, אני אתן רק חלק מהם

צרפת

אותו דבר שהתרחש בספרד קרה בצרפת בשנת 1306. היה מפנה נגד היהודים, ונגד אלהשהתגירו לקתוליות, אך חנשדו בשמירת המנהגים היהודיים.  באמצע 1306 היה

אוצר-המלוכה של צרפת כמעת פושט רגל. המלך פיליפ “הוגן”, החליט לגרש את היהודיםובתוך כך לקחת את כל רכושם ולמכור אותם במכירה פמבית ולקחת את הכסף לעצמו.שוב נעקרו היהודים ונשטשו מחפצהים ומרכושם, במה שנקרא הגולה הגדול של 1306.יום ביצוע החוק והיהודים נעצרו היה יולי 22, 1306, וזה היה ט-אב.

אנגליה

אותו דבר קרה באנגליה. המלך אדוארד הוציא את צו הגירוש ב -18 ביולי, 1290. וזה היה. זה היה הגירוש הארצי הראשון של היהודים. גם ט-אב

מסעי הצלב

מסע הצלב הראשון נקרא על ידי האפיפיור אורבן, בתגובה לבקשת הקירסר הביזנטי.המטרה היתה להחזיר את התורכים, ובתוך כך לקחת את ארץ הקודש. האבירים והאיכריםבמערב אירופה צעדו לירושלים וטבחו מוסלמים, יהודים, ונוצרים אחרים. אבל זה לא היה רק בירושלים. יהודים נטבחו גם באירופה על ידי צבאות הצלבנים. בחודש הראשון לבדה נהרגו10000 יהודים וקהילות יהודיות נהרסו. מסע הצלב הראשון היה תקדים מסוכן - עלייתם של

התקפות מאורגנות ופופולריות נגד יהודים. תאריך ההתחלה הרשמי של מסע הצלב

הראשון נקבע ל -15 באוגוסט, 1906. וזה היה גם ט-אב.

מרד בר כוכבא

מרד בר כוכבא היה מרד היהודים של מחוז יהודה הרומי נגד האימפריה הרומית. המרדהובל על ידי שמעון בר כוכבא, אשר כמה יהודים לקחו כי המשיח. ב -4 ביולי, 135 לבפירההמרד נמחץ בסופו של דבר עם חורבן העיר ביתר, שהיה מבצר אחרון של בר כוכבא. כמהחוקרים מתארים את האירוע כגנוסייד, ומעריכים כי 100000 עד 500000 יהודים נהרגו.רבים מתו  מרעב ומחלות, ואלה ששרדו נמכרו לעבדות .4 ביולי, 135 לספירה היה ט-אב.

 

המרד זעם הקיסר הרומי אדריאנוס, והוא נעשה נתוש בדעתו למחוק קת היהודותמהפרובינציה. ברית מילה נאסרה, מחוז יהודה היה שמע של סוריה פלשתינה, ויהודים

גורשו מו העיר. עד המאה ה -7 ליהודים היה אסור להיכנס לעיר בעונש מוות, למעט יוםאחד בכל שנה : ט-אב. ירושלים נקראה על שם איליה קפיטולונה, הקרויה על שמו של האליופוטר קפיטולינוס. אדריאנוס פילס את אזור הר הבית וכיסה את שרידי בית המקדש היהודי הישן. הוא בנה מקדש ליפיטר, ששולב מאוחר יותר בתוך כיפת הסלע ומסגד אל אקצא.

 

מהו מקיר המסתורין של ט-אב ? איפה הכל התחיל ?

 

בית המקדש הראשון

בית המקדש הראשון (מוקד היהדות) שנבנה על ידי המלך שלמה, וממלכת יהודה, נהרסהעל ידי הבבליונים בהנהגת נבוכדנאצר בשנת 586 לפנה-ס. יהודה נלקחה לגלות בבל במשך70 שנה. על פי התלמוד במסכת תענית  חורבן בית המקדש הראשון התחיל ב ט-אבוהמשיך לשרוף אחרי העשירי באב.

בית המקדש השני

בית המקדש השני שנבנה על ידי עזרה ונחמיה, ולאחר מכן שופץ על ידי הורדוס, נהרס עלידי הרומאים באוגוסט 70 לסה-נ בט-אב. התפזרו אנושי יהודה, החל מהגלוץ היודית מארץהקודש ועד “קצוות הארץ” שיימשכו 2000 שנה. זה היה גם סופו של היהדות התנכית, ואתתחילתו של היהדות רבנית. מאז היא מסור בפסח לדקלם “שנה הבאה בירושלים”.

 

חורבן בית המקדש הראשון והשני, מקביל לשואה במונחים של דרגת אסון.

 

 יש כאן דפוס ברור. הט-אב הוא יום של אסון עבור היהודים. אבל סוג מסוים של אסון.העם היוהידי גורש מארצות זרות למרות המאות, אבל הטרגדיה והסבל החלו כאשר גורשומאדמותיהם בשנת 70 שלספירה. זה באילו במשך 2000 שנה העם היהודי מחדש אתהגלות מארצתם.

 

ויקרא כד ודברים כח נהיים מאוד מעניינים לאור המסתורין של ט-אב. פסוקים אלה נכתבו זמןרב לפני חורבן בית המקדש שלמה. כל מה שכתוב התגשם. זה אומר שישראל פנתהמאלוהים. אבל ההשזמה הגדולה של הפסוקים אלה לא הותה בשנת 586 לפסה-נ, כי למרות שגלות ישראל ב -70 שנה בבבל, זה היה שום דבר לעומת מה שקרה בשנת 70 לספירה.

בשנת 70 לסה-נ לא הובאו היודים לבבל במשך 70 שנה, הם לקצוות העולם במשך 2000שנה. כל טעות או הפניה מאלוהים שהיהודים ביצעו עד 70 לספירה היה צריך להיות גדוליותר מאשר בשנת 586 לפסה-נ. אך בשנת 586 לפנה-ס ע סגדו לאלים פגאניים והרימו אתילדיהם על מזבחות כדי להרוג אותם. אז מה היתה השגיאה האפשרית שבוצעה על ידי

היהודים בשנים שקדמו לשנת 70 לסה-נ, שיצדיק את העונש הזה ?! האם היהודים דחו את אלוהים באופן שהיה איכשהו גדול יותר, או אישי יותר, ממרדם בשנת 586 לפנה-ס ? והאם מישהו משמעותי בשנים שקדמו ל -70 לסה-נ ניבא שחורבן בית המקדש וירושלים יגיעו

בקרוב  ?

ז -(חלק א) 2017

 

זה מאוד מעניין איך 2017 נגזר בתנ-ך. ולא יכול להיותת פשוט יותר. ראשית, אני אראה

את ה -70 שבועות נבואה, בפרק ט בספר דניאל

הנבואה של ה -70 שבועות

דניאל ט כד

שבעים שבעים נחתך על-עמך ועל-עיר קדשך

 

בפרק ט, דניאל מקבל ידע מארכנגל גבריאל על 70 שבועות.

 הנה הפסוק ט

 

ותדע ותשכל

מן-מצא דבר, להשיב לבנות ירושלם עד-משיח נגיד--שבעים שבעה, ושבעים ששים ושנים,

תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ, ובצוק, העתים

 

בשנת 597 לפנה-ס ירושלים נהרסה וכל היהודים ביהודה, למעט מספר קטן של עניים עלהאדמה, גורשו לבבבל למשך שבעים שנה. בפסוק הזה אומר גבריאל לדניאל, כי מימי

פקודה לשקם את ירושלים, יהיו שבעה שבועות ן -62 שבועות (69 שבועות בסך הכל) עד“משיח נגיד”. “תשוב ונבנתה רחוב וחרץ, ובצוק, העתים”  ... זה חושף את נקודת המוצא שלנבואה 70 שבועות. התנ”ך מציג ארבע פקודות אפשריות, וגשרות, שעשויות למלא אתהתיאור הזה. שלושה מתוך ארבהת הם על מחדשד אל בית המקדש, במקום דווקא“ירושלים” העיר ו”החומה”. נחמיה ב א-ח הוא היחיד מבין ארבעת פסוקי התנך המדבר עלבניה מחדש של העיר והחומה : המלך ארטאקסרקס נתן צו בכתב על מתן נחמיה, מעברבטוח ואספקה לחזור לירושלים לבנות מחדש את העיר בשנת 445 לפה-נ.

 

כמו הנבואות הקודמות, כלל הנבואה של יום-שנה נותן 70 שבועות = 70 קבוצות של

  שנים. 490 שנים 7

 

מלבד הכלל של הנבאה יום-שנה, אנו יכולים לדעת כי 70קבוצות של 7 שנים הוא נכון, כיהמילה שבוע מתייחס ליחידה של 7. בראשית כט טו-כח הוא דוגמה לשימוש במילה שבועהן בשבעה ימים והן בשבע שנים באותו הקשר. בנוסף ויקרא כה ח, הוא דוגמה של אלוהיםלהנפיק פקודות עבור שנת שבתון שבו הוא התייחס כמו קבוצות של שבע שנים או “שבועות”. אנו יכולים גם לדעת כי 70 שבועות לא היה מילולי כי זה היה פשוט לא מספיק שמן לבנותאת המקדש. לבסוף, רמז נוסף הוא בדניאל י ב, כאשר הוא מתייחס לתקופה של שלושהשבועות, להבדיל זאת מן השבויות הנזכרים בפרק הקודם הוא כינה אותו “שבועות של ימים”

 

שוב, דניאל ט כה

 

 ותדע ותשכל מן-מצא דבר להשיב ולבנות ירושלם עד-משיח נגיד שבעים

שבעה ושבעים ששים ושנים תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העתים

 שנת נבואה

עד המאה ה -8 לפנה-ס כל תרבויות עתיקות בכל רחבי העולם השתמשו בלוח שנה של360 יום. זה היה הגיוני עבורם לעשות זאת. אייזיק ניוטון הצהיר כי כל העמים, לפני שיוודעלהם אורך השנה הסולארית, היו מניחים חודשים על פני הירח, ושנים לאחר שובם שלהחורף והקיץ, והאביב והסתיו, וביציר לוחות שנה עבורם פסטיבלים, הם העריכו שלושים יוםלחודש ירחי, ושתים-עשרה חודשים ירחיים לשנה, כשהם לקחו את המספרים סמוכים ביותר, וממנה הגיעו חלוקת האקליפטיקה ל -360 מעלות. לוח השנה של 360 יום היה בשימוש

בבבל בזמן כתיבו של דניאל.

 

יש המון דיגמאות של של לוח שנה של חודשים של 30 ימים בתנ-ך. ספר בראשית מספרעל המבול בימי נו אייר את לוח השנה של 360 יום על ידי הקלטה של 150 יומים מרווח עדהמים שככה מכדור הארץ. 150 הימים עתחילו ביום השביעי של החודש השני והסתיימו ביום השביעי של החודש השביעי (בראשית ז יא - כד, ובראשית ח ג - ד). ספר אסתר מציין עת

אותו שנה של  -360 ימים על ידי הקלטה של החג פורים.

 

הסופרים התנכים השתמשו ב -360 יום בשנה בחלקים ההיסטוריים והניבויים של התנ-ך.

דניאל כתב כי במשך שלוש וחצי שנים יהיה לאנטי משיח כוח מוחלט על העם הקדוש (דניאל ז כה). בספר ההתגלות יוחנן תיאר את אותה תקופה של שלוש

וחצי שנה (התגלות יג ה-ז) כמו 42 חודשים של 30 ימים כל אחד, בהיקף של 1260 ימים(התגלות יא ב-ג, והתגלות יב ו)

לכן (69 מחולק ב -7 = 483) 483 שנים מחולק 360 ימים = 173880 ימים

ארתחששתא הראשון עלה על כס המלוכה של האימפריה הפרסית ביולי 465 לפנה-ס

(אנציקלופדיה בריטניקה, 1990). העשרים שנת למלכותו החלה בחודש יולי 446 לפנה-ס.

ספר נחמיה ב א מספר לנו כי הגזירה התרחשה בשנה העשרים, כ -9 חודשים מאוחר יותר מהחודש ניסן. לפני המסורת העברית, כאשר הם יום של החודש אם לא נאמר במפורש, הוא נתון להיות היום הראשון של אותו חודש. כתוצאה מכך, יום הצו של צו ארתחששתא היההיום הראשון של ניסן בשנת 445 לפסה-נ מקביל ליום 14 בחודש מרץ בלוח השנה שלנו.תאריכים אלה התוודעו באמצעות חישובים אסטרונומיים במצפה המלכותי הבריטי ודיווחו על ידי רוברט אנדרסון.

 

ישוע החל את תפקידו בשנה ה -15 של טיבריוס (הבשורה על-פי לוקס ג א). טיבריוס החל

את שלטונו בשנת 14 לספירה, אז התפקיד של ישוע התחיל בשנת 29 לספירה. ישוע חגג

ארבעה חגי פסח במשך תפקידו (הבשורה על-פי יוחנן ב יג, ה א, ו ד, יט יד) כל אחד ב :

29 לספירה, 30 לספירה, 31 לספירה, ואת האחרון ב 32 לספירה.

 

בעזרת תרשימי הירח, אנו יכולים לחשב את התאריך המדויק של פסח עתיקים, כך שנוכל

לחשב את היום המדויק של כניסה של ישוע לירושלים : 6 באפריל, ,32 לסה-נ.

 

מ ה -445 לפנה-ס עד 32 לספירה יש 476 שנים לפי הלוח השנה הגרגוריאני

(לא 477 שנם, כי אין שנה אפס).

 

476 שנים מחולק 365 ימים = 173740 ימים

 

התאמת ההפרש בין מרץ 14 ן -6 אפריל מוסיף 24 ימים

הסתגלות עבור שנים מעוברות על פני תקופה 476 שנים מוסיף 116 ימים

 

המספר הכולל של ימים מ ה -14 במרץ, 445 לפנה-ס עד 6 בארפיל, 32 לספירה

173740 ימים + 24 + 116 = 173880

 

על פי לוח השנה שלו, דניאל אמר לנו שיהיו 173880 ימים בין הצו לבין הגעתו של המשיח !שוב, הסיכויים של זה להיות צירוף מקרים הם בלתי ניתנים לחישוב, ולכן בלתי אפשרי.גבריאל נתן לדניאל את היום המדויק של הצליבה של ישוע.

 

במהלך פסח האחרון שלו הוא מתואר כמציג את עצמו בגלוי כמלך ציון. מה שנקרא טריומפלכניסה נרשמה בכל אחד הבשורות ומילוי תהילים קיח כט, וזכריה ט ט. העובדה כי התיאורהזה תואם את הכניסה של ישוע לירושלים אילצה מחוקרים יהודים רבים להודות כי המשיחכבר הגיע.

 

שבוע ה -70

עד כה יש לנו 69 שבועות מתוך 70שבועות נבואה. ולכן השבוע ה -70 של שבע שניםנשאר. ישראל שוחזרה באורח פלא לאחר 2000 שנות הפסקה בהיסטוריה שלה, שתאורהכמצויה בין השבועות ה -69 וה -70 בנבואה של ה -70 שבועות בתוך הזספר דניאל  יט כו. במהלך 2000 השנים האלה רדף אלוהים את היהודים ברחבי העולם על שדחו אותו בשנת32 לספירה, כפי שחזה ותואר בספר ויקרא כו ודברים כח. בהיותה משוחזרת שוב, ישראלנמצאת כעת בעמדה לחידוש נבואה של 70 השבועות, וההגשמה של האירועים נבעהבשבוע ה -70. השבוע ה -70 הוא סוף הימים, הידוע גם בשם הצרה הגדולה. תקופה זוהיא עבור העולם כולו, עם התמקדות בישראל, כמו עולם מבקש חורבן שלה, לפני המשיחמציל את ישראל בשיא של התקופה הזה, והיהודים מתאבלים על שדחו אותו (זכריה יב)

 

כפי שהוסבר בעבר, השנה יהודית של 2014 - 2015 הייתה שנה שמיטה. ו היתה גם השנה

האחרונה של תקופה ההיובל של 49 שנים. זו גם היתה השנה האחרונה של התקופה של 70 מחזורי היובל. לאחר השלמת השמיטה, היובל ,היובל של היובל בשנה הבאה

ל 2015 - 2016 היה השנה הראשונה של שמיטה חדשה. מסיבה שו, ורבים סיבות אחרים, ברור לנו כי ה -70 שבועות של דניאל יתחי מתישהו בתקופה החדשה הזו. סיבה אחת ברורה

היא כי השנה האחרונה מתוך הארבע שנים שגילה דיאל הוא 2023.

 

2023 מחסור 7 הוא 2016, ומשהו מאוד חשוב קרה ביחס לישראל בסוף שנת 2016, והוא

מצביע בבירור על תאריך מסוים בשנת 2017.

 

לפני שנמשיך, זה היה פסוק  כה בפרק דניאל ט כי הסביר את -69 השבועות שהתחילו מןהפקודה ועד בואו של אחד משוח, נסיך.  בואו מהר להסתכל על הפסוק ט כד

שבעים שבעים נחתך על-עמך ועל-עיר קדשך, לכלא הפשע ולחתם הטאות ולכפר עון,ולהביא, צדק עלמים, ולחתם חזון ונביא, ולמשמח קדש קדשים. כה ותדע ותשכל מן-מצא

דבר, להשיב ולבנות ירושלים עד-משיח נגיד -- שבעים, שבעה, ושבעים ששים ושנים, תשובונבנתה רחוב וחרוץ, ובצוק, העתים.

 

יש לזכיר כי ספר דניאל נכתב במאה ה -6 לפנה-ס.

 

את החותם של חזון ונביא בנבואה הזה של ה -70 שבועות מרמז על התגלות מלא שלאלוהים שכבר לא יהיה צורך לחזיונות ונביאים עוד לאחר מכן.  במלים אחרות, זה מתייחסליום ה-י.  לסיים את העבירה ולהביא צדקת נצחית, מתייחס ללהקים סדר חדש על ני כדורהארץ. לשים קץ לחטא, וכפרה על עוון לנצח, מתייחס ללהיות עולם נגאל. הכפרה הנצחיתעל החטא, שמהווה קץ להפרדה שחטא גורמת, יכולה להיעשות רק בדרך אחת :באמצעות מעשה של אלוהים, בשמנו. למשוח את המקום הקדוש ביותר,  מתייחס למקוםאחת - מקדש הקדוש ביותר, שבו הוא ישכון על יום ה-י, ולתוך עידן חדש ... יחזקאל מח לה : סביב, שמנה עשר אלף , ושם-העיר (ירושלים) מיום, יהוה שמה (הפשוק הארחון של הספר החשוב והנבואי של יחשקאל). בקיצור, גבריאל אומר לדניאל שהדברים המהדימים האלהיתרחשו במהלך -70 השבועות.

.

לפני שנמשיך להסביר את חשיבותמסיבית כי השבועות ה -70 יש עבורנו,וגם על איזה יום מדויק בשנת 2017סביר מאוד מתחיל,

בואו מהר להעיף מבט לעוד נבואה מהדימה בתנ-ך ...

הנה עוד נבואה בתנ-ך שיש לה סיכוי גבוה להתגשם :

 

ישעיהו נג המשרת הסובל

 

הדגשתי כמה פסוקים מהפרק הזה שנכתב שבע מאות שנה ליפני המשיח. בלי לדעתשפסוק זה נכתב על ידי ישעיהו, ושזה מהתנ-ך, האדם הממוצע קורה את זה יניח פרק זה

מדבר על ישוע. נערכו סקרים המציגים את כל אלה שקוראים את הפסוק הזה, אורמריםשיכול לדבר רק על ישוע. זה מפרק את הרעיון החילוני כי הנצרות הומתאה במהלך ואחריתקופה של ישו.

 

א מי האמין, לשמעתנו; ורוע יהוה, על-מי נגלתה.(זרוע ה היא התייחסות הפותה למשיח בנבואות בתנ-ך. הנה נשאלת השאלה - מה האמין

במה שנאמר על המשיח ? זה הנוצרות)

 

ב ויעל כיונק לפניו, וכשרש מארץ ציה--לא-תאר לא, ולא הדר; ונראהו ולא-מראה, ונחמדהו

 

ג נבזה וחשל אישים, איש מכאבות וידוע חלי; וכמסתר פנים ממנו, נבזה ולא חשבנהו

 

ד הכן חלינו הוא נשא, ומכאבינו סבלם; ואנחנו חשבנהו, נגוע מכה אלהים ומענה

 

ה  והוא מחלל מפשענו, מדכא מעונתינו; מוסר שלומנו עליו, ובחברתו נרפא-לנו

 

ו כלנו כצאן תעינו, איש לדרכו פנינו; ויהוה הפגיע בו, את עון כלנו

 

ז נגש והוא נענה, ולא יפתי-פיו, כשה לטבח יובל, וכרחל לפני גזזיה נאלמה; ואל יפתח, פיו(שבע מאותת שנה לאחר מכן ישוע מתואר כבש אלוהים)

 

ח מעצר וממשפט לקח, ואת-דורו מי ישוחח : כי נגזר מארץ חיים, מפשע עמי נגע למו

 

י ויהוה חפץ דכאו, החלי--אם-תשים אשם נפשו, יראה זרע יאריך ימים; וחפץ יהוה, ביקו יצלח(פסוק זה מתייחס לחסודיו, ולתחיית המתים)

 

יא מעמך נפשו, וראה ישבע--בדעתו יצדיק צדיק עבדי, לרבים; ועונתם, הוא יסבל

 

יב לכן אחלק-לו ברבים, ואת-עצומים יחלק שלל, תחת אשר הערה למות נפשו, ואת-פשעיםנמנה; והוא חטא-רבים נשא, ולפשעים יפגיע.

 

 

הנה קטעים מתוך ישעיהו נב ו -נג (חוקרים מאמינים כי שני הפרקים האלה הם למעשהפרק אחד)

 

יג הנה ישכיל, עבדי; ירום ונשא וגבה, מאדיד כאשר שממנו עליך רבים, כן-משחת מאיש מראהו; ותארו, מבני אדםטי כן יזה גוים רבים, עלי יקפצו מלכים פיהם : כי אשר לא-ספר להם, ראו ואשר לא-שמעו;התבוננו

 

י חשף יהוה את-זרוע קדשו, לעיני כל-הגוים; וראו, ,כל-רפסי-ארץ, את, ישועת אלהינו

 

יש רק אדם אחד בהיסטוריה שיכול להתאים את התיאור הזה !

 

רוב האנשים אינם מודים לכך שהתנ-ך זרועה בנבואות שרק יכלו להגשים על ידי ישו.פרופסור בקולג למטמטיקה ולמדע בשם דר פיטר סטונר רצה לדעת מה הסיכויים

אדם אחד לאורך ההיסטוריה יוכל למלא 48 מתוך הנבואות המשיחיות. אז התלמידיםשלו הגיעו עם הערכות שמרניות מאוד, ורצו את המספרים. זה היה מחושב 1 בתוך 1 טרוליון ...

 

הנה עוד שני של נבואות בתנ-ך

 

ישעיהו ט א-ב, ה-ו (המאה ה -7 לפנה-ס) עבורינו ילד נולד

 

בעתיד (אלוהים) יכבדו את הגליל של האומות, דרך הים, מעבר לירדן

 

א העם ההלכים בחשך, ראו אור גדול : ישבי בארץ צלמות, אור נגה עליהם.ב הרבית הגוי, לא הגדלת השמחה; שמחו לפניך כשמחת בקציר, כאשר יגילו בחלקפ שלל

ה כי-ילד ילד-לנו, בן נתן-לנו, ותהי המשרה, על-שכמו; ויקרא שמו פלא יועץ, אל גבור,אבי-עד, שר-שלוםי לם רבה המשרה ולשלום אין-קץ, על-כסא דוד ועל-ממלכתו, להכין אתה ולסעדה, במשפטובצדקה; מעתה, ועד-עולם, קנאת יהוה צבאות, תעשה-זאת

 

משאדם זה מדבר עליו בפרק זה של ישעיהו, הוא איש מהגליל הנקרא גם אלוהים צבאות,ואב נצח. יש רק אדם אחד מהגליל שנאמר שהוא גם אלוהים וגם בן אדם.

תהילים כב יד - יט (1000 לפנה-ס)יד פצו עלי פיהם; אריה, טרף ושאגטו  כמים נשפכתי-- והתפרדו, כל-עצמותי : היה לבי, כדונג; נמס, בתוך מעי

טז יבש כחרש, כחי, ולשוני, מדבק מלקוחי; ולעפר-מות תשפתנייז כי סבבוני, כלבים : עדת מרעים, הקיפוני; כארי, ידי ורגלייח אספר כל-עצמותי; המה יביטו, יראו-בי

יט יחלקו בגדי להם; ועל-לבושי, יפילו גורל

 

(נרשם שהחיילים שהצליבו אותו, חילקו את בגדיו והטילו גורל כדי לראות מה יקבל כל אחד מהם)

 

 

עוד נבואה מדהימה בתנ-ך הוא מיכה ה (המאה ה -8 לפנה-ס) השליט להיוולד בבית-לחם

 

 א ואתה בית-לחם אפרתה, צעיר להיות באלפי יהודה--ממך לי יצה, להיות מושל בישראל;ומוצאתיו מקדם, מימי עולם

 

את שאר מיכה ה מספר על כינוס עם ישראל, והשליט מכונה “הרועה” המאבטח את עדרוביום ה-י ובתקופה המשיחית.

 

ב  לכן יתנם, עד-עת יולדה ילדה; ויתר אחיו, ישובון על-בני ישראל ג ועמד, ורעה בעזיהוה--בגאון, שם יהוה אלהיו; וישבו, כי-עתה יגדל עד-אפסי-ארץ ד והיה זה, שלום; אשור

כי-יבוא בארצנו, וכי ידרך בארמנותינו, והקמנו עליו שבעה רעים, ושמנה נסיבי אדם 

 

 

ישעיהו מח טז (המאה ה -7 לפנה-ס). פסוק זה מדבר בבירור על השילשוש, 7 מאות שניםלפני ישוע. הקול מדבר מדבר על יצור שלא נוצר, אך הקול אומר כי אלוהים שלח אותו, ואתהרוח שלו :

 

טז קרבו אלי שמעו-זאת, לא מראש בסתר דברתי--מעת היותה, שם אני; ועתה, אדני יהיהשלחני--ורוחו

 

משלי ל ד (700 לפנה-ס)ד מי עלה-שמים וירד,מי אסף-רוח בחפניו  מי צרר-מים בשמלה --

מי, הקים כל-אפסי-ארץ :מה-שמו ומה-שם-בנו,  כי תדע

 

תהילים ב יא-יב (1000 לפנה-ס)יא עבדו את-יהוה בירואה; וגילו, ברעדהיב נשקו-בר, פן-יאנף ותאבדו דרך-- כי-יבער כמעט אפו :

אשרי,  כל-חוסי בו(ההקשר של פסוקים אלה הוא תהילים ב, שהוא פרק המתאר את שליטי האומות מתאחדיםומתכננים להרוס את ישראל בימים האחרונים)

 

תהילים קי א (1000 לפנה-ס)א לדוד, מזמור :נאם יהוה לאדני--שב לימיני;  עד-אשית איביך, הדם לרגליך

 

הפסוקים הבאים בזכריה ממחישים כיצד ביום ה-י, כאשר ישוע מתגלה סוף סוף ליהודיםבירושלים, ישראל תהיה באבל גדול על יוורונם ודחייתו.

 

זכריה יב ט-יג (518 לפנה-ס)

ויהיה, ביום ההוא; אבקש, להשמיד את-כל-הגוים, הבאים, על-ירושלים. י ושפכתי על-ביתדויד ועל יושב ירושלים, רוח חן ותחנונים, והביטו אלי, את אשר-דקרו; וספדו עליו, כמספדעל-היחיד, והמר עליו, כהמר על-הבכור. יא ביום ההוא, יגדל המספר בירושלים, כמספדהדדרמןן, בבקעת מגדון. יב וספדה הארץ, משפחות משפחות לדב : משפחת בית-דויד לבד,ונשיהם לבד. יג משפחת בית-לוי לבד, ונשהים לבד; משפחת השמעי לבד, ונשיהם לבד

הברית החדשה מדוברת בירמיהו פרק לא לא-לד (526 לפנה-ס - 586 לפנה-ס), מתאראת הברית החדשה שישוע הביא.

 

ירמיהו לא לא-לג

 

לא לא כברית, אשר כרתי את-אבותם, ביום החזיקי בידם, להוציאם מארץ מצרים :אשר-המה הפרו את-בריתי, ואנכי בעלתי בם--נאם-יהוה. לב כי זאת הברית אשר אכרת

את-בית ישראל אחרי הימים ההם, נאם-יהוה, נתתי את-תורתי בקרבם, ועל-לבם אכתבנה;והייתי להם לאלהים, והמה יהיו-לי לעם. לג ולא ילמדו עוד, איש את-רעהו ואיש את-אחיולאמר, דעו, את-יהוה : כי-כולם ידעו אותי למקטנם ועד-גדולם, נאם-יהוה--כי אסלח לעונם,ולחטאתם לא אזכא-עוד.

 

אם כבר מדבים על ראיות על ישוע, הנה עוד כמה ראיות מדהימות. רוב האנשים לא לוקחיםאת הזמן כדי להעריך בפקידה את הראיות אלה, אבל במקום נחים על הנטייה המכריע שלהתרבות שלנו נגד העל טבעי. רבים אחרים שיש להם אמונות רוחניות מהאמינים באל שאינואישי, פנתיאיסטי או טרנצנדנטלי. אך הראיות המדעיות לאלוהים אישי הן עצומות.ציג כעת בקצרה כמה מן העדויות המדעיות הנוספות עבור ישוע, ואחר כך כמה מן העדויותהמדעיות על יוצר אישי של היקום. גם, באתר שלי יש לי מידע נוספת על הנושא הזה. בקיצור, בהינתן הראיות הקיימות כיום, נדרשת אמונה רבה יותר להאמין שאין בורא אדם, מאשר דוס להאמין שיש

תכריך של טורינו באיטליה

אם אתם לא יודעים מה תרכין של אטורינו הוא, זה בד שהופיע באירופה בימיהביניים, מתיימר להיות הבד שישוע היה עטוף בקבר שלו.

 

בסוף המאה ה -19 זמן קצר לאחר המצאת הצילום, התברר שהבד היתה דימוי שלילי. לפני צילום אף אחד לא ידע מה זה דימוי שלילי. אז אם זה היה זיוף

מימי הביניים, השאלה היא מדוע הזייפן לייצר תמונה בבד שהוא דימוי שלילי ?

 

מדענים הורשו לראשונה לבחון את הבד בשנת 1969, בדיקות ראשוניות הובילו להקמת ועדת טורינו, המורכבת ממדענים ויוצעים, וב -1977 נולד פרויקט

התכריכים של תרכיכי טורינו.

 

הממצאים שלהם, המבוססים על מכלול של דביקות קפדניות, דווחו ב -1981,בה נאמר :

 

אנו יכולים להסיק לעת עתה כי תמונת התרכיכים היא של דמות אנושיתאמיתית (גווייה) של אדם צלוב. זה לא תוצר של אמן. כתמי הדם מורכבים

המוגלובין וגם לתת מבחן חיובי עבור אלבומין בסרום. הדימוי הוא תעלומהמתמשכת ועד שיבוצעו מחקרים כימיים נוספים, אולי על ידי קבוצת מעדנים זו,

או אולי על ידי מדענים אחרים בעתיד, הבעיה נותרה בלתי פתורה.

 

 

הדבר המעניין ביותר הוא איך המדענים עדיין מבולבלים לחלוטין איך התמונהנעשתה. מדענים שבדקו זאת, קבעו כי אין כל דרך אפשרית בכל סוג של דיו או

משחה הוכנסה הבד כדי לייצר את התמונה. המדענים הגיעו למסקנה שההסבר ההגיוני ביותר הוא שהתמונה הופק על ידי קרונת אור חזקה ביותר, אך הם

אינם בטוחים כיצד תהיה קרינה קלה. הם גם יודעים כי מקור האור היה צריךלהיות באורך גל קצר בתדירות גבוהה, אבל זה לא יכול לבוא עם ספקטרום

אלקטאומגנטי כפי שאנו מכירים אותו. 

 

מדענים גילו גם אבקה בבד מצמחים החיים רק בישראל, וגם הדיעו למסקנה כיהבד נעשה בהודו - רחוק מאירופה קל ימי הביניים.

 

הפקת  הרדיו-קרבונים שהתרחשה ב -1988 הופחתה מאז. מאוחר יותר נודעוכי תרכיך היה מטויח לאחר שריפה בשנת 1532, וכי המדגם עבור היכרויות

פחמן נלקח מתוך חלק שוליים של תכריך שבו טלאים זה היה. זה מסביר מדועתוצאות המדענים היו טווח רחב עבור היכרויות של 1260  - 1390 לספירה.

בדרך כלל, תוצאה היכרויות צריך להיות מיוצר מגוון של רק כמה שנים. המדגםהמקקורי שנלקח משולי הכריכה נחתך לשלושה חלקים, שנשלח

לאוניברסיטאות נפרדות. לכל האוניברסיטאות היה תאריך שונה, ולכן טווחרחב. מה שמעניין הוא שהאוניברסיטה שהכילה את החלק הקרוב ביותר של

סיבי טלאים חדשים שנוספו לאחרונה, איתה התאריך האחרון -1390. ואילוהאוניברסוטה המקבלת את החלק הקרוב ביותר למרכז התרכיך, ולכן מספר

מינימלי של סיבי טלאים שנוספו, היה התאריך מוקדם ביותר, 1260. (מדענים ביקשו לבחון את הבד שוב, אך הכנסייה הקתולית לא איפשרה להם)

הסודריום של אוביידו

את הסודריום של אוביידו בצפון ספרד, הוא אמור להיות בד שהיה עטוף סביב פניו של ישוע לאחר הצליבה, המתואר בבשור יוחנן. את הראיות עבוד הבד

הזה להיות אותנטי הם מדהימים.

 

מחקרים מדעיים רבים מראים כי הבד מתאים למישהו שנצלב. כתמי דםמאששים את הבן אדם לבש כתר קוצים.

 

מדגמי אבקה מאשרים את התיאור ההיסטורי של מעבר הבד מירושלים, דרךצפון אפריקה, לצפון ספרד.

 

שאריות של מור ואלואה התגלו, המאשרות את הבשורות.אנתרופולוגית, היו לאדם תכונות יהודיות.

 

את הראיות הבאמת מרתקות מגיעות כאשר הבד מושווה לתכריך של טורין.סוג הדם תואם. סימני הכתם מתאימים בצורה מושלמת, כלל הסימנים של

הקוצים על עורפה. הצד הקדמי של הסודריום מראה 70 נקודות של צירוףמקרים עם התכריך, ו -50 נקודות בצד האחורי.

 

המסקנה היחידה האפשרית היא שהסודריום של אוביידו כיסה את אותם פניםכמו תרכיך טורינו. ההיסטוריה של הבד אוביידו מתוער היטב, הרבה יותר

פשוט מזה של התרכיך. נרשמה כהבד עזבה פלסטין לפני השנת 614, כדילמנוע הרס כאשר ירושלים נכבשה על ידי המלך חוסרו השני. את שאר

המסע גם מתועד היטב.

האם ניתן לסמוך על מסמכי הברית החדשה ?

כן ! בניגוד לאומונה הרווחת, הראיות לדיוק ההיסטורי והאמינות של הבשורות הוא מכריע. למשל, הרעיון החילונית שישוע ההיסטורית טענה שהוא שונה ממהשהבשורות אומרים, היא שקרית. אפילו מבקרי המלומדים המפורסמים ביותר של הבשורות מאשרים זאת.

בכל זאת, לגבי המושג הנפוץ של ישוע ההיסטורי כביכול, וכי למשל תחייתהמתים היתה אגדה שהופיעה זמן רב לאחר מותו, הנה כמה ראיות המציגות

אחרת

 

אחד ההיסטוריונם העתיקים הגדולים ביותר שחיו אי פעם, א נ שרווין וייטמאוקדפורד, למד את קצב התפתחותה של האגדה בעולם העתיק. הוא אמר

כי שני דורות זה לא מספיק זמן להאגדה לפתח ולמחוק ליבת מוצק של האמתההיסטורית. המכתב של  פאולוס (שאול התרסי)  לקורינתים המכיל את

האמונה המסכמת את עיקרי הנצרות, כולל תחיית המתים, נכתב בשנת 54לספירה (22 שנים לאחר מותו של ישוע), אך במכתב נאמר גם שהאמונה

העוברה אליהם בעבר. למעשה זה היה מתועד כי פאולוס נפגש עם השליחיםבירישלים וקיבל את האמונה בשנה השישית לאחר מותו של ישוע. אחד

החוקרים הגדולים בתחום זה, ההוסטוריון גיימס ד ג דאן, אמר, מסורת זו, אנויכולים להיות ביטוחים לחלוטין, התגבשה בתוך חודשים של מותו של ישוע.

 

יוסף הכהן בן מתתיהו (נולד בירושלים ב -37 לספירה), הגנרל היהודי הראשוןמהמאה הראשונה, כתב את הדברים הבאים על ישוע בעתיקותיו (18:63),

בעת שכתב עבור הרומאים :

 

בתקופה זו מיו ישוע, איש חכם ... . שכן הוא היה אחד שעשה מעשים מפתיעים והיה מורה לאנשים ... הוא זכה רבים מן היהודים ורבים מן היוונים. הוא היה

המשיח. כאשר פילטוס, כששמה אותו מואשם על ידי אנשים  מן המעמד הגבוהביותר הינינו, גינו אותו להיות צלוב, אלה שהיו מלכתחילה באים לאהוב אותו לא חדלו. ביום השלישי הוא נראה להם משוחזר לחיים. שכן נביאי האולוהים ניבאואת אלה ואת מספר עצום של דברים נפלאים אחרים עליו. ושבט הנוצרים,

שנקרא אחריו, עדיין לא נעלם.

 

 

פסוקים אלה ידועים בשם העדות פלבואנום. העדות נמצאת בכל עותק שליוספוס. 

 

בספר ה -20 יש מה שאפשר לכנותו התייחסות חולפת לישוע בפסקההמתארת את רצח אחיו של ישוע, יעקב, בידי אננוס, הבוהן הגדול :

 

הבל אנוס הצעיר אשר, כפי שאמרנו, קיבל את הכהונה הגולה, היה בעלנטייה נועזת ונועז במיוחד; הוא עקב אחר מפלגת הצדוקים, החמוריםבשפיטה מעל אל היהודים, כי שכבר הראינו. כיוון שאנאנוס היה בעל אופישכזה, הוא חשב שעכשיו היתה לו השדמנות טובה, כי פסטוס נפטר, ואלבינוסעדיין על הכביש; אז הוא הרכיב מעוצת שוטים, והביא לפניו את אחיו של ישו,שנקרא בשם ישוע, ששמו היה יעקב, יחד עם אחרים, והאשים אותם כמפרעיחוק, הוא העביר אותם להיהרג על ידיד אבנים.

חוויית סף מוות

בעשורים האחרונים, ההתקדמות ברפואה ובטכנולוגיה הובילה לעלייה דרמטיתבמספר האנשים שהוחזרו לחיים, לאחר מוות קליני. 1 מתוך 25 אמרוקנים חוו

חוויית סף מוות. לימודי חווית סף מוות הפך להיות תחום מכובד של המדע, וישמספר ספרים שנכתבו על ידי רופאים ומדענים בנושא. בניגוד להסבר

המטריאליסטי המכניסטי, האנשים שיש להם חוויות אלה אינם חשים הזיותהמיוצרות על ידי איזושהי תגובה כימית לא ידועה במוחם המת. מעניין מאוד,

החוויות שלהם משתפים דפוס דומה. אחד ההיבטים המעניינים יותר, הואלעתים קרובות חוויתי מסוגלים לספר פרטים בסביבה סביב בזמן שהם מתים

קלינית. דברים שהם בשום אופן לא היו צריכים לדעת. הם מתבוננים בדבריםאלה בעת היותם מחוץ לגופם, בסביבה הקרובה למקום שבו הם מתו. 

 

איך הם העדויות של חווית סף מוות של ישוע ? 

השבוע ה -70

 

השבוע השבעים שניבא בפרק דניאל ט, הוא שבע השנים המובילים ליום ה-י.זהו סוף הימים, או הצרה הגדולה . זהו חידושם של 70 השבועות שהתנבאו,לאחר 19 מאות שנות הפסקה בהיסטוריה של ישארל. ה -69 שבועות ראשונותשל הנבואה הושלמו ביום המדויק של הכניסה של ישו בירולשים, לפני פסח,בשנת 32 לספירה. לאחר מכן, אחרי הדחיית המשיח ואלוהיהם, בית המקדשנהרס בשנת 70 לספירה, ויהודים רדפו בכל רחבי העולם במשך 2000 שנה,כפי נבואות בספרים ויקרא ודברים. עם זאת, אלוהים שומר על הבטחותיו.מטרתו ותוכניתו של אלוהים לישראל, הבטחתו לאברהם ולאבות ישראל, לאהושלמה עדיין, וישראל משוחזרת באורח פלא להשלמה זו ולשבוע השבים.

 

 

בשאר הכתיבה הזאת יש לי עוד כמה נושאים מרתקים וראיות להראות . שונהמהרבה מהנושאים שהוצגו כבר. הם יבנו אחד על השני, ויהיו אפילו יותרמעניינים תוך כדי קריאה.

 

מה העניין הגדול לגבי להאמין  בישוע בכל זאת ?

 

פילוסופים משתמשים במונים פוסט-מודרניים וניהיליסטיים כדי לתאר אתהתרבות המערבית הנוכחית שלנו. הרב-תרבותיות והערכים הליברליים חייבו

את התרבות שלנו לרכוש אתוס של שוויוניות קיצונית וחוסר סובלנות. בתוצאה מכך, האמ כבר לא נחשבה למרדף ראוי. במקרה הגרוע ביותר, אמונה אחת על

אמיתות אחרות, נחשבת אבסולוטיזם ו פוגעת ברגזות הפוליטיים שלנו. ובכלזאת, עדיין קיימת עובדה שיש אמת אחת. או באחת מהתפיסות העולם יש את

האמת, או אף אחד מהם.

 

כתגובה לעולמנו הפלורליסטי שנדמה כי הוא מחייב את התקינות הפוליטיתהזאת, התפתחה השקפת עולם האומרת שכל השקפות העולם מכילותאלמנטים של האמתף או מכילות ביטוי אותנטי של האמת. עם זאת, הואלמעשה השקפת עולם מזרחית, ואחת בפני עצמה. מקורותיה נוצרו בעיקרמפילוסופיה ורעיונות מזרחיים, וממגוון של פילוסופים ואנשי רוח מערבייםבמחצית הראשומה של המאה העשרים. כיום, מגוון רחב של השקפות בתוךהשקפת עולם זו נקראים עידן החדש או רוחניות חדשה. ההיסטוריונים

החברתיים מתייחסים אליה כאל מהפכת התודעה -- מהפכת ההתעוררותהדתית האחרונה של המערב, שהשתררה ב -1960.

 

עם זאת, העובדה נותרה כי יש רק אמת אחת, והבנה בסיסית של הדתותוהפילוסופיה מבהיר כי בתפיסות עולם שונות תמיד יהיה סכסוך. העובדה

כי ישנם חזיונות שונים של העולם, אין זה אומר גי אין אמת אחת, וזה לא אומר,גם, שכל התפיסות העולם הם בדרל בלשהי אמיתיות. זה לא אומר שהאמת

אינה ניתנת לזיהוי. למעשה, את הדיאגרמה עץ לוגי התמוטטות השאלה אםאחד התפיסות של העולם היא האמת והאם הוא בר דעת, הוא פשוט מאוד.

ראשית, או שיש אלוהים או התודעה על טבעי, או שאין. שנית, אם יש אלוהים,הוא גם יצור אישי, או ישות לא אישית. הוא לא יכול להיות שניהם. התפיסה

המונותיאיסטית והתפיסה הפנתיאיסטית תמיד קונפליקט. או אלוהים הוא אישי,מחוץ לזמן ומרחב, או את הרעיון של אלוהים הוא שונה לחלוטין והתודעה

אוניברסלית הזות קיימת בכל דבר ובכל מקום. כך, או שהדתות האברהמיותהמונותיאיסטיות הם האמת, או שהדתות המזרחיות ותפיסת ניו אייג הםהאמת. לא יכול להיות שניהם האמת, כי הם שונים במהותם. אם האמת היאשיש יוצר אישי מחוץ לזמן ומרחב, והוא מודאג ישירות מענייני האנושות, אזסביר להניח שהוא אנחנו נכיר אותו, ולכוון את הבריאה שלו. לכן, אם אלוהיםהוא יוצר אישי, והוא בחר להתענג על עצמו לעולם, השאלה אם כן איזו משלושהדתות המונותיאיסטיות יש את האמת.

איך הנוצרות התנכי הוא מיוחד ?

 

לכל הדתות בעולם והפילוסופיות שונות יש שיטה כלשהי להגיע לאלוהים אולחבר איתו ולעגיע לשמים. בין אם זה יהיה איזון בין חטאיו לבין כמות מסוימתcontemporary

של מעשים טובים, בשילוב עם דוקטרינות תנ-כיות, אמונות טפלות וטקסיםמקראיים, כמו אצך האיסלאם, היהדות המודרנית, ונוצרים דתיים - קתוליות.או אם מדובר בשיטות של הכחשה עצמית, אך עצמית שקועות בהשגת הגשמה עצמית ובהארה בפילוסופיות דתיות במזרח. או שמא מדובר במרדףנרקיסיסטי של ניסיון, כוח (כולל כוח ריפוי), ופתיחות עצמי כדי להתחבר עםהאלוהים עצמי או העצמי הגבוה, בעידן החדשה והדתות הנסתרות.(האירוניה בדתות המזרח היא למסע החיפושים לאבד את האגו, כדי להביןכי אחד הוא אלוהים, היא במרדף האנוכי ביותר; וזה בהחלט יהיה שיא היהירות

בעיני היוצר אדם)

 

הנצרות, מצד שני, עומדת לבדה מול השקפת העולם כי מכיר ומאשר כי כולנוחוטאים כלי תקווה, ואין לנו שום דרך או שיטה לחיבור עם אלוהים. כי גםהמעשים הטובים ביותר שלנו הם מוטונפים, ומלאה יהירות, לעומת אלוהיםקדוש, טהור, וצדיק. להאמין שיש משהו שאפשר לעשות, או שכמות מסוימתשל מעשים טובים יכולה לעלות על חטאים שלנו, הוא שיא האיוולת, היהירותוהגאווה בתפיסת העולם הנוצרית. בנצרות הגווה נחשבת המהות של כל הרע,נצרות הוא השקפת העולם היחידה הדורשת הכרה זו, ומרמז ענווה. (אתוס שלענווה היא האנטיתזה של התרבות  עכשווית). בתפיסת העולם הנוצרית הבןאדם אינו יכול להגיע לגן עדן או להתחבר עם אלוהים בזכותו האישית, כךשבורה אדם מגיע אלינו, ומציע לנו הישועה.

 

בנבואות של התנ-ך, להאמין בישוע מתואר שוב ושוב כהמבחן. את האבןשנבדקה, את אבן הפינה ואת אנך (ישעיהו כח). הסיבה שישוע הוא המבחןהישר והצר, או אנך, היא כי להאמין מי הוא היה ומה הוא השלים כרוך בענווה,והכרה הכנה של מי אנחנו - חוטא מושחת, שאפילו המעשים הטובים ביותרשלנו מלאים בגאווה, ואנחנו תלויים לחלוטין בחסד של לאלוהים. חייו של האדם

העולם הזה והחיים האלה נועדו לאתגר אותנו ולפתות אותנו. כדי שנוכל לגדולבאמצעות מצוקה, כי ללא מצוקה אין צמיחה או למידה. זה תוכנן כדי לבדוק

אותנו, ונועד לנו לקבל החלטה. אם נכנע לדאגות וההנאות של החיים ולהתמקדבעולם, או במקום זה להתמקד באין סוף - אלוהים ואת הממלכה שלו. כדילקבוע אם אנו בוחרים לראות מעבר לעולם, ולהאמין בלי לראת קודם. אלוהיםעיצב את החיים האלה בצורה מיוחדת כדי לראות מי יבחר בו, על עצמם ועלהעולם -- מבלי שיגלו תחילה את מלוא ההתגלות העצמית של אלוהים. החיים האלה הם הדרך שלו הפריד בין העזים -- שהולכים בדרכם, מן הכבשים --שבוחרים ללכת אחרי הרועה. ברגה שאנחנו מבינים שהחיים הזה הוא מבחן,הכל נהיה הגיוני. אנו מבינים, למשל, מדוע אלוהים חשף רק את עצמו באופןחלקי. סוג הראיות כמו תרכיך טורינו, כדוגמה, מעולם לא היה אמור להיות

ברור בעליל.

 

אלוהים רוצה אותנו לחפש אותו, לבוא אליו, ולהכיר אותו כפי שהוא באמת.כלומר יותר מאהבה ואחדות. תכונותיו האחרות הם קדושות וצדקנות. הוארוצה יחסים איתנו. אבל זה לא אפשרי עד שיש פיוס. באמצעות בחירתוועיצובו של עם, היהודים, כפי שנרשמו בתנ-ך, הוא הוכיח כי יש תקן, וכיהחטא והגאווה הם מה שמפריד בינינו לבין מערכת יחסים אמיתית איתו.כאשר שני חברים או בני משפחה נלחים, הדרך היחידה לשחזר את היחסיםהיא באמצעות פיוס. כך גם לנו ולאלוהים. כדי שתהיה לנו מערכת יחסים

אמיתית, עלינו ליישב את ההבדלים שלנו, שהם חטא וגאווה. אנו עושים זאתעל ידי זיהוי מי אנחנו באמת, ובחזרה בתשובה. זו הדרך היחידה. אנשים של

אמונות אחרות חושבים שיש להם קשר קרוב עם רוחניות, או אלוהים, אבללמעשה הם לא. חזקתם, המבוססת על כל שיטה או דרך שבה הבן אדם בנה, הוא גאווה. אלוהים עדיין יכול להציע חסד משותף לאנשים בלתי מודעים, אבלזה לא אותו דבר כמו ישועה. גם זה לא מערכת יחסים עמוקה. כגי לקייםמערכת יחסים נכונה עם אלוהים, צריך לדעת מי הוא באמת, ומי אנחנו ביחסעליו. והבנה זו מציירת חרטה אמיתית, אם אנחנו באמת חוזרים בתשובה.

 

יש גם אויב רוחני חזר שמזייף ומרמה אנשים רבים לחשוב שיש להם מערכתיחסים טוב עם אלוהים, כאשר למעשה הם רומו בכוונה כי הם סירבו להאמיןאת האמת על מי הם באמת.

 

אלוהים רוצה אותנו באמת להאוב אותו, ולא את העולם, על ידי הרצון החופשי שלנו. להכיר ולהודות את הטבע האמיתי שלנו, מרצוננו החופשי. הוא מבקש

מאיתנו לאבד את הגאווה שלנו ולהחליף אותה בענווה, מבלי שייאלצו לנולעשות זאת. הוא בנה יצור שאוהב אותו, אבל האהבה היא לא משהו שניתןלכפות. זו הסיבה שהוא הסתיר את עצמו, וגילה בהדרגה את עצמו ואתהאמת, ברגעים המתאימים בהיסטוריה האנושית.

 

למה אמר ישוע כי הוא הדרך, האמת והחיים ? כי הוא הדלת ואת השער שלהכבשים ? כי אף אחד לא מגיע להאב, אם לא דרכו ? ישוע הוא המתנהשאלוהים נותן לנו בשביל לעשות פיוס. בגת שמנים ישוע חווה את כל החטאיםשנעשו אי פעם. ושילם את המחיר עבורינו על הצלב. לאחר שחווה את חיינובמלואם, וכל חטאינו, הוא מדוגל כעת לתווך באופן מושלם בששמנו.מדוע ישוע אמר כי מי שאוכל את בשרו ושותה את דמו, יהיו חיי נצח, והיא יריםאותם ביום האחרון ? ומי שמזין על בשרו ושותה את דמו, צובעת בו, והוא

בתוכם ? (הבשורה הקדושה על-פי יוחנן פרק ו נד-נו) למה הוא אמר : בואתויום תדע שאני נצא באבי, ואתה בתוכי, ואני בך (הבשורה הקדושה על-פי יוחנן

פרק יד כ). אלוהים הוא טהור מדי, קדוש מדי, בהיר מדי, כדי שנוכל לעמודבנוכחותו המיידית בעצמנו. אנחנו צריכים להיות במשיח. אבל העיצוב שלו הואכזה שהוא לא יכול להכריח אותנו  לקבל אותו בתוכנו. אנחנו צרוכים להזמיןאותו פנימה.

הנה מטאפורה שימושית :  בהזמנות ליונקים לפתח את גופם בגו, האם, יונקנדרש פתרון לסוגיית הדנ-א של האם שדוחה את הדנ-א של הצאצא. הפתרוןהגאוני היה השליה. בלעדיו, הגוף של האם היה דוחה את התאים הזרים שלהצאצאים. השליה הובדת כי 50 % מה דנ-א של הרקמה של השליה הם מןהאם, ו -50 % מה דנ-א הוא מן הצאצאים. זוהי מטאפורה הולמת כיצד ישוע,שהיה גם אלוהים וגם בן אדם, הוא הפתרון הגאוני של אלוהים כדי שנוכללהיות בנוכחותו, ולהכיר אותו באופן אישי. 

 

יש גם לציין שיש חוק רוחני ליקום. החוק הזה אומר שיש מחיר על חטא.חטאים צריכים להיענש. אלוהים לא יהיה צדיק ללא החוק הרוחני הזה. הבנה נכונה של החטא, היא קריטית. זה יותר מברור. יש שכבות, מתחתלשכבות, של אגו והבלים. זה בלתי אפשרי עבור כל אחד מאיתנו לבצעמעשה אחד קדור מספיק עבור אלוהים. אפילו המעשים הטובים ביותתרשלנו נגועים באנוכיות. גיהינום הנצחי אינו תנ-כי, אבל החטאים צריכים להיותמשולם. ברכה שמשלמים את כל החטאים האלה, יש מוות שני לאדם זה, והם

חדלים להתקיים (התגלות כא ח). אלוהים מציע לך מתנה בחינם, אבל אתהחייב להיות מוכן לקבל את זה על ידי התגברות על ההתנהגות של יהיר אחד,

וצנוע את עצמך, לבקש סליחה על החטאים שלך מול אלוהים.

 

ספרים כמו כדור הארץ הנדיר מציגים את הרעיונות המודרניות ביותרבאסטרופיסיקה. ההשערה של הספר כדור הארץ הנדיר טועם כי האבולוציהשל המורכבות הביולוגית דורש שורה של נסיבות מקריות, כי במצטבר הםבלתי סבירים כל כך, שזה כמו כדור הארץ הוא הכוכב היחיד בהיקום כולו עםחיים אינטליגנטי. אם זה המקרה, ואת בריאת היקום היה הכרחי לאלוהים כדילבנות את הכדור הארץ, כדור הארץ מיוחד מאוד בשבילו, ואת שאר כוכביהלכת הם תוצר לוואי הכרחי. באותו אופן, כדי שאלוהים יוצר יצור עם רצון

חופשי שיבחר לאהוב אותו, זה היה גם הכרחי עבוריו ליצור יצורים שלא יבחרובו. זה חוק בלתי משתנה של פיזיקה שלא ניתן לשנות. זה עונה על השאלה של איך אלוהים יכול לברוא יצור להעניש.  

 

לכל העולם יש עכשיו הזדמנות לשמוע את הבשורה, אשר אלוהים, בחסד שלו,סיפק. גם אלה שמעולם לא שמעו את הבשורה, או חיו לפני הבשורה, ולא קיבלו

את ההתגלות המיוחדת הזאת, אפילו הם ללא תירוץ. הראיות שבורא עולםקיים הם סביבנו, והחוק נכתב על ליבנו. התרבות החילונית מחשיכה את

האמת, והחטא מקשיח את הלב, אבל אנחנו עדיין יודעים שחטאנו. ועדיין היתההשדמנות למי שחיפש את אלוהים ואת האמת, להכיר את הטבע האמיתי של

עצמו, ואת הטבע האמיתי של אלוהים. באופן טבעי, אלה שנולדו לתוך אגודותפרוטסטנטיות  עם יותר התגלות אלוהית, יישפטו בצורה קשה יותר מאלו

שבחברות עם פחות התגלות. 

 

 

ההתגלות העצמית האלוקית המלאה של אלוהים תתרחש בקרוב. יום ה-ייתרחש בקרוב. אם איית על הגדר לגבי השאלה של ישוע, עכשיו זה הזמן

להתגבר על הגאווה ולקבל החלטה. אם עדיין יש לך שאלות, בבקשה, תמשיךלקרוא. לכל שאלה יש תשובה, ואנחנו חיים בעידן של מידע. דבר אחד שאתה

יכול להתנסות עכשיו, הוא לדבר עם ישוע. אתה יכול לבקש ממנו להראות אתעצמו לך. להזמין אותו לתוכך. אינספור אנשים הגיעו לאמת לא על ידי לשכנע

את דעתם באמצעות ראיות אינטלקטואליות כמו נבואה, אלא באמצעות חוויותעל טבעיות. תיהיה גם מודע להתנגדות רוחנית, מושרשת בכוח המנסה למנוע

ממך להכיר את האמת.

 

אמנם, לפי דעתי, סגרנו את הראיות של השנות 1948, 1967 ו -1978 מנקודתמבט תנ-כי. לפי דעתי, כל פרשנות אחרת מאשר נבואות התנ-ך להיות השראה

אלוהיות, הוא לא הגיוני ולא רציונלי. ואין זה היגיוני לפרש את נבואת התנ-ךבאמצעות נקודת מבט אחרת, כמו האיסלאם או העידן החדש. זה גם לארציונלי, בהתחשב בכך שהנבואה ניגעת לישראל, ולממלכה המסיחית הקרובה והאלף שנות השלום של כדור הארץ בעידן המשיחי. זה לא מוכיח אתהאיסלאם, וזה גם לא ביטוי איתנטי של האמת שנין למצוה בין כל דת אחרת.אם נקודת המבט הנוכחית שלך משאירה אותך בלי לדעת מה לחשוב  עלשהתאריכי אלה נמצאים בתנ-ך, ויש לך שאלות שעדיין צריך לענות, לדעתיאתה צריך לההרגיש חובה להשתמש בהוכחה נבואה זו, ולעבוד לאחור משםולמצוא את התשובות חדרושות לך. כפי שאני עשיתי.צריל להיות העדיפותמספר אחד בחייך עכשיו !אין להכחיש כי ישרל שוחזרה בשנות היובל, אין להכחוש כי כל האסונותהגדולות בהיסטוריה היהודית קרו ב -9 באב.

 

את העובדה שהשנה -1948 נמצא בספר ההתגלות, את ספר הארון בבריתהחדשה, בדיוק כמו הספר של דניאל, גם חששות לגבי סוף הימים, זה מאוד

מעניין. אין עוררין כי ספר ההתגלות גם השראה אלוהית. אם אתה עדיין לאמבין את זה, תן לי להסביר כי הסוכויים של זה הם בלתי ניתנים לחישוב.המסקנה הרציונלית היחידה לכך, היא שהמשיח יתגלה בקרוב לעולם !ספר ההתגלות הוא ספר ההתגלות הסופי של אלוהים, והי מגיע לשיא ביום ה-י,וחזרת המשיח כמלך המלכים ונסיך השלום. זו המסקה של התנ-ך כולו.התנ-ך הוא סיפור, עם התחלה וסוף, של ההתגלות האלוהית של אלוהי אלהעולם. התגלות זו יש נקודת התחלה - באמצעות בחירה של אנשים עניו עלפרשת דרכים של העולם העתיק. והיא מובילה להתגלות המלא של אלוהיםלעולם, ברגע שבו ישראל והעולם כולו צריכים אותו. מההתחלה, אלוהים הגדיראת הרגע של גילוי עצמי, השנת 2023.

 

הרעה אחרונה. סוף הימים הולך להיות תקופה קשה מאוד עבור העולם כולו.ובכל זאות, הוא תוכנן על ידי אלוהים, והוא מעשה של אהבת של אלוהים.זה הניסיון האחרונה שלו להעיר אנשים לפני שיהיה מאוחר מדי.

להיות בעולם, אבל לא של העולם

   

הטעיה שבן אדם מקבל הותאמה לפי השקר שהבן אדם עוקב אחריו. הבן אדםמקבל את הטעיה שהוא מבקש. עבור חלק, הונאה היא דת שווא, עבור אחריםהוא רדופה אחר הדברים הארציים. כל דבר המונח לפני אלוהים הוא אלילשווא, ועל רוב האנשים בתרבות שלנו זה בא לעתים קרובות בצורה חיפושהחיים הטובים. רודף אחרי הדברים של העולם הזה יכול להיות חינוף וקריירה,יכול להיות גם לשים את המשפחה בעדיפות ראשונהף ואת אלוהים אחר כך.עיסוקים הולמיים הם רבים, ויכולים להיות : נשים, חיי חברה, מסיבות, וכו וכו ...דברים אלה מסבירים מדוע הבן אדם עסוק מדי כדי שבאמת אכפת לו מההמשמעות של החיים, או מי הוא אלוהים. הם עושים את הבחירה שלהם לגבי

השאלה מי הם באמת, ומה חשוב באמת. הם פיתו את העולם, והם טרף קללאויב.

 

אנשים אחרים רודפים אחרי מה שיכול להיקרא רוחניות, אבל לא מוצאים אתהאמת. דתות שווא רבות בצורה זוא או אחרת, בין אם זה דת מאורגנת או

רוחניות של עידן חדש. אנשים רבים נולדים לדת ספציפית וממשיכים בהלאורך כל חייה, בלי לשאול אם זה אמת או לא.

דת מאורגנת וקתוליות

כדי להמחיש זאת, הרשו לי לדבר על קתוליות. קתולים רבים, למשל, על ביצועמערכת שווא מעשה ידי בן אדם, הובילו להאמין שיש להם ישועה ויכוליםלהיכנס לגן עדן, פשוט כי הם קתולים, ועל ידי להיות בן אדם טוב. ובגלל /ק’רוןםפ/ק’השיטה הקתולות, הם הובילו להאמין שהם לא צריכים לחפש הבנה שלהבשורות, או אפילו לקרא את התנ-ך, או להיוולד מחדש כמו שישו אמר.הפגניזציה הפגומה של הבשורות, שהיא הכנסייה הקתולית, היא דוגמהמובהקת לביטוי של דת מעשה ידי בן אבם, ומה שהבן אדם הוא באמת ללאאלוהים. כמו כן, זוהי דוגמה לאסטרטגיית של הואיב של זיוף והפך. אף אחד לאמאמין שקר, כך שאב השקרים מספק בחוכמה רבה אמת מעורבת עם שקרים.

 

אחת הדוגמאות העירקיות של אסטרטגיית הויב היא תפילה או פולחן של מריכדרך להגיע לאלוהים. קתולי יגידו שהדוקטרינה הלא-תנ-כי של מרי אינה נגדהמצווה הראשונה של עבודה אלילים, וכי הם לא סוגדים בא, אלא הם מעריציםאותה, כי הם טוענים שגם היא הייתה ללא חטאיים, כמו ישוע. כאשר הםמניחים את בקשות התפילה שלהם למרי, משום שהיא מלכת השמים, ואמו של ישוע, יש סיכוי רב יותר שאלוהים יענה. להחליף את המילה פולחן עם המילההערצה, וטוען שזה לא אותו דבר, זה לא דבר ישר, ולהאמין אחרת זה להיותשולל. הלא חטא של מרי כביכול זה לא תנ-כית, והסיבה לכך שישיע היה ללאחטאיים הוא כי הוא אלוהים - כבן אדם. חטא מפריד אותנו מאלוהים, אבל

אלוהים לא יכול להיות מופרדים מעצמו, וזה הסיבה ישוע היה ללא חטאיים.לעשות את מרי קדושה לא רק לוקח מישוע מי הוא היה, אבל עושה אותה חלקאלוהות. לכן זו הסיבה למה הם מתפללים אליה כדי להתערב בשבילם.סיור בכל מוזיואון עם אמנות מימי הביניים יראה את מרי תיאר כמו אלוהות,ואפילו חשובה יותר מישוע התינוק. למעשה, ישוע הוא לעתים קרובות משניתבדת הקתולית. נראה כי לאנשים יש נטייה טבעית לסגוד את הנקבה, ותרבויותפגאניות רבות יש להם גרסה כלשהי של אלת הפריון. מרי פשוט התגשמות שלהרצון לסגוד את הנקבה ואת הפוריות.

 

דוגמאות אחרות של עקרונות שאינם תנ-כיים מתוודים על חטאים לכומר במקום לאלוהים; ואמונה בגאולה באמצעות מעשים טובים ולא באמצעות אמונה

בלבד. לאהמין שבאמצעות מעשים טובים אנו יכולים למצוא הישועה, שולל אתהצורך לנו לישוע. ולכן שולל את הישועה של הבן אדם.הקתולים מאמינים שהם יכולים לקבל מחילה על חטאיהם באמצעות לעשות מה שהאפיפיור אומר להם. יש רוח של אנטיכריסט בכנסייה הקתולית, ויהיה לזה תפקיד מרכזי עבורמערכת האויב בסוף הימים. ספר דניאל פרק ו ופרק ט, כמו גם הספר ההתגלותפרק יג, מראים בבירור שהאפיפיור הוא האנטיכריסט; והכנסייה הקתולית הואבבילון המסתורי שבספר ההתגלות פרק יח

 

המחשבות שלי על הכנסייה הקתוליות, היא שהמערכת הקתולית היא בדיוקמה שאפשר לצפות מהאויב. בעולם שצריך את הבשורה, היא אונאת אמן לקחת

אנשיים מן האמת באמצעות מערכת מזויפת שמושרשת על הבשורות עצמה.

 

בדרך כלכ, כל מערכת מזויפת מחזקת את עצמה בין חבריה, על אף דוקטרינהמיוחדת וחדשה שמבדילה את עצמה בין קבוצות אחרות. צורה כלשהי של

עבודות או שיטה הנדרשת לישועה, שעושה אותם עדיפים על השאר - וזהגאווה ועוד מלכודת של האויב.

 

מערכת מזויפת גם דורש היררכיה לפרש את התנ-ך עבורם. זקנים קהילהמי להרתיע החידי שלהם לחשוב בעצמם. זה לא רק המקרה עם קתוליזם,אלא גם עם דתות אחרות. דרך ההמצאה של הדפוס, אנשים וכלו לקרוא אתהתנ-ך עבור עצמם, ורבים הבינו כי הכנסייה הקתולית עומדת בניגוד ישיר עםהעקרונות התנ-כיים.

 

האמונה של הקתולים לגבי איזון חטאים, כנגד מספר רב של מעשים טובים,בשילוב עם טקסים ואמונות טפלות, הוא אותו הטעיה שמטעה מוסלמים,יהודים, ודתות אחרות. אנשים גם מאוד מחוברים לשבט שלהם, ואת המסורותשלהם, האמונות והמנהגים, ואת אהבתם לזה מחליף את אהבת האמת,ואתה האמת של אלוהים. במציאות, שיטות אלה להגיע לגן העדן הן יהירותודאווה, והיא מושרשת בחלקן בגאווה על השתייכותם השבטית.יהירות וגאווה זו מונעת מהם להכיר מי הם באמת - חוטא חסר תקווה, וזקוק

לישועה של אלוהים. על ידי בחירתם לאהמין באמונות שווא, הם לא באמתאוהבים את אלוהים, כי הם לר מחפשים את מה שהוא רוצה, שזה מערכתיחסים יתנו, באמצעות פיוס.

חנות של עידן חדש ודת המזרח

 

 

החטא הקדמון, הוא חטא העצמאות. ניסיון להיות כמו אלוהים, ללא אלוהים.את המרדף עידן חדש של ניסיון, כוח, התפתחות עצמית, ידע אלוהי מזויפת,הוא מה שמביא את ההונאה שלהם. אף על פי שאלה נקראים אניינים רוחניים,תלמידיו של העידן החדש מונעים בכל זאת על ידי האינטרס העצמי והאגושלהם, ובלי לדעת הם מחפשים אלילים כוזבים. הם, בדרך כלל, לא מעונייניםבאמת, אלא מה שבאמת עבור עצמם, ומה ייהנו מעצמם או מהתקדמותםהרוחינית. אלוהים מתעב פולחן אלילים ושיטות רוחניות מזויפות ורוא להםתועבות. הוא איפשר פרקטיקות אלה להיות הזמנה לאשליה חזקה מרוחותיריבים, שהחסידי העידן החדש הזמינו בתוך חייהם.

 

חסידים רבים של עידן חדש התקדמו מספיק כדי להיות בקשר עם המדריכיםהרוחניים שלהם, אשר במציאות על ידי פעילות של השטן. אנשים אחריםנכנסים לעידן החדש דרך המגמה שפופולארית של יוגה. מבלי להיכנס לנושאבעומק, יוגה היא תרגול רוחני (הנגזר מהינדויאזם). וכל מי שעושה יוגה יודעאת זה, וממשיך לחזור עליה על בגלל היתרונות הרוחניים שלה. הם ממשיכיםלחזור, בדרך כלל עבור כמויות גדולות של יודה, כי זה דוגמה של שעבוד רוחני,וזה דומה להתמכרות לסמים. הפירושה של המילה יוגה היא להעמיס עםהאלים. את תנוחות מתיחה שנועדו לחקות את האלים השונים, התרגיליםנשימה, ואת המנטרות, הן שיטות רוחניות. הם נועדו לסייע למתרגל להרפות

ולהיכנע לכוחות רוחניים - שבתמימות שלהם הם מניחים שבם נדיבים.יש דרכים רבות להתאמן, אז למה יוגה כל כך פופולרית בימינו ? עד 2015מחקרים הראו כי -62 % של נשים אמריקאיות הן לתוך יוגה. אם תפיסת העולם של המאמינים בתנ-ך נכונה, זה אומר שנשים באמריקה מתחננות רוחניתלקבל ולהתחבר עם האנטיכריסט.

 

תלמידים של העידן החדש, והכנסייה המתהווה, יש הרבה במשותף, ובמצוקה הם יתאחדו בסופו של דבר בדת העולמי החדשה המתעוררת במערב. יחדיו,המשטר הנאור החדש שלהם ירדף קשות את אלה העומדים בדרכו של שלום,אלה שאינם לתוך אהבה ואחדות, אלא שבתוך פחד והפרדה. במילים אחרות,האנשים הלא נכונים מבחינה פוליטית שעדיין מאמינים שהתנ-ך הוא אמיתי.יהודים גם יהיו נרדפים, שוב.

 

ישוע אמר את הדרך לישועה וממלכת השמים הוא צר, אבל הדרך להרס רחב.רוב האנשים לא יבחרו לאהוב את האמת, אבל הם יאהבו את חייהם,את העולם, את שבטם, את האמת שלהם, את האמת שהשקרית ואתההתקדמות הרוחנית השקרית שלהם. בסיבה טובה ישוע אמר כי הוא הדרך,את האמת, את החיים, ואף אחד לא מגיע לאבא אם לא דרקו. בניגוד למהשהפילוסופים של העידו החדש רוצים לחשוב, ישוע לא אמר שהוא מאסטרנאור שבא ללמד על הטבע האלוהי בתוכנו. הוא אמר שהוא הדרך היחידה.

חוסר השקט הפוליטי שלו בוודאי יביא אותו גם לרדיפה בזמננו.היום הוא וחסידיו יותר ויותר נרדפים האמצעות המערכת המשפטית, ובאצרותרבות נרצחים מאמינים רבים על אמונתם. ישוע אמר במפורש שהוא בא, לאלאחד אנשים, אלא לחלק אותם (העזים מן הכבשים) - השורה על-פי לוקספרק יב נא.אין דבר מחלוקת בעול שלנו כמו השקפת העולם התנ-כי, בגלל ההשפעה שלזה מנוגד לגאווה של האנשים. כפי ששום דבר אינו מחלק בעולמנו כמו קיומושל עם הזעיר של ישראל.

 

איגרת פטרוס השנייה פרק ג ג-ד : 3 ודעו זאת לכם ראשומה כי האחרית הימיםיבאו לצים הלכים אחרי תאות נפשם ויתלוצצו לאמר : 4 איה הבטחת באו כימאז שכבו האבות הכל עמד כמו מראשית הבריאה

פוליטיקה שווא

אם עצירה אחד בשבילך הוא השקפה פוליטית שמאלנית לגבי ישראל, ראשיתעליכם להיות מודעים לכך שהקונפליקט בין ישראל לפלסטין ניתן להבין רקמנקודת מבט  רוחנית. יש כוח נגד התגשמות הנבואה על ישראל, והוא נגדהיהודים במשך 3500 שנה. לכן, למשל, הדבר שהשפעתו הנאצית מושפעתבצורה דרמטית - ניסיון להשמיד את היהודים - הובילה בסופו של דבר לבריאתישראל. כמו כן, בפיתוח תוכנות של אלוהים, איל הדברים קרו אינם בהכרח כפישהם צריכים להיות. תכנית רוחנית נוספת היא החזרה, והפיוס הסופי בין יצחק לבין אחיו הקנאי, ישמעאל - שני בניו של אברהם, ואבות הפטריארך של יהודיםוערבים. בתנ-ך ובקוראן, היהידים ירדו מיצחק, וערבים מישמעאל.

 

כמו כן, בגלל הכוח הרוחני הזה נגד ישראל, יש שקרים ומידע מוטעה בתקשורתהשמאלית והעולם השמאלית האקדמי. בדרך כלל, הבעיה עם השמאל היא

שהם מודאגים יותר בחזק נגד חלש, במקום טועה נגד ישר ואמת. זה לא אומרבשום אופן שישראל תמיד צודק, אבל הקונפליקט וההיסטוריה שלו מובניםהיטב על ידי השמאל שהפך אותו לפרויקט חיית המחמד שלהם.לאלוהים יש מדיניות חוץ, והיא סובבת סביב ישראל : ואברכה, מברכיך,ומקללך, אאר; ונברכו בך, כל משפחת האדמה (בראשית פרק יב ג)אלוהים יש את המילה האחרונה בקונפליקט הזה. וזה נושא פרשת מים עםורשים רוחניים, כי הוא נועד בכוונה לחלק אנשים ועמים. באותו אופן השאלה

של ישוע נועד לחלק אנשים -- כבשים מן העזים.

 

כדוגמה למדיניות חוץ של אלוהים, אחת הדוגמאות הרבות, ב -3 ביוני השיאשל האפיס, שיטפונות הרסניים בפאריס  בד בבד עם היום של שיחות שלוםבפריז. צרפת יזמה ואירחה את השיחות. היום קודם לכן טס גון קרי מארה-בלצרפת בקשר לשיחות. באותו יום הנשיא הובמה נתן נאים הסיום באקדמיהחיל האוויר בקולורדו. רגעים מאוחרים יותר מטוס תאנדרבירד קורס בעתשהשתתף בטיסה הטקסי. באותו יום התרסק מטוס מלאך כחול בנשוויל.קריסות בשתי קבוצות האליטה, הסימבוליות והדייקניות נדירות ביותר, אך

שניהם התרחשו באותו יום שקרי טס לשיחות המקוללות בפריז. הטייסבנשוויל היה מקולורדו. שני הטייסים היו מטוסים מספר 6 בחוליות שלהם.

צירוף מקרים ?

דוגמה נוספת של סימן של המדיניות חוץ של אלוהים בבראשית יב ג היתהקטרינה. ראשית, הסיכויים של הוריקן בסדר גודל כזה להכות ניו אורלינס כל כך מדויק כדי לגרום להשמדה מקסימלית, היה נמול מאוד. מה מקשר את זה עם התנ-ך, ולכן התקשורת מאלוהים, היא כי ההוריקן פגע באותו יום של הנסיגההישראלית הכפויה עזה. אלפי יהודים נאלצו לפנות את בתיהם ואת רכושם,וישראל נטשה למעשה את השטח הזה. שהוא ההפך של רצון אלוהים אם נביןאת הנבואות. לאמריקה הייתה יד גדולה ללחוץ על ישראל לסגת, ולכן אמריקההיתה מקוללת באותו יום. אגב, היום קתרינה פגע, וישראל יצאה מעזה, היתהט באב

פיגועי 11 בספטמבר

ישנן סיבות טובות להאמין שאלוהים מותר ל 9\11 לקרות. אני גם מאמין כי הטביעה של טיטניק היה מותר גם על ידי אלוהים. ספינת האוקיינוס זו היתהמחושבת ביהירות ללא ניתן להסירו. זה זכותו של אלוהים להזכיר לאלהשישים לב כי הוא בשליטה. אנחנו רק ילדים, מלאי גאווה עצמאית. שני האורועים אלה משמשים קריאות השכמה. זה הדרך של אלוהים לנער אותנומן השינה שלנו לגבי האמת עליו. 

 

לאחרונה ביקרתי במוזיאון של ה -9\11, ודבר אחד שמשך את תשומת לבי היהתערוכת אמנות הצילום. כל התמונות בתערוכה זו היו של אנשים בניו יורקובני גרזי שהביטו למעלה, באימה ובייאוש. אני חושב שהתמונות האלה תפסואת כוונתו של שלוהים באירוע הזה. העולם כולו היה מקובע באירוע הזה, והיה יום של ייאוש. מטרת האירוע הזה היתה להעיר את אלה שצריכים להתעורר. זה העיר אותי. תקופת הצרה הגדולה ובוף הימים תשמש אותה מטרה, אך היאתהיה בקנה מידה בלתי נתפס. הצרה הגדולה תהיה תעלתו האחרומה של אלוהים, ניסיון אחרון להעיר את אלה שצריכים להתעורר, לפני שיהיה מאוחרמדי. זה מאוחר מדי כאשר התגלות עצמית מלא מגיע ביום ה-י בשיא של 
התלאות. עם זאת, באותו זמן, את הטרגדיות שיבואו, הם מעשה של אהבת של אלוהים. הוא מאוד רוצה להעיר את האנשים בזמן, ובלי לרעוד את רוב 
האשנים לא יתעוררו. 

אלוהים השאיר לנו רמזים וסימנים רבים, להכיר לנו שהוא בשליטה. למשל,צלב ענקי בעל פרופורציה מושלמת, עשוי קורות פלדה, נחת זקוף בשדה 
הפסולת השטוח. היום צלב הזה נמצא במוזיאון של ה - 9 בספטמבר. כמו כן,בשפכים נמצא תנ-ך אשר התמגזו באורח פלאעם חום עז אל חתיכת מתכת,
מבלי שנשרף. התנ-ך נפתח לדף המתאים במיוחד שהעולם היה זקוק לו באותורגה. הוא נפתח בקטע הידוע של ההדרשה על ההר בבשורה על פי מתי. 
(קטע זה חל על תגובות של הבן אדם לרע, ולא על תגובת המדינה לרע)אלוהים אוהב להתגלות את עצמו במספרים. ביום של ה -9 בספטמבר, בלוטו 
של המדינת ניו יורק, המספרים הסוכים היו 911. גם את הבורסה בוול סטריט היה האלטר במשך כמה ימים, ואת הדאו גונס נשאר ב 9605 במהלך תקופה  
זו. 6 פלוס 5 שווה 11.

מה שגם מדהים הוא הקפלה הקטנה שעמדה. ראש העיר רודולף וי גוליאני כינה את הישרדותו של פאולוס הקדוש את אחד הניסים המסייעים לאמונתנו 
להמשיך, שכן הוא נשאר פתוח מסביב לשעון ומשרת את הכבאים, אתהמשטרה ואת העובדי בנייה. הקפלה ממוקמת במרחק צעדים בפורים בלבד
מאזור גראונד זירו. באירוע זה נהסרו כל המבנים האחרים באזור, ובכל זאת הקפלה הזו שרד איכשהו בלי אפילו שריטה אחת. אפילו לא חלון אחד שבור. 
אפילו הצריח נשאר שלם. רק עץ אחד בן 100 שנה נפל בחצר הכנסייה. ובסופושל דבר הוא הציל את הקפלה. על פי החדשות, העץ הזה מנע קרן פלדה 
ענקית לנפץ את הכנסייה הבת 235 שנה. נעקר מן ההשפעה, העץ שילם את המחיר האולטימטיבי. היום יש פסל ברונזה של שורשי העץ במקום שבו עמד
פעם. 

מאוד מעניין, גם, כי גורג וושינגטון. מיד לאחר שנחנך כנשיא הראשון של ארה-ב, הוביל סגן נשיא שלו מן האולם הפדרלי במנהטן, לקפלה זו בגראונד 
זירו, והוא קידש את המדינה לאלוהים. הוא אמר שאם המדינה תפנה אי פעם מאלוהים, היא תאבד את הברכות, השגשוג וההגנה שלו. 
האם ההרס בדראונד זירו, המקום שבו נחנך העם, הוא הדרך של אלוהים להצביע על הקפלה של וושינגטון, ולהשהיר אותנו ? האם מקום מקדש האומה
יהיה מקום האזהרה ?

האם תאריך ה -9 בספטמבר סימן כשלעצמו ?

בכל שנה התנ-ך, בין אם קתולי או פרוטסטנטי, הקריאה היומית עבור11 בספטמבר כולל ישעיהו ט יא. כל שנה פסוקים אלה נקראים על 9\11

 

לפני חורבן בית המקדש הראשון ביהודה, פלשו ישראל לצפון באופן זמני על ידיהאשורים -- הממציאים הקדומים של הטרור, ואבותיהם של מתקיפי של ה -9

בספטמבר -- בפ’יטה איומה ומעוררת דאגות שהיו לה מניעים פוליטיים, וכללהעריפת ראש מסיבי. זה היה טרור. בתנ-ך זה מתואר כאירוע שאלוהים נהג

להזהיר את ישראל, אבל האזהרה נעלמה. לאחר הפשיטה מתוארים מנהיגיישראל כי הגיבו בה בהיבריס מתריסה. זה מתואר בפרק ט בספר ישעיהו.

ישעיהו פרק ט פסוק ט הוא הפסוק שבו מצטט אלוהים את מנהיגי התגובהההוברית של ישראל לפשיטה ולאזהרתו :

 

ז דבר שלח אדוני, ביעקב; ונפל, בישראל. ח וידעו העם כלו, אפרים ויושבשמרון, בגאוה ובגדל לבב, לאמר. ט לבנים נפלו, וגזית נבנה; שקמים גדעו,

וארזם נחליף

  

 

הפסוק הבא, הוא התגובה של אלוהים על היבריס של ישראל ואת השאיפהלבנות מחדש, ללא תשובה. בפסוק זה, אלוהים מצהיר כי כי ישראל סירבה

להפוך את הכפירה שלהם ואת החטא, ולחזור לאלוהים באמצעות חזרהבתשובה, הוא יבצע דרך על פסק הדין הסופי שלו על האומה. פסק הדין זה בא

כמה שנם לאחר מכן עם פלישת בבל, ואת חורבן בית המקדש, ואת הניצוליםנלקחים בשבי בבבל במשך 70 שנים.

י וישגב יהוה את-צרי רציו, עליו; ואת-איביו, יסכסך

ההשפעה של ישעיהו ט, הוא ניסיון של אומה כדי להתגבר על אסון ,להתריסאלוהים, ולהתאושש לבנות מחדש ללא חזרה בתשובה. זה מביא את בואו של

אסון השני, ואת חורבן העם. זוהי קריאה של שאר פרק ישעיהו ט. בארץ ישראל העתיקה לא נזהרה האזהרה, ולא היה שום ענווה או חזרה בתשובה. במקום

זאת, ישראל נשבעת להתאושש ולהיות חזקה יותר מבעבר. כתוצאה מכךישראל נהרסה. הדפוס חזר על עצמו באמריקה. היוויליזציה האמריקאית קיבלה

הרבה אור, ברכות ואחריות, משום שמקוריה חששה מאלוהים וענווה, ועסקהבצוואה שלו, ומבוססת על בלע מוצק של דבר אלוהים. כמו בישראל, ברכה וידע

רבים ניתנו, ומצד שני היה צפוי מהם הרבה. זו הסיבה שפסק דין של ישראלהיה קטלני, וכך גם שיקול דעתה של אמריקה יהיה. כאשר אמריקה פתה

מאלוהים אל הכפירה, ולמעשה למלחמה עם סלע היסוד שלה, הוצאתאת אלוהים מי הממשלה, התרבות, ובתי ספר שלה, האזהרה של ישעיהו ט

הגיעה ב -9 בספטמבר עם חורבן הבניין שגלם את גבהה הגובה שהציבההציוויליזציה האמריקאית. אך ההתעלמות התעלמה. במקום זאת, אמריקה רץ

אפילו הרבה יותר רחוק מאלוהים ב -16 השנים האחרונות. מפנה זה מןאלוהים השיא לאחרונה עם כפירה משמעותית שמלית הלעג הלאומי של

אלוהים, כי גם סמלי כוללת את המקום של ה - 9 בספטמבר.בתנ-ך אלוהים מדגים הוא סבלני, ואינו מביא חורבן מוחלט על עם עד שגביע

עוון שלהם מלא. הגביע של אמריקה מלא כבר. ולכן את הדין השני ואת ההרס של העם בישעיהו ט הוא מאוד קרוב.

 

לגבי פרשת ישעיהו ט, יש 9 מקבילים בין ישראל העתיקה לאמריקה.לדוגמה, בישראל העתיקה הם הליפו את הבנים החרסית באבנים מחצבות.

 חזרה חזק יותר מאשר בעבר עם אבנים מחצבות גדולות להחליף אבנם חימרהוא למעשה מעשה של התרסה, כאשר אין ענווה או חזרה בתשובה. מדהים,

אבל אמריקה שכפל את הרגש של התרסה זמן קצר לאחר ה -9 בספטמבר.סלע של 20 טון נחצב מהרי האדירונדאק הסמוכים והובא לגראנד זירו.

 שם היה טקס להקדיש את האבן הסימבולית, והמושל פטקי הכריז כי :אני, יורשי איתה רוח מהפכנית של התרסה, מניחים את האבן הזה.

לא רק האבן החצובה מקבילה ישירה, אלא גם הצהרתו של המושל פטקימהדהדת את מנהיגי ישראל המבטאים את התרסה שלהם בישעיהו ט.

 

 

זה יהיה דבר אחד שיש הקבלה אחת כמו אבן חצבה, אבל שוב יש 9 מקבילותכאלה. מקביל נוסף הוא בנייתם מחדש של המבנים שנפלו, בניגוד לכוחם.

כשם שבנתה ישראל את בניניה, חזקה מתמיד, התחייבה אמריקה להחליףאת מגדלי התאומים במרכז הסחר העולמי במגדל גביה עוד יותר, כשמנהיגים

לאומיים רבים קוראים לו להיות הבניין הגבוה ביותר בעולם. כפי שהוא, המגדלהעולמי החדש הוא הגבוה ביותר בעולם המערבי.

 

אגב, יש קשר רוחני לכנותו מגדל העולם האחד, כפי שהוא מסמל את הסיפורעל מגדל בבל בספר בראשית יא א - ט. בסיפור הזה אנשים של העולם כולו

הגיעו יחד כאחד, ובשחצנות שלהם ניסו לבנות מגדל לגן העדן באמצעותהכוחות וטכנולוגיה שלהם. מעניין גם הוא כי צלם אחד מצא תנ-ך קבור בין

ההריסות של בראונד זירו. מפוצץ וחרוך עם רק דף אחד מראה את בררשיתפרק יא ד : ויאמרו הבה נבנה-לנו עיר, ומגדל וראשו בשמים, ונעשה-לנו, שם :

פן-נפוץ, על-פני כל-הארץ

 

מגדלים הם אנדרטאות לגאווה. בזמנים היבריסטיות ביותר של הגילאים, שבהם הבן אדם אמין בטעות שהוא יכול לשלוט בכל דבר שהוא מעלה את דעתו, אבל הפתרונות עצמם הוא הופך את הבעיות הגדולות שהוא כבר לא יכול לכלול,בכול רחבי העולם זן חדש של סופר מגדל התפתחה. אם החניכה של תקופת

הצרה הגדולה מתרחשת עם רעידת אדמה המתנבאת בעולם, יכול להפיל אתכל המגדלים האלה בבת אחת. אשר יהיה סמלי כראוי. 

 

עוד הקבלה מקרית מפרשת ישעיהו ט היא עצי השקמה. תהילים עח גם מספר על אלוהים מכה את עצי השקמה כסימן חמור של שיפוט לאומי. קרה כי סביב

גראונד זירו היה מגרש אחד קטו של אדמה שהיה לה עץ שקמה. העץ שהצילאת הקפלה של וושינגטון. סימן של שיקול דעת לאומי היה במקרה בפינת

גראונד זירו. למרבה הפלא, אנשים הפכי את עץ השקמה הנופל הזה לסמללאומי. סימן של שיפוט והעקירה הלאומית הפכה לסמל לאומי של גאווה

 

ישראל הבטיחה להחליף את העצים שנפלו בעצי הארז. עצי הארז -- אתו אץשל התובים. עבור ההחלפה הזאת היה טקס,ולא יאומן, אבל הסמל הזה של

שיפוט, הם קרו בשם אץ התקווה. כמובן, אף אחד מהם לא ידע על כתבי בספרישעיהו  בתנ-ך, אץ ארז הוא סמל של כוח וטוהר. אץ הארז הוא אץ מחוספס

וחזק שגודל טוב גם בתנאים קשים. אך, אץ התקווה לא שגדג, ונמלט. סמל שלטוהר הזה לא יכול להכות שורש בקרקע ענייה סמלי. המסר המשמעותי כאן

הוא שאיך תקווה בדרכיו של בן אדם ללא אלוהים בעולם, ורק באמצעותהמשיח ישוע יש תקווה. העץ נעקר לבסוף ללא הרף ונהרס בפסח, 2014. 

זה היה היום של יחר הדם הראשון ליקוי הירח הדם של התקופה טאטרדהאחרונה.

 

  מקבילה מופלאה נוספת היא הצהרה של הנדר בישעיהו ט. עבור הגשמה זו,המנהיגים הלאומיים של האומה חייבים לבטא בפומבי את הנדר המתריס,

בעיר הבירה. עם זאת, איזה מנהיד לאומי ירצה לבטא פסק דין על אמריקה ?ביום השנה השלישי לאחר ה -9 בספטמבר, נאמן למועמד לנשיאות

גון אדוארדס בוושינגטון. בלי לדעת מה הוא עשה, הוא למעשה דיקלםישעיהו ט -- פסוק מעורפל שלא הרבה אנשים  מקירים, ופחות אנשים מצטטים.

  למה הוא בחר את הפרק הזה מתוך 30000 כתבי קודש אחרים ? הוא לאהבין שהוא מצטט את הקטע הזה מחוץ להקשר, או שזה בעצם קטע על שיפוט

לאומי. אבל לא רק זה, הוא בונה את כל הנאום שלו סביב פסוק זה. בלי לדעת,למשל, שהיה עץ שקמה אמיתי שנעקר והוחלף בעץ ארז. הצרה פומבית נוספת

של הנדר היתה מדהימה עוד יותר. בבוקר שלאחר ה -9 בספטמבר, אמריקהאיתה אמורה לתת את תגובתה הרשמית לעולם על האסון. מנהיג טום דשל

מונה לייצר את האומה ולתת את הנאום. בסוף נאומו, הוא מדקלם אתישעיהו ט, ועל ידי כך הוא משקר בלי ידיעה את ה -9 בספטמבר לשיפוט

הלאומי של ישראל העתיקה. ואז הוא אמר :-- זה מה שאנחנו, אמריקה תעשה.אנו נבנה, נחלים --. ביום הזה הוא לא ידע כי האץ ההשקמה יימצא נעקר, וגם

לא היה מודע להקבלות אחרות הממאשרות את ה -9\11 כאזהרה על שיפוטלאומי. שניהם, גון אדוררדס וטום דאשל נפלו בבושה ציבורית וחרפה, זצן קצר

לאחר הרזתם, וטום דאשל לא היה מסוגל לשרת בממשל אובמה.

 

הצהרה פומבית נוספת של השיפוט של ישעיהו טבאה לאחר השלב השני שלאסון כלכלי ושיפוט על אמריקה בסתיו 2008. לאחר שנבחרה של פלטפורמה

של תקווה, בחודש פברואר 2009 הנשיא אובמה נתן את נאום הראשון שלולאמריקה, אשר היה תגובה טבעי למשבר הפיננסי. יום למחרת את העיתונים

הגדולים בכל רחבי העולם רצו את הכותרת : אני נבנה מחדש. אם צריך לסכםאת ישעיהו ט, זה יהיה להיות זה. אבל, מה ההצהרה הזאת קשורה לדיבור

כלכלי ? הוא גם אמר : נצא חשקים יותר מאשר בעבר. אובמה טרם נפלה לתוךבושה ציבורית כמו אדיארדס ודאשל. אני אישית מאמין שהחרפה הזאת תהיה

ברמה הרבה יותר גבוהה מזו של הסנטורים, ותבוא בסוף התלאות הגדולות.

 

את ההצהרה הציבורית הסופית של ישעיהו ט, היתה בשנת 2012. הנשיאשל הרצות הברית חזר לגראונד זירו, המקום של אזהרת השיפוט, ובטקסיות

כתב הודעה על רוקת פלדה שהונפה והונחה בקצה העליון של המגדל. במיליםאחרות, כסמל קרוב לאלוהים כפי שיכול להיות. על קרן זה כתב אובמה :

אנחנו זוכרים, אנחנו בונים מחדש, אנחנו חוזרים חקזים יותר מתמיד !

  הפעם ההכרזה היתה בזמן הווה, במקום בזמן עתידי, ובכך להשלים אתמעשה התרסה 11 שנים לאחר ה -9 בספטמבר.

 

הצהרהת זאת על הקורה הגבוהה ביותר, עבור אלוהים לררות אותו, לא היההפרק הסמלי הסופי של הפסק דין של בישעיהו ט. אם כי כל הבמבינים

והקבלות עם ישראל העתיקה והמתריסה הושלמו באופן סמלי עם המיקום שלקרן זה, אמריקה היה צריך גם באופן סמלי לעקוף את אלוהים. אמריקה

היתה צריכה לסיים באופן סמלי את המורשת הנוצרית שלה, ולהתחיל, גםבאופן סמלי, את רדיפת המאמינים. זה בא ב 26 ביוני 2015 עם החלטת

בית המשפט העליון להכשיר נישואים הומוסקסואלים. כל אחד מהארבהחברי בית המשפט העליון התריע על פסק דין זה, כי המאמינים יירדפו

כתוצאה מפסיקה זו. אמריקה החליטה רשמית לחגוג את מה שהתנ-ךמכנה הרע, וללכת בדרכה מחוץ לאלוהים. בתנ-ך, ההומוסקסואליות היא

החטא הסמלי של המרד. לא רק זה הסמל של חטא המרד, אלא גם משמשתבתנ-ך, מספר בראשית עד ספר ההתגלות, כסמל העיקרי של מרד הסופי,

הקיצונות נגד אלוהים, המפעילה את הזעם של זעמו על עם או על אומה.מהתרבות ההומוסקסואלית שקדמה לשמבול בזמנים של נח, לסדום ועמורה,

לכנענים, למלך שלמה, כל הדרך בברית החדשה, התנ-ך מגדיר אתההומוסקסואליות כסמן מרכזי למרד קיצוני לפני זעם אלוהים.

 

יש היבט רוחני לכל דבר, וזה לא מקרה שתנועת ה -להט-ב משטמשתבקשת בענן כסמל שלהם. הקשת היא סמל הסמכות של אלוהים. זה סימן

החמה שלו ובריתו על פי הדין האדמה, שגילה לנח ובניו לאחר המבול.בספר יחזקאל את זוהר המקיף את אלוהים מתואר כקשת ענן, ובספר

ההתגלות קשת ענן נובעת מכם מלכותו. עם זאת, בספר ההתגלות הדימויהסמלי של האנטיכריסטוס שגון רואה מתגלה עם קשת ענן בידו. ממלכת

האנטיכריסטוס תוגדר על ידי הומוסקסואליות ורוחניות של העידן החדש.למעשה, רוחו כאן עכשיו, כפי שהוכח על ידי התמונה הזוכה של

גוגל לשרבוט עבור 2016 ו -2017. לא רק שהתמונה הזאת זה ההתגלמותמושלמת של רוח האנטיכריסטוס, אבל גוגל בוודאי משחקת תפקיד מרכזי

במערכת שלו, כפי שהיא מצנזרת נוצרים, ומודיעה לממשלתם על מאמיניםאמיתיים (לא נוצרים קתולים או ליברלים).

בלילה ה -26 ביוני 2015, לאחר שנעשה פסק הדין של בית המשפט העליון,הבית הגבוה ביותר בארה-ב, אמייצג את הממשל האמריקאי, היה שטוף

בצבעים לא של הדגל האמריקאי, אלא בדגל אחר, המייצג את מה שהתנ-ךמכנה הרע. באותו לילה גם את החלק העליון של המגדל עולם אחד היה שטוף בצבעי הקשת ענן. שבו הנדר הציבורי של התרסה שוכן במסיכות הקרובהביותר לאלוהים, על גבי אנדרטת ההתרסה, במקום השארת הדין, אלוהים לעג.פסק הדין וההרס של העם צריכים להיות בקרוב.

 

כמו ישראל, פסק הדין של אלוהים יהיה בקנה אחד עם כמות האור, ברכה,ואחריות אמריקה ניתנה. כך גם לגבי האנשים. אותם אמריקאים ומערביים

שיש להם גישה מוחלמת לאמת, ועדיין מתעללים ממנה, יישפטו יותר קשהביום הדין של אלוהים, בשהוואה לאלו שבארצות עם גישה מועטה או ללא

גלישה בכלל לאמת.

 

חוויות סף מוות - הוכחה של ישוע

הטכנולוגיה הרפואית המודרנית דיווחה על הרבה חוויות סף מוות. ללמוד אותם הפך גם למדע מכובד מאוד. האנשים שעברו את זה היו אותן חוויות. השאלה היא, איך הדת משתלבת בחוויות האלה ?

 

את החוויות סף מוות ניתן לחלק לשתי קטגוריות : נעימות ולא נעומות. החוויות הכי לא נעימות שדווחו הן סוגים שונים של חוויות גיהינום.

 

תאמינו או לא, רוב הדיווחים מתרבויות לא מערביות הן לא נעימות. האם זהנחשב ראיה להשקפת העולם של המאמינים ? כמובן שכן.

 

להמשך, שתי דוגמאות של חוויות סף מוות של הודו מהתר החוקרים של חוויותסף מוות שמאמינים בגלגול נשמות ותפיסה עולמית פילוסופית מבוססת על עידן

החדש.

חוויה סף מוות של ואסודב פנדדי

ואסודב רואיין בשנת 1975 ושוב בשנת 1976. הוא נולד בשנת 1921 וכמעתנפטר בביתו של מה שהוא תואר כמחלת פרטיפואידית כשהיה כבן 10. ואסודב

נחשב מת, וגופו נלקח לקרקע השריפה. עם זאת, כמה אינדיקציות לחיים עוררותשומת לב, וואסודב הוסר לבית החולים שבו הרופאים להחיות אותו,

באמצעות זריקות. הוא נשאר חסר הכרה במשך 3 ימים וכשהתעורר הוא תיאראת החוויה הבאה :

 

שני אנשים תפסו אותי ולקחו אותי איתם. חשתי עייף במשך ההליכה; הםהתחילו לגרור אותי. רגלי נעשו מסרות תועלת. גבר ישב למלה. הוא נראה

איום ונורא. הוא היה ערום. הוא אמר בזעם לשני המשרתים :

 

ביקשתי שתביאו את ואסודב הגנן, הגינה שלנו מתייבשת. הבאתם את ואסודבהתלמיד.

 

כזחזרתי להכרתו, עמד מימולו ואסודב הגנן (כנראה בין המשפחה אוהמשרתים שהתאספו סביב מיטתו של ואסודב). הוא היה בריא לגמברי.אנשים התחילו ליצחוק איתו : עכשיו הגיע תורך. נראה שהוא ישן טוב בלילה,אבל למחרת בבוקר הוא היה מת.

 

בשובות לשאלות על פרטים, ואסודב העיד כי האיש השחור, היה לו מקלוהיה משתמש בשפה משובשת. ואסודב זיהה אותו כמו ימראג, האל הינדי

של המוות. הוא אמר שהוא הובא על ידי אותם שני גברים שלקחו אותומלכתחילה ליאמרג. אמו של ואסודבף שניפתרה לפני הראיון, היתה קורה

כתבי עם תיאורים של ימראג

חוויה סף מוות של דורגהחאטאב

דורגהחאטאב, גבר בן 50, רואיין בנובמבר 1979 ושוב שלושה חודשים מאוחר יותר. לפני 30 שנה, הוא היה חולה במשך מספר שבועות, סובל מה שאובדן

כטיפוס. כאשר גופו נעשה קר במשך כמה שעות, משפחתו חשבה שהוא נפטר.  כאשר הוא קם לתחייה, הוא סיפר למשפחתו שהוא נלקח למקום אחר על ידי

10 אנשים. הוא ניסה להימלט, אבל הם חתכו את רליו בברכיים כדי למנוע את זה. הוא נלקח למקום שבו היו שולחנות וכיסאות ו 40 או 50 אנשים יושבים.

הוא לא זוהה אף אחד. הם הביטו בניירותם, ראו ששמו לא מופיע ברשימהשלהם, ואמרו : למה הבאת אותו לכאן ? קח אותו בחזרה. דורגה השיב :

איך אוכל לחזור, אין לי רגליים. הם הראו לו כמה זוגות רגליים, והוא זיהה אתשלו, והם הוחזרו לו מחדש. הוא נשלח לאחר מכן עם הוראות לא למתוח את

הברכיים כדי שיוכלו לתקן. אחותה הגדולה של דורגה, שגם התראיין, אישרהאת דיווחו על מותו ותחייתו.

 

כמה ימים אחרי שדורגה קם לתחייה, אחותו ושכן שלהם ראו סימנים על ברכיושלא היו שם לפני. הסדקים העמוקים האלה שהופיעו של עורו בברכי עדיין נראו ב -1979. לא היה דימום או כאב בברכיים, אלא אי נוחות שנגמרה על ידידורגה בעקבות ההוראות כדי לשמור על הברכיים שלו במצב קבוע. צילומירנטגן שצילמו בשנת 1981 לא הראו שום חריגה מתחת השטח של העור.

 

דורגה לא שמע על חוויות כאלה עד החוויה סף מוות שלו. הוא לא ראה את גופוהפיזי מעמדה אחרת בחלל. הוא אמר שהחוויה היה כמו חלום. עם זאת. הוא

טען שהחוויה הזאת חיזק את אמונתו באלוהים.

 

את הדפוס של נלקח על ידי אנשים רעים או יצורים, קורה בכל רחבי העולם.סיפורים רבים הולכים רחוק יותר מאשר בשלב הראשוני, עד חווייות גיעינום.

 

לעומד זאת, החוויות הנעימות המדווחות במערב הן לרוב כרוך בבני משפחהשנפטרו, שאמרו להם לחזור, או שהם צריכים לחזור בגלל קשרי אהבה עם

אנשים חיים, או שאמרו להם שזה לא היה הזמן שלהם למות. חוויות אלה לאקורים אף פעם בהינדואיזם. חוויות מערביים אלה גם לפעמים מגיעים עמוק

יותרת כמו להיות עם מלאכים או אפילו ישוע.

 

 

כמה חיוויות בעולם המערבי מתארות חוויה העולה בקנה אחד עם השקפתהעולם הפילודופית של העידן החדש. בדרך כלל, מי שחוזר לעולם מחוויות אל

לוקחים כי משימה ללמד ולהאיר אנשים אחרים. אחד המרצים המפורסם ביותרשחזר מחוויה סף מוות הוא אבן אלכסנדר. ניורוכירורג, ואתאיסט לשעבר,

 ומרצה של העידן החדש בהווה.

 

בהרצאה על חוויהתו, הוא מתאר כמה דברים מעניינים מאוד. חוויהתו התחילבצורה לא נעימה. שום חוויה של מאמינים אי פעם מתחיל ככה. לאחר

ההתחלה הלא נעימה, הוא נתקל במלאך שלמד אותו כל החוכמה של החיים.וכמו אצל האנשים אחרים שעברו אותו חוויה, וחזרו כי מורים או מרצים, המלאך

היה נקבה. זהו למעשה רמז למאמינים כי בתנ-ך כל המלאכים הם זכר.

 

מה שמעניין יותר מכל דבר שהמלאך אמר לאלכסנדר, הם השני הדבריםהשחובים ביותר בחיים שהוא אמור ללמד :

א - אין לנו על מה לדאוג.

 

זה בעצם כי החיים הוא כיתה שבה אנו מגיעים לילמוד.

 

ב - איננו יכולים לטעות.

 

והסיבה לכך הוא זהה. כפי אנו יכולים לראות, שתי תורתו אלה הם ההפך שלמה שהתנ-ך מלמד לנו. לכן, אחת מתפיסות העולם האלה טועה. או שאנחנו

מודאגים על החיים נצחי שלנו, ואנחנו יכולים לטעות; או שאנחנו לא צריכיםלדאוג, ואנחנו לא יכולים לטעות. ההבדל ברור. היפוך של האמת תנ-כי, זו

עבודת יד של האויב. לא יכול להיות ברור יותר.

 

ההיבט השני של החוויות סף מוות של העידן החדש הוא שאלוהים הוא רקאהבה, וכל מה שאנחנו צריכים זה אהבה. נכון שאלוהים הוא אהבה, אבל הוא

גם דברים אחרים, כולל : צדיק וקדוש, וצודק. כל דת או פילוסופיה שאומרתשכל משאנחנו צריכים זה אהבה, מתנגד לתורתו של התנ-ך.

 

העידן החדש רואה את נקודת המבט התנ-כי כי עתיק, מדכא, ולא מוארת.והתנ-ך רואה את העידן החדש כנריסיסטי, תמים ו לא בוגר. העידן החדש אינו

מאמין ברע. בדרך כלל רוב הם מודים היא כי יצורים רעים עשויים להתקיים.אשר הם טוענים כי הם יכולים להימנע, כי הם חושבים על עצמם כמלא אור.

אבל המאמינים באלוהים מבינים כי יהירות זו היא מדוע הם רגישים הונאהרעה, ואת דמויים הרעים מופיעים להם כמו דמויים של אור. מנקודת המבט של

התנ-ך, העידן החדש הוא כמו ילד גאה, המחפש אינפנס מהוריהם, ללא כלאחריות, אלא כלפי עצמם. כתוצאה מכך, הם מזמינים הטעיה שטנית לתוך

חייהם.

 

 

זה ההסבר של חוויות סף מוות של העידן החדש, זה ההסבר לכל דת שוואוהונאה רוחנית בעולם. איור זה ממחיש את מה שמכונה מלחמה רוחנית.

יש מציאות רוחנית מאחורי המציאות החומרית הזאת. יש כוחות שלילייםשתפקידם להפוך את האמת. כוחות אלה הם לעתים קרובות ערמומי ביותר,

ופעמים רבות יותר חכמים מאיתנו. אלוהים שם הונאה ורע בעולם כדי לבחוןאותנו, ולראות אם נוכל להתגבר על זה ולראות דרכה, או להיות חלשים,

טיפשים, או גאים, ונופל בהונאה.

 

כאשר מישהו מעורב בהונאה רוחנית, הם הופכים להיות מלוכדות אליו, וקשהלהם לראות את זה ולהשאיר אותו. זה שעבוד רוחני. כמו מישהו מכור לשמים

הם לא יכולים להפסיק. כמו סמים, הם נהיים מסטולים, אבל מאוחר יותרההשפעה נגמרת, והם צריכים עוד ועוד. בשעבוד רוחני ההשפעה יכולה להיות

שלום פנימי מוגבר, אנרגיה פנימית מוגברת, ידע, או יכולות נפשיות. כמה מןהצורות הפופולשריות יותר של זה בזמנים שלנו הם יוגה, הורוסקופים,

אסטרולוגיה, כל צורה של ניחוש, קלפי טארוט, כל צורה של כוח ריפוי רוחני,וכו ...

 

את עוצמת המלחמה רוחנית הזאת יוגדל באופן דרמטי בסוף הימים.את העל טבעי יהיה כל כך חזק שאתאיזם ייעלם לחלוטין. רגישות לטעיה

רוחנית שטנית בעולמנו עולה עם עזיבת התרבות שלנו מערכים מאלוהים,ובמיוחד בשנים האחרונות. כיום אנשים דרוכים עבור הגעתו של האנטיכיסטוס.

 

עוד עדויות מדעיות לבורא אדם שמראה אותו כיצור אישי

באופן כללי, את כמות הראיות על הורא אדם וראיות על ישוע, הם מאוד גדולות.אבל אלה שלא לקחו את הזמן להסתכל על זה אינםן מודעים.

 

החתימה בתא

 

החתימה בתא, היא שמו של ספר המפורסם של דר סטיבן מאייר, שקיבל אתהדוקטורט שלו מאוניברסיטת קיימברידג בפילוסופיה ובמדע. הוא כתב בספר

שלו : גילוי של תכונות נושאות מידע של די-אן-איי ו- רנ-א הוא אתגר יסודי לכלתיאוריותיו הקשורות לאבולוציה כימית ולחיים לא יוכלו לשרוד את הביולוגיה של

עידן המידע, הביולוגיה של המאה ה -21.מדענים גילו כי הדנ-א הוא למעשה תוכנית מחשב, אלא מורכבת יותר מכל מה

שהתפתח אי פעם : השאלה הבסיסית ביותר בביולוגיה היום היא מאיפה הגיע המידע ? אך אלה תוכנות מוכבות שמקורן אודניזמים  התא הראשון ? אמירה

זו נובעת מתהליכים כימיים, כמו לומר המידע בעיתון נבע מהתהליכיםהפיזיקליים והכימיים של הדבקת כיו לנייר. כמו כל המידע, זה חייב לבוא

מאינטליגנציה כלשהי.

העיקרון האנתרופי הוא חוק הקיום האנושי

זה ידוע היטב כי הקיום שלנו ביקום זה תלוי קבועים קוסמולוגים ופרמטריםרבים שערכים מספריים שלהם חייבים ליפול בטווח צר מאוד של ערכים.

אם אפילו משתנה אחד היה כבוי, אפילו במעט, לא היינו קיימים. האי-סבירותהקיצונית שמשתנים כל כך היו מייחסים לטובתנו רק במקרה, הובילה כמה

מדענים ופילוסופים להציע במקום זאת שזה היה אלוהים שיצר את היקוםבצורה התואמת את הצריכים הספציפיים שלנו. זהו העיקרון האנתרופי :

נראה כי היקום מכוון היטב לקיומנו.

 

שקול פרוטונים, למשל. פרוטונים הם חלקיקים תת-אטומיים בעלי חיוב חיובי(יחד עם נויטרונים) יוצרים את גרעין האטום (שבסביבו טעון מסלול אלקטרונים

שלילי). אם על ידי השגמה או מזל מקרי (בהתאם לפרספקטיבה שלך),פרוטונים הם 1836 פעמים גדול מאשר אלקטרונים. אם הם היו קצת יותר

גדולים או קצת יותר קטנים, לא היינו קיימים. אז איך פרוטונים בסופו של דברהם 1836 פעמים יותר גדולים מאשר אלקטרונים ? איך יכול להיות

הפרוטונים הם בגודל המדויק ? האם זה במקרה ? או במזל ?

 

איך זה הפרוטונים לשאת מטען חשמלי חיובי שווה לזה של אלקטרונים טעוניםשלילי ? הם אינם דומים בגודל, אך הם מאוזנים לחלוטין. האם האבע פשוט

נתקל במקרה כזה, או שמא אלוהים ציווה אותו למעננו ?

נקודת אומגה היא מונח טיפלר שמשמש לציאור מצב קוסמולוגי בזמנים הנכוניםשל היקום, אשר נדרש על פי החוקים הפיזיקליים הידועים. על פי הקוסמולוגיה

הזאת, נדרשת החוקים הידועים של הפיזיקה להיות עקביים זה בזה שהחייםהאינטליגנטיים משתלטים על כל החומר ביקום ובסופו של דבר מכריכים את

קריסתו. במהלך התמוטטות זו, היכולת החישובות של היקום מתפצלת לאינסוףולסביבות המושתתות עם אותו קיבולת חישובות למשך זמן אינסופי, כאשר

היקום משיג את הייחודיות הקוסמולוגית. סינגולריות זו היא נקודת האומגה שלטיפלר. עם משאבים מחשוב המשתרעים עד אינסוף, טיפלר אומר כי חברה

בעתיד הרחוק יוכלו להחיות את המתים על ידי הדמיית כל היקומים החלופיים של היקום שלנו מתחילת המפץ הגדול. טיפלר מזהה את נקודת אומגה עם

אלוהים, שכן, לדעתו, את נקודת אומגה יש את כל המאפיינים טענו עבוראלוהים.

 

בספרו, שכותרתצו הוא : הפיסיקה של אלמוות; הוא מציין את התרגום הנכון,על תשובתו של אלוהים לשאלת של משה בהר סיני, על שם של אלוהים.

במקום לומר : אני, מה שאני. התרגום הנכון של תשובתו של אלוהים הוא : אניאהיה, מה אני אהיה. במקרה זה, אלוהים הוא רמז לעתידו, לנקודת אומגה -

הסונגולריות האינסופית בסוף של הזמן והמרחב לאחר הקראנץ הגדול (ההפךשל המפץ הגדול). כמו כן, ישוע התייחס לעתים קרובות למלכולת אלוהים,

כממלכת האלוהים הקרובה.

 

(את הרעיון של תחיית המתים בסוף הימים, כי טענות טיפלר מעידה עלפיסיקה קוונטית מתמטית, אינה תואמת את השקפת העולם הטוענת

גלגול נשמות. אז, איך זה שאנשים רבים יש להם זיכרונות מהחייםהקודמים שלהם ? איך זה שילדים רבים טוענים חיים קודמים ?התשובה היא : אשליה רונית, בשל סירוב לאהוב את האמת. אפילו המדעןהמפורסם ביותר בנושא הזה, דר איאן סטיבנסון - שמודה בכך שיש לונטייה אישית כלפי הרוחניות המזרחית - אינו פוסל את ההיפותזה הזאת.הוא טוען כי הונאה רוחנית יכולה להיות למעשה מסקנה אחת של המחקרשלו)

 

נראה שהעולם והיקום שלנו תוכננו לגילוי המדעישלנו

 

את הדברים המוזרים ביותר שהחיים צריכים בסביבה פלנטרית, גם להגדיראת התנאים הטובים ביותר עבור גילוי מדעי. הנה כמה דוגמאות :

 

הכדור הארץ חיים מתמשכת - אווירה שקופה, המאפשרת לנו ללמוד אתהיקום. זה לא היה חייב להיות כך. (אגב, כמעט מחצית מכל הקוסמולוגים

מאמינים בבורא אדם אישי, בשל לימוד את הנושא הזה)

 

השמש מרוחקת מאיתנו ארבע מאות פעמים מהירח, אבל הוא גם גדול פיארבע ממנה. המרחק המדויק של כדור הארץ מהשמש, גודלו של הירח וכוכב

הבית שלו, הם גורמים שלא רק שולטים בטמפרטורת כדור הארץ שלנו, בהיטה צירית ובתנועות הגאות. הם גם להבטיח ליקוי מחה מושלמת. תופעות שסיפקו

למדענים מידע רב ערך על הרכב הכוכבים ועל תכונות האור.

 

כדור הארץ ממוקם בגלקסיה שלנו בין שתי זרועות ספורליות, באזור קטן יחסיתשבו החיים מתפתח. כתוצאה מכך, אנו נהנים מפלטפורמה מצוינת עבור

השקפות ברורות של הגלקסיה שלנו ושאר הקוסמוס.

 

נראה שאלוהים יצר בכוונה בית גידול עבורנו, המאפשר לנו למצוא אותו דרךבריאתו.

היפותזה של כדור הארץ הנדיר

 

באסטרונומיה הפלנטרית ובאסטרוביולוגיה, ההיפותזה של כדור הארץ הנדירטוענת שמקור החיים והאבולוציה של המורכבות הביולוגית, כגון אורדניזם

רב-תאיים על פני כדור הארץ (ומאוחר יותר, האינטליגנציה האנושית)דרשושילוב בלתי סביר של אירועים אסטרופיזיים וגיואלוגיים נסיבות. ההשערה

טוענת שחיים המורכבים מחוץ לכדור הארץ הם תופעה בלתי סבירה ביותרומוזר מאוד.

 

נקודת מבט אלטרנטיבית התווכחה על יד קרל סאגן ופרנק דרייק, בין אחרים.היא טוענת כי כדור הארץ הוא כוכב שלעי טיפוסי במערכת פלנטרית טיפוסית,

הממוקמת באזור לא יוצא דופן של גלקסיה מנוגדת-ספירלית נפוצה. בהתחשבבעקרון הבינוניות, סביר להניח כי היקום טעים עם חיים מורכבים. פיטר וורד

ודונלד בראונלי (סופרים של הספר כדור הארץ הנדיר), טוענים להיפך :כוכבי הלכת, ואזורים גלקטייים שהם ידידותיים לחיים מורכבים כמו כדור הארץ,

ומערכת השמש ואת האזור שלנו בשביל החלב הם מוזרים ביותר

 

האם זה אגוצנטרי לחשוב שאנחנו נחיה בזמנים של סוף הימים ?

 

התשובה היא : בכלל לא !בשל פיצוץ האוכלוסין, כמחצית מכלל בני האדם שחיו אי פעם, חיים כיום בכדור הארץ. אם לאלוהים היה משהו חשוב עבור האנושות, עכשיו זה יהיה הזמןהטוב ביותר להראות את זה. סוף הימים מתואר כמסיק יתר על המידה שלכדור הארץ. כמו כן, לנוכח ההתפוצצות הטכנולוגית הכוללת את הטכנולוגיה

להשמדה, ייתכן שהתערבות אלוהית נדרשת בשלב זה. גם, ערכיםפוסט-מודרניים ונוהיליסטיים הרסו את תרבותנו באופן משמעותי בתקופה שלשלושה דורות. מסיבות רבות, הציווילזציה המערבית מקבילה לימי האחרוניםשל הציוויליזציה הרומית.

 

התאריך המדויק של תחילת שעת צרות של ישעקובאו את סוף הימים

 

לפני שאני מגיע ליום המדיק של השנה -2017, שזו ההתחלה של הצרההגדולה, אני רוצה להראות בקצרה כמה הוכחות המציג את התלאות יתחיל

במחזור השמיטה הנוככי, ו -2017 השנה שבו מתחיל. מחזור שמיטה החדשהחל ב -14 בספטמבר 2015.

 

ויאמר שליו ישוע אם-לא תראו אתות ומופתים לא תאמינו(הבשורה של-פי יוחנן פרק ד מח)

 

פרה קדושה !!! -המסתורין של ה -7 פרות

 

בסתיו של 2014 העיתונות המשויכת שלחה תמונה לאמריקה ולעולם של פרה עם מספר 7 על הראש.

בספר בראשית, פרעה חולם על שתי קבוצות של 7 פרות. משמעות החלוםניתנת ליוסף באמצעות אלוהים, והוא מפרש את החלום לפרעה :

כל פרה מייצגת שנה. שבע הפרות הראשונות מייצגות 7 שנים של שגשוגלמצרים, והסט השני של הפרות החולניות, מייצגות 7 שנים של רעב.

פרה המשמעותית היא פרה האחרונה בין ה -7 הראשונות. פרה זאת מייגתאת השנה האחרונה של 7 שנים של מחזור השמיטה. היא גם מייצגת את

נקודת המפנה משגשוג לרעב.

 

באיזה יום פירסמה סוכנות העיתונות השויכת את תמונת הפרה עם המספר 7על הראש ? ביום הפתיחה של השנה האחרונה של שבע שנים של השמיטה,

בראש השנה, 2014. הפרה נקראה בשם בנימין, שמקושרת ליוסף התנ-כי.

 

כאשר ידעו על הפרה הזאת, זוג איכרים מטקסס הבין שהרישומים שלהם הראושיש להם עגל שנולד עם מספר 7 על הראש, באותו יום, 25 בספטמבר 2014.

שומייקר - לוי 9

 ​

בראשית א יד : יאמר אלוהים, יהי מארת ברשיע השמים, להבדיל, בין היום וביןהלילה; והיו לאתת ולמועדים, ולימים ושנים.

 

הבשורה של-פי יוחנן פרק ד מח : ויאמר אליו ישוע אם-לא תראו אתות ומופתיםלא תאמינו.

 

כוכב שביט שומייקר - לוי 9, זה עוד סימן והוכחה כי התלאות הגדולה יתחילבמהלך השמיטה הנוכחית.  כוכב שביט זה היה כוכב שביט ההתפרק ביולי

1992 והתנגש עם יופיטר ביולי 1994, ומספק את התצפית הישירה הראשונהשל התנגשות מחוץ לכדור הארץ של אובייקטים של מערכת השמש. אירוע זה

קיבל הרבה תשומת לב מהתקשורת, והשביט נצפו בקרוב על ידי אסטרונומים בכל רחבי העולם. ההתנגשות סיפקה מידע חדש על כוכב יופיטר ואת תפקידו

בהפחתת פסולת החלל במערכת השמש הפנימית. 

 

ב -16 ביולי 1994, השבר הראשון פגע ביופיטר, ובמשך ששת הימים הבאים,21 השפעות ברורות נצפו, כאשר הגדול ביותר הגיע ב -18 ביולי כאשר קטע

נוסף פגע ביופיטר. השפעה זו יצרה נקודה כהה ענק של 12000 ק-מ, והיהושחרור אנרגיה שווה ל -6000000 מגה-טון (600 פעמים ארסנל הגרעיני של

כדור הארץ). ההשלכות נמשכו עד 22 ביולי, כאשר החלק האחרון פגע בכוכב.

 

למרות התחזיות שפורסמו, האסטונומים לא ציפו לראת את כדורי האש מןההשפעות, ולא היה להם מושג כמה גלוי את ההשפעות האטמוספריות

האחרות יהיה מהכדור הארץ. הצופים ראו במהרה כתם ענקי אחרי ההשפעההראשונה.

 

. 1994 היתה שנת שמיטה. ה -16 ביולי, 1994, היה גם ט באבהשביט פגע בחודש השביעי ונמשך שבעה ימים. אם 21 שברים שונים

והשפעות מסמל 21 שנים, או שלושה מחזורי שמיטה, אז זה מצביע עלינולשנת השמיטה של 2014-2015.  2014 - 2015 היא גם השנה של ירחי הדם,

ליקויי חמה, וגם היום האחרון של היובל, היובל של היובלים.  ה -23 בספטמבר2015 היה יום של ליקוי חמה ופלישה של צה-ל על הר הבית.

 

ליקויי השמש

כדאי להזכיר בנקודה זו שהשמש גדולה פי 400 מהירח, וגם 400 פעמים  רחוקממנו, זה מבתיח לנו ליקווי השמש מושלמים.

 

ליקוי 1

ליד יחרי הדם, עוד תופעה אסטרונומית מעניינת מאוד שעלתה במהלךהשמיטה של 2014 - 2015. שוויון רב-שנתי הוא הרגה שבו היום והלילה

הם באותו אורך בכל מקום על פני כדור הארץ. אירוע זה קרה ב -20 במרץ2015.

 

גם ביום ה -20 במרץ היה היום הראשון של חודש ניסן. אז, לא רק ה -20 במרץסימן את הפיצול של יום ולילה על כדור הארץ, אלא גם פיצל את שנת השמיטה.

זה קרה בין ירחי הדם של 2014 לבין ירחי הדם של 2015, ובכן פיצל אותם.

 

עובדה מעניינת אחת, היא כי צל של ליקוי הזה פיצל את העולם הישן מן העולםהחדש על שטח כדור הארץ. כמה אסכטולוגים מסיקים שהמשמעות הסמלית

של הפיצל הזה גורמת לכך שבמעגל החדש הזה, יהיה שינוי דרמטי של כוח מןהעולם החדש, אל העולם הישן, אשר יהיה בקנה אחד עם הנבואות של סוף

הימים, ואת הסימנים הרבים לזעם ולשיפוט שנגרמו לאמריקה.

ליקוי 2

אם כי ליקויי חמה אינם קשורים לליקויי ירח, ליקוי חמה שני קרה בשנתהשמיטה של 2015, בדיוק בתאריך 13 בספטמבהר, או אלול כט, היום האחרון של שבע מחזור שמיטה, ואת השלמת היובל ואת היובל של היובלים.זה היה יום הפלישה הסמלית על הר הבית על ידי צה-ל, ותחילתו של הטרור

הנוכחי בישראל. כמו כן, זה היה ערב לפני יובל חדש של 2015 - 2016 וסימןסימבולי של מה שיבוא על שליטה יהודית של הר הבית. גם ביום זה, גרמניה

סגרה את הגבול עם אוסטריה בפעם הראשונה בעידן בארה-ב עקב משברהמהגרים. אשר היה מכה קשה לגבול הנסיעה הפתוחה ואת שני העשור

מערכת שנגן עצמה. זה יכול להיות סימן של דברים לבוא עבור ארה-ב.יום השמיטה הוא על התמוטטות, אם כי במבוכה, וזה יכול באופן סמלי להצביע

על קריסה או פיצול של המערכת הנוכחית בארה-ב, בקרוב.

 

ליקוי 3

 

בשנת השמיטה של שנת -1987, ליקוי חמה קרה ב -23 בספטמבר.ספטמבר 23, 1987. כעבור כמה ימים נבהלה מה שכונה כמו , יום שני השחור.

הדאו היה איבד של 22 % ביום אחד.

 

ליקוי 4

 

הליקוי האמריקני הגדול

 

אם עדיין לא שמעת, ליקוי חמה בשנה הזאת באמריקה יהיה המדוברביותר, התמקדו ביותר על ידי התקשורת, ורוב צפו, בהיסטוריה. דרכו יהיה

על ארה-ב כולו, מאורגון דרום קרוליינה, ביעילות חלוקת אמריקה בדיוקבמחצית. הליקוי הזה שיתרחש בתאריך 21 באוגוסט, 2017, מסמן את תחילת

העונה של סליחה וחרטה, שמסיים לאחר 40 יום, ביום כיפור.

 

ליקוי 5

 

הליקוי השני האמריקני הגדול

 

מה שהופך את ליקוי האמריקני הגדול בשנת 2017 למוד מעניין, היא כי עודליקוי אחד יקרה 7 שנים מאוחר יותר, בפסח 2024. הפעם הליקוי ילך מדרום

לצפון. הצבת שני הליקויים נתיבים מעל הארה-ב על המפה יוצר דפוס חוצה.הנקודה על המפה שבה הם חוצים הוא, במקרה, היכן שיא הליקוי הראשון.

שני השבילים חוצים במרכז של אזור רעידת אדמה מדריד החדש. אנשים רביםטוענים שיש להם חלומות על עתיד שבו אמריקה מחולקת גיאוגרפית על ידי

מפרץ האוקיינוס מן המפרץ אל האגמים הגדולים לאורך הקו הזה.  אם חלומםהם נבואים, זה יכול להיות פסק דין לחלוקת ישראל. ואם 2017 היא תחילתו

של הצרה הגדולה, העיתוי של הליקוי השני יהיה 7 שנים לאחר הליקוי הראשוןומתיישר עם שבוע ה -70 של דניאל, של 7 שנים.

 

ליקוי 6, 7, 8 ו -9

 

תוכנית החלוקה של אלוהים

 

ארבעה ליקויי חמה התרחשו ליד ישראל 

לא רק שישראל נמצאת באמצע השטח המתוחם בדרכם, אלא יש גם עודנקודת ביניים בעיתוי. את נקודת האמצע המדויקת בין הראשון והאחרון

של ארבעה ליקויי הוא 29 בנובמבר, 2016. זהו היום המדויק של יוםהשנה ה -69 לחלוקת תוכנית החלוקה של האומות המאוחדות לארץ ישראל

בשנת 1947. זה ההתחלה של השנה ה -70. החגים בסתיו של 2017 נופליםבתוך השנה ה -70 הזו. האם השבוע ה -70 בדניאל מתחיל בשנה ה -70 של

תוכנית החלוקה הזו, ב -2017 ? אשר לא רק 70 שנה מתוכנית האו-ם לחלוקת הארץ, אלא 120 שנה לוועידה הציונית הראשונה, 100 שנים מהצהרת בלפור

על מולדת יהודית, ו -50 שנה ממלחמה ששת הימים וכיבוש מזרח ירושליםוהר הבית.

 

תוכנית החלוקה של האומת המאוחדות לפלסטין היתה הצעה של האו-ם,שהמליצה על חלוקת הפלסטין המנדטורית בסוף המדט הבריטי.

ב -29 בנובמבר 1947, אימצה העצרת הכללית של האו-ם את התוכניתכהחלטה 181. ההחלטה המליצה על הקמת מדינות ערביות ויהודיות

עצמאיות והמשטר הבינלאומי המיוחד לעיר ירושלים. תוכנית החלוקה, מסמךבן ארבעה חלקים, הצביע על סיום המנדט, הנסיגה המתקדמת של הכוחות

המזוינים של ברית הבריטים ושל הגבול בין שתי המדינות וירושלים. בחלקהראשון של התכנית נקבע כי המנדט ייסגר בהקדם האפשרי ובריטניה תמשוך

לא יאוחר מהיום ה -1 באוגוסט, 1948. התוכנית ביקשה לטפל במטרותהסותרות ובתביעות של שתי תנועות מתחרות, הלאומיות הפלסטינית,

והלאומיות היהודית, הוא הציונות. התוכנית התקבלה על ידי הסוכנות היהודיתלארץ ישראל, למרות המגבלות הנתפסות לה. מהניגים וממשלות ערביים דחו

אותה והצביעו על חוסר נכונות לקבל כל סוג של חלוקה טריטוריאלית.מיד לאחר קבלת ההחלטה על ידי האסיפה הכללית, פרצה מלחמת אזרחים

והתכנית לא יושמה. עד היום רוב הערבים לא יקבלו יהודים במה שהם קוריםכארץ מוסלמית, או יקבלו מדינה יהודית זעירה, והעולם עדיין מנסה לכפות

חלוקה של הארץ הזאת ולהפוך את ירושלים לעיר בינלאומית. עם זאת, אלוהים יש את המילה האחרונה בקונפליקט במזרח התיכון.

שנת תשס-ז

זה מאוד מעניין שבלוח השנה היהודית, שנת 2017 היא שנת תשס-ז,או 5777. כפי שתואר לעיל, מספר 7 הוא המספר של אלוהים. מספר זה מסמל

את המגע של אלוהים, של שלמות, ושל השלמה. בתורה, מספר 5 הוא מספר החסד של אלוהים. כך מס 5777 מסמל את השלמות החסד של אלוהים.

אם 2017 היא תחילתו של הצרה הגדולה, אז זה השלמת תקופת הכנסייה.

2017 (חלק ב) - היום המדויק של תחילת הצרה הגדולה

חגים יהודיים

כפי שאנו יכולים לראות מן המסתורין של ט באב, השיקום של ישראל בשניםהיובל, ואת ההתמוטטות הכלכלית ב - אלול כט, לאלוהים יש לוח שנה. זה לוח

השנה העברי. החגים היהודיים הם פגישות האלוהות של אלוהים בלוח השנה שלו של חסד גאולה. החגים הם סוג - סמלי, מבשר נבואי. הלואים אוהב

להשתמש בסמלים החשיפת עצמו, והתורה מלא בהם.

 

שבעת חגים הקדושים הודיעו דברים נבואיים לבוא. להלן שלושה הדבריםהחגים  הקדימו :ישראל - התאגידים היהודים ואומתם

 ישוע - זמן של ישוע על פני כדור הארץהבן אדם - נתיב הגאולה של עצמו

 

כדי להראות זאת, בואו נסתכל על ארבעת חגיגות האביב הראשונים, לפני

שנסתכל על שלושת החגים האחרים בסתיו. ארבעת חגיגות האביב אלה

חפפו את התאריכים המדויקים של אירועים חשובים בביאה הקאשונה של

ישוע ותפקידו בכדור הארץ.

 

ערב פסח - דם הטלה

 

ישראל - סימן הדם הטלה על הדלת של ביתו של היהודים, התמודדותהראשונה של אלוהים עם הערבים, ישראל, כי קורפוס, וגאולה ממצרים.

משה הוא המשלח.

 

(אגב, משה המשלח הוא מסמל את ישוע המושיע; מצרים מסמל את העולם;

העבדות היהודית מסמל לשעבוד של חוטא לעולם דרך חטא; פרעה הוא סמל

עבור השטן; רוח הקודש חולפת על פני בתי היהודים עם הדם של הטלהשהוקרבה על הפתח ושומרת את החיים של בנם הראשון, מסמל את לחמת

האל העובר על אלה שקיבלו את דמו של ישוע ואת קורבנו בגולגולתא)

 

המשיח - כבר פסח שלנו ומשלוח. ישוע נצלב במהלך פסח, והעולם כולו נמסר.הבן אדם - כאשר לא-מאמין הוא ראשון נשמר על זיהוי מה שישוע הושג על הצלב.

הגאולה של הפרט.

 

חג המוצי - שינוי - החמץ שבלחם מסמל חטא

 

ישראל - היהודים במדבר במשך 40 שנה הוא ישראל ברחם של התפתחותטרנספורמטובית, הנלמד על ידי אלוהים, דרך משה, וטוהר מחטא. (לחם המן

משמים מסמל את המזון הרוחני שאנו מקבלים כאשר אנו לומדים על אלוהים)המשיח - ישוע, בקבר בימי החג הזה, לפני תחייתו מן המתים ותהפוכתו לגופו

המתחדשהבן אדם - לאחר שהכיר את ישוע ואת אופיו החוטא, הבן אדם מתחיל לטהר   את עצמו מחטא.

 

יום הביכורים - הביטויים הראשונים

 

ישראל - יהושע והיהודים המגיעים לארץ המובטחת, לידתה של ישראל

המשיח - הראשון שיקום לתחייה ויגבר על המוות, ביום החג הזה. הוא נקרא

הבכור

הבן אדם : החיים המתחדשים של המאמין מתחילים להראות סימנים לשינוי

שבועות - הממסד - רוח הקודש

 

ישראל -  את הקמת תקופת השופטים ולאחר את המלכים הראשונים. הקמתמדינת ישראל.

המשיח - כנסיית של ישוע הוקמה ביום חג זה כאשר רוח הקודש נשפך על

התלמידים של ישוע ו - 3000 יהודים הגיבו הדרשה הראשונה של פטרוסהכרזה של הבשורה

הבן אדם - הבן אדם מתחיל לקבל את המתנות של רוח הקודש

 

אלה הם חגיגות האביב, אשר מסמלים את הופעתו הראשונה של ישוע על כדורהארץ כצאן הרועה הצנוע

 

בהתחשב בכך חגים האביב הם סמל של תפקיד הראשון של ישוע בכדורהארץ, ואת התזמון של החגים האלה תאמו את היום עם האירועים

המשמעותיים של תפקידו, זה הגיוני מאוד להניח כי העיתוי של חגים הסתיויהיה גם מתאים עם הימים הנבואיים של בואו השני כמלך המלכים ושליט

האומות. לכן ימי היומן של שלושת חגיגות הסתיו הבאים צריכים לעלות בקנהאחד עם האירועים הבאים של בואו השני :

ראש השנה - ההתפעלות של המאמינים לפני ההצרה הגדולה

 

ראש השנה הוא גם ההתחלה של עשרה ימים של יראת כבור וחרטה,

שהם סמל של ההצרה הגדולה.

 

ראש השנה הוא גם אזהרה, וחניכת עונת הכפרה, המובילה אותנו ליום כיפור.

זה היה השמן של האסיפה הגדולה, כאשר ישראל נאסף לבית המקדש לשמוע את המלך לקרוא מהתורה, ו -100 שופר נשמעו, עם הפיצוץ האחרון בשם

הטראמפ האחרון. את תחילת ראש השנה, ואת תחילת החג, לא אושרה עדשהראשון של רסיס הירח החדש היה גלוי על ידי שני העדים, בזמן הדמדומים

שנקראו נצנוץ של עין - רגע שבו שלושת הכוכבים הראשונים הופכים גלוייםבשמי הלילה לאחר השקיע. החג הוקצה לשני ימים קלנדריים, וכינויו של החג

היה מונח יהודי : איש אינו יודע את היום או את השעה. כי איש לא ידע באיזהיום או שעה של היום ייראה רסיס הירח הראשון. מסיבות רבות, את האירוע

הנבואי הבא בלוח השנה הגאולה של אלוהים צריך לקרות במהלך חגראש השנה. ההתעלות של הקדושים של אלוהים לשמים, שחוסך אותם ליסבול

מן התלאות שלאחר מכן, אשר תהיה תחילת סוף הימים, הוא האירוע הבא שלאלוהים.

 

את האסיפה הגדולה של ישראל בבית המקדש בראש השנה, מסמל האסיפההגדולה בשמיים, שבזמן של ההתעלות. עשרת ימי היראה והחרטה מסמלים

את התלאות הגדולה. חנוכת עשרה ימים אלה היא ראש השנה, ומסמלת אתתחילתו של הצרה הגדולה או את הסוף הימים; האזהרה של תקיעת השופר

בחג  הזה מסמלת את האזהרה לאלה שנותרו מאחור, כי זמן קצר לפני יום ה-י,שמסומל על ידי יום כיפור. לאחר מכן יהיה מאוחר מדי לחזור בתשובה

ראש השנה 20 - 22 בספטמבר 2017

ימים בין ראש השנה ליום כיפור נקראים ימי יראת כבוד וחרטה. על פי הנבואות

התנ-כיות, זה אכן תיאור מושלם לשבעת השנה של הצרה.

 

כמו בכל דבר, אלוהים יש לו מטרה. המטרה של ימי יראת כבוד וחרטה- ההצרה הגדולה - היא להביא את האנושות, ואת ישראל, להתעורר

ולחזור בתשובה. זו הקריאה האחרונה שלו, נסיון נואש להעיר את אלה שעדייןישנים. בדרך זו, חמתו היא מעשה של אהבה.

ההתלהבות

נאמר לנו בכתובים כי אלה שכבר מאמינים בישוע, לא יצטרכו לשאת את הזעם.

להיות מאמין אמיתי פירש להיוולד מחדש, להיות תלמיד של ישוע, ולשרת את אלוהים. זה לא מספיק רק להאמין. פירושו להיות נאמן לאלוהים, ולחיות למען

מלכות האלוהים. להיוולד מחדש, פירושו מוות של האני הישן, ולקבל את רוחהקודש המחודשת, וטרנפורמטיבית. להיות יצור חדש עם תשוקות חדשות

שנותן פירות טובים. זה אומר ללכת עם אלוהים, יום אחרי יום, ולהכיר אותו.העומק של כל זה נלמד כאשר האדם מתחיל לקרוא את הבשורות ואת הברית

החדשה.

 

תהליך האירוסין היהודי במובנים רבים מסמל את ההתלהבות. ישוע התייחסלכנסייתו כאלתו והפנה את תהליך האירוסין היהודיהמסורתי לתיאור איחוד

עצמו וכלתו. בתהלוכה היהודית המסורתית, לאחר שהחתן הציע את הנישואים, החתן עוזב את הכלה וחוזר לבית אביו ומכין חדר לכלתו

 

עיתוי החזרת החתן לכלתו יישאר כהפתעה. לרגל שובו הוא חגיגה גדולה שלצועקים עליזים וצפרות נושבות. גם, החתן בדרך כלל חוזר בלילה, ולכן מנורות

שמן מואר על ידי הכלה בהמתנה. לאחר שיחזור הוא ייקח את כלתו לחדרנישואים כדי להשלים את הנישיואים. לאחר מכן, חגיגת הנישואים תימשך

בשמך שבעה ימים.

 

שני חגים הסתיו האחרים הם יום כיפור, וסוכות. יום כיפור הוא יום ה-י. יוםהבאתו השנייה של ישוע, יחד עם הקדושים שלו שנרגשו וקמו לתחייה לפני

ה -7 השנים של התלאות. יראה היום הזה את חורבן האנטיכריסטוס ואתהעמים שנאספו כדי להשמיד את ישראל. כמו כן, זה יהיה היום אשר היהודים

יראו את מי שהם צלבו, ויחזרו בתשובה על חטאים שלהם, ואקבלו את ישוע

כמשיח שלהם.

חג סוכות

 

חג סוכות מסמל זמן של התחדשות עם אלוהים.

 

כוכב בית לחם

לאחרונה התברר כי כוכב בית לחם היה אירוע אסטרונומי אמיתי. למה זה לאהיה ידוע לפני ? ראשית, לא יכולנו לדעת איך נראו הכוכבים בשמים הקדומים,

עד שגילינו את המתמטיקה שמאחורי התנועות של מערכת השמש. את החוקיםואת המתמטיקה שיוהנס קפלר גילה בשנת -1600 זהים כי מה שהנאס-א

משתמשת היום. נאס-א מסוגלת להשיק חללית ולהגיע לגוף שמימי משוםשהמתמטיקה מדויקת, והתנועות השמימיות קבועות מאוד, כמו שעון. היום,

עם הטכנולוגיה המודרנית, בתוך רגע, אנחנו יכולים לראות איך נראו שמיהלילה בכל נקודה בהיסטוריה.

האם לחפש סימנים בשמים היא אסטרולוגיה ?

בתנ-ך, הנוהג של אסטרולוגיה נחשב כישוף. עם זאת, יש הבחנה בין חיפושסימנים בכוכבים, לבין לחשוב שהם שולטים על החיים שלנו.

יש פסוקים רבים בת-ך שבו גברים גדולים של אלוהים חיפשו סימנים בשמים.

את שלושת החכמים ואת תשעת הרמזים בבשורה על-פי מתי

עורך דין בשם רוברט לרסון הביט לתוך תעלומת כוכב בית לחם, וקבע כי יש 9 רמזרים הכלולים בבשורה על-פי מתי. רשומות היסטוריות עתיקות מספריית

הלכסנדריה מספרות לנו שבית הספר המזרחי של מאגי בבבל היה בית ספר

מדעני של פעם. כנראה שהם היו יהודים, צאצאיהם של יהודים כמו דניאל

שנשארו מאחור לאחר השביית בבל. את הנבואה בספר דניאל פרק ט על

המשיח שיבוא אחרי 173,880 ימים מהארתחששתא בשנת 445 לפנה-ס,

היה המאגי מסתכלים בשמים בשלב זה על שלושה דברים : לידה, העם היהודי, ומלכות.

 

תיאוריה זו של המאגי מסביר מדוע הם היו נרגשים לנסוע 700 קילומטרים

לסגוד למלך היהודים. תיאוריה זו מסבירה גם, מדוע הורדוס וכל האחרים היו

המומים ולא מודעים לכוכב, או לסמל הזה. אם היה ברור, כמו כוב שביט, כולם

היו יודעים על זה. ממתי אנו יודעים כי הורדוס כיוון את המאגי לבית לחם, בגלל

הנבואה בספר מיכה שהמשיח נולד שם. אחת האפשרויות לכוכב שהמאגי ראו,

אך אחרים החמיצו, הם הכוכבים הנודדים

האם כוכב צדק, הכוכב הידוע כמלך כוכב, הוא כוכב בית לחם ?(כוכב צדק היה ידוע על ידי היהודים ככוכב המשיח)

בסתיו של שנת 3 לפנה-ס, השנה שבה היה צריך הכוכב לקרות, תנועותיו שלכוכב צדק מילאו את כל ה -9 הרמזים הנדרשים בבשורה על-פי מתי. ראשונית,

כוכב צדק עשה משולש יחד עם הכוכב רגולוס, בשל תנועה מדרדר, התנהגותזה היתה לה מראה של הילה או כתר על רגולוס, בגלל שכוכב צדק עבר שלוש

פעמים עליו. זה המלכות שהמאגי חיפשו.

העם היהודי

בספר בראשית נאמר לנו כי מי ה -12 השבטים של ישראל, המשיח יבוא משבט

יהודה. נאמר לנו גם שסמל שבט יהודה הוא האריה, וכי המשיח יהיה כמו אריה. הכוכב רגולוס הוא הכוכב של ליאו האריה. הקונספט המשולה של כוכב צדק,

וגולת הכותרת של כוכב רגולוס, היתה הליאו. זה הסמל של האומה היהודית

שהמאגי חיפשו.

הולדת

בתרבות היהודית החיים מתחילה בהתעברות. סימן של גולת הכותרת של כוכב המלך, היה סימן של התפיסה. תשעה חודשים לאחר מכן, ב -2 ביוני לפני

הספירהף נצמדו שני הכוכבים הבהירים ביותר בשמים, כוכב צדק וכוכב נוגה.

יחד הם נערמו זה לזה והוסיפו זה לזה את האור כדי ליצור את הכוכב הבהיר

ביותר שראה מימיו. אסטרונומים יודעים שזה היה המבריק ביותר אי פעם מן

המתמטיקה של קפלר. מבבל, יחד זה קרה בשמים המערביים, על ירושלים כמו השמש שקבעה. זה היה סימן הלידה שהמאגי חיפשו.

 

הרמז האחרון במתי הוא שהכוכב היה בדרום בזמן שהמאגי הגיע לירושלים.

בית לחם נמצא 5 ק-מ דרומית לירושלים. כוכב צדק היה בשמים הדרומיים

בדצמבר 2 לפנה-ס, ועל בית לחם כפי שהם נראים דרומה מירושלים.

אבל איך זה נעצר מעל בית לחם ? תנועה מדרדר מסביר את זה. להפליא,

כוכב צדק נעצר וחזר על פני בית לחם ב -25 בדצמבר, 2 לפנה-ס.

את הסימן בספר ההתגלות פרק יב - סימן גדול בשמים

חנון יוחנן פרק יב א - ב

 

 ואות גדול נראה בשמים אשה אשר-השמש לבושה והירח תחת רגליה . א

על-ראשה עטרת שנים עשר כוכבים ב והיא הרה ותזעק בחבליה ובצירי לדתה

אין שום סימן אחר בתנ-ך נקרא סימן גדול. סימנים הם מסמלים משהו. מובןשפסוק הזה מלא בסימבוליזם, ואינו יכול להתפרש מילולית. בהתחשב בכך

שיש אזכור של הירח, השמש והכוכבים, סימן זה המופיע בשמים הוא סימןשמופיע בשמי הלילה. בדומה לכוכב בית לחם, סימן זה חייב להיות איזשהו סוג

של גופים שמימיים המוזכרים.  מה היישור השמימי יכול להסביר את הסימןהזה ? ומה משמעותה ?

 

לאחר גילוי הכוכב של בית לחם יצא לאור בשנת 2017, תובנה זו הובילה אנשימקצוע אחרין להסתכל לוך סומבוליזם שמימי אחרים המתוארים בתנ-ך.

באמצעות תוכנת מחשב אסטרונומיה אחרים אכשוים, מה התגלה לגבי סמל זה הוא מדהים ביותר ! ראשית, מה המשמעות של סמל זה ?

 

חזון יוחנן פרק יב ג-ו

 

וירא אות אחר בשמים והנה תנין גדול אדם כאש ולו שבעה ראשים ועשר קרניםועל-ראשיו שבעה כתרים. וסחב בשנבו מן-השמים שלישית הכוכבים וישליכם

ארצה ויתיצב התנין לפני האשה אשר החלה ללדת למען בלע את-בנה בלדתה.וללד בן זכר אשר-ירעה כל-הגוים בשבט ברזל וילקח בנה אל-האלהים

ואל-כסאו. והרשה ברחה המדברה אשר-שם הוכן-לה מקום מאת אלוהים למעןיכלכלוה שם ימים אלף ומאתים וששים (1260 ימים)

 

בלי להיכנס עמוק מדי לתוך הפרטים האסכטולוגים של סוף הימים, אנו יודעיםכי האישה מייצגת את עם ישראל. אנו יודעים גם שהדרקון מייצג את שיטת

האנטיכריסטוס שתרדוף את ישראל בימים האחרונים. אנו יודעים, למשל,שבנקודת האמלע של ההתלאות (1260 ימים), יהודים משיחיים רבים יברחו

מירושלים אל המדבר. אם האשה והדרקון הם סמלים לגופים אגונים, ולכן הילד הוא גם סמל למשהו ארגוני. לכן הילד לא רק מסמל את ישוע, אלא את גופו -

הקהילה. הבנה נכונה של כתבי הקודש גם מודיעה לנו כי המשיח לא ישלוט עלהעמים עם מוט ברזל על ידי עצמו, אבל יהיה פסק עם גופו - הקהילה - בעידן

המשיחי.

 

המילה להיאחז בכתבי היד היווניים היא הרפזו. מולה זו אינה מתכוונת לעלות,אלא יש לה משמעות תופקנית, אלימה יותר, כמו לחטוף, או לשלוף משהוא

מתוך משהוא אחר. כאשר תירגמו את הכתובים מיוונית ללטינית, השתמשגרום הקדוש במילה ראפיו. שממנה אנו מקבלים את המילה התלהבות. כמו כן,

בפסוק זה, המילה הרפזו משמש בהקשר הצלה. כך, פסוק זה הוא פסוקההתלהבות. ואת השמל הוא ההתלהבות עצמו. ההבנה של ההתלהבות אינה

חדשה בקרב תיאולוגים, מה שכן חדש, היא ההבנה של מה הסמל הזה באמתמסמל.

את הסימן בספר ההתגלות פרק יב יקרה השנה ... בראש השנה !!!

את הסמל של התגלות פרק יב יש פרטים רבים שבמשותף, אך לא משותףכאשר הם ביחד. כמה נדיר ? זה קורה רק בפעם אחת בכל ההיסטוריה

האנושית. אנו יודעים זאת מהמתמטיקה של קפלר ותוכנות מחשב מודרניות.האשה מיוצגת על ידי הקבוצה השמימית בתולה. החלק הראשון של הסמל הוא

האישה לבושה עם השמש. זה קורה בכל שנה, אבל זה מצמם את הזמן עדחודש אחד סביב השוויון הסתיו. היא לבושה בשמש מאמצע ספטמבר ועד

תחילת אוקטובר. ספטמבר 23, 2017 יש את הדרישות אלה.

 

הדרישה הבאה היא כי הירח חייב להיות תחת רגליו של קבוצה הבתולה.אם השמש בבתולה ורגלויה מזרחה, הירח אמור להיות ירח חדש. את לוח

השנה העברי הוא ירחי ואת ראש השנה נופל בתוך הירח החדש.את הירח החדש בראש השנה יישור ישורות תחת רגליו של בתולה קרוה רוב

השנים, כל עוד הירח החדש לא קרה מוקדם מדי או מאוחר מדי ביחס השוויון,אשר ישים את השמש גבוה מדי או נמוך מדי בקבוצה בתולה. תוכנות מחשב

אסטרונומים מראה לנו כי הירח יהיה ישירות תחת רגליו של בתולה ב -23  בספטמבר, 2017. הדרישה של הירח והשמש מצמצמת אותו לכמה ימים

בשנה. את שאר החלקים של הסמל חייבים אז בקנה אחד עם הזמן הזה.

 

ב -23 בספטמבר 2017, ישנם ארבעה כוכבי לכת בסביבה כי להשלים אתהסמל ואת הייחודיות האולטימטיבית שלו. כוכב חמה, כוכב נוגה, כוכב מאדים,

וכוכב צדק, משחקים את התפקידים שלהם. מעל הראש של בתולה יש אתהקבוצת כוכבים אריה. בקבוצת אריה, בזמן הזה, יהיו את כוכב חמה, נוגה,

ומאדים. עם קבוצת אריה להיות קבוצת של תשעה כוכבים, שלושה כוכביםנודדים עושים אותו קבוצה של שתים עשרה ככבים הפעם.  זה הכתר של שתים

עשרה כוכבים על הראש של האישה. שלושה כוכבי לכת בקבוצת אריה יחד עםכל התנאים האחרים, זה מתחיל להיות קצת מוזר.

 בשילוב עם החלק האחרו שבתמונה למתה זה מה שעושה סימן זה להתרחש פעם אחת בהיסטוריה האנושות.

 

החלק האחרון של הפאזל הוא כוכב צדק. כוכב צדק היה ידוע על ידי היהודיםכמו הכוכב של המשיח. כוכב צדק עובר בבתולה כל 12 שנים. מה שמיוחד

הפעם הוא פעולה מדרדר מוזר שהכוכב עושה בתוך רחם של הבתולה.את הקווים מחברים את הכוכבים של הבתולה כדי ליצור מרובע - הבטן שלה,

או הרחם. לא רק שזה מדהים כי תנועה זו שומר את כוכב צדק בתוך הרחםשלה, אבל הכוכב נשאר ברחם שלה בין 9 ל -10 חודשים, שזה תקופת הריון

בריא. בצורה מדהימה, כוכב צדק יוצא מהבטן של הבתולה כמה ימים לפני ראשהשנה, אשר מעניק ראיות נוספות לאירועה הזה להיות את הסמל של הלידה.

זוהי לידתה של הקהילה המשיחית לתוך הגן עדן לאחר 2000 שנות הריון.

הסימן השני בההתגלות פרק יב

הטענה כי הסמל הראשון הוא בבירור אחד שמוצג בשמים, זה אומר שהסמל

השני הוא גם אחד לשמים. מיד לאחר הבתולה, עולה בשמי הלילה את הקבוצת

כוכבים דרקון.

בראש של דראקו ארבעה כוכבים נראים, אבל שלושה כוכבים אלה הםבינאריים, וכתוצאה מכך שבעה כוכבים. הכוכב הבהיר ביותר בקונסטלציה

הוא אתאנין, המתואר כהנחש הארוך או  הדרקון. כוכב זו כוכב ענק אדוםהמעניק את ההדרה של אדום לדראקו.

 

מעל הראש של דראקו נמצאה את הקבוצת כוכבים רועה דובים. קבוצה זאתיש צורה של קרן, ויש לו 10 ככבים, המייצגים את עשר קרניים.

 

ממש ליד רועה דובים, מעל ראש של דראקו, נמצאה קבוצת כוכבים כתר צפוני.

 

עבור הסימן הבא, כל מה שצריך הוא מטר מטאורים שמגיעים מקבוצתהכוכבים דראקו. יש מטר מטאור שנקרא דרקונידים המתרחשת מדי שנה בין

7 ל -9 באורטובר כאשר כדור הארץ עובר דרך מסלול של קומט 21פ גיאכוביני- זינר, שיש לו תקופה מסלולית של 6,6 שנים. הכוכבים נופלים נראים שיוצאים

מדראקו, המטר מטאור של 1993 ו -1946 היו בין הגדולים ביותר של המאהשעברה. היו התפרצויות בשנים 2005, 2011 ו -2012.

 

את המיקום של דראקו ואת הראש שלו ממוקמים באופן מושלם להיראות מחכהללידתו של הילד שבהתגלות פרק יב. דראקו כאן מייצג את ממלכת

האנטיכריסטוסעל ידי הדרקון, הנחש של פעם - השטן.

החלטה 2334 של מועצת הביטחון של האו-ם

אם ראש השנה הוא לידתה של הקהילה המשיחית, ודפוס כוכב צדק בתוך רחםשל הבתולה מייצג את זה, אז זה הופך להיות מאוד מעניין שבדיוק 9 חודשים

לפני, ב -23 בדצמבר, 2016, ההחלטה 2334 של מועצת הביטחון של האו-םעברה, לגנות את זכותה של ישראל לאדמתם, כולל בירתם במזרח ירושלים.

זה היתה הגינוי הראשון שלא הוטל על ידי ארה-ב. ברק אובמה סוף סוף הראהאת הצבעים האמיתיים שלו בדרכו החוצה, ואת תזמר את ההחלטה מאחורי

הקלעים כדי להיות עבר בערב חג החולד כדי להפחית את תשומת הלבהתקשורתית.

הליקוי האמריקני הגדול

צריך להיות מוזכר שוב, כאן, כי הליקוי האמריקני הגדול יתרחש 30 יום לפניראש השנה, בשנה הזו. זוהי תחילת של העונה של חזר בתשובה. זה זמן טוב

עבור אלוהים להציב אזהרה.

53 דגים

בכתבי הקודש הדג מסמל את המאמינים. ארבעה מתלמידיו של ישוע היודייגים, וישוע אמר להם שהם יהיו דייגים של אנשים. ישוע החל את עבודתו

 ב -28 לספירה ולכן התחיל את מאמציו לדוג אנשים. לאחר זמנו על פני כדורהארץ, שנים עשר תלידיו הפחו לשנים עשר השליחים ונשלחו להפיץ את

הבשורה. השליחים מאומנים אחרים והאחרים עברו את ההבנה זאת כלפינו.ישוע אמר : הבשורה של הממלכה האלוהים יהיה הטיף בכל העולם כולו כעדות

לכל האומות, ואז יבוא את הסוף. הזמן של הטפה הבשורה, ודיג של אנשים,הוא עידן הכנסייה, והוא ידוע גם את העידן של הדגים. הבשורה כבר שמעה

ברבי העולם, ואפילו שבטים מרוחקים עמוק באמזונס שמעו אותו כבר. לכן,סוף עידן הכנסייה חייב להיות בקרוב.

מה מסמל ה -153 דגים ?

מי כל הסמליות בהבשורה על-פי יוחנן פרק כא, אף אחד לא מסקרן כמו מה

המשמעות של המספר 153 עשוי להיות. עכשיו יש לנו תשובה טובה. ישוע

התחיל את עבודתו בשנת 28 לספירה.  הוא וה -12 תלמידיו שווה 13.

מ - 28 לספירה עד 2017 יש 1989 שנים, וזה בדיוק 13 פעמים 153 שנים.

במרווחים כה גדולים, זה כנראה לא צירוף מקרים שיש פגיעה ישירה כזו.

אם מצאת מידע זה משכנע ונכון, ועדיין לא קיבלת את אדוננו ישוע המשיח כאדון שלך ומושיע, השלב הבא הוא לקבל את המתנה של חסד. שמירת האמונה באה באמצעות הרשעה של חטא, וכי ישוע שילם על החטא הזה על הצלב. שמירת האמונה היא בהכנעה להכיר בכך שכולנו עזים שהלכו בדרכנו. שמירת האמונה באה דרך לב מלא חרטה עם רצון ללכת הרועה, הבורא שלנו, הביתה. אלוהים יתחיל להפוך את הלב שלך דרך העבודה של רוח הקודש בתוכך. באמצעות האמונה מותו של ישוע ותחייתו, כמו תחליף של אלוהים על החטא שלנו, החסד החזק הזה נעשה. כדי להתחיל את הקשר הזה עם אלוהים, אני יכול להציע להתחיל עם תפילה. תפילה להכיר אותך הם חוטא נואש הזקוקים לו החסד שלו. החזרה מרמזת על רצון כנה לפנות מדרכים קודמות, ותשוקה מחודשת לחפש את דרכי האל. רצון להפוך אותו לאדון שלך, במקום הדברים של העולם. אחד מוצדק באמצעות שמירת אמונה, ואחד הוא התחדש באמצעות אורח חיים בתשובה. דרך אורח חיים בתשובה אחד המקדש (הגוף) הוא טיהר. אלוהים רוצה לשכון בגוף שלנו, אבל החטא מונע זאת. אורח חיים חוזר בתשובה שמציב את ישוע ואת אדוננו מייצר את המוות של העצמי הישן ואת לידה מחדש. זה מה שנקרא להיוולד מחדש. ישוע מדבר על נושא הצלב, ושונא את החיים האלה. הוא מדבר על קורבן. לא להקריב כדי להפוך את העולם למקום טוב יותר, אבל להקריב לו, הכנסייה שלו, והממלכה. אני מציע כצעד הבא שאתה קורא את הבשורות בברית החדשה. קרא את ספרי מתיו וג'ון. אלוהים מחפש אנשים "משונים" עבור שלו, כי מחפשים אותו, את האמת עליו ועל דרכיו, ולאהוב אותו יותר מכל דבר אחר בעולם הזה. שאל אותו להוביל אותך לתוך ללמוד יותר על אותו. אתה צריך להאמין כי אלוהים הפך אחד עם האנושות באמצעות ישוע. כי באמצעות מותו ותחייתו, אנו יכולים כעת להתגבר על החטא המפריד בינינו מאלוהים, אם נבחר לקבל את מתנת החסד שלו. ואז, הוא רוצה שתספר לאחרים.

 

אתה צריך גם להיות עם אחרים שנולדו מחדש המאמינים לעידוד, על ידי השתתפות מחדש נולד הכנסייה.

אם אהבתה את הטקסט הזה, בבקשה תעביר אותו לאנשים אחרים.אני גם מאוד אשמח לשמוע ממך,  בבקשה תכתוב עלי במייל :

darrenjacksinbox@gmail.com

bottom of page