top of page

1948, 1967, 1978

Przepowiedziane w Księdze Daniela!!!

Po prostu, jasno i wyraźnie!!

(Trzy najważniejsze lata w nowoczesnej historii Izraela. I dowód istnienia sił nadprzyrodzonych.)

Przepowiedziany jest też 2017 i 2013

Przeczytacie zaraz najbardziej zdumiewające informacje, jakie kiedykolwiek czytaliście.

334 p.n.e. + 2300 lat = 1967

(nie ma roku zerowego w czasie przejścia od p.n.e. do n.e., trzeba więc dodać jeden rok podczas dokonywania tych obliczeń.)

 

1967 = drugi najważniejszy rok w historii nowoczesnego Izraela

Skąd to się bierze? To nie może być bardziej proste i jednoznaczne...

Księga Daniela, rozdział 8

Daniel otrzymuje wizję przyszłości, w dwóch częściach. Pierwsza część to walka między baranem i kozłem, a druga dotyczy niepokojących wydarzeń, które będą mieć miejsce w świątyni (starożytnej żydowskiej świątyni w Jerozolimie).

 

Daniel otrzymuje wizję przyszłości, w dwóch częściach. Pierwsza część to walka między baranem i kozłem, a druga dotyczy niepokojących wydarzeń, które będą mieć miejsce w świątyni (starożytnej żydowskiej świątyni w Jerozolimie).

Po tej wizji Archanioł Gabriel interpretuje ją Danielowi. Mówi on do Daniela "Baran ,którego widziałeś... oznacza królów Medów i Persów", a "kozioł zaś król to król Grecji" (Księga Daniela 8:20-21). Gabriel mówi również Danielowi, że druga część jego wizji, która dotyczy niepokojących wydarzeń w świątyni "wydarzy się później, w czasie gniewu, bo widzenie to dotyczy wyznaczonego końca czasów" (Księga Daniela 8:19).

Wkrótce po tym jak Aleksander Wielki doszedł do władzy, starał się zwyciężyć Persów i usunąć ich wpływy z Grecji. Jego pierwszą doniosłą i ważną bitwą w tym podboju była Bitwa pod Granikiem w 334 p.n.e..

W kontekście żydowskim znaczenie tej walki i zwycięstwo Greków nad Persami oznacza przejście od panowania Medów i Persów do hellenistycznych rządów w Izraelu i Judzie.

Zanim wyjaśnione zostanie dodanie 2300 lat do 334 r. p.n.e., co daje 1967, warto wymienić kilka z wielu bardzo ciekawych profetycznych szczegółów tego proroctwa. Ze względu na te niesamowite dokładności, świeccy uczeni mylili się wcześniej w kwestii okresu, w którym została napisana Księga Daniela. Na mojej stronie clearlywritten.net, w sekcji Źródła Dodatkowe podałem link do artykułu akademickiego na temat niedawno opublikowanych dowodów pochodzących ze Zwojów znad Morza Martwego, które dowodzą, że Księga Daniela nie została napisana w II wieku p.n.e., jak zakładało wcześniej wielu uczonych.

1) Księga Daniela 8:5: „I oto od zachodu szedł kozioł po całej powierzchni ziemi, nie dotykając jej.”. Alexander wraz z Grekami przybył z Zachodu do Anatolii (dzisiejsza Turcja) by walczyć z Persami. Armia Aleksandra była pierwszą w historii, która opierała się na kawalerii konnej, stąd też kozioł podróżował "po całej powierzchni ziemi, nie dotykając jej."

2) W widzeniu kozioł reprezentujący Grecję, pokonuje barana reprezentującego Medię i Persję, podobnie jak Alexander w bitwie pod Granikiem. Księga Daniela 8:7: „Baran nie miał siły, by stawić mu czoła [kozłowi], powalił więc on [kozioł] go na ziemię i podeptał [barana]”.

3) Księga Daniela 8:21: „Kozioł jest królem Grecji. A wielki róg między jego oczami - to pierwszy król [Aleksander Wielki]. Róg zaś, który uległ złamaniu, i cztery rogi co wyrosły na jego miejsce, to cztery królestwa, które powstaną z jego narodu, będą jednak pozbawione jego mocy.” Kilka wieków po tym jak słowa te zostały napisane w Księdze Daniela, po śmierci Aleksandra Wielkiego, jego królestwo zostało podzielone na królestwa hellenistyczne, które nie zachowały mocy pierwszego królestwa. Każdy z czterech generałów Aleksandra otrzymał królestwo.

4) W swojej wizji Daniel widzi, że baran "miał dwa rogi, obydwa wysokie, jeden był wyższy niż drugi, a wyższy wyrósł później." Baran ma dwa rogi, ponieważ odzwierciedlają one dwóch królów zjednoczonej Medii i Imperium Perskiego. Cesarstwa te zjednoczyły się w 550 roku p.n.e., kiedy dominujące Imperium Perskie pokonało Imperium Medów. Powodem dla którego jeden róg był wyższy jest to, że ci dwaj królowie nie byli równymi władcami, a Imperium Perskie było bardziej dominujące. „Wyższy" róg "wyrósł później", ponieważ Imperium Perskie był młodsze niż Imperium Medów.

5) Księga Daniela 8:6: „ Podszedł on ][kozioł] do barana o dwóch rogach, którego widziałem stojąc nad rzeką, i rzucił się na niego z całą swoja złością. „ Persowie nie docenili Aleksandra i czekali na Greków nad brzegiem rzeki Granik, co wyłączyło z walki ich najlepszą broń- rydwany. Po dotarciu na miejsce, generałowie doradzili Aleksandrowi, aby zatrzymać się i rozbić obóz przed atakiem, ale Alexander odrzucił ich propozycje i poprowadził swoją armię bezpośrednio do boju, przedzierając się przez rzekę "z całą swoją złością".

Odnośnie drugiej części wizji, Gabriel mówi, "co nastąpi później w czasie gniewu, bo widzenie dotyczy końca czasów” (Księga Daniela 8:19). Daniel otrzymuje niepokojący opis władcy, który powstanie w czasie gniewu, a także opis wydarzeń, które będą miały miejsce w świątyni jerozolimskiej podczas końca czasów. Zapytano Gabriela „Jak długo potrwa widzenie- wieczna ofiara [codzienny rytuał świątyni], zgubna nieprawość [odwołanie do zdarzeń w Świątyni, związanych z końcem czasów], przybytek [Świątynia] i podeptane zastępy?” (Księga Daniela 8:13) Gabriel odpowiada na to, „Jeszcze przez 2,300 wieczorów i poranków; następnie świątynia odzyska swoje prawa.”. (Księga Daniela 8:14). Gabriel ponownie wyjaśnia Danielowi, że ma „okryć widzenie milczeniem ... [bo] dotyczy ono dni odległych"(Księga Daniela 8:26). (W związku z tym, zrozumienie wizji nie jest już okryte milczeniem, bo zbliża się koniec czasów).

Według szeroko rozumianej zasady proroctwa 1 dzień= 1 rok, 2300 dni = 2300 lat.

(Ks. Liczb 14:34) "Zgodnie z liczbą dni, w których szpiegowałeś ziemię, czterdzieści dni, jeden rok dla każdego dnia, będziesz znosił przewinienia przez 40 lat". (Księga Ezechiela 4:5) "Podaję Ci liczbę dni, 390, równą liczbie lat." (Księga Ezechiela 4:6) "Przypisuję Ci 40 dni. Jeden dzień za każdy poszczególny rok.”

-334 + 2300 = 1967

 

(ponieważ nie ma roku zerowego, obliczenie wymaga dodania 1)

Podsumowując, Daniel otrzymuje od archanioła Gabriela wyraźnie interpretowaną wizję Bitwy pod Granikiem w 334 r. p.n.e. W odniesieniu do kwestii kiedy będą miały miejsce wydarzenia końca czasów w Świątyni, Archanioł Gabriel mówi Danielowi aby dodał 2300 lat, co daje 1967.

 

1967 jest rokiem, w którym Jerozolima trafiła w ręce Izraela po raz pierwszy od czasu gdy Daniel żył w niewoli babilońskiej!. Jest to drugi najważniejszy rok w nowoczesnej historii Izraela. To rok Wojny sześciodniowej, kiedy Żydzi pierwszy raz od 19 wieków objęli panowanie nad Wschodnią Jerozolimą (Stare Miasto i starożytna stolica) i Wzgórzem Świątynnym. Przybliżając tym samym odbudowę Świątyni, kiedy to "Świątynia odzyska swoje prawa" (Księga Daniela 8:14). Będzie to wypełnienie wielu innych proroctw dotyczących jej odbudowy w czasie końca. Na przykład rozdziałów Księga Ezechiela rozdziały 40-48, Księga Zachariasza 14:21,Księga Daniela 12:11. Księga Izajasza 2:2. Świątynia Żydowska jest najświętszym miejscem w judaizmie, a pozostałości starożytnej Świątyni leżą pod Kopułą na Skale, na terenie kompleksu Wzgórza Świątynnego. Dziś ortodoksyjni Żydzi modlą się przy pozostałościach Zachodniej Ściany starożytnego kompleksu i czekają na dzień kiedy będzie można odbudować Świątynię.

1967, drugi najważniejszy rok w historii Izraela, jest wyraźnie pokazany w Biblii! Powinno to zwrócić waszą uwagę, bo jest to niepodważalny dowód istnienia sił nadprzyrodzonych! Również rok 1967 w kontekście żydowskiej Biblii jest dowodem, który pokazuje, że proroctwo w Biblii było natchnione przez Boga! Nie istnieje żadne inne racjonalne wyjaśnienie. Nie da się obliczyć szans na pojawienie się roku 1967 w żydowskiej Biblii, wraz z proroczym opisem Świątyni w ostatnich dniach. W związku z tym nie może to być zbieg okoliczności. A zatem, jeśli chcemy zachować racjonalne rozumowanie, musimy ponownie rozważyć ich światopogląd. 1967 jest liczbą. Liczby są obiektywne i nie podlegają zmiennym interpretacjom. To dlatego Gabriel podaje nam liczby przez Daniela. Jeśli jednak w wyniku własnego światopoglądu; jeśli czyjeś uprzedzenia do życia i świata uniemożliwiają jasne, intelektualnie i uczciwe rozumowanie, i jesteś jednym z tych którzy uważają, że jest to zawiłe, aby dopasować do istniejącego założenia, lub że jest to numerologia, nie wiesz zatem czym jest numerologia i sugeruję Ci abyś to jeszcze raz dokładnie przeczytał. W rzeczywistości jest to tak proste i jednoznaczne, że nawet dziecko może to zrozumieć. Uważanie tego za zawiłe jest głupotą i celowym zaślepieniem. Nasza kultura wykazuje obecnie znaczną skłonność do sprzeciwiania się siłom nadprzyrodzonym, zdaję sobie więc sprawę, że wiele osób jeszcze nie wie co myśleć na temat tych informacji. A jednak robi się coraz ciekawiej.

1948 i 1978 w Biblii!

(A także 2016 i 2023 r.)

Księga Daniela 12

688 + 1,290 lat = 1978

688 + 1 335 lat = 2023

Księga Objawienia 11 i Księga Daniela 12

688 + 1260 lat = 1948

Skąd się to bierze? Ponownie, to nie może być bardziej proste i jednoznaczne...

Księga Daniela, rozdział 12

Najpierw Michał Archanioł mówi Danielowi odnośnie jego widzenia dotyczącego „końca czasów w tym rozdziale,

Najpierw Michał Archanioł mówi Danielowi odnośnie jego widzenia dotyczącego „końca czasów w tym rozdziale, „

 

Żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją” (12:10) „Wielu będzie chodzić tam i z powrotem” nawiązanie do podróżowania w dzisiejszych czasach, „a wiedza będzie większa”- odniesienie do obecnych czasów informacji i zdolności zrozumienia przepowiedni końca. Michał mówi, że znajomość czasu końca jest "zamknięta i zapieczętowana aż do końca czasu" (werset 4 i ponownie podkreślone w wersecie 9). W związku z tym ta wiedza ta zostanie „odkryta” w czasie końca. Dlatego, jeśli jesteśmy "roztropni" (a nie "przewrotni") to ty i ja jesteśmy w stanie przeczytać i zrozumieć to- znaczenie 1948, 1967, 1978. Jednym z powodów dla których wiedza ta była ukryta/zapieczętowana było to, iż nie było można docenić tych dat przed XX wiekiem.

Jak otrzymać 688 n.e.

W proroctwie dotyczącym roku 1967,Gabriel podaje 334 r. p.n.e. jako rok początkowy, do którego dodajemy 2300 lat. Proroctwa 1948, 1978 i 2023 także maja rok początkowy, do którego dodajemy liczbę lat. Te trzy przepowiednie używają tego samego roku wyjściowego - 688 n.e. Jak widzimy z ósmego rozdziału Księgi Daniela i z proroctwa 1967, kluczem jest Żydowska Świątynia. Podobnie we fragmentach proroctw 1948, 1978 i 2023 również możemy znaleźć odniesienia do Świątyni Jerozolimskiej, wraz z dodatkowymi opisami niepokojących wydarzeń końca dni w świątyni - po jej odbudowie. Te odniesienia i opisy końca dni mówią nam, że rok wyjściowy do którego należy dodać ilość lat jest jakoś związany - w sposób negatywny- ze Świątynią

Kopułę na Skale, trzecie najświętsze miejsce Islamu, zaczęto budować w 688 n.e. Obecnie znajduje się ona bezpośrednio na gruzach starej Świątyni, na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. A to uniemożliwia odbudowę Świątyni i przywrócenie codziennych rytuałów świątynnych. Które następnie zainauguruje okres końca dni. W związku z tym, że Kopuła na Skale uniemożliwia rozpoczęcie końca czasów i wypełnienie proroctwa, rok w którym rozpoczęła się jej budowa jest niezwykle istotny. Uczeni zajmujący się proroctwami zastanawiali się przez długi czas od którego roku rozpocząć dodawanie trzech liczb lat. Teraz jest to jasne, a dowodem jest to, że wyniki nie mogłyby być bardziej głębsze.

Oto dwa wersety z podaną liczbą lat, wraz z niepokojącymi odniesieniami do Świątyni w okresie końca. Księga Daniela 12:6: „Jak długo jeszcze do końca tych rzeczy?” Księga Daniela 12:11 "A od czasu gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni „.

Księga Objawienia 11:1-2: „Wstań i zmierz sanktuarium świątyni Boga i ołtarz, ..ale co do dziedzińca, który jest na zewnątrz sanktuarium świątyni, wyrzuć go precz i nie mierz, bo został dany narodom, a one będą deptać święte miasto przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni „.

Kolejne 1260 dni: W odpowiedzi na pytanie kiedy nastąpi koniec czasów, w Księdze Daniela 12:6 czytamy, „Jak długo jeszcze do końca tych rzeczy?”, Michał Archanioł mówi Danielowi, że będzie to 1260 dni. Księga Daniela 12:7 „Podniósł on prawa i lewą rękę do nieba i przysiągł na Wieczne Żyjącego : Do czasów, czasu i połowy czasu... To wszystko dokona się. W starożytnym języku Hebrajskim czas odnosi się do 1 roku, czasy= 2 lata, połowa czasu= pół roku. A więc 3,5 roku. Aż do VIII wieku p.n.e., wszystkie starożytne kultury stosowały kalendarze 360-dniowe ( elipsa jest podzielona na 360 stopni), a więc 3,5 lat = 1260 dni. O tym, że 3,5 roku to 1260 dni wiemy także stąd, że w równoległych fragmentach ten sam okres jest określany jako 42 miesiące ( Księga Objawienia 11:2 i 13:5). 42 dni x 30 miesięcy równa się 1260 dni. W księgach Daniela i Objawienia jest w sumie 7 fragmentów, które odwołują się do 1260 dni. Zapamiętaj liczbę 1.260, ponieważ później też odegra kluczową rolę.

688 + 1260 lat = 1948

688 + 1,290 lat = 1978

1948

1948, 14 maja, to rok i dzień odrodzenia Izraela po 19 wiekach. Spełnienie 'niezliczonych' proroctw dotyczących ostatecznego zgromadzenia narodu żydowskiego i odrodzenia Izraela. Łącznie z proroctwem Izajasza: "czyż kraj się rodzi jednego dnia, czy naród rodzi się od razu ?" (Ks. Izajasza 66:8). Izrael narodził się w jeden dzień. W jeden dzień oficjalnie uformowano rząd, armię i policję. Pewnego dnia nie było narodu, później Brytyjczycy przez noc opuścili Palestynę i następnego dnia Izrael został uznany na arenie międzynarodowej jako naród. Żaden inny naród nie osiągnął kiedykolwiek w jeden dzień tyle co Izrael. Zgromadzenie i odrodzenie Izraela jest również wypełnieniem niesamowitego proroctwa Drugiego Exodusu w Księdze Jeremiasza 16. Oto wersety 14-21: Oto nadejdą dni- wyrocznia Pana- kiedy nie będą już mówić: „Na Pana żyjącego, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej”, lecz raczej: „na Pana żyjącego, który wyprowadził synów Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył.” I sprowadzę ich znów do ziemi, którą dałem ich przodkom. „ Również Amos 9:15 mówi „ Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem”- mówi Pan Bóg Twój”. Księga Izajasza 11:11-12: „ Owego dnia Pan podniesie po raz drugi rękę, aby wykupić Resztę swego ludu... Podniesie Pan znak dla narodów i zgromadzi rozrzuconych z Izraela i rozproszonych z Judy zbierze z czterech krańców Ziemi.”... „Znak” podniesiony „dla narodów” oznacza”: 'Bóg dotrzymuje swoich Przymierzy'. W XX wieku Żydzi zgromadzili się z ponad 100 krajów i "czterech krańców ziemi". Opisanie tej fascynującej historii o tym jak to wszystko się stało - włącznie z wojną z Arabami w 1948, którą Żydzi powinni byli przegrać, dostając się pod panowanie, oraz biorąc pod uwagę pomoc udzieloną Arabom przez Wielką Brytanię - jako cudownej, wcale nie jest irracjonalne. Nie wspominając już o tym, że naród żydowski pozostał przez cały ten czas odrębny. Żadni inni starożytni ludzie nie pozostali ludźmi. „Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody'" (Księga Jeremiasza 31: 10).

Istnieje wiele więcej proroctw takich jak to, które zostały spełnione, z dokładnymi opisami ostatecznego zgromadzenia. Jest również wiele szczegółowych przepowiedni, jak na przykład to, że jałowa pustynia w Izraelu zostanie przekształcona w nowoczesny cud rolniczy na kilka wieków przed tym, jak umożliwią to przełomowe odkrycia naukowe Księga (Izajasza 35:1). Również Micheasz 4:1: „I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jak jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, i popłyną ku niej ludy. „ Dzisiaj ludzie dosłownie „płyną” do Jerozolimy, miasta „wzniesionego ponad wzgórzami”, skoncentrowanego wokół Wzgórza Świątynnego na Wzgórzu Syjon. Żadne inne miasto nie jest centralnym punktem religijnym dla tak wielu osób jak Jerozolima dzisiaj.

(Na mojej stronie clearlywritten.net, jest link do krótkiego filmu, który przedstawia inny, naprawdę zdumiewający i niezwykle prosty sposób w jaki doszło do wiosny 1948 (a dokładnie 1948.4). Polecam obejrzeć ten krótki film. Jest to pierwszy link w sekcji Źródła dodatkowe.

1978

1978 r. jest trzecim najważniejszym rokiem we współczesnej historii żydowskiej, kiedy to Izrael oddał Egiptowi Półwysep Synaj w zamian za pokój, w ramach Porozumienia Camp David. Dając tym samym początek procesowi „ziemia za pokój”

Powinno być jasne, że ohyda ziejąca pustką, opisana Danielowi przez Archanioła Michała, nie wystąpiła w 1978 (ani w 688), ale będzie miała miejsce w ostatnich dniach/na końcu czasów. Zdarzenia ostatnich dni w świątyni, opisane w innych fragmentach, też nie wydarzyły się w 1967 lub 1948 r.. Są to wszystko niedawne wydarzenia. Jest to perspektywa 3500 lat, a te trzy najbardziej znaczące lata w nowoczesnej historii Izraela, podane Danielowi i Janowi 2700 i 1900 lat temu, są dla nas dowodem. Udowodniają one proroctwo i wskazują nam ogólny czas prowadzący do wydarzeń ostatnich dni w świątyni. Te trzy najważniejsze lata w nowoczesnej historii Izraela pokazują, że ogólny czas prowadzący do wydarzeń ostatnich dni w świątyni jest naturalnie ponownym zgromadzeniem Żydów w Izraelu.

688 + 1 335 lat = 2023

2023

2023 - ostatni rok podany Danielowi to 2023 r. Podany w ostatnich wersach Księgi Daniela - mocno proroczej księgi dotyczącej końca czasów, przed nadejściem nowej ery dla naszego świata. Michał Archanioł mówi Danielowi, "Idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec, i zażywaj spoczynku, a powstaniesz by otrzymać swój los przy końcu dni " (Księga Daniela 12:13). ten dzień przy "końcu dni", jest "Dniem Pańskim" - kulminacją wyznaczonego końca (Księga Zachariasza rozdział 14). „Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni(Księga Daniela 12:12). Nie ma wątpliwości, że Michał odnosi się do Dnia Pańskiego , ujawniając Danielowi liczbę 1,335 w ostatnich wersach księgi Otrzymanie 2023 z 1,335 również logicznie potwierdza fakt, że pozostałe dwie liczby w Księdze Daniela 12 odsłaniają pierwszy i trzeci najważniejszy rok w historii Izraela.

688 + 1 335 lat = 2023

Tym, którzy mają ograniczoną wiedzę na temat Biblii i Dni Ostatecznych, później wyjaśnię co to jest Dzień Paśki, i w jaki sposób jest on punktem kulminacyjnym "wyznaczonego końca", lub Dni Ostatecznych.

Bardzo interesujące jest to, że 1948 otrzymujemy z 1260 nie tylko w Księdze Daniela, ale również w Księdze Objawienia. Księga Objawienia jest ostatnią księgą w Nowym Testamencie, i tak jak Księga Daniela, dotyczy ona końca czasów. Jest to niepodważalny dowód, że Księga Objawienia również była natchniona przez Boga. Pozwólcie, że wyjaśnię, że szanse na to są nieobliczalne, i dlatego niemożliwe, żeby to był zbieg okoliczności. Po prostu nie ma innego racjonalnego wniosku dla otrzymania liczby 1948 z Księgi Objawienia; po prostu, jasno i logicznie. Za chwilę wyjaśnię znaczenie tego wszystkiego.

Dlaczego te daty występują w Biblii? Jedna trzecia Biblii to proroctwa mające na celu objawienie i ukazanie się Boga. Bóg także chętnie stosuje liczby do wykazywania się i komunikowania. Ponieważ liczby są obiektywne, a nie subiektywne. To jasne, że tylko Bóg mógł umieścić w Biblii te liczby, które dają 1967, 1948 i 1978. Trzy najważniejsze lata w historii nowoczesnego Izraela, które udowodniają tematykę Biblii, czyli prorocze przywrócenie Izraela przed końcem wieku i początek nowej ery.

2017 JEST NIEZWYKLE WAŻNYM ROKIEM dla Izraela i świata!

Rok 2017 jest jasno pokazany w Biblii. Pokażę także dokładną datę, która jest najprawdopodobniej, ''tym” ważnym dniem w 2017 roku!!!

Opiszę teraz 7 naprawdę zdumiewających rzeczy. W siódmej z nich pokażę jak 2017 można bardzo prosto i bezpośrednio znaleźć w Biblii. Gwarantuję, że ukazanie jak znaleźć w Biblii 2017 będzie zdecydowanie najciekawszą rzeczą jakiej kiedykolwiek się dowiedzieliście. Potem przedstawię dokładną datę w 2017 która jest bardzo prawdopodobnie, ''właśnie” tym ważnym dniem roku. Data ta jest również bardzo wyraźnie przedstawiona w Biblii. Znalezienie tej daty Biblii jest ważne ze względu na jej konsekwencje dla świata. Będziecie w szoku!

 

Na mojej stronie internetowej, w dziale Materiały dodatkowe, są linki do tych wszystkich niesamowitych informacji. Jeśli uznasz te informacje za interesujące, koniecznie przekaż innym link do tej strony !...

1. Nostradamus

Jeśli nie wiesz, kto to był Nostradamus, kultura zachodnia nie jest Ci znana. Pięćset lat temu ten człowiek spisał około sześciu tysięcy przepowiedni odnośnie przyszłości, w postaci czterowierszy. W następującym czterowierszu bardzo wyraźnie opisuje on obecnego Papieża. Nie wszystkie przepowiednie Nostradamusa są porównywalne z pismami Daniela, ponieważ przepowiednie Nostradamusa wywodzą się z metod wróżenia i używał on często niejasnych sformułowań. W związku z tym, wiele z jego czterowierszy wydaje się mętne lub pozbawione sensu. Nostradamus wygłosił mnóstwo niesamowicie dokładnych przepowiedni. W tym tą niezwykłą:

Centuria 6 -Czterowiersz 25 (1)

W marcu (2) monarchia zostanie unicestwiona

Wielki rybak (3) będzie w zgubnych tarapatach:

Młody (4) czarny (5) czerwony (6) przejmie hierarchię (7),

Producenci będą działać w mżysty dzień (8)

1 - Nostradamus żył w XVI wieku, a więc wiek 6 to XXI wiek.

2 - Franciszek został wybrany papieżem 13 marca 2013.

3 - Monarchią wielkiego rybaka określa się władzę papieską.

4 - jest to kwestia dyskusyjna, ale można argumentować, że jest on młody w porównaniu do swoich dwóch poprzedników, ale co ważniejsze, wielu katolików traktuje go jako młodego, który ożywia i odświeża Kościół katolicki.

5 - jest on pierwszym Jezuitą, który został papieżem. Był prowincjałem jezuitów. Nazywani "czarnymi płaszczami", jezuici są znani z charakterystycznego i rozpoznawalnego czarnego stroju. Przełożony tego zakonu jest potocznie nazywany "Czarnym papieżem".

6 - czerwony to kolor szaty kardynałów, a Franciszek był kardynałem zanim został papieżem.

7 - hierarchia, słowo pochodzenia greckiego: Hierarchia ἱεραρχία, "władza arcykapłana", z ἱεράρχης hierarkhes, „przywódca świętych obrzędów.”

8 - producenci (kardynałowie) wybrali nowego papieża w mżysty dzień (w marcu).

 

Poza tym, że przepowiednie Nostradamusa są niezwykłe i stanowią prawdopodobny dowód na istnienie sił nadprzyrodzonych, szczególnie interesujące są opisowe czasowniki, których użył do wytłumaczenia dlaczego ten papież jest tak istotny. Mówi on, że papież ten "unicestwi” monarchię wielkiego rybaka i ,przejmie” hierarchię. Twierdzi, że monarchia wielkiego rybaka (papiestwo i Kościół katolickie) będzie w „zgubnych tarapatach". Jeśli to proroctwo rozważymy w połączeniu z dobrze znaną przepowiednią Św. Malachiasza o papieżach, która przewiduje iż obecny Papież jest ostatnim, staje się to jeszcze bardziej interesujące.

2. Proroctwa papieży - napisane przez Św. Malachiasza

Napisane przez Malachiasza, XII- wiecznego arcybiskupa Armagh, w Irlandii, Proroctwa Papieży to seria 112 krótkich, tajemniczych zdań po łacinie, mających na celu przewidzenie każdego papieża od XII wieku. Na przykład, Jan Paweł II był 110-tym papieżem i został opisany jako "Z zaćmienia słońca" (1969 Bander, s. 95). Znaczenie znajdujemy w występowaniu zaćmień w dniu urodzenia (18 maja 1920) i pogrzebu (8 kwietnia 2005) Jana Pawła II. Po Janie Pawle II, 111-ty ze 112 papieży z proroctwa został opisany jako "Chwała oliwki". Przepowiednie Papieskie Malachiasza są znane, ponieważ zapowiadają koniec Kościoła katolickiego wraz z nadejściem 112. papieża, przed wybraniem 111-tego papieża kardynałowie zostali pouczeni, aby nie wybierać kogokolwiek, kto ma coś wspólnego z oliwką. Joseph Ratzinger został wybrany jako następca Jana Pawła II, i myślę, że nie zrozumiał przesłania, bo przybrał imię Benedykt XVI. Święty Benedykt był potężnym człowiekiem w VI wieku, który stworzył zakon Benedyktynów. Zakon Benedyktynów od wieków jest potęgą w Kościele rzymskokatolickim, a jego symbolem jest - oliwka. Członkowie zakonu są nazywani oliwetami, a lider zakonu "Chwałą oliwki".

 

Proroctwa kończą się 112-tym, a zarazem ostatnim papieżem Ostatniemu papieżowi w proroctwie poświęcony jest dłuższy epitet. Opisany jest jego pontyfikat, który rzekomo zbiegnie się ze zniszczeniem Rzymu. (Księga Objawienia również wskazuje Rzym i opisuje jego zniszczenie w dniach ostatecznych). Według przepowiedni papieskich, Franciszek jest ostatnim papieżem. Według przepowiedni Nostradamusa, dowiadujemy się, że obecny Papież nie jest taki dobry, a "Monarchia wielkiego rybaka będzie mieć zgubne kłopoty ". Słowa Nostradamusa, "zgubne kłopoty", są ciekawe w świetle przepowiedni Malachiasza o zniszczeniu Rzymu. Tak czy inaczej, warto zastanowić się nad tym dlaczego może nie być już kolejnych papieży w przyszłości jeśli dzień Pański ma nadejść wkrótce.

„Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzcie.” Ewangelia Św. Jana 4:48

3. Shemitah/Rok szabatowy

Cyfra 7 jest biblijną liczbą oznaczającą ukończenie, doskonałość lub szczególne boskie autorstwo. Ponad 500 razy w Biblii cyfra 7 została użyta do przedstawienia boskiego dotyku lub boskości. (Dla zainteresowanych, jest 7 kolorów tęczy, 7 nut w skali muzycznej; 7 poziomów w układzie okresowym pierwiastków; 7 kontynentów; 7 obiektów w układzie słonecznym, które są widoczne gołym okiem, 7 gwiazd w Wielkim Wozie, które wskazują na Gwiazdę Polarną, od wieków używaną do nawigacji, udowodniono, że 7 cyfr to średni limit pamięci dla większości ludzi , stąd nasze 7-cyfrowe numery telefonów; 7 metali starożytności, na których oparła się cywilizacja; i tak dalej...)

Roku szabatowy (po hebrajsku shemita: שמיטה ,dosłownie "zwolnienie") nazywany również rokiem przerwy lub sheviit (po hebrajsku: שביעית ,dosłownie "siódmy") jest siódmym rokiem siedmioletniego cyklu rolnego, który Tora przyznała ziemi Izraela. Jest to rok odpoczynku lub wydania Jeśli

jednak Bóg upoważnił do odpoczynku, a jego polecenia nie zostały wykonane, zmienił się on na roku sądu, oznaczający upadek lub zawalenie. Ostatniego dnia tego siedmioletniego cyklu wszystkie długi mają prawo być wymazane; co skutkuje finansowymi umorzeniami i unieważnieniami. Raz na siedem lat dzień "umorzenia długów” wypada w ostatni dzień roku kalendarza żydowskiego, którym jest 29 dzień miesiąca Elul. Nadal obserwuje się go we współczesnym judaizmie ortodoksyjnym.

17 września 2001 r. był dniem, w którym otwarto giełdę po raz pierwszy od 11 września. Ten dzień był także dokładnie ostatnim dniem 7 -letniego cyklu Shemitah, 29 dnia Elul Dow odnotował największe w historii dzienne straty pod względem straconych punktów, 7%.

 

29 września 2008 r., był ostatnim dniem cyklu shemitah, lub dniem darowania. Tego ranka, pierwszy i jedyny raz w historii, nie zadzwonił dzwonek nowojorskiej giełdy. (Klip wideo z kanału CNBC znajduje się na mojej *stronie, clearlywritten.net, w zakładce Źródła dodatkowe.) W ten dzień na giełdzie ponownie odnotowano największy w historii jednodniowy spadek, pod względem straconych punktów. W tym dniu Dow stracił

dokładnie 777.7 punktów i kolejne 7%.

***video http://www.clearlywritten.net/nyse-bell-fails-to-ring-for-first-time

Dla jasności, szanse na wystąpienie takiej samej sytuacji w szabatowe dni darowania są nieobliczalne i dlatego nie może to być zbieg okoliczności. Wnioskowanie, że jest to przypadek byłby irracjonalne i musiałoby wynikać z głęboko zakorzenionego uprzedzenia na temat istnienia Boga. Jeśli w rzeczywistości, te największe w historii jednodniowe spadki wypadające w dni darowania--Elul 29 w 7-letnim cyklu shemitah --wskazują na dotyk Boga, oznacza to, że Bóg ma możliwość wpływania na miliardy transakcji handlowych, a także to, że 11 września był zaplanowany przez Boga. Oznaczałoby to również, że są to dla nas znaki ostrzegawcze lub zwiastuny. Shemitah/Rok szabatowy oznacza nie tylko zwolnienie (z należności finansowych), ale także upadek lub zawalenie. Więcej na ten temat powiem nieco później i gwarantuję, że będzie to bardzo interesujące.

Opisałem teraz zdarzenia ostatnich dni cyklu Shemitah (dni umorzenia długów, 29 Elul ) w 2008 r. i 2001 r. Opisy niezwykle interesujących i istotnych zdarzeń, które wystąpiły w latach Shemitah w 1994 i 1987 zostawiam na później. Jednak wspomnę tutaj krótko, że w 1987 miał miejsce największy w historii jednodniowy krach giełdowy pod względem strat procentowych. W ciągu jednego dnia straty wynosiły 22%--niemal dwukrotnie więcej niż druga w kolejności strata, zanotowana w 1929 roku (12%). Niesławny Czarny Poniedziałek w 1987 r. zbiegł się z 29-tym dniem miesiąca Elul --dniem darowania. Również w szabatowym roku 1973 miała miejsce siódma największa bessa i odwrócenie gospodarcze w historii Stanów Zjednoczonych. Bessa była potęgowana przez kryzys paliwowy w roku 1973, który zaistniał w wyniku wojny Jom Kipur w Izraelu. Traktuje się to jako pierwsze pojedyncze zdarzenie od czasów Wielkiej Depresji, które wywarło trwały wpływ na gospodarkę USA.

Jeśli fakt, że te krachy, które pokryły się z dniami szabatowymi i ich dniami darowania, oznaczają biblijną niełaskę, to interesujące, że pogłębiały się one z czasem i zbiegły z tym, co według niektórych oznacza progresywny schyłek naszej kultury po kontrrewolucji kulturowej wyżu demograficznego z 1960. Również, jeśli shemitah oznacza zawalenie, czy zawalenie się wież World Trade Center 11 września--które miało miejsce w szczycie cyklu w 2001 r.--było jakimkolwiek znakiem? Za jakiś czas ;przedstawię więcej naprawdę zdumiewających rzeczy na temat 11 września.

Jakie główne, znaczące wydarzenie miało miejsce w ostatnim dniu cyklu Shemitah w 2015? To jest jeden z kluczy do zrozumienia, co naprawdę dzieje się w naszym świecie, i to także wyjaśnię za chwilę. Najpierw...

4. Rok jubileuszowy

Rok Jubileuszowy (po hebrajsku יובל yūḇāl) jest to rok kończący 7 cykli lat Shemitah. Innymi słowy, rok jubileuszowy występuje raz na 49 lata. Można go określać jako "super Shemitah". Zgodnie z przepisami biblijnymi Rok Jubileuszowy miał znaczny wpływ na własność i zarządzanie gruntami w Izraelu. Rok Jubileuszowy dotyczy w dużej mierze ziem, majątku i praw własności oraz powrotu do własnego kraju i rodu. Potwierdza to Wikipedia oraz następujące fragmenty:

 

Księga Kapłańska 25:8 : „Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak, że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat.”

Księga Kapłańska 25: 10 "Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, oznajmicie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz- każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu."

Księga Ezechiela mówi o roku jubileuszowym, w którym własność jest zwracana pierwotnemu właścicielowi (lub spadkobiercom).

Według kalendarza żydowskiego 1917-1918 był rokiem jubileuszowym. Rozpoczął się 4 września 1917 roku kalendarza gregoriańskiego. W listopadzie 1917 roku zakończyła się I Wojna Światowa, a Wielka Brytania uzyskała od Ligi Narodów prawo do nadzoru nad terytorium Palestyny, po upadku Imperium Osmańskiego. Również w listopadzie 1917 roku brytyjski minister spraw zagranicznych Arthur James Balfour napisał Deklarację Balfoura. Która, po raz pierwszy od 19 wieków, ustanowiła „żydowską siedzibę narodową". W wyniku Deklaracji Balfoura, od 1917 r. nastąpiło kilka fal przeprowadzek do Izraela osób żydowskiego pochodzenia.

To niesamowite, że historyczna Deklaracja Balfoura miała miejsce w Roku Jubileuszowym! Biorąc pod uwagę to, że Jubileusz biblijny zajmuje się prawami gruntów i nieruchomości. I jest rokiem powracania do domu, do swojej ziemi (lub spadkobierców) i rodu. Staje się to jeszcze bardziej interesujące, gdyż ten sam wzór wystąpił w następnym roku jubileuszowym.

Rok jubileuszowy jest również pierwszym rokiem następnego 49-letniego cyklu „super Shemitah”, a więc 48 lat. dodane do roku jubileuszowego 1917-1918 daje rok 1965-1966, którym zakończył się cykl. Kolejny, pięćdziesiąty, rok 1966-1967 był rokiem jubileuszowym. Był to rok wojny sześciodniowej, w której Izrael odzyskał starożytną stolicę wschodniej Jerozolimy - Stare Miasto. Po raz pierwszy od 19 wieków starożytna stolica trafiła w ręce Żydów. Zdumiewające jest to, że to też miało miejsce w roku jubileuszowym! Szanse, że starożytny naród żydowski przetrwał jako jedyny i powrócił do Izraela, tak jak obiecano, to jedna rzecz. Ale to, że dwukrotnie pokryło się to z rokiem jubileuszowym, dwa razy, jest nieobliczalne.

Gdyby ten wzór miał się powtarzać, oznaczałoby to, że wzgórze Świątynne trafi w ręce Żydów w następnym roku jubileuszowym. Wzór ten pokazuje trzystopniowy proces wypełniania się proroctwa dotyczącego zgromadzenia narodu żydowskiego i przywrócenia Izraela. Po pierwsze, odzyskane ziem w Izraelu (Jubileusz 1917-1918). Następnie, odzyskanie starożytnej stolicy Jerozolimy (Jubileusz 1966-1967). Po trzecie, tereny Wzgórza Świątynnego i re-konsekracja świątyni (Jubileusz jubileuszowych lat 2016-2017?). Rok Jubileuszowy po 1966-1967 to był okres od 13 września 2015 roku do 3 października 2016. Rok 2014-2015 był jednak nie tylko ostatnim rokiem 49-letniego cyklu jubileuszowego, ale był też dokładnie ostatnim rokiem 70 cykli jubileuszowych od kiedy Jozue i Kaleb po raz pierwszy weszli do ziemi obiecanej. (Ma to poparcie w solidnych dowodach archeologicznych ,a artykuł, które je dokumentuje można znaleźć na mojej stronie internetowej w sekcji materiały dodatkowe.) W związku z tym, że zakończyło się 70 jubileuszy dla Izraela, jest to Jubileusz jubileuszy i wymaga dodatkowego roku jubileuszowego, 4 października 2016-22 września 2017. W momencie pisania tego tekstu jest maj 2016. Obecnie teren kompleksu Wzgórza Świątynnego jest kontrolowany przez Jerozolimskich muzułmanów, pod dozorem Jordanii. Niemuzułmanie mają prawo wejść na jego terytorium tylko na jedną godzinę, dwa razy na dobę; a Żydzi, w tym obywatele Izraela, w ogóle nie mają wstępu. Wszystkie święte miejsca innych religii są w Izraelu otwarte dla wszystkich, przez cały dzień.

5. Krwawe księżyce

 

„Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzcie.” Ewangelia Św. Jana 4:48

„I dam prorocze znaki na niebiosach oraz na ziemi.. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie wielki i napawający lękiem dzień Pański.” Księga Joela 2:30 oraz Dzieje Apostolskie 2:19

Całkowite zaćmienie Księżyca prawie zawsze daje taki efekt, że Księżyc jest czerwony. Czerwony kolor jest powodowany przez Rayleighowskie rozpraszanie światła słonecznego przez ziemską atmosferę - ten sam efekt, który powoduje, że zachodzące słońce jest czerwone. W astronomii tetrada to zestaw czterech całkowitych zaćmień Księżyca w ciągu dwóch lat, bez dodatkowego częściowego zaćmienia. Zaćmienia w tetradzie są nazywane "krwawymi księżycami" kiedy wszystkie cztery zaćmienia Księżyca w ciągu dwóch lat zbiegają się z żydowskimi świętami.

Seria krwistych księżyców rozpoczęła się 15 kwietnia 2014 r. i zakończyła 28 września 2015 roku. Te, które wystąpiły wiosną, miały miejsce w żydowskie święto Paschy, a jesienne przypadały na Święto Namiotów. Po raz dziewiąty w ciągu 2000 lat tetrada zbiegła się z żydowskimi świętami, a następny raz będzie dopiero za kolejne 500 lat. Po raz pierwszy w ciągu 2000 lat dwa krwawe księżyce wystąpiły w roku szabatowym. Ostatni z tych krwawych księżyców wystąpił 28 września 2015 i był to też rzadszy "superksiężyc", kiedy Księżyc znajduje się najbliżej Ziemi. Ten ostatni z krwawych księżyców był widoczny w Izraelu.

Bardzo ciekawe jest to, że każda z poprzednich 8 tetrad krwawych księżyców zbiegła się z ważnymi wydarzeniami związanymi z tematem tego tekstu. Nie wdając się w historię każdego z nich, ostatnie dwie tetrady krwawych księżyców są najbardziej interesujące. Nie było tetrad krwawych księżyców przez prawie 500 lat zanim taka tetrada zbiegła się z wojną arabsko-izraelską i narodzinami Izraela w 1948 roku. Niewiarygodnie, kolejna tetrada krwawych księżyców zbiegła się z 6-dniową wojną i odzyskaniem przez Żydów starożytnej stolicy Wschodniej Jerozolimy w 1967.

Podobnie do trzy-etapowego schematu wypełnienia proroctwa w trakcie cyklu jubileuszowego, ten wzór krwawych księżyców wskazuje, że ostatnia tetrada w roku 2014-2015 zbiegnie się z odzyskaniem przez naród żydowski Świątyni. Podobnie do jubileuszowego wzorca: kraj, stolica, Wzgórze Świątynne--najpierw narodziny narodu w 1948 roku, potem Jerozolima w 1967 roku, następnie Wzgórze Świątynne w 2017? (Krwawe księżyce z 2014-2015 bezbłędnie wskazują na określoną datę w 2017 roku. Wyjaśnię to za jakiś czas w tym artykule, i obiecuję, że będziecie zaskoczeni!). Krwawe Księżyce w roku 1948 zbiegły się z wojną, do której Izrael został zmuszony i w której wyniku narodził się naród żydowski. Krwawe księżyce w 1967 zbiegły się także z wojną, do której Izrael został zmuszony, a w rezultacie starożytna stolica w Jerozolimie trafiła w ich ręce. Czy w tym roku Izrael może być zostać zmuszony do wojny, w wyniku której przejmie kontrolę nad Wzgórzem Świątynnym?

Wcześniej wspomniałem, że ważne wydarzenie miało miejsce w ostatnim dniu (dzień darowania) 7-letniego cyklu shemitah w 2015. Tego dnia, 13 września 2015 (Elul 29), Siły Obronne Izraela starły się na Wzgórzu Świątynnym z zamaskowaną młodzieżą palestyńską. Zebrane przez wywiad informacje pokazały plan zorganizowanych zamieszek na Wzgórzu Świątynnym, skład kamieni i petard, a także barykadę przy wejściu do meczetu Al- Aksa. Odkryto także bomby rurowe. Intencją demonstrantów było zdenerwowanie Żydów odwiedzających to miejsce przed świętem Rosz Haszana, czyli żydowskim nowym rokiem i dniem po 29 Elul. Arabska młodzież skutecznie wywołała międzynarodowe poruszenie w kwestii Wzgórza Świątynnego. Kraje arabskie potępiły atak izraelskich sił bezpieczeństwa na Wzgórze Świątynne, zapoczątkowało obecną falę terroryzmu w Izraelu. W rezultacie izraelski Minister Bezpieczeństwa Publicznego zaczął kwestionować istniejące "status quo" dotyczące Wzgórza Świątynnego. Warto zastanowić się, czy te wydarzenia nie przerodzą się w coś większego. Szczególnie biorąc pod uwagę, że nastąpiło to w dniu szabatowym i w przededniu roku jubileuszowego oraz w świetle trzy-stopniowego schematu jubileuszu i krwawych księżyców, jak również występowania roku 2017 w Biblii - co pokażę za chwilę. (Gorąco polecam przeczytać jak znaleźć w Biblii rok 2017!--#7 w tym tekście--Będzie to najciekawsza rzecz jaką kiedykolwiek czytaliście.)

(Aktualizacja, lipiec 2016 - zgodnie z przewidywaniami, jest eskalacja przemocy na Wzgórzu Świątynnym. Można przeczytać artykuł na temat tych ważnych wiadomości na mojej stronie, clearlywritten.net, w sekcji Materiały dodatkowe.)

 

6. Tajemnica 9 Av

Druga Wojna Światowa

Oficjalnym początkiem nazistowskiego "Ostatecznego rozwiązania” kwestii i żydowskiej był polityka gettoizacji w Polsce. 2 sierpnia 1941 roku Komisarz rzeszy, Hinrich Lohse, formalnie wcielił w życie projekt.

"Tymczasowe wytyczne dotyczące traktowania Żydów." Żydzi mieli być wypędzeni ze wsi i zgromadzeni w tych punktach miast, gdzie już dominowała ludność żydowska. "Miały powstać getta", a ci Żydzi którzy byli zdolni do pracy mieli zostać do niej zmuszani, Było to pierwsze zarządzenie "Ostatecznego rozwiązania" i Holokaustu.

2 sierpnia 1941 był 9-tym dniem miesiąca Av kalendarza żydowskiego. Był to początek jednej z największych katastrof w historii Żydów. W kolejnych latach Żydzi w Europie byli łapani, zabierano ich dobytek i tożsamości, a 2 z 3 było zabijanych.

Rok później, 22 lipca 1942, rozpoczęła się sekretna nazistowska operacja o nazwie "Wielka Akcja" lub GrossAktion Warszawa. W czasie jej trwania Żydzi byli terroryzowani codziennymi łapankami, przeprowadzani przez getto i gromadzeni na stacji Umschlagplatz (plac przeładunkowy) w celu tzw "przesiedlenia na wschód" (Umsiedlung). Stamtąd byli wysłani przepełnionymi pociągi Holocaustu do obozu zagłady w Treblince.

22 lipca był początkiem obozów śmierci i Holokaustu, i był to 9-ty dzień miesiąca Av.

Pierwsza Wojna Światowa

Niemcy przystąpiły do I Wojny Światowej 1 sierpnia 1914 roku, wypowiadając wojnę Rosji. Bez zagłębiania się w drobniejsze szczegóły historyczne, I Wojna Światowa spowodowała poważne zmiany w życiu europejskich i rosyjskich Żydów, doprowadziła do wzrostu antysemityzmu i licznych pogromów po jej zakończeniu. 1 sierpnia był 9-tym dniem Av Pierwsza Wojna Światowa doprowadziła do Drugiej Wojny Światowej i Holokaustu.

Hiszpania

Złoty wiek kultury żydowskiej w Hiszpanii zbiegł się z okresem średniowiecza w Europie. Żydzi byli powszechnie akceptowani w społeczeństwie, kwitło żydowskie życie religijne, kulturalne i gospodarcze. Żydzi przyczynili się do rozwoju i mieli wpływ na kulturę hiszpańską. Antysemityzm pojawili się gdy Królestwa Aragonii i Kastylii połączyły się w wyniku małżeństwa Ferdynanda i Izabeli w 1469 roku. Zjednoczenie tych królestw było postrzegane jako zjednoczenie Hiszpanii, na które przypadł szczyt Rekonkwisty. Ferdynand i Izabela przyczynili się również do wprowadzenia Inkwizycji hiszpańskiej. Inkwizycja była w dużej mierze skierowana przeciwko Żydom, którzy zostali zmuszeni do nawrócenia się na katolicyzm, ale których potem oskarżano o potajemnie praktykowanie judaizmu. Byli oni aresztowani, przesłuchiwani, torturowani, a czasami zabijani. Wreszcie, w 1492 roku, Ferdynand i Izabela wydali Edykt z Alhambry dając Żydom w Hiszpanii cztery miesiące na nawrócenie się na katolicyzm, ucieczkę z Hiszpanii lub śmierć.

Datę została ustalona na 31 lipca, ale przedłużono ją o kilka dni do 2 sierpnia. W tym dniu rzesze Żydów wypełniły hiszpańskie porty i wyemigrowały w inne miejsca basenu Morza Śródziemnego. W rezultacie wielu zmarło na różne sposobów, na morzu i w różnych krajach. Skończyła się era Hiszpanii jako wielkiej ojczyzny narodu żydowskiego. Wydalenie jest uważane za jedno z największych nieszczęść w historii Żydów w ostatnich 2000 latach,a hiszpańskie żydostwo nigdy się nie odrodziło. 2 sierpnia 1492 to także był 9 Av

To ciekawe, że Krzysztof Kolumb następnego dnia wyruszył na odkrywanie Nowego Świata. Ironią jest, że mimo tej tragedii, następny dzień był początkiem największej bezpiecznej przystani dla Żydów - Ameryki. Jego pierwszy wpis w dzienniku zawiera wzmiankę o przepływających statkach, wiozących uciekających z Hiszpanii Żydów.

Oto kilka jeszcze bardziej interesujących faktów na temat Kolumba: Uczeni są obecnie przekonani, że Kolumb był "Marranem" - Żydem, który udawał konwersję, na zewnątrz praktykując katolicyzm, a potajemnie judaizm. Na mojej stronie, clearlywritten.net, w dziale Materiały dodatkowe, jest artykuł CNN na ten temat. Również błędnym jest przekonanie, że Ferdynand i Izabella sfinansowali ego podróż. Pożyczki na tę podróż udzielili Luis Santangel, kanclerz dworu królewskiego, oraz Gabriel Sanchez, wielki skarbnik Aragonii. Obie urodzili się w rodzinach żydowskich Conversos. (Conversos to byli nawróceni Żydzi.) Wsparcie nadeszło także od Alfonso de la Caballeria, wicekanclerza Aragonii, który także pochodził z rodziny Conversos. Uczeni wiedzą dziś, że Kolumb był głęboko religijny, i jak wielu Żydów w tamtych czasach, pragnął wyzwolenia Jerozolimy od muzułmanów. Motywacją dla jego wyprawy było znalezienie złota potrzebnego do wyzwolenia Jerozolimy oraz bezpiecznego schronienia dla Żydów. Ciekawe jest również to, że miał on odpłynąć 2 sierpnia, ale przełożył wypłynięcie o jeden dzień z powodu przesądu, ponieważ był to 9 Av (przed 1492 wiele innych nieszczęść spotkało Żydów 9 dnia Av).

 

Coś interesującego zbiegło się z tym wielkim nieszczęściem Żydów w 1492 roku. Wydalenie i następujące po nim nieszczęścia jakie spotkały ich na ziemiach na które uciekli, przypadkowo zbiegło się z jedną z rzadkich w ciągu ostatnich 2000 lat tetrad krwawych księżyców. To wspomniana już tetrada, która wystąpiła 500 lat przed tetradą, która zbiegła się z wojną izraelsko-arabską w 1948. Podobnie jak wzór krwawych księżyców w 1948 i 1967, odkrycie przez Kolumba miejsca, które ostatecznie stało się bezpiecznym schronieniem dla Żydów, dokonało się poprzez tragedię po krwawych księżycach w roku1492.

 

Istnieje wiele przykładów klęsk Żydów, tajemniczo przypadających na 9 dzień Av. Odwołuję się tylko do kilku najważniejszych.

Francja

Ten sam schemat, który wystąpił w Hiszpanii miał miejsce we Francji w 1306. Zwrócono się przeciwko Żydom oraz tym, którzy nawrócili się na katolicyzm, ale byli podejrzewani o utrzymanie żydowskich zwyczajów. W połowie 1306 r. królewski skarbiec Francji był prawie pusty. Król Filip "Piękny", postanowił wydalić Żydów, przejąć ich wszystkie posiadłości, sprzedać je na aukcji i przywłaszczyć sobie pieniądze. Żydzi zostali ponownie przesiedleni i pozbawieni swojej własności i mienia, co określane jest mianem Wielkiej Emigracji z 1306. Dniem, w którym wykonano rozkazy i Żydzi zostali aresztowani był 22 lipca 1306 i był to 9 dzień Av w kalendarzu żydowskim.

Anglia

Taki sam schemat był w Anglii. 18 lipca 1290 król Edward wydał Edykt o wydaleniu Żydów. Był to 9 Av. Było to pierwsze ogólnokrajowe wypędzenie Żydów.

Krucjaty

Pierwsza Krucjata została zwołana przez papieża Urbana, w odpowiedzi na żądania cesarza bizantyjskiego. Celem było sprowadzenie Turków i przejęcie Ziemi Świętej. Rycerze i chłopi z Europy zachodniej maszerowali do Jerozolimy i mordowali muzułmanów, Żydów i chrześcijan. Ale nie tylko w Jerozolimie. Żydzi byli mordowani także w Europie przez wojska krzyżowców. Tylko w pierwszym miesiącu 10 000 Żydów zostało zabitych, a społeczności żydowskie zostały zniszczone. Krucjaty zapoczątkowały niebezpieczny precedens-- zorganizowane, popularne, antyżydowskie powstania. Oficjalną datą rozpoczęcia Pierwszej Krucjaty był 15 sierpnia 1096. Był to także 9 dzień miesiąca Av.

Powstanie Bar-Kochby

Powstanie Bar-Kochby był to bunt Żydów z rzymskiej prowincji Judea przeciwko Imperium Rzymskiemu. Poprowadził go Szymon Bar-Kochba, którego Żydzi uznali za Mesjasza. 4 lipca, 135 n.e. bunt został ostatecznie stłumiony wraz ze zniszczeniem miasta Betar-ostatniej twierdzy Bar Kochby. Niektórzy badacze nazywają to zdarzenie ludobójstwem, szacuje się, że 100,00- 500.000 Żydów zostało zabitych. Wielu innych zmarło z głodu i chorób, a tych, którzy przeżyli sprzedano w niewolę. 4 lipca 135 n.e. to był 9 Av.

 

Powstanie Bar-Kochby rozwścieczyło cesarza rzymskiego Hadriana, który postanowił usunąć judaizmu z prowincji. Obrzezanie zostało zabronione, Judeę przemianowano na Syrio-Palestynę (stąd mamy Palestynę i Palestyńczyków), a Żydzi zostali wygnani z miasta. Aż do VII wieku Żydom nie wolno było wjechać do miasta pod groźbą kary śmierci, z wyjątkiem jednego dnia każdego roku podczas święta Tisha B’Av- przypadającego 9. dnia miesiąca Av. Jerozolima została nazwana Aelia Capitolina, na cześć Boga Jowisza Capitolinusa. Hadrian wyrównał obszar Wzgórza Świątynnego i zasypał pozostałości starej Świątyni żydowskiej. Na szczycie zbudował świątynię Jowisza, która została później wcielona do Kopuły na Skale i Meczetu Al Aksa.

 

Jakie jest źródło tajemnicy Av? Gdzie się to wszystko zaczęło?

 

Pierwsza świątynia

Pierwsza Świątynia (centralny punkt judaizmu) zbudowana przez króla Salomona oraz Królestwo Judy zostały zniszczone w 586 r. p.n.e. przez Babilończyków dowodzonych przez Nabuchodonozora. Judejczyków wzięto do niewoli babilońskiej na 70 lat. Według Talmudu (traktat Ta'anit) zniszczenie pierwszej Świątyni rozpoczęło się dziewiątego dnia miesiąca Av, a świątynia płonęła przez cały 10-ty całej dzień.

 

Druga Świątynia

Druga Świątynia, wybudowana przez Ezdrasza i Nehemiasza, a później odnowiona przez Heroda, została zniszczona przez Rzymian w 70 n.e., dziewiątego dnia miesiąca Av. Ludzie z Judei rozproszyli się, rozpoczynając ty samym trwające 2000 lat wygnanie żydów z Ziemi Świętej na "krańce ziemi". Oznaczało to również koniec judaizmu biblijnego, który został zastąpiony judaizmem rabinicznym. Od tego czasu tradycją jest, że podczas święta Paschy recytuje się, "w przyszłym roku w Jerozolimie".

Pod względem stopnia nieszczęścia dla narodu żydowskiego, zniszczenie pierwszej i drugiej świątyni i ich następstwa są równe Holokaustowi.

Mamy tu wyraźny schemat. 9 z Av to dzień klęski narodu żydowskiego. Ale szczególny rodzaj klęski.. Na przestrzeni wieków Żydzi są wydalani z obcych krajów, a jednak cała tragedia i cierpienie zaczynają się, gdy zostają wydaleni z ich własnej ziemi w 70 AD. To tak, jakby Żydzi na nowo przeżywali 2000 lat swojej historii i przypominali sobie o wygnaniu z ich własnej ziemi.

Następujące fragmenty są bardzo interesujące w świetle tajemnicy dziewiątego dnia Av.

Księga Kapłańska 26

14 „Jeśli zaś nie będziecie mnie słuchać i nie będziecie wykonywać tych wszystkich nakazów, jeśli będziecie gardzić moimi ustawami, jeżeli będziecie się brzydzić moimi wyrokami, tak, że nie będziecie wykonywać moich rozkazów i złamiecie moje przymierze... 17 Zwrócę oblicze przeciwko wam, będziecie pobici przez nieprzyjaciół Ci, którzy was nienawidzą, będą rządzili wami, a wy będziecie uciekać nawet wtedy, kiedy was nikt nie będzie ścigał.. 25 Ześlę na was miecz, który się pomści za złamanie przymierza. Jeżeli wtedy schronicie się do miast, ześlę zarazę pomiędzy was, tak że wpadniecie w ręce nieprzyjaciół. Zamienię w ruiny wasze miasta, spustoszę wasze miejsca święte, nie będę wchłaniał przyjemnej woni waszych ofiar. Ja sam spustoszę ziemię, tak że będą się zdumiewać wasi wrogowie, którzy ją wezmą w posiadanie. Was samych rozproszę między narodami, dobędę za wami miecza, ziemia wasza będzie spustoszona, miasta wasze zburzone [stalaktyty jaskiniowe pokazały, że ilość opadów w Izraelu drastycznie zmalała w drugiej połowie I w n.e., a zaczęła znacząco wzrastać w XX wieku 36 Co się zaś tyczy tych, co pozostaną, ześlę do ich serc lękliwość w ziemi nieprzyjaciół, będzie ich ścigać szmer unoszonego wiatrem liścia, będą uciekać … Nie będziecie mogli ostać się przed nieprzyjaciółmi."

Księga Powtórzonego Prawa 28 - napomnienie Mojżesza przed wejściem do Ziemi obiecanej

"Mała tylko ilość ludzi pozostanie z was, którzyście liczni jak gwiazdy na niebie za to, że nie słuchaliście głosu Pana, Boga swego. 63 … wytępić was, i usunąć z powierzchni ziemi, którą idziecie posiąść. 64 Pan cię rozproszy pomiędzy wszystkie narody, od krańca do krańca ziemi, tam będziesz służył obcym bogom drewnianym i kamiennym, których nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie. 65 Nie zaznasz pokoju u tych narodów ani stopa twej nogi tam nie odpocznie. Da ci tam Pan serce drżące ze strachu, oczy wypłakane z tęsknoty i duszę utrapioną. 66 Życie twe będzie u ciebie jakby w zawieszeniu: będziesz drżał dniem i nocą ze strachu, nie będziesz pewny życia. 67 Rano powiesz: "Któż sprawi, by nadszedł wieczór", a wieczorem: "Któż sprawi, by nadszedł poranek" - a to ze strachu, który twe serce będzie odczuwać na widok, jaki stanie przed twymi oczami."

Zostało to napisana na długo przed zniszczeniem świątyni Salomona. To wszystko się spełniło Oznaczałoby to, że Izrael odwrócił się od Boga. Ale największe spełnienie tych fragmentów dotyczących wygnania nie nastąpiło w 586 p.n.e. ponieważ mimo, że Izrael został zesłany na 70 lat do Babilonu, było to niczym w porównaniu z tym, co się stało w 70 n.e. W 70 n.e. naród żydowski nie został zabrany do Babilonu na 70 lat, został zabrany na krańce ziemi na 2000 lat. Jakikolwiek błąd lub odwrócenie się od Boga popełnił naród żydowski przed 70 n.e., musiało on być większy niż ten popełniony w 586 p.n.e., W roku 586 p.n.e. czcili oni fałszywych pogańskich bogów i bożków oraz składali swoje dzieci na ołtarze i zabijali. Więc jaki błąd mogli popełnić Żydzi w okresie przed 70 n.e., który uzasadniałby tę karę?! A czy ktoś znaczący w latach prowadzących do 70 n.e. przewidział, że zniszczenie świątyni i Jerozolimy nadejdzie wkrótce?

#7 (część A). 2017

 

Niezwykle interesujące jest, jak otrzymujemy 2017 z Biblii, nie może to być bardziej proste i jednoznaczne. Zacznę od przedstawienia najbardziej zdumiewającego "Proroctwa o 70 tygodniach" przedstawionego w 9 rozdziale Księgi Daniela.

Księga Daniela, rozdział 9

Proroctwo o 70 tygodniach

„Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi i twemu świętemu miastu.” (Księga Daniela 9:24)

W rozdziale 9 Daniel otrzymuje od Archanioła Gabriela wiedzę na temat 70 tygodni. Oto werset 9:25:

 

„Dlatego wiedz i rozum, że od wyjścia słowa o powrocie i odbudowie Jeruzalem- do Pomazańca będzie siedem tygodni. Potem sześćdziesiąt dwa tygodnie, kiedy zostaną odbudowane dziedziniec i wał, a będą to trudne czasy. „

W 597 p.n.e. Jerozolima została zniszczona, a wszyscy Żydzi z Judei, z wyjątkiem niewielkiej liczby biednych, zostali deportowani do Babilonu na siedemdziesiąt lat. W tym fragmencie Gabriel mówi Danielowi, że od czasu wydania polecenia odbudowy Jerozolimy będzie 7 tygodni i 62 tygodnie (łącznie 69 tygodni) aż do nadejścia "Księcia-Pomazańca". Słowa "Od wyjścia słowa o powrocie i odbudowie Jeruzalem... zostaną obudowane dziedziniec i mury", ujawniają punkt wyjścia proroctwa o 70 tygodniach. Biblia przedstawia cztery możliwe polecenia lub dekrety, które mogą odpowiadać temu opisowi. Trzy z czterech mówią o odbudowie świątyni, zamiast konkretnie- miasta "Jerozolima" i "murów". Księga Nehemiasza 2:1-8, jest tylko jednym z czterech fragmentów Biblii, który mówi o odbudowie miasta i murów: Król Artakserkses w 445 r. p.n.e. wydał dekret dający Nehemiaszowi prawo, bezpieczny przejazd i zasoby, aby powrócić do Jerozolimy oraz odbudować miasto i mury.

 

Podobnie jak w przypadku poprzednich proroctw, według zasady proroctwa dzień za rok, 70 tygodni = 70 zestawów po 7 lat. 490 lat.

Poza regułą proroctwa dzień za rok, wiemy również, że 70 zestawów po 7 lat jest poprawne, ponieważ starożytne hebrajskie słowo tygodnie odnosi się po prostu do zestawu po 7. Księga Rodzaju 29: 15-28 jest przykładem wykorzystania starożytnego hebrajskiego słowa („shabuwa”) w tym samym kontekście zarówno w znaczeniu siedmiu dni, jak i siedmiu lat. Dodatkowo, Księga Kapłańska 25:8 jest przykładem tego, jak Bóg wydaje polecenia odnośnie lat szabatowych, które traktował On jako zestawy złożone z siedmiu lat lub 'tygodni'. „Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści siedem lat.” Wiadomo również, że 70 tygodni nie jest dosłowne, ponieważ było to po prostu za mało czasu na budowę świątyni. Wreszcie, kolejną wskazówkę znajdujemy w Księdze Daniela 10:2, gdy odnosi się on do okresu trzech tygodni, i aby odróżnić je od tygodni, o których mówił w poprzednim rozdziale specjalnie nazwał je "tygodniami dni".

I znowu Księga Daniela 9:25 „Ty zaś wiedz i rozumiej: od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima, do Księcia-Pomazańca- siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie”.

7 tygodni lat = 49 lat, aby "odbudować miasto i mury..

Kolejne 62 tygodnie lat po pierwszych 7 tygodniach lat (w sumie 69 tygodni lat), do WładcyPomazańca.”

(W języku hebrajskim , słowo książę oznacza bardziej "silnego, potężnego władcę", niż "syna króla i następcę tronu")

69 tygodni lat (69 x 7) = 483 lata. Tak więc, 483 lata od polecenia do przyjścia Pomazańca. To proste..

Proroczy rok

Aż do VIII wieku p.n.e. wszystkie starożytne cywilizacje na świecie stosowały 360-dniowe kalendarze. Dla nich miało to sens. Sir Isaac Newton stwierdził, "zanim była znana długość roku słonecznego, wszystkie ludy obliczały miesiące za pomocą biegu Księżyca a lata poprzez powrót zimy, lata, wiosny i jesieni. Wykonując kalendarze dla swoich świąt liczyli trzydzieści dni dla miesiąca księżycowego, a dwanaście miesięcy księżycowych dla roku, przyjmując najbliższe okrągłe liczby, z których wziął się podział ekliptyki na 360 stopni. " 360- dniowy kalendarz był stosowany w Babilonie w czasie powstawania tekstów Daniela.

W Biblii są przykłady 30-dniowych kalendarzy. Opis potopu w czasach Noego przedstawiony w Księdze Rodzaju ilustruje taki 360-dniowy rok za pomocą okresu 150 dni zanim obniżyły się wody. 150 dni rozpoczęło się siedemnastego dnia drugiego miesiąca, a skończyło siedemnastego dnia siódmego miesiąca. (Księga rodzaju 7:11-24, 8:3-4). Księga Estery (1:4) wskazuje na taki sam 360-dniowy rok opisując sześciomiesięczną ucztę Kserksesa jako trwającą dokładnie 180 dni.

Pisarze biblijni stosowali 360-dniowy rok w historycznych i proroczych częściach Pisma Świętego. Daniel zapisał, że okres władzy absolutnej anty-Mesjasza nad świętym ludem będzie trwać trzy i pół roku (7:25). Św. Jan w Apokalipsie opisał ten sam okres trzech i pół roku (Ks. Objawienia 13:5-7) jako składający się z czterdziestu dwóch miesięcy, po trzydzieści dni każdy, w sumie 1260 dni (Księga Objawienia 11:23; 12:6).

A zatem (69 x 7 tygodni lat = 483 lata) 483 lata x 360 dni = 173,880 dni

Artakserkses Longimanus wstąpił na tron Imperium Medo- Perskiego w lipcu 465 p.n.e. (Encyklopedia Britannica, 1990 ed.). Dwudziesty rok jego panowania rozpoczął się w lipcu 446 p.n.e. Księga Nehemiasza 2:1 mówi nam, że dekret miał miejsce w dwudziestym roku, około dziewięć miesięcy później, w miesiącu Nisan (marzec/kwiecień 445 p.n.e. naszego kalendarza). W tradycji hebrajskiej, jeśli dzień miesiąca nie jest wyraźnie podany (tak jak w dekrecie Artakserksesa), uważa się go za pierwszy dzień tego miesiąca. W związku z tym, dzień ogłoszenia dekretu Artakserksesa był pierwszym dniem miesiąca Nisan w 445 p.n.e. Pierwszy dzień Nisan w 445 p.n.e. odpowiada 14 marca w naszego kalendarza. Daty te zostały potwierdzone przez obliczenia astronomiczne w British Royal Observatory i podane przez Sir Roberta Andersona (Robert Anderson, "The Coming Prince", Kregel. Przedruk w 1984.).

Jezus rozpoczął swoją posługę w 15 roku panowania cesarza Tyberiusza (Łk 3:1). Tyberiusz rozpoczął panowanie w 14 AD, a zatem Jezus rozpoczął swoją posługę w 29 AD. W czasie swojej posługi Jezus obchodził cztery święta Paschy (Jan 5:1, 2, 13; 6:4;19:14). Po jednej w 29. AD, 30. AD, 31. AD i ostatnią w 32 AD.

Za pomocą wykresów księżyca możemy obliczyć dokładną datę starożytnych świąt Paschy, możemy więc dokładnie określić dzień triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy w Niedziele Palmową jako 6 kwietnia 32 AD.

Od 445 p.n.e. do 32 AD jest 476 lat w kalendarzu gregoriańskim (nie 477 lat, ponieważ nie ma roku zerowego).

476 lat x 365 dni = 173,740 dni

Biorąc poprawkę na różnicę między 14 marca a 6 kwietnia, dodajemy 24 dni

Biorąc poprawkę na lata przestępne w okresie 476 lat, dodajemy 116 dni.

Całkowita liczba dni od 14 marca 445 p.n.e. do 6 kwietnia 32 n.e

173,740 dni + 24 + 116 = 173,880

Według swojego kalendarza Daniel powiedział nam, że minie 173,880 dni pomiędzy zapowiedzią a nadejściem Władcy- Mesjasza !!! (69 x 7 lat = 483 lata. 483 x 360 dni = 173,880 dni). Ponownie, szanse na to, że jest to zbieg okoliczności są nieobliczalne, a zatem niemożliwe. Gabriel podał Danielowi dokładny dzień ukrzyżowania Jezusa ("Władcy-Pomazańca"--Mesjasza). (Termin "Pomazaniec" jest mesjańskim odwołaniem powszechnym w Starym Testamencie).

Tego dnia Jezus powiedział do Żydów: O, gdybyś rozpoznało w tym dniu, szczególnie W TYM DNIU to, co prowadzi do pokoju! (Łk 19:42).

Podczas swojej ostatniej Paschy otwarcie przedstawiał się jako Król Żydowski. Tzw Triumfalny wjazd odnotowany we wszystkich Ewangeliach i wypełniający Psalm 118:29 i Księgę Zachariasza 9:9: „Raduj się wielce, Córo Syjonu! Wołaj radośnie, oto król Twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski, pokorny-jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy.” Fakt, że opis ten pasuje do Triumfalnego wjazdu Jezusa zmusił wielu uczonych żydowskich do przyznania, że Mesjasz już przyszedł.

70-ty Tydzień

 

Do tej pory mieliśmy 69 tygodni spośród prorokowanych 70. Pozostaje zatem 70-ty tydzień z siedmiu lat. Izrael został cudownie przywrócony po 2000 latach przerwy w swojej historii, którą opisano jako okres pomiędzy 69. i 70. tygodniem z 70 tygodni przepowiedzianych w Księdze Daniela 9:26 ("zamierzone spustoszenia"). W czasie tych 2000 lat Bóg przeganiał Żydów po świecie za odrzucenie go w 32 AD, jak przewidziano i opisano w Księdze Kapłańskiej 26 i Księdze Powtórzonego Prawa 28. Po przywróceniu, Izrael ma teraz możliwość wznowienia proroctwa 70 tygodni i wypełnienia wydarzeń prorokowanych na 70-ty tydzień. 70-tydzień jest to okres końca czasów, zwany także wielkim uciskiem, i "Czasem udręki Jakuba" (Księga Jeremiasza 30: 7). Dni Ostatnie nastaną dla świata, z akcentem na Izrael, ponieważ świat zmierza ku zniszczeniu, zanim Mesjasz ich ocali w kulminacyjnym okresie swego życia, a Żydzi będą opłakiwać to, że go odrzucili (Zachariasza 12).

 

Jak już wyjaśniłem, żydowski rok 2014-2015 był rokiem szabatowym - ostatnim rokiem boskiego 7- letniego cyklu. Był to również ostatni rok jubileuszowego cyklu 49 lat (7 x 7 lat). A także ostatni rok 70 cykli jubileuszowych- jubileusz jubileuszy (70 x 49 lat). Po zakończeniu roku szabatowego, Jubileuszu i Jubileuszu jubileuszy, rok 2015-2016 był pierwszym rokiem nowego 7-letniego cyklu shemitah. Z tego i wielu innych powodów, zbyt licznych aby je przedstawiać w niniejszym akapicie, oczywiste jest, że 70-ty tydzień Daniela rozpocznie się w tym nowym7-letnim cyklu shemitah. Oczywistym powodem jest to, że ostatnim z czterech lat opisanych w Księdze Daniela, w ostatnich jej wersach, jest 2023.

2023 odjąć 7 daje 2106 i coś bardzo ważnego, związanego z Izraelem wydarzyło się pod koniec 2016, i wyraźnie wskazuje to na konkretną datę w 2017 roku. Datę, która, jak pokażę, jest bardzo jasno przedstawiona w Biblii. Gwarantuję, że będzie to najbardziej interesująca rzecz, jaką kiedykolwiek czytaliście. Pokaże również, jak tetrady krwawych księżyców wyraźnie wskazują na tę samą datę w 2017! Będzie to tylko kilka z wielu dowodów, które wyraźnie wskazują, że 70-ty tydzień rozpocznie się w 2017 roku. Wskazują one także na konkretną datę jego rozpoczęcia w 2017 Polecam kontynuować czytanie do końca tego artykułu.

Za chwilę wyjaśnię, dlaczego 2017 jest niezwykle ważnym rokiem dla Izraela i świata. Pokażę też konkretny dzień tego roku, w którym prawie na pewno rozpocznie się 70-ty tydzień.

Zanim przejdziemy dalej, werset 25 z Księgi Daniela rozdział 9 wyjaśnił już 69 tygodni, które rozpoczęły się od "polecenia" "aż do przyjścia Księcia-Pomazańca". Spójrzmy teraz szybko na wcześniejszy werset 9:24. "Ustalono siedemdziesiąt tygodni nad twoim narodem i twoim świętym miastem by położyć kres nieprawości, grzech obłożyć pieczęcią i odpokutować występek, a wprowadzić wieczną sprawiedliwość, przypieczętować widzenie i proroka i namaścić to, co najświętsze. 25 Ty zaś wiedz i rozumiej: Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima, do Władcy-Pomazańca - siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie; (Księga Daniela 9:24).

Należy pamiętać, że Księgi Daniela została napisana w VI wieku p.n.e, ale brzmi to jak chrześcijaństwo. (Zwoje znad Morza Martwego dowodzą, że Stary Testament został napisany przed Chrystusem).

Przypieczętowanie widzenia i proroka” w tym proroctwie oznacza pełne objawienie Boga, gdzie nie są już potrzebne wizje i prorocy. Innymi słowy, odnosi się to do Dnia Pańskiego. „Położyć kres nieprawości” oraz „wprowadzić wieczną sprawiedliwość dosłownie znaczy ustanowić nowy porządek na Ziemi. „grzech obłożyć pieczęcią i i odpokutować występek” na zawsze, oznacza mieć świat odkupiony Odpokutować to naprawić krzywdy, zadośćuczynić. Wieczne przebłaganie za grzech, które "kładzie kres" separacji wywołanej tym grzechem, można osiągnąć tylko w jeden sposób: Przez Boga, w naszym imieniu. Namaścić to, co najświętsze”, traktowane wprost i dosłownie, odnosi się do miejsca- najświętszego sanktuarium świątyni, gdzie zamieszka On w Dzień Pana i w nowej erze... Księga Ezechiela 48:35 „ A nazwa miasta [Jeruzalem] będzie odtąd brzmiała, „PAN JEST TAM” (ostatni wers ważnej, proroczej Księgi Ezechiela) Krótko mówiąc, Gabriel mówi Danielowi, że te niesamowite rzeczy wydarzą się w ciągu 70 tygodni.

A zatem, 173,880 dni podane Danielowi nie tylko przepowiadają dokładnie dzień Triumfalnego Wjazdu Jezusa w Niedzielę Palmową przed Jego ukrzyżowaniem, ale przepowiednia ta występuje także w kontekście opisu namaszczonego władcy, który bez wątpienia brzmi jak chrześcijaństwo (przedstawione 700 lat przed chrześcijaństwem).

Zanim będę kontynuować i wyjaśnię ogromne znaczenie 70- tego tygodnia dla nas oraz podam dokładną datę w 2017 kiedy prawdopodobnie on się rozpocznie,

szybko spójrzmy na inne niesamowite proroctwo Starego Testamentu...

Tutaj jest proroctwo Starego Testamentu, które ma nieobliczalne szanse na dokładne wypełnienie się. Nie da się określić słowami, jak bardzo jest to zdumiewające!

Ks. Izajasza 53 'Cierpiący sługa'.

Podkreśliłem niektóre wersety z tego rozdziału Ks. Izajasza, która została napisana siedem wieków przed Chrystusem. Nie wiedząc, że zostało to napisane przez Izajasza i że pochodzi ze Starego Testamentu, przeciętny człowiek czytający to bardzo śmiało założy, że rozdział ten mówi o Jezusie. Przeprowadzono badania, które pokazały, że wszyscy którzy to przeczytali, nie wiedząc, że zostało to napisane przez Izajasza w VIII wieku p.n.e., z przekonaniem mówili, że może to być tylko o Jezusie. To z pewnością obala świecki pogląd, że chrześcijaństwo zostało wynalezione w czasach Jezusa i później.

1 Werset 1: „Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? na kimże się ramię Pańskie objawiło?” (ramię Pańskie to częste odwołanie do Mesjasza w proroctwach Starego Testamentu. Zadajemy pytanie - kto "wierzy" w to, co zostało powiedziane o Mesjaszu? "To jest chrześcijaństwo).

 

Werset 2 "On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi; [młode drzewo i korzeń Jessego wyrastające z suchej ziemi to również jasne, jednoznaczne odniesienia do Mesjasza, które powtarzają się w proroctwach Starego Testamentu. W tym w Ks.Izajasza 11:1] nie miał On wdzięku ani majestatu, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał."

Werset 3 "Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem;

4 .... wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. "

5 Werset 4 "Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści; a myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego." (to jest chrześcijaństwo).

6 Wers 5 " Lecz on był przebity za nasze grzechy; zdruzgotany za nasze winy; spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie." (Istnieje tylko jeden człowiek w historii, który pasuje do tego opisu! Może to być mowa tylko

7 o Jezusie!)

8 Werset 6 "wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy-- z nas-- się obrócił--ku własnej drodze; a Pan zwalił na niego winy nas wszystkich." (Jest to czyste chrześcijaństwo).

9 Werset 7 "Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich [zanotowano, że Jezus milczał podczas przesłuchania.]; Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich." (Siedem wieków później Jezus został opisany jako Baranek Boży.)

10 Werset 8 "Po udręce i sądzie został usunięty; … Zgładzono go z krainy żyjących , za grzechy mego ludu został zbity na śmierć?"

11 Werset 10 "Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem; jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo; dni swe przedłuży" (Jego potomstwo to odwołanie do wyznawców /kościoła i jego dni zalegania to zmartwychwstanie).

12 Werset 11 "Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci, zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie." (Bóg zadowolony z udręki, poprzez swego sprawiedliwego sługę, za winy wielu, to JEST chrześcijaństwo.)

13 Werset 12 ".. .za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został między przestępców; a On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami." (Ponoszenie grzechy wielu i orędowanie za przestępcami jest istotą chrześcijaństwa. Odnotowano również w Ewangelii, że został "policzony między przestępców", gdy został ukrzyżowany pomiędzy dwoma złoczyńcami.)

Oto fragmenty z Księgi Izajasza 52: (Badacze uważają, że Księga Izajasza 52 i 53 to w rzeczywistości jeden rozdział).

 1.     13 Oto się powiedzie mojemu Słudze,

 2.      wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo.

 3.     14 Jak wielu osłupiało na Jego widok-

 4.      tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była

 5.      niepodobna do ludzi-

 6.     15 tak mnogie narody się zdumieją [w Dzień Pański], królowie zamkną przed Nim usta.

 7.      Bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano,

 8.      i pojmą coś niesłychanego.

 9.     10 Pan obnażył już swe ramię święte

 10.     na oczach wszystkich narodów;

 11.     i wszystkie krańce ziemi zobaczą

 12.     zbawienie naszego Boga.

Istnieje tylko jeden człowiek w historii, który może odpowiadać temu opisowi!

Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że w Starym Testamencie jest pełno proroctw, które mogły zostać spełnione tylko przez Jezusa. Profesor matematyki i nauk ścisłych, dr Peter Stoner chciał ustalić, jakie były szanse, że jeden człowiek w całej historii mógł spełnić 48 z Proroctw mesjańskich. Jego studenci przedstawili więc bardzo ostrożne szacunki, które następnie przeanalizowano. Otrzymano 1 na 1 bilion, bilionów, bilionów, bilionów, bilionów, bilionów, bilionów, bilionów, bilionów, bilionów, bilionów, bilionów, bilionów.

Oto dwa kolejne krótkie przykłady tych proroctw ze Starego Testamentu.

Księga Izajasza 9:1-2, 6-7 (VII wiek p.n.e): „Albowiem Dziecię nam się narodziło”

„W przyszłości [Bóg] chwałą okryje Galileę ,drogę do morza, wiodącą przez Jordan--Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką;

 1. nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło..

 2. Albowiem Dziecię nam się narodziło,

 3. Syn został nam dany

 4. na Jego barkach spoczęła władza

 5. Nazwano Go imieniem

 6. Prawdziwy Doradca, Bóg Mocny,

 7. Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju

 8. Wielkie będzie Jego panowanie

 9. w pokoju bez granic.”

Kimkolwiek jest ta osoba, o której mowa 9-tym rozdziale Księgi Izajasza, jest to człowiek z Galilei, zwany również Bogiem Mocnym i Odwiecznym Ojcem. Jest tylko jedna osoba z Galilei, o której mówi się, że jest Bogiem i człowiekiem.

 1. Psalm 22: 14-19 (1000 p.n.e.): „Rozlany jestem jak woda i rozłączają się moje kości; jak wosk staje się moje serce; we wnętrzu moim topnieje. Moje gardło suche jak skorupa, język mój przywiera do podniebienia, kładziesz mnie w prochu śmierci. Bo sfora psów mnie dopada: osacza mnie zgraja złoczyńców: Przebodli ręce i nogi moje . Policzyć mogę wszystkie moje kości. A oni się wpatrują, sycą mym widokiem. Moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię."

 2. (Zanotowano, że żołnierze, którzy ukrzyżowali Jezusa podzielili między siebie jego ubrania rzucali los o to, co każdy z nich dostanie).

Innego zdumiewającym proroctwem Starego Testamentu jest Księga Micheasza (VIII w. p.n.e.) rozdział 5: „Władca narodzi się w Betlejem

1. Werset 2: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich, z ciebie mi wyjdzie Ten,który będzie władał w Izraelu, a         pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności.” (Odwieczności to w Starym Testamencie powszechne odniesienie do Boga i

2. i bycia niestworzonym.)

3. Werset 3:... "Kiedy mająca porodzić porodzi syna

4. W pozostałej części rozdziału 5 Micheasz mówi o ponownym zgromadzeniu ludu Izraela, a władcaokreślany jest jako pasterz,                 zabezpieczający swoje stado w dzień Pański, aż do ery mesjańskiej.

5. Werset 3: „Wtedy Pan wyda Izrael aż do czasu..[kiedy]y reszta Jego braci powróci do synówIzraela.”

6. Werset 4: „Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana Boga swego. Osiądąwtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę       aż po krańce ziemi. "

7. Werset 5: „A Ten będzie pokojem.”

Księga Izajasza 48:16 (VII w p.n.e.). Ten werset wyraźnie mówi o Trójcy Świętej, 7 wieków przed Jezusem.Mówiący głos należy do niestworzonego bytu, a jednak mówi on, że Pan Bóg posłał go wraz ze swoimDuchem.:

1 „Zbliżcie się ku Mnie, słuchajcie tego:
2 Ja nie w skrytości mówiłem od początku,
3 odkąd się to spełniało, tam byłem.
4 A teraz Pan Bóg, posłał mnie ze swoim Duchem.”

 1. Księga Przysłów 30:4 (700 p.n.e.): „Kto wstąpił do nieba i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje garście? Kto wody owinął płaszczem? Kto krańce ziemi utworzył? Jakie jest jego imię? A jakie syna? Wiadomo Ci może?

 2. Psalm 2:11-12 (1000 p.n.e.): Służcie PANU z bojaźnią i z drżeniem całujcie jego stopy, bo zapłoniegniewem i poginiecie w drodze, gdyż gniew Jego prędko wybucha. Szczęśliwi wszyscy, co w Nimszukają ucieczki. (Kontekstem dla tych wersetów jest Psalm 2. Który opisuje władców narodów spotykających się i spiskujących w celu zniszczenia Izraela w ciągu dni ostatnich.)​

 3. Psalm 110:1 (1000 p.n.e.) "Psalm Dawida. Wyrocznia BOGA dla Pana mego: „Siądź po mojejprawicy, aż twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy.”

Niesamowity kolejny fragment Księgi Zachariasza ilustruje jak w dzień Pana, gdy Jezus objawi się wreszcieŻydom w Jerozolimie, Izrael będzie w wielkiej żałobie z powodu swojej ślepoty i odrzucenia Go.

​Księga Zachariasza 12:9-13 (518 p.n.e..) "W owym dniu [dniu Pana] wprawię, że wszystkie ludy, któretargnęły się na Jeruzalem, będą zniszczone. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję, Duchapobożności . Będą patrzeć na Mnie,, którego przebili; i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, ipłakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem,podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo. I płakać będzie [cały] kraj, każda rodzinaoddzielnie, Rodziny z domu Dawida oddzielnie- i ich niewiasty oddzielnie. Rodziny z domu Natana oddzielnieiich niewiasty oddzielnie, rodziny z domu Lwiego oddzielnie- i ich niewiasty oddzielnie. Rodziny z domySzimejego oddzielnie- i ich niewiasty oddzielnie. I wszystkie pozostałe rodziny, każda rodzina oddzielnie- i ichniewiasty oddzielnie”.

 

Nowe przymierze, o którym mowa w Księdze Jeremiasza 31: 31-34 (526 p.n.e. - 586 p.n.e.), opisujeprzymierze przyniesione przez Jezusa.

 

„Oto nadchodzą dni- wyrocznia Pana- kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe. Nie jak przymierze, które zawarłem

z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali.. Lecztakie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach-Wyrocznia Pana: Umieszczę swe prawow głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu.”

pozabiblijnych przykładów. Większość ludzi nie poświęciło dość czasu, aby dokładnie ocenić dostępnedowody, a zamiast tego opiera się na typowej dla naszej kultury przytłaczającej predyspozycji do zaprzeczaniaistnieniu nadprzyrodzonego. Wiele innych osób które twierdzą, że posiadają "duchowe" przekonania, wierzy wBoga, który jest bezosobowy, panteistyczny lub "transcendentalny". Istnieją jednak obszerne dowody naukowe
na istnienie osobowego stwórcy. Przedstawię teraz krótko pozabiblijne naukowe dowody na istnienie Jezusa,a następnie krótko opiszę niektóre z niesamowitych, naukowych dowodów osobowego Stwórcy wszechświata.Również na mojej stronie jest kilka naprawdę zdumiewających informacji i filmów dokumentalnych na tentemat, w tym źródła zawierające rozwinięcie dowodów, które teraz krótko przedstawię. Krótko mówiąc, biorąc
pod uwagę obecnie dostępne dowody, potrzeba dużo więcej by wierzyć, że nie istnieje osobowy Stwórcawszechświata, niż by wierzyć, że istnieje.

Całun Turyński we Włoszech.

Dla tych co nie wiedzą czym jest Całun Turyński- jest to duże płótno, które pojawiło się w średniowiecznejEuropie, w które miał być owinięty Jezus po śmierci.

Pod koniec XIX wieku, wkrótce po wynalezieniu fotografii okazało się, że obraz na płótnie to negatyw. Przedpojawieniem się fotografii nikt nie wiedział, co to negatyw.. Więc jeśli było średniowieczne fałszerstwo, pytaniebrzmi, dlaczego fałszerz stworzył negatyw?

Naukowcy po raz pierwszy mieli możliwość zbadania tkaniny w 1969. Wstępne badania doprowadziły dopowstania Komisji Turyńskiej składającej się z 11 naukowców i doradców, a w 1977 roku powstał ProjektBadań nad Całunem Turyńskim (STURP).

Jego wyniki, w oparciu o całą gamę rygorystycznych testów, zostały ogłoszone w 1981 r., stwierdzając:"Na obecną chwilę możemy stwierdzić, że wizerunek na Całunie przedstawia [zwłoki] człowiekaubiczowanego i ukrzyżowanego. Nie jest to dzieło artysty. Plamy krwi zawierają hemoglobinę i dały dodatniwynik testu na albuminę surowicy. Pozostaje tajemnicą i dopóki nie zostaną wykonane dalsze badaniachemiczne, przez obecną lub być może przez przyszłą grupę naukowców, problem pozostanie nierozwiązany."Najciekawsze jest to, jak naukowcy nadal nie rozumieją jak powstał ten wizerunek (To jest fakt). Naukowcy,którzy szczegółowo badali całun ustalili, że nie ma możliwości aby użyto jakiegokolwiek rodzaju barwników lub
farb do wykonania wizerunku na tkaninie. Stwierdzili też, że najbardziej logicznym wytłumaczeniem dlawizerunku na tkaninie jest to, iż powstał on w wyniku intensywnego promieniowania świetlnego, nie są jednakpewni w jaki sposób takie promieniowanie mogło wystąpić. Wiedzą także, że źródłem światła musiałyby byćkrótkie fale o wysokiej częstotliwości, ale nie mogło pochodzić z widma elektromagnetycznego jakie znamy.


Naukowcy odkryli również w tkaninie pyłki roślin, które występują tylko w Izraelu i stwierdzili, że tkaninęwykonano w Indiach - daleko odredniowiecznej Europy.

Datowanie radiowęglowe przeprowadzono w 1988 r., od tamtej pory pojawiło się jednak wobec niego szeregwątpliwości i zarzutów . Później okazało się, że Całun był zszywany po pożarze w 1532, i że próbka dobadania metodą datowania radiowęglowego została pobrana z jego krawędzi, gdzie był ten patchwork. Towyjaśnia, dlaczego naukowcy otrzymali wyniki datowania o tak szerokim zakresie lat 1260-1390 AD.Normalnie wynik datowania radiowęglowego powinien wskazać zakres tylko kilku lat. Oryginalna próbkapobrana z krawędzi Całunu została podzielona na trzy części i wysyłana do trzech różnych uniwersytetów.Każdy Uniwersytet uzyskał inną datę, a tym samym szeroki zakres. Co ciekawe, uniwersytet, który miał
fragment tkaniny położony najbliżej krawędzi Całunu i dlatego miał największą ilość nowo dodanych włókienpatchworkowych, otrzymał najświeższą datę - 1390. Natomiast uniwersytet, który dostał najbardziej centralnyfragment Całunu, z najmniejszą liczbą dodanych włókien, otrzymał najwcześniejszą datę- 1260 r. (Naukowcychcieli ponownie zbadać tkaninę i wykonać datowanie metodą węgla, ale Kościół katolicki nie zgodził się.)

 

Na mojej stronie internetowej, clearlywritten.net. są linki do artykułów na temat Całunu turyńskiego.

Chusta z Oviedo

Chusta z Oviedo, w północnej Hiszpanii, jest tkaniną, która miała był owinięta wokół twarzy Jezusa poukrzyżowaniu, co zostało opisane w Ewangelii Jana. Dowody wskazujące na autentyczność materiału sąniesamowite. Na mojej stronie, clearlywritten.net, jest więcej informacji, ale poniżej znajduje się ich przegląd.

 

Wiele badań naukowych wskazuje, że tkanina pasuje do osoby, która została ukrzyżowana. Plamy krwipotwierdzają, że człowiek ten nosił koronę z cierni.

 

Próbki pyłku potwierdzają historyczny przekaz o przemieszczaniu się tkaniny z Jerozolimy, przez AfrykęPółnocną, aż do północnej Hiszpanii.


Odkryto pozostałości mirry i aloesu, potwierdzając tym samym Ewangelie.


Antropologicznie, mężczyzna miał cechy żydowskie.


Naprawdę fascynujące dowody wychodzą na jaw, kiedy porównamy ją z Całunem Turyńskim. Grupa krwi toAB. Znaki pasują idealnie, włącznie ze śladami cierni na karku. Przednia część chusty wykazuje 70 punktówzbieżności z całunem, a tylna 50 punktów.


Jedynym możliwym wnioskiem jest to, że Chusta z Oviedo przykrywała tę samą twarz co Całun Turyński.Historia chusty z Oviedo jest dobrze udokumentowana, i dużo bardziej oczywista niż historia Całunu.Odnotowano, że opuściła Palestynę przed 614 r., aby nie uległa zniszczeniu, gdy Jerozolima zostałazdobyta przez perskiego króla Chosroesa II. Reszta jej podróży jest również dobrze udokumentowana.

Jeśli szukacie wszystkich faktów na temat Całunu Turyńskiego, musicie wyjść poza stronnicze, ateistyczne strony internetowe. Istnieje wiele stron internetowych, a na mojej znajdziecie wiarygodne linki.

Czy można się powołać na Nowy Testament?

 

Tak! Wbrew powszechnemu przekonaniu, dowody na historyczną rzetelność i wiarygodność Ewangelii są przytłaczające. Na przykład, główna świecka idea, że "historyczny Jezus"  byt kimś innym niż podają Ewangelie, jest fałszywa. Potwierdzają to nawet najbardziej znani uczeni krytycy Ewangelii. Jest to wyjaśnione na mojej stronie internetowej, wraz z mnóstwem innych powodów dlaczego są one wiarygodne. Jest to niesamowite i zachęcam do zapoznania się z tym.

 

 

A jednak w kwestii obiegowej opinii na temat rzekomego "historycznego Jezusa" i tego, że na przykład jego zmartwychwstanie było legendą, która pojawiła się na długo po jego śmierci, oto niektóre dowody, które pokazują, że tak nie jest:

 

Jeden z największych historyków starożytności, A. N. Sherwin-White z Oxfordu, badał tempo, w jakim legenda rozwijała się w starożytnym świecie. Stwierdził on, że dwa pokolenia to za krótko aby legenda się rozwinęła i wymazała  solidne podstawy prawdy historycznej. List św. Pawła do Koryntian, zawierający kredo podsumowujące istotę chrześcijaństwa, w tym zmartwychwstanie, został napisany w 54 AD (22 lat po śmierci Jezusa), a jednak stwierdza on, że Credo miało być już wcześniej im przekazane. Udokumentowano, że w szóstym roku po śmierci Chrystusa Paweł spotkał się z Apostołami w Jerozolimie i otrzymał Credo. Jeden z

największych uczonych w tej dziedzinie, historyk James D. G. Dunn mówi, że "tradycja ta, czego możemy być całkowicie pewni, została sformułowana w ciągu kilku miesięcy po śmierci Jezusa".

 

Józef Flawiusz (ur. w Jerozolimie 37 r. n.e.), żydowski generał  i bardzo dobry historyk napisał o Jezusie w ”Dawnych dziejach Izraela” (18:63), pisząc do Rzymian:

 

I był w tym czasie Jezus, człowiek mądry, jeśli godzi się nazywać go człowiekiem.  Działał on bowiem cuda i nauczał wśród tych, którzy z radością przyjmowali prawdę. Przyciągnął on do siebie wielu Żydów i wielu spośród pogan. On to był Chrystusem. A kiedy Piłat, za namową pierwszych wśród nas mężów, skazał go na krzyż, ci którzy go miłowali nie opuścili go. Ukazał się im on bowiem żyw ponownie na trzeci dzień Tak jak to boscy prorocy ten i dziesięć tysięcy innych cudów o nim zapowiedzieli. A plemię chrystian, od niego się zwących,nie zaginęło aż po dziś dzień.

 

Ten fragment znany jest jako Testimonium Flavianum. "Testimonium" znajduje się w każdej kopii  istniejącego tekstu Flawiusza.

 

W 20 księdze jest fragment, który można by nazwać wzmianką o Jezusie, w akapicie opisującym morderstwo brata Jezusa, Jakuba, z rąk Annasza, najwyższego kapłana.

 

Ale młodszy Annasz, który, jak już powiedzieliśmy, otrzymał godność arcykapłańską, był z usposobienia człowiekiem hardym i niezwykle zuchwałym; Należał do sekty Saduceuszów, którzy wyróżniali się spośród innych Żydów surowością poglądów, jak już o tym mówiliśmy. Otóż Annasz będąc człowiekiem takiego charakteru i sądząc, że nadarzyła się dogodna sposobność, ponieważ zmarł Festus, a Albinus był jeszcze w drodze; zwołał sanhedryn i stawił przed sądem Jakuba, brata Jezusa zwanego Chrystusem, oraz kilku innych. Oskarżył ich o naruszenie Prawa i skazał na ukamienowanie.

Doświadczenia śmierci

W ostatnich dziesięcioleciach postęp w medycynie i technologii doprowadził do znacznego wzrostu liczby osób przywróconych do życia po śmierci klinicznej. 1 na 25 Amerykanów miało doświadczenia śmierci (NDE, z ang. Near Death Experience). Badania nad NDE stały się szanowaną dziedziną nauki, jest wiele książek napisanych przez lekarzy i naukowców na ten temat. W przeciwieństwie do wyjaśnień materializmu mechanistycznego, osoby mające takie doświadczenia nie mają halucynacji powodowanych przez nieznane reakcje chemiczne w martwym mózgu. Co ciekawe ich doświadczenia mają podobny wzór. Jednym z bardziej interesujących aspektów jest to, że osoby doświadczające tego są najczęściej w stanie opowiedzieć szczegóły środowiska otaczającego je w czasie śmierci klinicznej. Szczegóły, których w żaden sposób nie mogli znać. Obserwują je będąc poza własnym ciałem, w otoczeniu bliskim miejsca gdzie zginęli.

 

Jak doświadczenia śmierci (NDE- Near death experiences) mogą dowodzić istnienia Chrystusa? Za chwile to wyjaśnię. To bardzo fascynujące, że te doświadczenia NDEs, które nie są doświadczeniami judeo-chrześcijańskimi, są jednak niesamowitymi dowodami na istnienie Chrystusa. Zrozumienie tych powodów jest niezwykle ważne.

70-ty Tydzień

70-ty tydzień przepowiedziany w Księdze Daniela w rozdziale 9 to siedem lat poprzedzających dzień Pański. Jest to  Koniec Czasów lub Wielki Ucisk, zwany również w Starym Testamencie jako godzina ucisku Jakuba. Jest to wznowienie przepowiedzianych 70 tygodni, po 19 wiekach przerwy w historii Izraela. Pierwsze 69 tygodnie proroctwa zakończyły się dokładnie w dzień triumfalnego wjazdu Jezusa w Niedzielę Palmową przed świętem Paschy w 32 AD. Następnie, po odrzuceniu ich Mesjasza i  Boga,  w 70 AD została zburzona Świątynia, a Żydzi  przed 2000 lat byli przeganiani po całym świecie tak, jak przepowiedziano w Księdze Kapłańskiej i Księdze Powtórzonego Prawa. A jednak Pan dotrzymuje swoich obietnic. Boski cel i plan dla Izraela, jego obietnica dana Abrahamowi i przodkom Izraela, nie zostały ukończone, a Izrael został cudem przywrócony, aby zakończyć to i 70-ty tydzień.

 

W dalszej części tego tekstu przedstawię kilka kolejnych niezwykle fascynujących tematów i dowodów. Zupełnie innych niż przedstawione do tej pory tematy. Opierają się na sobie i stają się jeszcze bardziej interesujące w miarę czytania. Wyjaśnię też dokładny dzień, kiedy prawie na pewno zacznie się Wielki Ucisk/koniec czasów. Zanim opiszę te niesamowite rzeczy, mam kilka niezwykle ważnych akapitów komentarza - cel tego tekstu. Po tym komentarzu krótko wyjaśnię doświadczenia NDEs, jak również krótko przedstawię niektóre zdumiewające, solidne, naukowe dowody istnienia Boga jako bytu osobowego, które zmienią wasz światopogląd. Następnie zaprezentuję kilka niesamowitych, szokujących tematów, które będą opierać się na sobie. Gwarantuję, że będziecie zaskoczeni!

Dlaczego tak ważna jest wiara w Jezusa?

 

Mam jeszcze więcej bardziej niesamowitych rzeczy i dowodów, którymi się podzielę! Będziecie zaskoczeni Potrzebny jest jednak  jeszcze jeden komentarz. Do opisu naszej obecnej zachodniej kultury, filozofowie używają określeń postmodernistyczna i nihilistyczna. Wielokulturowość i liberalne wartości stopniowo zmusiły naszą kulturę do nabycia etosu ekstremalnego egalitaryzmu i nietolerancji dla nietolerancji. W rezultacie, prawda nie jest już uznawana za wartą dążenia do niej. (W rzeczywistości, jest ona konieczna). W najgorszym przypadku, w pluralistycznym świecie wiara w jedną prawdę zamiast innej jest negatywnie uznawana za "absolutyzm" i zniewagę dla naszej poprawnej politycznie wrażliwości. Jednak faktem pozostaje, że jest to prawda. Albo jeden ze światopoglądów ma prawdę, albo żaden.

 

W reakcji na nasz pluralistyczny świat, który wydaje się wymagać takiej poprawności politycznej, rozwinął się światopogląd mówiący, że wszystkie światopoglądy zawierają elementy prawdy lub autentyczne wyrażenia  prawdy. Wszystko jest „wzajemnie połączone” i, że wszystkie ścieżki ostatecznie prowadzą do tego samego celu. Jest to w rzeczywistości wschodni światopogląd i "specyficzny" światopogląd sam w sobie. Jego początki zostały ukształtowane głównie z filozofii i idei Wschodu oraz wielu zachodnich filozofów i intelektualistów z pierwszej połowy XX wieku. Dziś szeroki wachlarz poglądów w ramach tego światopoglądu jest zbiorczo określany jako ruch New Age lub Nowa duchowość. Historycy społeczni określają to mianem rewolucji świadomości--najnowsze religijne przebudzenie/rewolucja Zachodu, które pojawiło się w 1960 roku.

 

Jednak faktem pozostaje, że może istnieć tylko jedna prawda, a podstawowe zrozumienie religii i filozofii sprawia, że oczywistym jest, że różne światopoglądy są zasadniczo sprzeczne. Fakt, że istnieją różne światopoglądy w naszym świecie nie oznacza, że nie ma prawdy, nie oznacza to także, że wszystkie światopoglądy są w jakiś sposób prawdziwe. Nie koniecznie sugeruje to, że prawda jest niepoznawalna. W rzeczywistości logiczny diagram drzewa dla pytania czy jeden z światopoglądów jest prawdą i czy jest to poznawalne, jest bardzo prosty. Po pierwsze, albo jest Bóg/nadprzyrodzony świadomy Stwórca, albo go nie ma. Po drugie Jeśli Bóg istnieje, jest istotą osobową lub bezosobową. Nie może on być dwoma na raz. Pogląd monoteistyczny i panteistyczny są zasadniczo sprzeczne. Albo Bóg jest osobowym Stwórcą, poza czasem i przestrzenią, albo pojęcie Boga jest zupełnie inne i ta powszechna świadomość jest obecna we wszystkim i wszędzie. Tak więc, prawdziwy jest albo monoteistyczny pogląd religii Abrahamowych albo pogląd religii Wschodu i New Age Obydwa nie mogą być prawdziwe, ponieważ są zasadniczo różne. Jeśli prawdą jest, że istnieje Stwórca, poza czasem i przestrzenią, i że jest On bezpośrednio zaangażowany w sprawy ludzkie, prawdopodobnie chciałby dać się poznać i przekazać bezpośrednie, uniwersalne i jasne wskazówki swojego tworzenia. W związku z tym, jeśli Bóg jest postacią osobową i zdecydował się objawić światu, pytanie brzmi: która z trzech tradycji monoteistycznych jest prawdziwa?..

 

 

Na czym polega wyjątkowość biblijnego chrześcijaństwa?

 

Wszystkie religie i filozofie świata mają jakąś metodę lub sposób na dotarcie do Boga lub połączenie się z Bogiem i osiągnięcie nieba. Czy jest to równoważenie swoich grzechów za pomocą większej ilość dobrych uczynków, aby dostać się do nieba; w połączeniu z pozabiblijnymi doktrynami, przesądami i rytuałami-- jak w przypadku  islamu, nowoczesnego judaizmu rabinicznego i znaczących wyznań chrześcijańskich zwłaszcza katolicyzmu. Czy są to pełne wyrzeczeń, ale skoncentrowane na sobie, metody osiągnięcia "samorealizacji" i "oświecenia" we wschodnich filozofiach religijnych. Czy też narcystyczna pogoń za doświadczeniem, mocą (w tym mocą uzdrawiającą) i samorozwojem w celu połączenia się z "bogiem wewnętrznym" lub "wyższym ja", w ramach ruchu New Age i religiach okultystycznych. (Ironią wschodnich religii jest to, że rzekome dążenie do utraty ego, aby uświadomić sobie, że jest się Bogiem, jest najbardziej egoistycznym dążeniem; i bez wątpienia w jest szczytem arogancji w oczach istoty osobowej będącej

 

Stwórcą.)

Biblijne chrześcijaństwo natomiast, jest jedynym światopoglądem, który rozpoznaje i przyznaje, że jesteśmy beznadziejnymi grzesznikami, i że ma sposobu lub metody, aby dostać się do Boga, lub z nim połączyć. Że nawet nasze najlepsze uczynki są nieczyste i próżne, w porównaniu do świętego, czystego i sprawiedliwego Boga. Według światopoglądu biblijno-chrześcijańskiego, wiara że jest coś możemy zrobić lub że pewną ilością dobrych uczynków możemy przeważyć swój grzech, jest szczytem głupoty, arogancji i dumy. W biblijnym chrześcijaństwie duma jest uważana za istotę wszelkiego zła, a biblijne chrześcijaństwo jest jedynym światopoglądem, który wymaga takiego uznania i sugeruje pokorę i uniżenie. (Etos pokory i uniżenia jest oczywiście przeciwieństwem dzisiejszej kultury). A jednak biblijne chrześcijaństwo to jedyny światopogląd w którym w wyniku tego, że jednostka nie może dostać się do Nieba ani dotrzeć do Boga za własne zasługi, Bóg ofiarnie zstępuje do jednostki oferując zbawczą łaskę.

 

W proroctwach Starego Testamentu wiara w Jezusa jest wielokrotnie opisywana jako test. "Kamień dobrany", "kamień węgielny" i "pion sprawiedliwości" (Księga Izajasza rozdz. 28). Oto definicja pionu z Wikipedii: "Pion jest to ciężarek, zwykle z zaostrzoną na dole końcówką, który jest zawieszony na sznurku i używany jako pionowa linia odniesienia lub pion. Jest to zasadniczo pionowy odpowiednik „poziomu wody "”. Jezus jest uczciwym testem lub "pionem prawości", ponieważ wiara w to kim On był i czego dokonał oznacza pokorę, uniżenie i uczciwe uznanie kim się naprawdę jest--zdeprawowanym grzesznikiem, który nawet w swoim najlepszym stanie jest wypełniony próżnością i jest całkowicie zależny od łaski Bożej. Życie jednostki jest testem, który dotyczy jej odpowiedzi na tę Prawdę prawości.

 

Ten świat i życie zostały zaprojektowane aby nas uwodzić i stawiać nam wyzwania. Tak, abyśmy mogli rozwijać się dzięki przeciwnościom losu, bo bez przeciwności nie ma wzrostu  ani nauki. Zostało zaprojektowane do sprawdzania nas, i podejmowania przez nas decyzji. Czy ulegniemy zmartwieniom i przyjemnościom życia i skupimy się na świecie, czy zamiast tego skoncentrujemy się na tym co wieczne - Bogu i obiecanym nadejściu Królestwa Niebieskiego.

Aby określić, czy wybierzemy patrzenie przez i poza ten świat, gdzie widzieć to uwierzyć i zamiast tego uwierzymy nie widząc. Bóg mistrzowsko zaprojektował to życie tak, aby zobaczyć, kto wybierze Jego zamiast siebie i świata--bez wcześniejszego  samo-objawienia się Boga. To życie jest jego sposobem na oddzielenie kóz--które idą własną drogą, od owiec--które wybrały podążanie do domu za pasterzem. Kiedy tylko zrozumiemy, że życie jest testem, wszystko zaczyna się układać. Zrozumiecie na przykład dlaczego Bóg tylko częściowo i stopniowo się objawił. Takie dowody jak chociażby Całun Turyński  nigdy nie miały być niezaprzeczalnie oczywiste. W związku z tym nic dziwnego, że nie będzie on ponownie i poprawnie zbadany metodą datowania radiowęglowego. To dla tych co uwierzyli.

 

Bóg pragnie, byśmy Go szukali, przyszli do Niego i poznali Go, takim jaki naprawdę jest. Jest to coś więcej niż tylko miłość i „jedność”. Jego inne atrybuty to świętość, prawość i sprawiedliwość. Pragnie relacji z nami. A jednak w biblijnym chrześcijaństwie nie jest to naprawdę możliwe zanim nie nastąpi pojednanie. Poprzez wybranie i kształtowanie swojego ludu, Żydó1)w,  jak odnotowano w Biblii, Bóg starał się pokazać, że istnieje standard i, że grzech i duma są tym, co oddziela nas od prawdziwej relacji z Nim. Gdy dwóch przyjaciół lub członków rodziny kłóci się, jedyną prawdziwą drogą do odnowienia relacji jest  pojednanie. To samo dotyczy nas i Boga. Aby mieć prawdziwy związek, musimy pogodzić nasze różnice, czyli grzech i dumę. Robimy to poprzez rozpoznawanie kim naprawdę jesteśmy i pokutowanie Jest to jedyny sposób. Ludzie innych religii lub światopoglądów mogą twierdzić, iż mają ścisły związek z Bogiem, ale w rzeczywistości go nie mają. Ich założenie, oparte o jakąkolwiek metodę lub sposób uznawany przez ich sztuczną tradycję kulturową, jest w rzeczywistości dumą. Bóg może zaoferować wspólną łaskę nieskruszonym osobom, ale to nie to samo co zbawcza łaska. Nie jest to głęboki związek. Aby mieć odpowiednią relację z Bogiem, trzeba wiedzieć kim jest Bóg, kim jesteśmy w relacji z Bogiem. I to zrozumienie kim na prawdę jest Bóg i kim my na prawdę jesteśmy w naturalny sposób powoduje skruchę i pokutne życie, jeśli szczerze żałujemy i jesteśmy wdzięczni.

Istnieje również potężny duchowy przeciwnik, który oszukuje  wiele osób i pozwala im sądzić, że mają związek z Bogiem (lub Gaią lub "Wszechświatem"), podczas gdy w rzeczywistości zostali oni celowo oszukani, ponieważ nie chcieli wierzyć w prawdę o tym, kim naprawdę są.

 

W tym życiu pragnie On abyśmy szczerze kochali Jego, a nie świat (to życie itp.), z własnej wolnej woli. Abyśmy rozpoznali i przyznawali naszą prawdziwą naturę, z własnej wolnej woli. Stara się abyśmy bez przymusu porzucili naszą dumę i zastąpili ją pokorą. Pragnął on stworzyć istotę, która Go kocha, ale miłość nie jest czymś, do czego można zmusić. Dlatego się ukrył i stopniowo, w odpowiednich momentach historii ludzkości, objawiał Siebie i Prawdę. Dlatego nastąpi pełne odkrycie się Boga, czy to po śmierci czy w dzień Pana, wtedy będzie już za późno dla jednostki. Ponieważ szansa aby wybrać przebudzenie się i kochanie Go  z własnej wolnej woli będzie stracona. Pokuta i uniżenie będą wtedy wymuszone, a nie z miłości... To piękny wzór.

Dlaczego Jezus powiedział że jest drogą, prawdą i życiem? Że jest bramą dla owiec? Że nikt nie przyjdzie do Ojca inaczej niż przez Niego? Jezus jest darmowym prezentem, który Bóg ofiarowuje nam dla pojednania. W ogrodzie Getsemani Jezus w jednej chwili, przez swoją nieskończoną naturę, doświadczył wszystkich grzechów jakie kiedykolwiek popełniono. I zapłacił za to wszystko w jednej chwili na krzyżu. Doświadczywszy naszego życia w całości, odczuwając na własnej skórze wszystkie nasze grzechy i znając nas lepiej niż my sami siebie znamy, jest On teraz w stanie idealnie pośredniczyć w naszym imieniu. Dlaczego Jezus powiedział, że "kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”? „Kto spożywa moje Ciało i pije moją krew, trwa we Mnie, a Ja w nim”? (Ewangelia Św. Jana  6:54-56). Dlaczego powiedział, "w owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was"? (Ewangelia Św. Jana 14:20). Bóg jest zbyt czysty, zbyt święty i zbyt jasny dla nas, abyśmy sami przetrwali jego natychmiastową obecność. Musimy być w Chrystusie. A jednak plan jest taki, że On nie może nas zmusić do przyjęcia Go. Musimy go zaprosić

 

Przedstawiam tu użyteczną metaforę, którą odkryłem oglądając filmu dokumentalny Davida Attenborough „Rise of the Animals”. Dowiedziałem się że, aby młode ssaki mogły się rozwijać wewnątrz ciała matki, wymagane było rozwiązanie problemu DNA matki odrzucającego DNA potomstwa. Genialnym rozwiązaniem okazało się łożysko.  Bez niego organizm matki odrzucałby obce komórki potomstwa. Łożysko działa, ponieważ 50% DNA jego tkanek jest matki, a 50% DNA jest potomstwa. Uważam to metaforę tego jak Jezus, który jest zarówno Bogiem jak i człowiekiem, jest genialnym rozwiązaniem Boga, dzięki któremu możemy przebywać w Jego obecności i poznać Go osobiście.

 

Należy również wspomnieć, że istnieje duchowe prawo we wszechświecie. Za grzech płacimy cenę. Nie może być on bezkarny. Hitlerowi nie będzie odpuszczone. Bóg nie byłby sprawiedliwy bez takiego duchowego prawa  fizyki i jego egzekwowania. Ponadto grzech się mnoży, tak jak drobne fale w stawie, i ci, przeciwko którym dana osoba grzeszy, lub niewykorzystany potencjał czynienia dobra, dotykają z kolei innych . Lub w przypadku grzechu przeciwko sobie, własny potencjał nie jest wykorzystany, ze stratą dla siebie i innych. Równie ważne jest prawidłowe zrozumienie czym jest grzech. To bardziej niż oczywiste. Ego i próżność mają różne warstwy. Nie jest możliwe aby ktokolwiek z nas popełnił jeden akt wystarczająco święty dla Boga. Nawet nasze najlepsze uczynki są skażone egoizmem i ego. Należy jednak wyjaśnić, że wieczne piekło nie jest kwestią biblijną, to „płacenie ostatniego grosza” za każdy grzech jest biblijne. Kiedy grzechy zostaną spłacone przyjdzie " druga śmierć" dla takiej osoby i przestanie ona istnieć (Ks. Objawienia 21:8). Bóg ofiarowuje wam dar, ale musicie chcieć go przyjąć, przezwyciężając własną arogancką niezależność (niezależność od Boga jest źródłem grzechu), uniżając się i uznając swoje grzechy prosząc o przebaczenie.

 

Podzielę się pewnym spostrzeżeniem i metaforą, które mogą być bardzo użyteczne. Książki takie jak „Rzadka Ziemia” i „The Privileged Planet” pokazują najnowszą wiedzę naukową z zakresu astrofizyki. Hipoteza rzadkiej Ziemi twierdzi, że rozwój złożoności biologicznej wymaga mnóstwa przypadkowych okoliczności, które łącznie są tak nieprawdopodobne, że czynią z Ziemi najprawdopodobniej jedyną planetę w całym wszechświecie z rozwiniętym, złożonym, inteligentnym życiem. (Szerzej omówię tę hipotezę w części tekstu poświęconej dowodom naukowym). Jeśli tak jest, i stworzenie ogromnego, pozbawionego życia wszechświata było niezbędne Bogu, aby wyprodukować jedną Ziemię, to Ziemia jest niezmiernie wyjątkowa dla Boga, a reszta planet jest niezbędnym produktem ubocznym. W ten sam sposób, aby Bóg mógł stworzyć istotę posiadającą wolną wolę, która wybierze miłość do Niego,  musiał stworzyć istoty, które Go nie wybiorą. To jak niezmienne prawa fizyki, które nie mogą być zmieniane. Istoty które Go nie wybiorą i ostatecznie zapłacą cenę za swój grzech, są niefortunną, ale konieczną częścią tworzenia istoty, która zdecyduje się Go kochać z własnej woli. Odpowiada to na pytanie jak kochający Bóg mógł stworzyć  istotę, którą ukarze. Było to konieczne, aby urzeczywistnił On swoje pragnienie posiadania istoty kochającej Go z własnej woli.

Cały świat ma teraz okazję usłyszeć Ewangelię, którą Bóg, swoją łaską, nam dostarczył. (Dla tych, którzy myślą, że chrześcijaństwo jest religią zachodu lub „religią białego człowieka" podam, że w dzisiejszych czasach rozwija się ono dynamicznie w Chinach, a  w Indiach ma ponad 30 milionów wyznawców.) A jednak nawet ci, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii, lub żyli przed jej powstaniem i nie otrzymali tego szczególnego objawienia, są bez usprawiedliwienia. Ogólne dowody dla istnienia Stwórcy są wszędzie wokół nas w Kreacji, a prawo zostało spisane w naszych sercach. Po urodzeniu nasza własna kultura z pewnością zaciemnia prawdę a grzech zatwardza serce, ale nadal wiedzieli, że zgrzeszyli. I jest jeszcze okazja dla tych, którzy szukali Boga i prawdy, aby rozpoznać swoją prawdziwą naturę i prawdziwą naturę Boga. Naturalnie, ci, którzy urodzili się w dzisiejszych społeczeństwach protestanckich, ze stosunkowo większą ilością światła, objawienia i dostępnych źródeł, będą oceniani surowiej niż urodzeni w społeczeństwach, które miały mniej światła objawionego.   


Pełne samo-objawienie Boga nadejdzie już wkrótce. Dzień Pana i dzień sądu też nadejdą niedługo. (Wy też możecie umrzeć w każdej chwili). Jeśli mieliście wątpliwości w kwestii Jezusa, teraz jest czas (najlepiej przed zbliżającą się datą w 2017-- za chwilę wyjaśnię, co mam na myśli ) by porzucić własną dumę i podjąć decyzję. Jeżeli dowody te były intrygujące, ale potrzebujecie kolejnych, proszę abyście przyjrzeli się temu pilnie i starannie. Wszystkie pytania mają odpowiedzi i żyjemy w erze informacji. Po kilku kolejnych akapitach pokażę i opiszę niesamowite dowody naukowe. Ponadto, bardziej szczegółowe wyjaśnienia oraz dodatkowe linki do innych źródeł i niesamowitych, zdumiewających dowodów na temat szeregu kwestii - w tym wielu nie omówionych tutaj, znajdziecie na mojej stronie internetowej, w sekcji materiały dodatkowe. Polecam je sprawdzić! Jedną z rzeczy, którą również możecie wypróbować, jest rozmowa z Jezusem. Poproście Go, aby się wam ukazał. Zaproście go. Wiele ludzi doszło do Prawdy nie poprzez przekonanie własnego umysłu za pomocą intelektualnych dowodów, takich jak proroctwa, ale poprzez doświadczenia nadprzyrodzone. Każdemu zostanie przedstawiony sposób na dojście do Prawdy, jeśli taka będzie ich wola. Również należy być mieć na uwadze i uważać na nieświadomy opór duchowy, zakorzeniony w sile, która stara się uniemożliwić nam rozpoznanie i dojście do prawdy. Wielu ludzi jest w duchowo zniewolonych przez różne rzeczy i po prostu nie chce się zmienić, bez względu na to, jak dużo światła i prawdy jest im przekazywane .

 

Chociaż, moim zdaniem, otrzymanie z Biblii roku 1948, 1967 i 1978 jest sprawą zamkniętą, jeśli chodzi o dowody. Według mnie, każda  interpretacja inna niż Biblia i bosko inspirowane biblijne proroctwa jest nielogiczna i irracjonalna. Nie jest też racjonalnym interpretowanie proroctw biblijnych poprzez inny światopogląd, jak islam czy New Age. To jest całkowicie irracjonalne, biorąc pod uwagę fakt, że proroctwo dotyczy Izraela, nadejścia Królestwa Mesjańskiego i "tysiąca lat pokoju" na ziemi w erze mesjańskiej. Nie dowodzi islamu, ani nie jest też rzeczywistym wyrazem prawdy, którą można znaleźć we wszystkich religiach. Jeśli wasz bieżący światopogląd sprawia, że nie wiecie, co myśleć na temat tych dat odnalezionych w Biblii i macie pytania, na które szukacie odpowiedzi, moim zdaniem powinniście wykorzystać te solidne prorocze dowody biblijnego chrześcijaństwa jako podstawę i cofając się od nich wstecz znaleźć niezbędne odpowiedzi, których potrzebujecie. Tak jak ja to zrobiłem. Moim zdaniem powinno to być teraz waszym głównym priorytetem! Jeśli z jakiegoś powodu nie rozumiecie, że te daty są oczywiste i proste i  wierzycie, że to bzdura, przedstawiam w tym tekście wiele innych, niepowtarzalnych dowodów na ich poparcie.  Nie ma wątpliwości, że Izrael został odbudowany w lata jubileuszowe; nie ma wątpliwości, że WSZYSTKIE główne katastrofy w historii Żydów miały miejsce 9-ego dnia Av. Fragmenty Starego Testamentu są niewątpliwie o Jezusie. Jeśli jesteście/byliście ateistami, już niedługo przeczytacie w tym tekście niesamowite dowody naukowe.     

Fakt, że rok 1948 występuje w Księdze Objawienia, ostatniej księdze Nowego Testamentu, i tak jak Księga Daniela dotyczy końca czasów, jest bardzo interesujący. Co najmniej! Jest to niepodważalny dowód, że Apokalipsa była również bosko inspirowana! Jeśli dalej tego nie rozumiecie, pozwólcie mi tylko wyjaśnić, że szanse na to są nieobliczalne, i dlatego niemożliwe jest, żeby był to zbieg okoliczności. Nie ma po prostu innego racjonalnego wniosku dla otrzymania roku 1948 z Księgi Objawienia; po prostu, jasno i logicznie; ktoś inny niż Mesjasz już niebawem objawi się światu! Apokalipsa jest ostatnią księgą Boskich objawień, a jej  kulminacją jest dzień Pana i powrót Mesjasza jako Króla Królów i Księcia Pokoju ze świątyni. Jest to podsumowanie całej Biblii. Biblia jest spójną opowieścią, mającą początek i koniec, o stopniowym samo-objawieniu się Boga światu. Punktem wyjścia dla tego objawienia światu było wybranie pokornych ludzi u zbiegu starożytnego świata. I prowadzi to i wskazuje na kulminacyjne, pełne objawienie Boga światu, i boską interwencję na świecie, w chwili, kiedy Izrael i ludzkość tego wymagają. Od samego początku Bóg ustalił moment pełnego samo-objawienia i Boskiej interwencji na rok 2023, ponieważ wiedział, że nasz czas tego wymaga (choćby ze względu na niszczycielską technologię, którą ludzie stworzyli). Jednak zdaję sobie sprawę, że jest to szokujące dla wielu osób, które mają inny światopogląd; tak jak w pewnym momencie było ze mną. Więc dla zainteresowania, spójrzmy na kilka kolejnych, niesamowitych pozabiblijnych kwestii.

 

Jeden ostatni komentarz tutaj. Koniec czasów lub Wielki Ucisk to będzie niezwykle trudny i straszny czas dla ludzkości. A jednak, został zaprojektowany przez Boga i jest aktem Bożej miłości. To Jego ostatnia próba obudzenia ludzi, zanim będzie za późno. Tych, którzy inaczej by się nie obudzili, bo wiodą bezpieczne i komfortowe życie. 11 września był małą pobudką, która obudziła wiele osób, w tym mnie. Koniec czasów będzie wielokrotnie większy niż 11 września. Będzie za późno, aby się obudzić po dniu Pańskim i pełnym samo-objawieniu się Boga. Dlatego poprzedza je Koniec czasów/Wielki Ucisk/ Godzina ucisku Jakuba.    

 

Jeden ostatni komentarz tutaj. Aby nas sprawdzić, Bóg umieścił na tym świecie przeciwnika. 2 List do Tesaloniczan 2:9-12:

“Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość..”

 

Żyjąc na świecie, ale nie będąc z tego świata.

Oszustwa, które otrzymuje dana osoba zostały dostosowane do fałszu za którym ona podąża. Człowiek otrzymuje te oszustwa, o które prosi. Dla niektórych oszustwem jest fałszywa religia/duchowość w różnych formach, a dla innych pogoń za rzeczami doczesnymi. Wszystko stawiane ponad Bogiem jest fałszywym idolem i dla większości ludzi w naszej kulturze przyjmuje ono postać pościgu za "dobrym życiem". Może to być pogoń za dobrami materialnymi, ale również  interpretowanie sensu życia przez etos "dostatniego życia", "życia pełnią życia", "celebrowania życia" lub "czerpania z życia". Pogoń za rzeczami doczesnymi czy „dobrym życiem” może oznaczać karierę i wykształcenie. Również rodzina może być stawiana ponad Bogiem, gdy partner, dzieci lub wnuki, a nie Bóg, nadają sens życiu. Jest mnóstwo ziemskich  przyjemności do których dążymy, są to: hobby, podróże, pogoń za kobietami, szeroki krąg towarzyski, imprezowanie, popularność w mediach społecznościowych, żywność, alkohol, marihuana, fitness, zdrowie, rozrywka, sztuka, muzyka, polityka, środowisko, nacjonalizm, itp., itd. Wszystkie one tłumaczą dlaczego współcześni ludzie są zbyt zajęci, aby naprawdę przejmować się sensem życia, Bogiem, lub treścią tego tekstu. I dlaczego wybrali  naśladowanie tłumu i jego celowego odrzucania przytłaczających dowodów na istnienie nadprzyrodzoności, Boga, Jezusa i Prawdy. Dokonują oni wyboru odnośnie pytania kim są naprawdę i  co jest ważne. Zostali uwiedzeni przez świat i stanowią łatwą ofiarę dla Wroga.  Jednocześnie, dowody i objawienia, zaistniałe w naszych czasach są obszerne i dlatego nie mają oni usprawiedliwienia i są już skazani. Jezus powiedział w Ewangelii Św. Jana 12:25: „Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a ten, kto nienawidzi swojego życia, zachowa je na życie wieczne.”    

 

Inni dążą do tego, co można nazwać duchowością, ale nie poznają prawdy. Wiele osób znajduje fałszywą religię w takiej czy innej formie, czy jest to zorganizowana religia czy też duchowość New Age. Na przykład muzułmanin, katolik, prawosławny, żyd, hinduista czy buddysta, który naśladuje swoją wiarę, ponieważ urodził się w takiej tradycji, zazwyczaj nie naśladuje tej wiary w wyniku rygorystycznego poszukiwania dowodów lub religijnego studium porównawczego. Zazwyczaj nie są oni zainteresowani prawdą. Wyznają oni po prostu wiarę swojego plemienia, trybalizm staje się zatem ich ziemskim fałszywym idolem i otrzymują oszustwa, o które prosili.

Zorganizowana religia i katolicyzm

Aby to zilustrować, pozwólcie proszę, że przez chwilę będę mówić o katolicyzmie, a potem krótko przedstawię duchowość New Age i opiszę kilka innych naprawdę niesamowitych rzeczy. Katolicyzm jest pouczający w szerszym kontekście. Wielu katolików, na przykład, przestrzegając tego fałszywego, stworzonego przez człowieka, systemu katolickiego, wierzy, że są "w" tylko dlatego, że są katolikami i będąc "dobrą" osobą. I z powodu tego fałszywego systemu katolickiego skłonni są  wierzyć, że nie trzeba szukać zrozumienia Ewangelii, ani nawet czytać Biblii lub "narodzić się na nowo", jak powiedział Jezus. Prawdziwie prosili o oszukanie, nie dążąc do prawdy oraz w wyniku swojej dumy i arogancji Gdybym miał tutaj więcej miejsca, mógłbym to wyjaśnić bardziej szczegółowo, ale zepsute poganizowanie ewangelii, czyli  Kościół katolicki, jest doskonałym przykładem i wyrazem sztucznej, stworzonej przez człowieka religii, oraz tego, czym naprawdę jest człowiek bez Boga. Również w katolicyzmie znajdujemy świetne przykłady strategii Przeciwnika dla oszukiwania i zmieniania.  Nikt nie wierzy w jawne kłamstwo, więc ojciec takiego kłamstwa sprytnie miesza prawdę z kłamstwem, aby zniekształcić tę prawdę. „Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? (1 Kor 5:6)

 
Jednym z głównych przykładów fałszowania i odwracania prawdy w katolicyzmie jest modlitwa do/kult Maryi jako współorędowniczki. Katolicy powiedzą, że niebiblijna doktryna Maryi nie jest przeciwko pierwszemu przykazaniu o bałwochwalstwie i że oni nie wielbią Maryi, ale raczej ją "czczą", bo twierdzą, że ona też była bez grzechu, jak Jezus. Gdy kierują swoje modlitewne "prośby" do Maryi, bo jest ona  "Królową Nieba", (co jest sztuczną, stworzoną przez człowieka teologią, a nie kwestią biblijną), i matką Jezusa, jest bardziej prawdopodobne, że Bóg rozpatrzy ich prośby. Zamiana słowa wielbić na czcić i twierdzenie, że to dwie róże rzeczy, jest nieuczciwe, a kto tak nie sądzi, ten jest oszukiwany. Domniemana bezgrzeszność Maryi nie jest biblijna, a Jezus był bez grzechu ponieważ był Bogiem- jako człowiek. Grzech jest tym, co odróżnia człowieka od Boga, ale Bóg nie może się oddzielić od siebie, dlatego Jezus jest bez grzechu. Czynienie z Maryi bez grzechu nie tylko odbiera Jezusowi to, kim był, ale daje też Maryi udział w boskości. Dlatego, modlą się do niej o wstawiennictwo. Zwiedzanie jakiegokolwiek muzeum sztuki średniowiecznej niezaprzeczalnie demonstruje Maryję przedstawioną jako bóstwo i znacznie ważniejszą niż Dzieciątko Jezus, które często jej towarzyszy. W rzeczywistości Jezus jest dość często na marginesie religii katolickiej. Na przykład podtytuł na stronie internetowej Katolickiej Biblii 101 to: "XXI -wieczne katolickie odpowiedzi dla Duchowych Wojowników Maryi." Wydaje się też, że ludzie mają naturalną skłonność do oddawania kultu kobietom i większość kultur pogańskich ma jakąś wersję żeńskiego bóstwa. Maryja jest zatem ucieleśnieniem tego pragnienia oddawania czci kobiecie, i płodności. 


Na długiej licie przykładów, które są bezpośrednio sprzeczne z biblijnymi zasadami, jest wyznawanie grzechów kapłanowi lub "ojcu" zamiast Bogu; i wiara w zbawienie przez czyny, a nie wiarę. Jak już wyjaśniłem wcześniej, wiara, że czynienie czegoś zapewnia nam dobrą opinię u Boga, jest dumą i grzechem.  - antytezą wymaganej pokory, która naturalnie bierze się z uznania znaczenia i ważności Jezusa - ponieważ nie można nic 'zrobić' aby dostać się do Boga. Wiara w jakiekolwiek czyny prowadzące do zbawienia neguje prawdziwie pokorną wiarę w konieczność obecności Chrystusa i tym samym neguje zbawienie jednostki. Przykładem na zbawienie poprzez czyny są między innymi: katolicki wymóg przyjmowania opłatka (przeistoczenie), wyświęcenia, chrzest niemowląt oraz tak zwane odpusty. Niesamowite, że katolik wierzy, że może otrzymać przebaczenie za swoje grzechy robiąc rzeczy, które każe Papież, takie jak pielgrzymka do figurki Maryi. Inne przykłady fałszowania i odwracania Ewangelii to duchowi nauczyciele i nazywanie ich wszystkich ojcami, podczas gdy Jezus mówił, aby nie nazywać nikogo swoim nauczycielem lub ojcem; Modlitwa do przedmiotów kultu, które Papież oficjalnie uznał za "święte"; Urząd papieża/papiestwo i tworzenie podobizn. Mimo, że drugie przykazanie nakazuje nam nie tworzyć rzeźb ani obrazów, Kościół katolicki jest przepełniony obrazami Chrystusa, aniołów, domniemanych świętych i relikwiami - do których wierni się modlą. W katolicyzmie istnieje wiele więcej przykładów oszustwa, które są sprzeczne z biblijnymi zasadami, ale największym z nich jest złe interpretowanie Ewangelii i promowanie tak zwanej Ewangelii społecznej lub Ewangelii sprawiedliwości społecznej. Katolicy są przekonywani, że angażowanie się w reformy społeczne oraz lewicowe, liberalne sprawy są kluczem do bycia dobrym katolikiem i, tym samym, do zbawienia. Wynika to z ich niebiblijnego poglądu o zbawieniu przez czyny, a nie wiarę. Dowodzi tego na przykład to, że źle interpretują fragmenty Ewangelii Mateusza o Dniu Sądu. Zamiast być osądzeni przez to jak traktujemy ubogich, z tych fragmentów wynika, że Jezus mówi o wyroku na podstawie tego, jego traktowani byli jego posłańcy Ewangelii. Co więcej, Jezus nie przyszedł po to, aby zmieniać świat lub reformować instytucje. Przyszedł, aby przynieść światło światu pogrążonemu w ciemności i wybawić dusze. Ta Ewangelia katolickiej sprawiedliwości społecznej będzie niewątpliwie katalizatorem dla porządku świata, jaki papież chciałby wnieść i jaki wniesie. W politycznej lewicy obecny jest duch Antychrysta i nie mam wątpliwości, że Kościół katolicki odegra ważną rolę dla Przeciwnika i Antychrysta podczas końca czasów. Z Ks. Daniela 7 i Ks. Objawienia 13 jasno wynika, że papież jest Antychrystem; a z Ks. Objawienia 18 wiemy, że „Tajemniczy Babilon” to Kościół rzymskokatolicki. (Dla katolików i  zainteresowanych, na mojej stronie zamieściłem artykuł wyjaśniający dlaczego Dzień Sądu Ostatecznego opisany w Ewangelii św. Mateusza 25 nie jest Ewangelią sprawiedliwości społecznej.
Moje osobiste przemyślenia dotyczące Kościoła katolickiego są takie, że katolicki system jest dokładnie tym, czego można oczekiwać od Oszusta. W świecie, który wymaga od niego walki z Ewangelią potrzeba mistrzowskiego oszustwa, aby sprytnie odwodzić ludzi od prawdy za pomocą fałszywego systemu, skrytego pod płaszczem Ewangelii. Wilk w przebraniu owcy. To sprytne, bo kłamstwa zniekształcają prawdę i zapobiegają właściwemu zrozumieniu Ewangelii.

 

Zazwyczaj każdy fałszywy system umacnia się wśród swoich członków poprzez specjalną, 'nową' (sztuczną) doktrynę, która zewnętrznie odróżnia ich od innych grup. Jest to cecha charakterystyczna kultu.  Pewien rodzaj 'czynów' lub metod, potrzebnych do zbawienia, które czynią ich lepszymi od reszty - czyli większa duma i kolejna pułapka Oszusta. W przypadku katolików jest to przyjmowanie opłatka w czasie mszy świętej. Jeśli go nie przyjmują, nie stają się częścią ciała Jezusa i nie dostąpią zbawienia. W przypadku Adwentystów Dnia Siódmego jest to świętowanie soboty zamiast niedzieli. A w islamie-modlitwa w stronę Mekki 5 razy dziennie. W biblijnym chrześcijaństwie jest to jednak uznawane za głupotę i dumę. To mija się z celem. I jest celem Oszusta, dlatego Jezus powiedział, że droga do zbawienia jest wąska. 


Sfałszowany system wymaga również hierarchii, aby zinterpretować im Biblię. Starszyzna, która zniechęca wyznawców do samodzielnego myślenia. Nie dotyczy to tylko katolicyzmu, ale także innych anty-biblijnych form chrześcijaństwa, w tym Mormonów, Świadków Jehowy i Adwentystów Dnia Siódmego. W tym względzie katolicy uzasadniają swoje anty-biblijne zasady przekonaniem, że ich kościół jest pierwszym, prawdziwym kościołem, przywódcom którego Bóg powierzył specjalną, sztuczną, doktrynalną władzę. Wynalezienie prasy i to, że ludzie sami zaczęli czytać Biblię, sprawiło, iż zaczęto rozumieć, że system Kościoła katolickiego jest bezpośrednio sprzeczny z zasadami biblijnymi. Doprowadziło to do Reformacji. Gdyby tylko katolicy rozumieli, że celem Bożego objawienia się światu było odwrócenie ludzi od sztucznej, stworzonej przez człowieka, religii i poznanie Go osobiście. 

(Aktualizacja: W ten weekend Papież Franciszek oficjalnie ogłosił Matkę Teresę świętą, po tym jak potwierdzono dwa wymagane cudowne uzdrowienia, które katolicy arbitralnie ustalili jako niezbędne do "świętości". Te cudowne uzdrowienia miały miejsce po śmierci Teresy, kiedy dwóch mężczyzn w Indiach i kobieta w Brazylii modlili się o cudowne uzdrowienie przy jej relikwiach. Nie mam wątpliwości, że te cudowne uzdrowienia miały miejsce, ale czy były skutkiem modlitw do Matki Teresy w niebie czy było to oszustwo dopasowane do nich, ponieważ czcili fałszywych idoli? Jak wielu katolików będzie się teraz modlić do Teresy?) (Mówiąc o demonicznym oszustwie w obrębie katolicyzmu, myślę, że gdy nadejdzie Wielki ucisk końca czasó1)w będzie mieć miejsce demoniczna manifestacja Maryi. Podobnie do innych demonicznych manifestacji w historii, takich jak Gwadelupa i Fatima. Wiele osób da się zwieść i zacznie podążać za Papieżem.)

Przekonania katolików na temat równoważenia jednego grzechu większą liczbą dobrych uczynków, w połączeniu z zabobonnymi rytuałami i tradycjami, jest tym samym oszustwem, które zwodzi muzułmanów, Żydów i wielu prawosławnych. Ludzie również przywiązują się do swojego plemienia,  tradycyjnych wierzeń i obyczajów, a miłość do nich zastępuje miłość do prawdy i prawdę o Bogu. Nie są zbyt chętni , aby poważnie kwestionować to, czy religia w której się urodzili, jest prawdą o Bogu. To dlatego nienawidzi On tych przesądnych zwyczajów. Ponownie, "odmówili pokochania prawdy i ocalenia." W rzeczywistości te metody osiągnięcia Nieba są arogancją i pychą, częściowo zakorzenione w ich dumie z przynależności plemiennej. Ta arogancja i pycha uniemożliwia im uznanie kim naprawdę są - beznadziejnymi, zdeprawowanymi grzesznikami potrzebującymi zbawczej Bożej łaski. Wybierając wiarę w swoje fałszywe przekonania i praktykowanie zabobonnych rytuałów i zwyczajów,  nie kochają oni prawdziwie Boga, bo nie dążą do tego, czego on pragnie, czyli relacji poprzez pojednanie. Nie próbują się oni dowiedzieć o jego charakterze, a tym samym o swojej prawdziwej naturze. W głównej mierze są oni po prostu przesądni na temat swojej wiary, dlatego ich wiara jest fałszywą, ziemską, sztuczną religią. (Gorąco polecam zapoznać się materiałami i linkami na temat katolicyzmu, judaizmu i islamu, zamieszczone w sekcji Materiały dodatkowe.) 

Duchowość New Age i religia Wschodu

Grzech pierworodny to grzech niezależności. Staranie się być jak Bóg, bez Boga.  Pogoń wyznawców New Age za doświadczeniem, mocą (w tym mocą uzdrawiającą), samo-rozwojem i fałszywą, boską wiedzą jest tym, co sprowadza na nich oszustwo. Mimo tego, że są to tak zwane poszukiwania duchowe, zwolennicy New Age są jednak napędzani przez własny interes i ego, i gonią za fałszywymi bożkami. New Age nie są zazwyczaj zainteresowani prawdą, ale raczej tym, co jest "prawdziwe dla nich", i co przyniesie korzyści dla nich samych lub ich „duchowej progresji". Bóg na prawdę nienawidzi fałszywego bałwochwalczego kultu i fałszywych duchowych praktyk, nazywając je obrzydliwością. Pozwolił, aby te praktyki były zaproszeniem do "silnego złudzenia" od nieprzyjaznych duchów, które zwolennicy New Age zaprosili do swojego życia.

Wielu wyznawców New Age "rozwinęło się" na tyle, żeby komunikować się ze swoimi "duchowymi przewodnikami", które są w rzeczywistości " działaniem szatana". Inni nowicjusze New Age są obecnie wprowadzani poprzez ogromnie popularną jogę. Nie wchodząc głęboko w ten temat, Joga nie jest ćwiczeniem, ale duchową praktyką (z hinduizmu). I każda kobieta, który uprawia jogę to wie i wraca dla korzyści duchowych. Wraca, najczęściej po większą ilości jogi, bo jest to przykład  zniewolenia duchowego, podobnego do uzależnienia od narkotyków. Doświadczają one uczucia euforii/ „haju”, a następnie dołka/melancholii, co powoduje, że potrzebują więcej, aby znowu czuć się dobrze. A im bardziej się w to zagłębiają, tym wyraźniejszy staje się ten cykl. (Na mojej stronie, clearlywritten.com, w sekcji materiały dodatkowe są zamieszczone filmy video zawierające osobiste wyznania na temat jogi, które koniecznie musicie zobaczyć.) Słowo joga oznacza "zjednoczenie" z bogami. Pozycje rozciągające, zaprojektowane, aby naśladować różnych bogów; ćwiczenia oddechowe; i śpiewanie dźwięku OM; są praktykami duchowymi. Są one przeznaczone by pomóc ćwiczącym odpuścić i poddać się siłom duchowym - które, jak oni naiwnie zakładają, są dobroczynne. Istnieje mnóstwo sposobów "ćwiczenia", dlaczego więc akurat ten stał się takim szaleństwem w naszych czasach? Jedno z badań przeprowadzonych w 2015 wykazało, że 62% amerykańskich kobiet uprawia jogę. Jeśli biblijny światopogląd chrześcijański jest prawdziwy, oznacza to, że kobiety w Ameryce są duchowo przygotowywane do przyjęcia i połączenia się z Antychrystem. Co byłoby zgodne z przepowiednią dla naszych czasów. ('Gorąco' polecam sprawdzić na tej stronie dział poświęcony Duchowej Walce. To niezwykle ciekawe).  

Wyznawcy New Age, katolicyzmu i Emerging Church (nowy, masowy, liberalny i heretycki ruch wywodzący się z protestantyzmu) mają wiele wspólnego, i w czasie Wielkiego ucisku złączą się ostatecznie w religii nowego świata, która wyłania się na Zachodzie. (Ateizm będzie ewidentnie nieprawdziwy w momencie nadejścia Wielkiego ucisku, kiedy to siły nadprzyrodzone staną się oczywiste.) Ich nowy "oświecony" reżim będzie poważnie prześladować tych, którzy staną na drodze "pokoju". Ci, którzy nie są zainteresowani "miłością i jednością", ale raczej "strachem i separacją". Innymi słowy, politycznie niepoprawna resztka ludzi, którzy nadal wierzą, że Biblia jest prawdziwa w sensie dosłownym. Żydzi znowu będą prześladowani.    

 

Jezus miał wszelkie powody by powiedzieć, że droga do zbawienia i Królestwa Niebieskiego jest wąska, a droga do zniszczenia jest szeroka. Większość ludzi nie wybierze miłości do prawdy, ale zamiast tego miłość dla swojego życia, świata, plemienia, przekonań kulturowych, własnej prawdy, fałszywej prawdy i fałszywego postępu duchowego". Krótko mówiąc, "w dniach ostatnich... ludzie będą samolubni" (2 List do Tymoteusza 3:2). Nie bez przyczyny Jezus powiedział, "ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie wejdzie do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. ”Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli.”(Łk 13:24) Wbrew temu, co filozofowie New Age chcieliby myśleć o Jezusie, nie mówił on, że jest "oświeconym mistrzem próbującym nauczać o domniemanym charakterze Boga w nas samych. Powiedział, że ON jest jedyną drogą. Z pewnością w wyniku swojej niepoprawności politycznej  w dzisiejszych czasach także byłby prześladowany i oskarżany.  Dziś On i Jego zwolennicy są coraz częściej prześladowani przez system prawny, a w licznych krajach wielu, wielu chrześcijan jest mordowanych za wiarę. Jezus wyraźnie powiedział, że przyszedł, nie po to, aby zjednoczyć ludzi, ale oddzielić (kozy od owiec). „Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój?” Nie, powiadam wam, ale rozłam"(Łk 12:51). Nie ma w dzisiejszym świecie nic bardziej dzielącego niż biblijny światopogląd chrześcijański, ze względu na jego wpływ, który jest sprzeczny z dumą i pożądliwością ludzi. Tak jak nic dzisiaj nie dzieli bardziej niż mały naród rozmiaru New Jersey, o nazwie Izrael. 

 

2 list św. Piotra 3:3-4 "To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych żądz. I będą mówili :Gdzie jest obietnica Jego przyjścia? Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata.”

 

Fałszywa polityka
 

Jeśli lewicowe poglądy polityczne dotyczące Izraela są dla was przeszkodą, musicie po pierwsze pamiętać, że ten konflikt może być prawdziwie zrozumiany tylko z duchowej perspektywy. Istnieje zatem siła, która uniemożliwia wypełnienie proroctwa dotyczącego Izraela i od 3500 lat jest przeciwko Żydom. Dlatego na przykład, rzecz, która demonicznie wpłynęła na to, z czego naziści są najbardziej znani - próbę eksterminacji Żydów - ostatecznie doprowadziła do powstania Izraela. Również, w rozwijającym się Bożym planie, sprawy nie koniecznie okazują się takimi, jak powinne. Innym planem duchowym jest ponowne połączenie i ostateczne pojednanie Izaaka i jego zazdrosnego, oburzonego brata, Izmaela- dwóch synów Abrahama i patriarchalnych ojców Żydów i Arabów. W Biblii i w Koranie, Żydzi są potomkami Izaaka a Arabowie- Izmaela. Na mojej stronie, w materiałach dodatkowych, jest bardzo ciekawy film o tajemnicy Izaaka i Izmaela. 

Również z powodu tej duchowej siły, która jest przeciwko Izraelowi, w lewicowych mediach i świecie akademickim jest dużo kłamstw i dezinformacji. Ogólnie rzecz biorąc, zbyt często problem z Lewicą polega na tym, że jest ona bardziej zainteresowana konfliktem  silny vs słaby, zamiast zło vs dobro i prawda. To nie znaczy bynajmniej, że Izrael w domyśle zawsze ma rację, ale konflikt i jego historia są słabo rozumiane przez lewicę, która uczyniła z niego swój ulubiony projekt. Ich dogmatyczna ideologa konfliktu silnego ze złym sprawia, że ich polityka emocji pasuje do naszych czasów pełnych chwytliwych haseł. Ponadto Boga nie interesują nasze współczesne lewicowe,  poprawne politycznie wrażliwości (nie to, żeby prawo Izraela do istnienia jako naród żydowski było lub powinno być politycznie niepoprawne). Bóg prowadzi politykę zagraniczną, a ta obraca się wokół Izraela: "Będę błogosławić tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi "(Księga Rodzaju 12:3). Bóg ma ostatnie słowo w tym konflikcie. I to jest kwestia przełomowa o duchowych korzeniach, która została celowo zaprojektowana, aby podzielić ludzi i narody. Tak samo jak kwestia Jezusa ma dzielić ludzi- na owce i kozy. Zalecam ostrożność w kwestii tego, po której stronie się opowiecie jeśli idzie o te dwa pytania...

 

Przykładem polityki zagranicznej Boga, jednym z wielu przykładów, jest to, że 3 czerwca (w tym tygodniu, w którym to piszę) szczyt legendarnych niszczących powodzi w Paryżu zbiegł się z dokładnym dniem rozmów w ramach francuskiej inicjatywy na rzecz pokoju (arogancko przeprowadzonych bez udziału Izraela) w Paryżu. Francja zainicjowała rozmowy i była ich gospodarzem. Również dzień wcześniej, John Kerry przyleciał z USA do Francji na rozmowy. Tego dnia prezydent Obama wygłosił przemówienie podczas uroczystego rozdania dyplomów w Akademii Sił Powietrznych w Colorado. Chwilę później samolot USAF Thunderbird rozbił się biorąc udział w uroczystej defiladzie lotniczej Tego samego dnia w Nashville rozbił się samolot Blue Angels. Wypadki w dwóch elitarnych, symbolicznych, zespołach akrobacyjnych są niezwykle rzadkie, a jednak obydwa miały miejsce tego samego dnia kiedy Kerry poleciał na przeklęte rozmowy do Paryża. Pilot w Nashville był z Colorado. Obaj piloci latali w swoich oddziałach samolotami o numerze 6 Zbieg okoliczności? Oznaka zbliżającego się sądu? Innym przykładem znaku i polityki zagranicznej Boga w Księdze Rodzaju12:3, był huragan Katrina. Po pierwsze, szanse, aby tak silny huragan uderzył w Nowy Orlean tak precyzyjnie by spowodować maksymalną destrukcję, były wyjątkowo małe. To co sprawia, że wiąże się on z Biblią i z komunikatem od Boga, jest to, że huragan uderzył  tego samego dnia kiedy Izrael został zmuszony do wycofania się ze Strefy Gazy. Tysiące Żydów zostało zmuszonych do porzucenia swoich domów i majątku, a Izrael zasadniczo opuścił swoje terytorium. Co jest przeciwieństwem woli Bożej, jeśli rozumiemy proroctwo. USA miało spory udział w zmuszaniu Izraela do wycofania się, dlatego też tego samego dnia zostało przeklęte. Przypadkowo, dzień w którym uderzył huragan Katrina a Żydzi wycofali się z Gazy, był 9-tym dniem Av.     Zanim krótko opiszę niektóre dowody naukowe dla Boga jako istoty osobowej, takie jak Zasada antropiczna, The Signature in The Cell, kosmologia punktu Omega, Hipoteza rzadkiej Ziemi, i dlaczego nasza planeta została zaprojektowana tak, aby ją odkrywać, chciałbym również podzielić się tym, co osobiście interesuje- 11 września. Będzie to niesamowicie interesujące. Zanim przedstawię te niesamowite naukowe dowody, podzielę się z wami moim zdaniem niezwykle interesującymi informacjami na temat doświadczeń śmierci. I wreszcie, wyjaśnię 70-ty tydzień i dlaczego jest to Koniec czasów; jak również dokładny dzień tego roku, w którym prawdopodobnie rozpocznie się 70-tydzień/Wielki ucisk/ Koniec czasów. Gwarantuję, że ta część będzie najciekawsza rzeczą jaką kiedykolwiek czytaliście.  

11 września

 

11 września osobiście mnie interesuje. Istnieją głębokie, dobre powody by sądzić, że Bóg pozwolił, aby doszło do wydarzeń z 11 września. Po pierwsze, źródłowym słowem dla wieży w języku hebrajskim jest słowo arogancja. W tym kontekście uważam również, że Bóg zezwolił też na zatonięcie Titanica podczas dziewiczego rejsu. Dekadencki i prestiżowy liniowiec oceaniczny był arogancko zapowiadany jako „niezatapialny”. To  przywilej Boga, który ma przypomnieć, że to On ma kontrolę. Jesteśmy tylko dziećmi, błędnie przepełnionymi dumną niezależnością. Ponadto oba te wydarzenia miały służyć jako sygnał alarmowy dla nas. Był to Boży sposób na wyrwanie nas ze snu o prawdzie na jego temat.  

 

Niedawno odwiedziłem Muzeum 9/11, a rzecz, która naprawdę zrobiła na mnie wrażenie była szczególna wystawa fotografii. Wszystkie zdjęcia na tej wystawie przedstawiały ludzi w Nowym Jorku i New Jersey z przerażeniem i rozpaczą patrzących w górę. Moim zdaniem to na prawdę uchwyciło zamiar Boga co do tego wydarzenia. Cały świat był skupiony na tym zdarzeniu i nim zrozpaczony. Wielu metaforycznie szukało odpowiedzi.  Celem 11 września było obudzić tych, którzy mieli się obudzić. Mnie to obudziło. Wielki Ucisk i Koniec czasów również będą miały ten sam cel- spowodować, aby ludzie spojrzeli w górę, ale będą one na niewyobrażalną skalę w porównaniu do 11 września. (Po pierwsze, Apokalipsa mówi o dwóch asteroidach uderzających w Ziemię, poprzedzonych ognistym deszczem, A to dopiero początek.) Wielki ucisk będzie ostatnią, rozpaczliwą próbą Boga, aby obudzić tych, którzy mają się obudzić, zanim będzie za późno.  Za późno będzie gdy nadejdzie pełne samo-objawienie się Boga w dniu Pana, w kulminacyjnym momencie Ucisku. A jednak, tragedie, które nadchodzą są aktem Bożej miłości.  Desperacko chce na czas obudzić ludzi, a bez wstrząśnięcia większość osób, które są pochłonięte swoim bezpiecznym, wygodnym życiem i planami, nie obudzi się i nie poświęci dla Niego.

 

Tym wydarzeniem Bóg dał nam liczne wskazówki i znaki, aby przypomnieć, że nadal ma kontrolę. Na przykład ogromny krzyż z metalowych belek, o doskonale zachowanych proporcjach, spadł pionowo na rumowisko. Dziś ten słynny krzyż znajduje się w Muzeum 11 września. Ponadto w rumowisku znaleziono Biblię, która cudem, w wyniku intensywnego ciepła, wtopiła się  w kawałek metalu, nie spalając się. Była otwarta na stronie, której świat w tym momencie dokładnie potrzebował.  Była otwarta na dobrze znanym fragmencie Kazania na górze, w Ewangelii św. Mateusza, dotyczącym odwetu. (Ten fragment dotyczy odpowiedzi na zło jednostki, nie państwa). Ta Biblia również znajduje w Muzeum 9/11. Jak już pokazano w tym tekście, Bóg uwielbia objawiać się poprzez liczby. W dniu 11 września zwycięskie numery nowojorskiej loterii Powerball to 911. Również giełda na Wall Street zatrzymała się na kilka dni, a Dow Jones zamknął się na poziomie 9605 pkt. 6 i 5 daje 11.

Również niesamowita i cudowna jest "Kaplica, która stała". Burmistrz miasta Rudolph W. Giuliani nazwał fakt przetrwaniania kaplicy św. Pawła jednym z "cudów, które pomagają trwać naszej wierze", ponieważ była otwarta przez całą dobę służąc strażakom, policjantom i pracownikom budowlanym. Kaplica jest położona zaledwie kilka kroków od Ground Zero. 11 września wszystkie inne budynki w okolicy zostały zniszczone, a ona jakoś przetrwała bez draśnięcia. Nie było nawet wybitych szyb.  Nawet wieża pozostała nienaruszona. Upadło tylko jedno drzewo – prawie 100-letni jawor na dziedzińcu. Ocaliło kaplicę. Według agencji Associated Press, to właśnie to drzewo zapobiegło zawaleniu się ogromnej stalowej belki na 235-metrowy kościółek i zmiażdżeniu go. W wyniku silnego uderzenia zostało wyrwane z korzeniami, płacąc w ten sposób najwyższą cenę.” Dziś w miejscu, gdzie rosło stoi jego duży pomnik z brązu. 

 

To bardzo ciekawe, że George Washington zaraz po zainaugurowaniu na pierwszego prezydenta, poprowadził swojego wiceprezydenta i gabinet ulicami od Federal Hall na Manhattanie do swojej kaplicy na Ground Zero, gdzie następnie poświęcił/powierzył naród Bogu. Powiedział, że jeżeli naród kiedykolwiek odwróci się od Boga,  straci jego błogosławieństwa, dobrobyt i ochronę. "Powinniśmy być nie mniej przekonani, że sprzyjających uśmiechów z Nieba nigdy nie możne oczekiwać naród, który ignoruje wieczne zasady porządku i prawa, które Niebo samo nam przykazało." Czy zniszczenia na terenie Ground Zero, miejsca gdzie naród został poświęcony, mogą być sposobem Boga na wskazanie kaplicy Waszyngtona i ostrzeżenie nas? Czy miejsce poświęcenia narodu mogło być miejscem ostrzeżenia?

Czy data 11 września sama w sobie jest znakiem? 

11 września każdego roku czytanie z Biblii, zarówno katolickiej jak i protestanckiej, obejmuje Ks. Izajasza 9:11 Co roku te wersety są odczytywane 11 września. 

Przed zniszczeniem pierwszej świątyni w Judzie, północ Izraela była tymczasowo ofiarą inwazji Asyryjczyków--starożytnych wynalazców terroryzmu i przodków napastników z 11 września-- krwawy, przerażający atak, z pobudek politycznych, obejmujący masowe ścięcia głów. Był to terroryzm. W Biblii jest on opisany jako wydarzenie, którego Bóg użył aby ostrzec Izrael, ale to ostrzeżenie zostało zlekceważone. Według opisu, przywódcy Izraela odpowiedzieli z wyzywającą pychą. Przedstawia to Księga Izajasza 9, a fragment ten zatytułowany jest Pomsta Pańska nad królestwem izraelskim. W Ks. Izajasza 9:10 ( w polskiej wersji 9:9) jest werset, w którym Bóg cytuje przepełnioną pychą odpowiedź przywódców Izraela na atak i Jego ostrzeżenie.

8 Wydał Pan wyrok na Jakuba,
    i spadł on na Izraela;
9 pozna go cały naród-
    w dumie i w hardości swego serca mówiący:
10 „Cegły się rozsypały,
    odbudujemy z kamienia;
sykomory wycięte,
    cedrami je zastąpimy.”

                                              

Następujący werset z Ks. Izajasza 9:11, jest odpowiedzią Boga na pychę i ambicje Izraela, aby odbudować, bez odpokutowania. W wersie 10 Bóg oświadcza, że ponieważ Izrael nie chciał odwrócić się od swojej niewiary i grzechu i wrócić do Boga, poprzez pokutę, wyda On ostateczny wyrok na naród. Ten ostateczny wyrok przyszedł kilka lat później wraz z inwazją Babilonu, zniszczeniem świątyni i zabraniem ocalałych do niewoli Babilońskiej na 70 lat.  

11 Lecz Pan wzbudził przeciw niemu wrogów,
      i nieprzyjaciół jego uzbroił,

Ten fragment Ks. Izajasza 9:10  opisuje próbę przeciwstawienia się nieszczęściu i Bogu oraz odzyskania i odbudowania bez skruchy. Skutkuje to nadejściem kolejnego nieszczęścia i wyniszczeniem narodu. O tym opowiada reszta rozdziału 9 Księgi Izajasza. Starożytny Izrael nie był posłuchał ostrzeżenia, i nie było uniżenia ani skruchy. Zamiast tego Izrael ślubował odbudować i stać się silniejszym niż wcześniej. W rezultacie został zniszczony. Ten schemat powtórzył się w Ameryce. Amerykańska cywilizacja otrzymała dużo światła, błogosławieństw i odpowiedzialności, ponieważ od swojego początku, począwszy od purytanów, naród bał się Boga i był pokorny, przejmował się wypełnianiem Jego woli, a jego fundamenty oparte były na litej skale słowa Bożego. Izrael i Ameryka otrzymały wiele błogosławieństw i wiedzy i dużo od tych krajów oczekiwano. Dlatego też wyrok był zgubny dla Izraela, i tak samo będzie z Ameryką. Kiedy Ameryka odwróciła się od Boga poprzez niewiarę i apostazję, i w efekcie wypowiedziała wojnę swojej opoce, usuwając Boga z  rządu, kultury i szkół, ostrzeżenie z Ks. Izajasza 9:11 nadeszło 11 września wraz ze zniszczeniem budynku uosabiającego wysokości, które osiągnęła amerykańska cywilizacja. A jednak zignorowano ostrzeżenie. Zamiast tego, Ameryka w ciągu ostatnich 16 lat znacznie oddaliła się od Boga. To odwrócenie się od Boga osiągnęło niedawno apogeum w postaci znaczącej i symbolicznej apostazji i szyderstwa z Boga, które również symbolicznie obejmują miejsce tragedii z 11 września, które za chwilę opiszę. W Starym Testamencie Bóg pokazuje, że jest cierpliwy, i nie sprowadzi całkowitego zniszczenia na żaden naród, dopóki „nie napełni się jego czara niegodziwości". Jak wyjaśnię za chwilę, symbolicznie, czara Ameryki jest już pełna. W związku z tym, drugi wyrok i zniszczenie narodu zapowiadane w rozdziale 9:11 nadejdą wkrótce.  

11 września odczytuje się także inny fragment Biblii, które Bóg dopasował do Ks. Izajasza 9:10-11. Oto kilka wersetów, które są niesamowite, biorąc pod uwagę kontekst 11 września.

 

Psalm 55:2-11

Moje myśli napastują mnie w gniewie.

pod wpływem głosu nieprzyjaciela

 

bo sprowadzają na mnie niedolę 
i napastują mnie w gniewie;

Drży we mnie moje serce 
i ogarnia mnie lęk śmiertelny

Przychodzą na mnie strach i drżenie 
i przerażenie mną owłada.

...Bo widzę przemoc I niezgodę w mieście

    ... Dniem i nocą krążą wkoło po jego murach,

 w nim zaś jest krzywda i niedola.

 Są w nim nieszczęścia, a z jego placu nie ustąpiły ucisk i zwodzenie.

W wersie 9, słowo oznaczające przemoc w języku hebrajskim oznacza również "uszkodzenie" i "zniszczenie". To słowo w języku arabskim oznacza islamski "fanatyzm" i "zapał". To słowo "hamas". Organizacja Hamas jest powiązana i wywodzi się z tej samej organizacji co Al Kaida. „Widzę hamas i niezgodę w mieście.”  

.

Jeśli chodzi o 9-ty rozdział Ks. Izajasza, werset 9:11, istnieje 9 niesamowitych zbieżności między starożytnym Izraelem i Ameryką. Na przykład w starożytnym Izraelu gliniane cegły zastąpiono "ciosanymi kamieniami". W języku hebrajskim słowo „wykuty” to „gazeet”, który oznacza wycięty lub wydobyty. Powrót silniejszym niż wcześniej z dużymi kamieniami wydobytymi by zastąpić gliniane cegły jest zasadniczo aktem nieposłuszeństwa, bo  nie ma tam uniżenia ani skruchy. Niewiarygodne, ale Ameryka powieliła nieposłuszeństwo wkrótce po 11 września. 20- tonowy kamień został wydobyty z pobliskich gór Adirondack i przywieziony na Ground Zero. Odbyła się ceremonia poświęcenia symbolicznego kamienia, a gubernator Pataki niezwykle wyraźnie ogłosił że, "my, spadkobiercy tego rewolucyjnego ducha oporu, kładziemy ten kamień węgielny". Nie tylko kamień ciosany jest bezpośrednią paralelą , ale także oświadczenie gubernatora Patakiego przypomina przywódców Izraela wyrażających swoje nieposłuszeństwo  w wersecie 9:10.  

Jedna niesamowita paralela jak kamień ciosany to jedno, ale  istnieje 9 takich podobieństw. Podzielę się tutaj trzema, a resztę możecie zobaczyć na mojej stronie, pod Rabbi Jonathan Cahn, w sekcji materiały dodatkowe.  Inna paralelą jest odbudowanie własnymi siłami zawalonych budynków,w akcie nieposłuszeństwa. Podobnie jak Izrael odbudował swoje budynki, silniejszy niż kiedykolwiek, Ameryka przyrzekła zastąpić World Trade Center Twin Towers jeszcze wyższą wieżą, a wielu krajowych liderów wzywało do tego, aby był to najwyższy budynek na świecie. I tak się stało, nowa 1 World Tower jest najwyższym budynkiem na półkuli zachodniej. 

 

 Notabene, istnieje duchowe połączenie w nazwaniu jej One World Tower, ponieważ jest to symbolika opowieści o Wieży Babel w Ks. Rodzaju 11:1-9. W tej historii ludzie z całego świata połączyli się w jedno i arogancko próbowali zbudować wieżę do Nieba, używając własnej siły i technologii. Księga Rodzaju 11:9 czytana wspak to 9:11. Która tworzy ciekawe połączenie z innym fragmentem istotnym w kontekście arogancji wobec Boga. Księga Izajasza 26: 19 "O co za przewrotność. Czyż może być garncarz na równi z gliną stawiany? Czy może mówić dzieło o swym twórcy,” Nie uczynił mnie”? I garnek rzec o tym, co go ulepił: „Nie ma rozumu”? Co ciekawe, fotograf znalazł Biblię pod gruzami Ground Zero. Rozdarta i zwęglona, z tylko jedną widoczną stroną, z Ks. Rodzaju 11:4, "Chodźcie, zbudujemy sobie wieżę". 

Źródłowym słowem dla wieży w języku hebrajskim jest słowo arogancja. Wieże to pomniki dumy.. W tych najbardziej aroganckich czasach, gdzie człowiek błędnie uważa, że jeśli się postara to może opanować wszystko, a jednak rozwiązania, które opracowuje stają się  problemami, którym nie jest już w stanie stawić czoła (lekcja z Ks. Rodzaju 11), na świecie pojawia się nowy rodzaj "super-wież". Jeśli inauguracji okresu Wielkiego Ucisku będzie towarzyszyć prorokowane trzęsienie ziemi na całym świecie, może to zburzyć te wszystkie wieże na raz. Co byłoby odpowiednio symboliczne. 

 

Kolejną niesamowitą paralelą z Księgi Izajasza 9:10 są jawory. Psalm 78 mówi o Bogu zwalającym drzewa jaworowe jako poważny znak sądu nad narodem. Tak się składa, że wokół Ground Zero była jedna mała działka ziemi z glebą, a na niej rósł jawor. Drzewo, które ocaliło kaplicę Waszyngtona. Symbol sądu nad narodem, akurat na rogu Ground Zero. Zdumiewające jest to, że ludzie zamienili to powalone drzewo na symbol narodowy. Znak sądu i wykorzenienia narodu stał się symbolem narodowej dumy. Również niezwykle ciekawe jest to, że pierwsza giełda amerykańska odbyła się pod drzewem buttonwood, które jest rodzajem platana. Ten nieformalny handel akcjami przy 68 Wall Street został  zinstytucjonalizowany w 1792 roku przez podpisanie Buttonwood Agreement i został nazwany New York Stock & Exchange Board. Do dnia dzisiejszego jawor jest symbolem Giełdy Nowojorskiej. Drzewo, które jest symbolem Wall Street, która z kolei symbolizuje Amerykański wzrost finansowy, został powalony w ramach sądu Podobnie jak wieże World Trade Center, symbolizujące globalny prymat finansowy Ameryki, które się zawaliły.

 

Izrael ślubował zastąpić powalone platany cedrami. Precyzyjne hebrajskie słowo na określenie tego rodzaju drzewa cedrowego w tym wersecie to drzewo "erez", lub to, co my nazywamy drzewem piniowym. Jakim drzewem zastąpili zwalone drzewo, które ocaliło kaplicę? Drzewem piniowym--dokładnym drzewem z Pisma Świętego. Odbyła się ceremonia zastąpienia drzewa, a ten znak wyroku nazwano Drzewem nadziei. Oczywiście nie wiedzieli, co robią, ani, że uczestniczą w wypełnieniu proroctwa z Ks. Izajasza 9:10. W Biblii, drewno cedrowe jest symbolem siły i czystości (Księga Kapłańska 14:49). Drzewo cedrowe jest wytrzymałym, solidnym drzewem, które radzi sobie dobrze nawet w trudnych warunkach. A jednak Drzewo nadziei nie rozwijało się i uschło. Ten symbol czystości nie mógł się zakorzenić w symbolicznie słabej glebie. Proroczo znaczący komunikat jest taki, że bez Boga nie ma  nadziei dla człowieka na tym świecie i tylko przez Chrystusa jest nadzieja. Błogosławieństwo Boże nie zakorzeni się u osób, które go unikają. Drzewo zostało w końcu bezceremonialnie wyrwane i zniszczone w święto Paschy, 14 kwietnia 2014. Był to dzień pierwszego krwawego zaćmienia księżyca ostatniej tetrady krwawych księżyców. Data która, jak później pokaże, ma ogromne znaczenie symboliczne. Czytajcie dalej!

Kolejny niesamowitą paralelą jest Ks. Izajasza 9:10 o publicznym ślubowaniu. Aby wypełniła się zapowiedź z Ks. Izajasza 9:10, liderzy narodu muszą publicznie, w stolicy kraju, złożyć prowokujące przyrzeczenie.  Jednak, który przywódca będzie chciał wydać wyrok na Amerykę? W trzecią rocznicę 11 września kandydat na wiceprezydenta, John Edwards, wygłosił przemówienie w Waszyngtonie. Nie wiedząc, co robi, recytował Ks. Izajasza 9:10--tajemniczy fragment, którego nikt nie zna, ani nie cytuje. Spośród 30 000 inspirujących pism, dlaczego wybrał właśnie to? Nie zdawał sobie sprawy ani z tego, że cytuje ten fragment bez kontekstu, ani że jest to właściwie fragment o wyroku na naród. Ale nie tylko, on oparł całe swoje przemówienie wokół tego fragmentu. Nie wiedząc na przykład, że rzeczywiście istniało drzewo jaworowe, które zostało wyrwane z korzeniami i zastąpione drzewem cedrowym. Kolejne publiczne ślubowanie było jeszcze bardziej niesamowite. Z samego rana po 11 września Ameryka miała udzielić światu formalnej odpowiedzi na tę tragedię. Przywódca większości w Senacie, Tom Daschle, został wybrany do reprezentowania narodu i wygłoszenia przemówienia. Pod koniec swojej przemowy zarecytował Ks. Izajasza 9:10,  w ten sposób nieświadomie łącząc 11 września z sądem nad starożytnym Izraelem. Następnie powiedział, "Oto, co my, Ameryka, zrobimy. „Odbudujemy, odzyskamy.” Tego dnia nie miał pojęcia, że drzewo jaworowe zostanie wyrwane z korzeniami, nie był też świadomy innych podobieństw, które potwierdzają, że 11 września był ostrzeżeniem o sądzie nad narodem. Niesłychane, że John Edwards i Tom Daschle wkrótce po swoich wypowiedziach popadli w publiczną niełaskę, a Tom Daschle nie mógł pracować w administracji prezydenta Obamy.  

 

Jeszcze inne publiczne oświadczenie ślubowania z Ks. Izajasza 9:10 nadeszło jesienią 2008, po drugim etapie klęski gospodarczej i wyroku na Ameryce. Wybrany dzięki "nadziei", w lutym 2009 roku, prezydent Obama wygłosił swoje pierwsze orędzie o stanie Unii, które naturalnie było odpowiedzią na kryzys finansowy. Następnego dnia nagłówki wszystkich najważniejszych gazet świata brzmiały: "Odbudujemy". Gdybyście mieli podsumować Księgę Izajasza 9:9, to byłoby to. Ale jaki związek to oświadczenie miało z przemówieniem na temat gospodarki? Powiedział też, "wyjdziemy z tej próby silniejsi niż wcześniej". Obama nie popadł jeszcze w publiczną niełaskę jak Edwards i Daschle. Osobiście uważam, że jego niełaska będzie na znacznie większą skalę niż w przypadku senatorów i nadejdzie pod koniec Wielkiego ucisku. Jej wyjaśnienie wychodzi poza zakres tego tekstu.   

      

Ostatnie publiczne ślubowanie odbudowy z Ks. Izajasza 9:10 miało miejsce w 2012 roku. Prezydent Stanów Zjednoczonych wrócił na Ground Zero, miejsca ostrzeżenia przez sądem i uroczyście napisał przesłanie na stalowej belce, która została wciągnięta i umieszczona na samej górze wieży. Innymi słowy, tak symbolicznie blisko Boga jak się da. Na tej belce Obama napisał: "Pamiętamy, odbudowujemy, wracamy silniejsi!". Tym razem przyrzeczenie jest w czasie teraźniejszym, a nie przyszłym, kończąc tym samym akt nieposłuszeństwa 11 lat po 11 września. W tej wypowiedzi było 8 słów. W języku hebrajskim, fragment Księgi Izajasza 9:10 ma również 8 słów. Środkowy wyraz (czwarte słowo) zarówno w przemówieniu Obamy, jak i Ks. Izajasza 9:10, w języku hebrajskim jest taki sam - odbudować. 

Ta prowokująca zapowiedź na najwyższej belce, aby mógł ją zobaczyć Bóg, nie była ostatnim, symbolicznym rozdziałem w tym fragmencie Ks. Izajasza 9:10 o pomście Bożej. Chociaż wszystkie zwiastuny i paralele dla niepokornego starożytnego Izraela zostały symbolicznie zrealizowane wraz z umieszczeniem tekstu na tej belce, Ameryka dalej potrzebowała symbolicznie drwić z Boga. Potrzebowała symbolicznie zakończyć swoje chrześcijańskie dziedzictwo i symbolicznie rozpocząć przepowiadane prześladowania wierzących. Nadeszło to 26 czerwca 2015 wraz z decyzją Sądu Najwyższego o legalizacji małżeństw homoseksualnych. Każdy z 4 sędziów sądu najwyższego, o odmiennych zdaniach,  wszczęło tym orzeczeniem alarm, że wierzący będą prześladowani w jego wyniku. Ameryka postanowiła oficjalnie celebrować to, co Biblia nazywa złem, i iść własną drogą, z dala od Boga. 

 

W Biblii homoseksualizm jest symbolicznym grzechem buntu. Homoseksualizm jest NIE tylko kolejnym grzechem, służy on także w Biblii, od Księgi Rodzaju do Ks. Objawienia, jako podstawowy symbol schyłkowego, ekstremalnego buntu przeciw Bogu, wywołującego gniew Boga spływający na ludzi lub naród. Od homoseksualnej cywilizacji poprzedzającej potop Noego, do Sodomy i Gomory, Kananejczyków, króla Salomona, poprzez Nowy Testament, Biblia wyróżnia homoseksualizm jako symboliczny grzech i kluczowy element ekstremalnego buntu przed nadejściem gniewu Bożego.

 

(Nawiasem mówiąc, stwierdzenie, że ludzie rodzą się z własną orientacją seksualną jest absolutnie propagandą. Mam dwie proste kwestie, które ją zaprzeczają. Po pierwsze, oznaczałoby to, że ludzie rodzą się pedofilami i zoofilami. Po drugie Jeśli homoseksualizm jest wynikiem genetyki, a nie kultury, dlaczego więc, na przykład, praktycznie nie istnieje w Wietnamie, gdzie jest kulturowo niedopuszczalne, a w sąsiedniej Tajlandii, gdzie jest kulturowo akceptowane, homoseksualizm jest zjawiskiem powszechnym. Dlaczego też w Ameryce homoseksualizm jest teraz znacznie bardziej rozpowszechniony wśród millenialsów/pokolenia Y, niż wśród pokolenia wyżu demograficznego, a jeszcze mniej popularny wśród pokolenia GI? Prawdą jest, że pomimo, iż ludzki mózg jest bardzo złożonym, plastycznym narządem, a ludzka seksualność jest elastyczna, jest również duch buntu wobec stworzonego przez Boga porządku, w postaci perwersji seksualnej. Tabu dotyczące perwersji seksualnej, czy jest to romans, homoseksualizm czy coś innego, jest częścią emocji dla tych, którzy się mu oddają).  

 

Wszystko ma swój niewidoczny aspekt duchowy, i nie przypadkowo ruch LGBT używa tęczy jako swojego symbolu. Jest to symbol Boskiej władzy. To Jego znak miłosierdzia i przymierza w obliczu wyroku na ziemię, objawiony po potopie Noemu i jego synom. W Ks. Ezechiela  blask wokół Pana jest opisany jako tęcza, a w Ks. Objawienia tęcza otacza Jego tron. Natomiast w Ks. Objawienia symboliczny obraz Antychrysta, który widzi Jan, trzyma w ręku tęczę.  Królestw Antychrysta w czasie Wielkiego ucisku będzie definiowane przez homoseksualizm i "pluralizm religijny" New Age. W rzeczywistości, duch Antychrysta jest już tutaj co potwierdza zwycięzca Google doodle 2016/2017. Obraz ten jest nie tylko doskonałym ucieleśnieniem ducha Antychrysta, ale Google z pewnością odegra kluczową rolę w systemie Antychrysta, ponieważ cenzuruje chrześcijańską "nienawiść" i informuje rząd o działaniach chrześcijan prawdziwie wierzących w Biblię (nie katolików, czy liberalnych chrześcijan).

W nocy 26 czerwca 2015 r. po decyzji sądu najwyższego, najważniejszy budynek w kraju, reprezentujący rząd amerykański, był skąpany nie w kolorach amerykańskiej flagi, ale w kolorach innej flagi reprezentującej to, co Biblia nazywa złem. Tej samej nocy górna części wieży One World Tower również była skąpana w kolorach tęczy. Tam gdzie publiczne przyrzeczenie nieposłuszeństwa znajduje się symbolicznie najbliżej Boga, na szczycie pomnika nieposłuszeństwa, w miejscu ostrzeżenia przez wyrokiem, Bóg został wyśmiany. Wyrok i zniszczenie narodu nadejdą już niedługo. 

 

Tak jak w przypadku Izraela, wyrok będzie proporcjonalny do ilości światła, błogosławieństwa, i odpowiedzialności jakie Ameryka otrzymała. To samo dotyczy jednostki. Ci Amerykanie i przedstawiciele Zachodu, którzy mają pełny dostęp do Prawdy, a nadal ją ignorują, będą bardziej surowo oceniani w dzień sądu, w porównaniu z mieszkańcami tych krajów, gdzie jest niewielki dostęp do Prawdy lub nie ma go w ogóle.

Doświadczenia śmierci- dowód na istnienie Jezusa

 

Dzięki dzisiejszej nowoczesnej technologii medycznej mamy ogromną ilość zgłaszanych przypadków doświadczenia śmierci. Ich badanie stało się szanowaną dziedziną.  Doświadczenia śmierci mają podobny wzór. Pytanie brzmi, jak religia pasuje do tych wzorców?

 

Doniesienia o NDE można podzielić na dwie kategorie: Przyjemne i nieprzyjemne. Najbardziej nieprzyjemne doświadczenia, które zostały zgłoszone, to różnego rodzaju doświadczenia piekielne. Na mojej stronie, w sekcji źródła dodatkowe, są linki do niesamowitych opisów piekielnych doświadczeń NDE. Nie tylko są one fascynujące, ale uważam też, że są ważne i należy je poznać i docenić, aby mieć pełny i jasny światopogląd.  Głupotą byłoby je zignorować.

 

Wierzcie lub nie, wszystkie raporty z kultur innych niż zachodnia są nieprzyjemne. Czy liczy się to jako dowód na chrześcijański światopogląd? Oczywiście, że tak.

 

Oto dwa przykłady indyjskich doświadczeń NDE ze strony badaczy NDE, która promuje reinkarnację i filozoficzny światopogląd New Age. Aby pozostać bezstronnym, po prostu skopiowałem z ich strony dwie pierwsze relacje z NDE, wszystkie one są co najmniej dość nieprzyjemne. Na mojej stronie, clearlywritten.net, w sekcji materiały dodatkowe, jest link, pod którym można przeczytać inne zarejestrowane przez nich przykłady NDE.

1. Doświadczenie śmierci Vasudeva Pandey’a

 

Z Vasudevem Pandey’em dwukrotnie przeprowadzono wywiad- w 1975 i 1976. Urodził się w 1921 roku i niemal umarł w domu z powodu "duru brzusznego" kiedy miał około 10 lat. Vasudev został uznany za zmarłego, a jego ciało zostało już zabrane na miejsce kremacji. Jednak pewne oznaki życia wzbudziły uwagę i został on przeniesiony do szpitala, gdzie lekarze próbowali ożywić go przy użyciu "zastrzyków", co ostatecznie zakończyło się sukcesem. Pozostał nieprzytomny przez 3 dni a później był w stanie opisać takie doświadczenie (jak opowiedział nam w 1975):

 

Dwie osoby mnie złapały i zabrały ze sobą. Poczułem zmęczenie po przejściu części dystansu; zaczęli mnie ciągnąć. Moje stopy stały się bezużyteczne. Siedział tam mężczyzna. Wyglądał okropnie i był cały czarny. Nie miał na sobie ubrania. Ze wściekłością powiedział do swoich pomocników [którzy przyprowadzili Vasudeva]:

 

„Kazałem wam przyprowadzić Vasudeva ogrodnika. Nasz ogród wysycha. A wy przyprowadziliście Vasudeva ucznia.”

 

Kiedy odzyskałem świadomość, Vasudev ogrodnik stał przede mną [najwidoczniej w tłumie rodziny i pracowników, którzy zebrali się wokół łóżka rzekomo martwego Vasudeva]. Był zdrowy i rześki. Ludzie zaczęli go drażnić, mówiąc: "Teraz Twoja kolej." Wydawał się dobrze spać w nocy, ale następnego dnia rano był martwy."

 

W odpowiedzi na pytania dotyczące szczegółów Vasudev powiedział, że "czarny człowiek" mia kij i używał wulgarnego języka. Vasudev rozpoznał w nim Yamraja, hinduskiego Boga zmarłych. Powiedział, że został "przyprowadzony z powrotem" przez tych samych dwóch mężczyzn, którzy na początku zabrali go do Yamraja. Matka Vasudeva, która zmarła przed wywiadem, była pobożną kobietą, która czytała pisma święte zawierające opisy Yamraja. Już jako mały chłopiec, przed swoim doświadczeniem  śmierci, Vasudev dość dobrze znał Yamraja.

2. Doświadczenie śmierci Durga Jatava

 

Wywiad z DurgaJatav, człowiekiem około 50- letnim, został przeprowadzony w listopadzie 1979 i ponownie 3 miesiące później. Około 30 lat wcześniej, przez kilka tygodni chorował na tyfus. Kiedy jego ciało od kilku godzin "było zimne", jego rodzina uznała go za martwego. A jednak ożył i na trzeci dzień opowiedział swojej rodzinie, że  10 osób zabrało go do innego miejsca. Próbował uciec, ale odcięli mu nogi w kolanach, aby zapobiec ucieczce. Został przewieziony do miejsca, gdzie były stoły i krzesła i 40-50 siedzących osób. Nikogo nie rozpoznał. Spojrzeli na jego "papiery", zobaczyli, że jego nazwiska nie ma na liście i rzekli: "Dlaczego go tu przynieśliście? Zabierzcie go z powrotem." Na to Durga odpowiedział, „Jak mam wrócić? Nie mam nóg." Następnie pokazano mu kilka par nóg, rozpoznał własne i zostały one ponownie przymocowane. Potem został odesłany z powrotem z poleceniem, aby nie "rozciągał" (zginał?) kolan, żeby mogły się naprawić. Starsza siostra Durga, z  którą również przeprowadzono wywiad, potwierdziła jego pozorną śmierć i odrodzenie.

 

Kilka dni po ożywieniu Durgi jego siostra i sąsiad zauważyli na jego kolanach znaki, których wcześniej nie było Te fałdy - lub głębokie szczeliny - które pojawiły się na jego skórze z przodu kolan były nadal widoczne w 1979. Nie było krwawienia ani bólu w kolanach innego niż dyskomfort spowodowany wypełnianiem przez  Durgę  "instrukcji" aby trzymał kolana w stałej pozycji. Zdjęcia rentgenowskie wykonane w 1981 roku nie wykazały żadnych nieprawidłowości pod powierzchnią skóry.

 

Durga nie słyszał o takich doświadczeniach zanim sam tego nie doświadczył. Nie widział swojego ciała z jakiejś innej pozycji w przestrzeni. Powiedział później, że to doświadczenie było jak sen; Niemniej jednak twierdził, że wzmocniło to jego wiarę w Boga.

 

Jednym z informatorów w tej sprawie był wódz wioski w której mieszkał Durga, który powiedział, że w czasie doświadczenia Durgi, inna osoba o tym samym nazwisku zmarła w Agrze, około 30 km stamtąd; jednak ani Durga, ani jego starsza siostra niebyli w stanie tego potwierdzić .

Ten schemat bycia  zabranym przez złych ludzi lub istoty powtarza się na całym świecie. Wiele opisów idzie dalej niż początkowa faza bycia zabranym, w głębsze sfery piekielnego doświadczenia.

 

Z drugiej strony, przyjemne doświadczenia odnotowywane na Zachodzie najczęściej obejmują spotkanie zmarłych członków rodziny, którzy kazali im wrócić. Osoby te twierdzą, że wrócili ze względu na więzi miłości i obowiązku w stosunku do żywych, lub też mówią, że powiedziano im, że to nie jest jeszcze ich czas by umierać. To nigdy nie jest doświadczeniem odnotowanym przez Hindusów. Te zachodnie doświadczenia czasami idą dalej, do głębszych sfer niebiańskiego doświadczenia. Czasami ludzie również doświadczają obecności aniołów i Jezusa.

 

Ostatnie wyjątkowe doświadczenie śmierci jest niezwykle interesujące.  Ten ostatni typ jest rzadki. Są to nieprzyjemne/przyjemne doświadczenia niektórych z przedstawicieli Zachodu, które opisują przeżycie, które jest zgodne z filozoficznym światopoglądem New Age. Zazwyczaj osoby te wracają do świata z misją szerzenia swojej wiedzy i mądrości. Wracają, aby nauczać--nas, którzy jesteśmy rzekomo mniej oświeceni--tego, o co na prawdę chodzi w życiu. Jednym z najbardziej znanych osób, które  doświadczyły śmierci i powróciły, aby nas nauczać jest Eben Alexander. Neurochirurg i były ateista (przed swoim doświadczeniem śmierci), został wykładowcą New Age.

 

W swoim wykładzie na temat doświadczenia NDE opisuje kilka bardzo ciekawych rzeczy. Warto odnotować, że jego doświadczenie zaczęło się nieprzyjemne. Doświadczenie żadnego chrześcijanina nigdy nie rozpoczyna się w ten sposób. Po tej wstępnej, nieprzyjemnej części spotykał anioła, który przekazał mu wszystkie spostrzeżenia i wiedzę na temat życia. I podobnie jak w przeżyciach innych osób doświadczających NDE, które wróciły jako mądrzy nauczyciele New Age, anioł przekazujący mądrość jest kobietą. To jest rzeczywiście pewien trop dla doszukujących się chrześcijan, bo w Biblii wszystkie anioły są płci męskiej. Anioły nie rozmnażają się, nie są zatem potrzebne kobiece anioły.

Najbardziej interesujące w tym, co mówi Alexander, są dwie najważniejsze rzeczy, które Anioł przez niego nam przekazał.  Po pierwsze "nie mamy czym się martwić". Jest to ważne, ponieważ życie jest klasą, do której musimy wracać i kontynuować naszą naukę. Po drugie, "nie możemy zrobić nic złego". I uzasadnienie tego jest takie samo. Jak widzimy, te dwie mądrości są dokładnym przeciwieństwem biblijnej Prawdy. Tak więc, jeden z tych światopoglądów musi być zły. Albo obawiamy się naszej wieczności, i możemy robić źle; albo nie musimy się martwić, i nie możemy zrobić nic złego. Dychotomia nie mogła być wyraźniejsza. (To odwrócenie prawdy, które jest dziełem przeciwnika nie mogło być jaśniejsze). 

 

Innym aspektem wiadomości przekazanej doświadczającemu śmierci wyznawcy New Age jest to, że Bóg jest miłością, i wszyscy potrzebujemy miłości To prawda, że Bóg jest miłością, ale jest on również; sprawiedliwy, święty i prawy. Jakakolwiek religia czy filozofia, która mówi, że miłość jest wszystkim czego potrzebujemy, sprzeciwia się biblijnemu chrześcijaństwu. Obejmuje to dzisiejsze główne denominacje chrześcijańskie.

 

W odniesieniu do pytania, czy nie mamy czym się martwić i czy nie możemy zrobić nic złego, New Age postrzega światopogląd biblijnego chrześcijaństwa jako przestarzały, przytłaczający i nieoświecony. Z drugiej strony, biblijne chrześcijaństwo widzi New Age jako niedojrzałe, narcystyczne i naiwne. Perspektywa New Age nie ma dobrego wyjaśnienia dla  piekielnych lub chrześcijańskich doświadczeń śmierci, jednak   chrześcijańska perspektywa z pewnością może wyjaśnić takie doświadczenie zwolennika New Age. Wyznawcy New Age nie wierzą w zło. Dopuszczają najwyżej to, że mogą istnieć niektóre postaci złych istot. Których, jak twierdzą, są w stanie unikać, ponieważ uważają się za mądrych i oświeconych lub wypełnionych światłem. Jednak chrześcijanin rozumie, że ta arogancja wynika z tego, że są oni podatni na złowrogie oszustwo i demoniczne istoty, które wydają się im istotami światła. Z perspektywy biblijnego chrześcijanina, wyznawca New Age jest właściwie jak dumne dziecko poszukujące niezależności od rodziców, bez żadnej odpowiedzialności przed kimkolwiek poza sobą. W rezultacie zapraszają do swojego życia szatańskie oszustwo.    

 

To wyjaśnienie dla doświadczeń śmierci zwolenników New Age, jest tak naprawdę podstawowym wyjaśnieniem wszystkich fałszywych religii i duchowego oszustwa w naszym świecie. Ta ilustracja i przykład pokazują to, co nazywa się duchową walką. Świat materialny jest po prostu warstwą powierzchniową, lub widocznym wierzchołkiem góry lodowej. Za wszystkim stoi sfera duchowa. Mógłbym napisać wiele stron na ten temat, ale mam miejsce tylko na ten jeden temat doświadczeń śmierci, aby zilustrować zrozumienie tej walki duchowej. Istnieją siły fałszujące i odwracające prawdę, których celem jest odwodzenie uległych od prawdy i zbawienia. Siły te są często bardzo przebiegłe i o znacznie mądrzejsze od nas. Bóg umieścił na świecie oszustwo i zło, aby sprawdzić nas i zobaczyć czy je pokonamy i przejrzymy; czy tez okażemy się słabi, głupi, dumni lub źli i damy się nabrać.

 

2 List do Tesaloniczan 2:11: "Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich, tak iż wierzą kłamstwu, 12 aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość."

 

Gdy ktoś jest uwikłany w duchowe oszustwo, staje się z nim związany, i trudno mu je przejrzeć i zostawić. Jest to duchowe zniewolenie. Tak jak narkoman, który nie może przestać, tak też jest w przypadku osoby uwikłanej w jakąś formę duchowego oszustwa. Tak jak w przypadku narkotyków, doświadcza euforii, a później kryzysu, spadku nastroju, a nawet rozbicia. Co, podobnie jak narkotyki, zmusza ich do powrotu po większą dawkę. W przypadku niewoli duchowej „euforia przybiera postać zwiększonych wewnętrznych odczuć spokoju, wzrostu energii wewnętrznej, poszerzenia wiedzy lub zwiększonych zdolności psychicznych. Inne popularne formy obecne w naszej kulturze to: horoskopy, astrologia, joga, wszelkie formy wróżenia - np. karty tarota, jakakolwiek forma duchowej siły uzdrawiającej, leki psychotropowe i tańczenie do hipnotycznej muzyki.     

 

Intensywność tej duchowej walki zwiększy się znacznie w okresie końca czasów/wielkiego ucisku. Siły nadprzyrodzone staną się tak oczywiste, że ateizm zniknie całkowicie. Dzisiejsza podatność naszego świata na szatańskie duchowe oszustwa wzrasta proporcjonalnie wraz z odchodzeniem naszej kultury od wartości judeo-chrześcijańskich, szczególnie obserwowanej w ostatnich latach. Dziś ludzie są przygotowywani do nadejścia i przyjęcia Antychrysta. Jako przykład podałem wcześniej przytoczone badania pokazujące procent Amerykanów uprawiających dziś jogę. I znowu, gorąco zachęcam do obejrzenia filmów przedstawiających osobiste wyznania na temat jogi, są one w dziale materiały dodatkowe. Zobaczycie jak demoniczne siły stopniowo upominają się o osoby praktykujące jogę i inne fałszywe praktyki duchowe. Im bardziej Zachód oddala się od Boga Izraela, tym większy otrzymuje wyrok w postaci fałszywych religii i fałszywej polityki. Zachód jest duchowo przygotowywany na zbliżające się przybycie Antychrysta. Zwolennicy fałszywych religii i polityki będą czuli więź z tym przywódcą i chętnie za nim podążą. 

Inne Naukowe Dowody na to, że Stwórca jest istotą osobową.

 

Ogólnie rzecz biorąc ilość dowodów na istnienie osobowego Stwórcy i dowody na istnienie Chrystusa są tak wielkie, że aż kłopotliwe. Jednak ci, którzy nie mieli czasu się im przyjrzeć, są nieświadomi. Większość ludzi nie oceniła starannie dowodów. Wielu albo opiera się na typowemu dla naszej kultury przytłaczającemu sprzeciwianiu się nadprzyrodzonemu, lub woli wierzyć w bezosobowego, transcendentalnego, panteistycznego Boga, który nie ingeruje bezpośrednio w sprawy ludzkości. Ateiści nie są otwarci na prawdę ani na żadne dowody, ponieważ Ateizm jest sztywnym systemem przekonań, tak samo dogmatycznym jak każda inna religia. Dlatego, kiedy ktoś pyta ateistów jakie dowody na istnienie monoteistycznego Boga by ich satysfakcjonowały, nie mają na to odpowiedzi, bez wyjątku

 

Na mojej stronie zebrałem opracowane wyjaśnienia niektórych z najlepszych dowodów i linki do z najlepszych źródeł; w tym niektóre naprawdę fascynujące filmy dokumentalne. Bez względu na to, jaki jest wasz światopogląd, jestem przekonany, że będziecie zaskoczeni. Te niesamowite wyjaśnienia naukowych dowodów są krótkie, ze względu na brak miejsca. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia, a także pomocnicze źródła i filmy, znajdziecie na mojej stronie. Musicie odwiedzić moją stronę!

The Signature in The Cell

 

The Signature in The Cell, to tytuł znanej książki Dr. Stephena Meyera, który uzyskał doktorat Uniwersytetu Cambridge z filozofii nauki. "Odkrycie informacji niosących właściwości DNA i RNA to podstawowe wyzwanie dla wszystkich materialistycznych teorii powstania życia. Neo-Darwinizm oraz powiązane z nim teorie ewolucji chemicznej i tym podobne nie przetrwają biologii ery informacji, biologii XXI wieku." Naukowcy odkryli, że DNA jest w gruncie rzeczy oprogramowaniem, tylko bardziej złożonym niż jakiekolwiek inne, do tej pory wymyślone. "Najbardziej fundamentalnym pytaniem w dzisiejszej biologii  jest "skąd wzięła się informacja?" Jak takie skomplikowane programy mogą pochodzić od pierwszych, jednokomórkowych organizmów?  Stwierdzenie, że powstały one w wyniku procesów chemicznych jest jak powiedzenie, że informacje zawarte w gazecie powstały z fizycznych i chemicznych procesów wiążących tusz z papierem. Podobnie jak wszystkie informacje, musiało ono wziąć się z inteligencji. Na ojej stronie znajdziecie więcej informacji na temat projektanta w komórce.

 

Zasada antropiczna jest Prawem ludzkiej egzystencji.

Zgotquestions.com:

Powszechnie wiadomo, że nasze istnienie w tym wszechświecie zależy od licznych kosmologicznych stałych i parametrów, których wartości liczbowe muszą mieścić się w bardzo wąskim zakresie wartości. Gdyby chociaż jedna zmienna była poza tym zakresem, nawet minimalnie, nie istnielibyśmy. Ekstremalne nieprawdopodobieństwo, że tak wiele zmiennych mogłoby się ułożyć tak mocno pomyślnie jedynie przez przypadek, doprowadziło niektórych naukowców i filozofów do wniosku, że to właśnie Bóg opatrznościowo zaprojektował wszechświat  dopasowany do naszych szczególnych potrzeb. Zasada antropiczna mówi,: że wszechświat wydaje się być dostosowany do naszego istnienia.

 

Weźmy na przykład protony. Protony są to dodatnio naładowane cząstki subatomowe, które (wraz z neutronami) stanowią jądro atomu (wokół którego krążą ujemnie naładowane elektrony). Czy to dzięki Opatrzności, czy przypadkowemu szczęściu (w zależności od waszej perspektywy), protony są akurat 1.836 razy większe niż elektrony. Gdyby były trochę większe lub trochę mniejsze, nie istnielibyśmy (ponieważ atomy nie mogłyby uformować cząsteczek których potrzebujemy). Jak to się stało, że protony są 1836 razy większe niż elektrony? Dlaczego nie 100 lub 100.000 razy większe? Dlaczego nie mniejsze? Jak, spośród wszystkich możliwych wariantów, protony osiągnęły ostatecznie odpowiedni rozmiar? Było to szczęście czy inwencja?

 

I jak to jest, że protony niosą dodatni ładunek elektryczny  równy ładunkowi ujemnie naładowanych elektronów? Gdyby protony nie równoważyły elektronów i odwrotnie, nie istnielibyśmy. Nie są one porównywalnej wielkości, ale doskonale wyważone. Czy Natura po prostu natknęła się na tak korzystny związek, czy Bóg zarządził go dla nas?

 

Kolejną ilustracja wszechświata dostrojonego tak, aby mogło istnieć życie, jest siła grawitacji. Wyobraźcie sobie linijkę o jedno calowym przyroście, rozciągniętą przez cały wszechświat, na długości około 14 miliardów lat świetlnych. Linijka reprezentuje możliwy zakres grawitacji. Innymi słowy, siła grawitacji mogła zostać ustawiona gdziekolwiek wzdłuż linijki, ale znajduje się ona dokładnie w takim miejscu, które umożliwia istnienie życia. Gdyby zmienić siłę ciężkości przenosząc ustawienia tylko o jeden cal w porównaniu do całej szerokości wszechświata,  wpływ na życie byłby katastrofalne.  

 

To ustawienie dotyczy nie tylko siły grawitacji, ale wszystkich znanych praw fizyki.

 

Lista tych doskonale dostrojonych zmiennych jest dosyć długa. Bardziej rozbudowana lista znajduje się na mojej stronie internetowej. Będziecie zaskoczeni.

 

Teoria Punktu Omega

 

Z Wikipedii:

 

Punkt Omega to termin, którego [Frank J.] Tipler używa do opisywania kosmologicznego stanu w odległej, właściwej przyszłości wszechświata, który jego zdaniem jest wymagany przez znane prawa fizyki. Zgodnie z tą kosmologią, znane prawa fizyki muszą być wzajemnie spójne, aby inteligentne życie mogło przejąć całą materię we wszechświecie i ostatecznie wymusić jego upadek. Podczas tego upadku moc obliczeniowa wszechświata odbiega do nieskończoności i środowiska emulowane przez tę moc trwają w nieskończoność, ponieważ wszechświat osiąga punktową osobliwość kosmologiczną Ta osobliwość to Punkt Omega Tiplera. W związku z nieskończonością zasobów obliczeniowych odbiegających do nieskończoności, Tipler stwierdza, że w odległej przyszłości społeczeństwo będzie w stanie wskrzeszać zmarłych poprzez naśladowanie wszystkich alternatywnych wszechświatów naszego kosmosu, od Wielkiego Wybuchu. Tipler identyfikuje punkt Omega z Bogiem [szczególnie Judeo-chrześcijańskim Bogiem], ponieważ, jego zdaniem, punkt Omega ma wszystkie właściwości, które są przypisywane Bogu]. Także zmartwychwstanie umarłych w dobie Końca czasów jest główną ideą Judeo-chrześcijańskiej wizji Boga].

Jego książka nosi tytuł ”Fizyka nieśmiertelności”. Co ciekawe, wskazuje on poprawne tłumaczenie, zawarte w przypisach w większości Biblii, odpowiedzi na pytanie o imię Boga, której Bóg udzielił Mojżeszowi na górze Synaj. Zamiast "Jestem kim jestem", tłumaczenie w przypisie brzmi, "Będę kim będę". W tym przypadku Bóg nawiązuje do Swojego przyszłego czasu, jako Omegi - nieskończonej osobliwości na końcu czasu i przestrzeni po Wielkim Kryzysie (przeciwieństwo Wielkiego Wybuchu). Ponadto, Jezus często odnosił się do Królestwa Bożego w czasie przyszłym, na przykład nadchodzące Królestwo Boże.

 

(Ta koncepcja zmartwychwstania umarłych na koniec czasów, który zdaniem Tiplera wynika z matematyki fizyki kwantowej, nie jest zgodna ze światopoglądem uznającym reinkarnację. To jak to jest, że niektórzy ludzie przysięgają, że mają wspomnienia z poprzedniego życia? Jak to się dzieje, że niektóre małe dzieci twierdzą, że miały poprzednie życie? Jak wyjaśniałem wcześniej, odpowiedzią są "silne złudzenia", wynikające z "odmowy miłości do prawdy". Nawet najbardziej znany badacz reinkarnacji, Dr Ian Stevenson, - który przyznaje się do osobistych uprzedzeń wobec duchowości Wschodu - nie wyklucza tej hipotezy. Twierdzi on, że duchowe oszustwa w rzeczywistości mogą być wynikiem jego badań.)

Wydaje się, że nasz świat i wszechświat zostały zaprojektowane dla naszych odkryć naukowych

 

Rzadkie rzeczy niezbędne dla życia w środowisku planetarnym także kreują najlepsze warunki dla odkryć naukowych. Oto niektóre przykłady tej korelacji.

 

Utrzymanie życia na Ziemi - przezroczysta atmosfera, która pozwala nam badać wszechświat. Wcale nie musiało tak być. (Nawiasem mówiąc, prawie połowa wszystkich kosmologów wierzy w osobowego Stwórcę - w wyniku badań w zakresie swojej dziedziny.)

 

Słońce jest czterysta razy dalej od nas niż Księżyc, ale jest również czterysta razy większe niż Księżyc (świeccy naukowcy nazywają to "Wielkim zbiegiem okoliczności"). Dokładna odległość Ziemi od Słońca, wielkość jej księżyca i gwiazdy to czynniki, które kontrolują nie tylko temperaturę naszej planety, nachylenie osi i ruch jej pływów; ale gwarantują również idealne zaćmienia. Zjawiska, które dostarczyły naukowcom bezcennych danych o składzie gwiazd i właściwościach światła.

 

Ziemia jest położona w naszej galaktyce pomiędzy dwoma spiralnymi ramionami, w stosunkowo małym regionie, gdzie możliwe jest życie. W rezultacie możemy cieszyć się doskonałą platformą dla jasnych, niezakłóconych widoków na naszą galaktykę i resztę naszego kosmosu.

 

Wydaje się, Bóg celowo stworzył dla nas środowisko, które pozwala nam odnaleźć Go poprzez kreację, którą po sobie pozostawił. Nasze środowisko sprzyja przeprowadzaniu badań naukowych. Ponownie, nie musiało tak być.

 

Hipoteza Rzadkiej Ziemi

 

Z Wikipedii:

 

W astronomii planetarnej i astrobiologii, Hipoteza rzadkiej Ziemi twierdzi, że pochodzenie życia i ewolucja biologicznej złożoności, takiej jak rozmnażanie czy wielokomórkowe organizmy na Ziemi (a zatem też ludzkiej inteligencji) wymagało nieprawdopodobnej kombinacji  astrofizycznych i geologicznych zdarzeń i okoliczności. Hipoteza twierdzi, że złożone życie pozaziemskie jest bardzo mało prawdopodobnym i niezwykle rzadkim zjawiskiem. Termin "Rzadka Ziemia" wywodzi się z książki zatytułowanej „Rare Earth:Why Complex Life in Uncommon in the Universe” (2000) autorstwa Petera Warda, geologa i paleontologa oraz Donalda E. Brownlee, astronoma i astrobiologa, będących pracownikami Uniwersytetu w Waszyngtonie.

 

Odmienny punkt widzenia przedstawili m.in. Carl Sagan i Frank Drake. Utrzymuje om, że Ziemia jest typową skalistą planetą w typowym układzie planetarnym, znajdującym się w przeciętnym regionie dużej, ale zwyczajnej galaktyki spiralnej.  Biorąc pod uwagę zasadę przeciętności (w tym samym duchu co zasada kopernikańska), wszechświat prawdopodobnie tętni złożonym życiem. Ward i Brownlee twierdzą inaczej: że planety, układy planetarne i regiony galaktyczne, które są tak samo przyjazne dla złożonego życia jak Ziemia, Układ Słoneczny oraz nasz region Drogi Mlecznej, są niezwykle rzadkie.

 

Hipoteza rzadkiej Ziemi twierdzi, że rozwój złożoności biologicznej wymaga wielu przypadkowych okoliczności, takich jak galaktyczna strefa zamieszkiwalna, gwiazda centralna i układ planetarny mające wymagany charakter, dysk protoplanetarny, odpowiedniej wielkości planeta skalista, korzyści olbrzymiego gazowego opiekuna jak Jowisz i duży naturalny satelita [nasz księżyc], warunki potrzebne do zapewnienia, że planeta posiada magnetosfery i płyty tektoniczne , chemia litosfery, atmosfery i oceanów, rola "ewolucyjnych pomp", takich jak ogromne zlodowacenie i rzadkie uderzenia bolidów i to, co doprowadziło do pojawienia się komórek eukariotycznych, rozmnażanie płciowe i eksplozja kambryjska gromad zwierząt, roślin i grzybów. Ewolucja ludzkiej inteligencji mogła wymagać dalszych wydarzeń, które najprawdopodobniej nie miałyby miejsca,  gdyby nie wymarcie troodona ( Cretaceous- Paleogene) 66 milionów lat temu, kiedy zanotowano schyłek dinozaurów jako dominujących kręgowców lądowych.

 

Ward i Brownlee twierdzą, że aby małe skaliste planety mogły umożliwić złożone życie, wartości różnych zmiennych muszą mieścić się w wąskich przedziałach.

 

W rzeczywistości Ward i Brownlee obliczyli te wymagane fortunne okoliczności i sugerują, że jest to bardzo możliwe, że nasza Ziemia jest jedyną planetą we wszechświecie, na której mogło rozwinąć się życie. Richards i Gonzalez doszli do tego samego wniosku w swojej książce, „The Privileged Planet”: How Our Place in the Cosmos is Designed for Discovery.

Czy egocentryzmem jest myśleć, że będziemy żyć w „Końcu czasów”?

 

Wcale nie! W wyniku eksplozji demograficznej, połowa łącznej liczby wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli, żyje dzisiaj. Gdyby Bóg szykował dla ludzkości coś doniosłego to teraz byłby na to dobry czas. W Piśmie Świętym koniec czasów jest opisany jako "przejrzałe plony ziemi". Dodatkowo, biorąc pod uwagę rozkwit technologiczny, który obejmuje technologię niszczenia, możliwe, że potrzebna jest  teraz Boska interwencja. Co więcej, przez trzy pokolenia postmodernistyczne i nihilistyczne wartości doprowadziły do znacznego zepsucia naszej kultury. Z wielu powodów zachodnia cywilizacja jest analogią do ostatnich dni cywilizacji rzymskiej. Fundamenty, które napędzały zachodnią cywilizację, zwłaszcza kraje protestanckie (sukces krajów protestanckich jest sam w sobie dowodem dla chrześcijaństwa), zostały usunięte. Tej cywilizacji brakuje gazu, działa na oparach i zmierza do szoku, który w ciągu jednego dnia spowoduje upadek. I ogólnie rzecz biorąc, samo-objawienie i interwencja Boga w tym czasie mogłyby rozwiązać  wiele problemów na świecie.

Dokładna data początku Godziny ucisku Jakuba/ Wielkiego ucisku/Końca czasów...

Zanim przejdę do tego dokładnego dnia w roku 2017, który jest początkiem Wielkiego ucisku, chciałbym bardzo krótko przedstawić kilka naprawdę niesamowitych znaków/dowodów na to, że Ucisk rozpocznie się w tym 7-letnim cyklu shemitah a rok 2017 rok będzie go otwierał. Ponownie, ten nowy 7-letni okres shemitah rozpoczął się 14 września 2015 r. po zakończeniu ostatniego roku szabatowego, Jubileuszu i Jubileuszu jubileuszy. Będzie to niesamowicie interesujące!

Jezus powiedział do niego, „Jeśli znaków i cudów nie zobaczycie,nie uwierzycie.” Ewangelia św. Jana 4:48. 

 

Święta krowa! -Tajemnica 7 krów

 

Jesienią 2014 Associated Press (która nie jest chrześcijańskim środkiem masowego przekazu) wysłała Ameryce i całemu światu zdjęcie krowy z cyfrą 7 na głowie.

Biblijną bazą jest w tym przypadku Boskie ostrzeżenie dla Egiptu o zbliżających się 7 latach głodu. W Księdze Rodzaju faraon śnił o dwóch zestawach po 7 krów. Znaczenie jest podane Józefowi przez Boga, i on interpretuje mu ten sen. Każda krowa reprezentuje jeden rok. Pierwsze 7 krów odzwierciedla 7 lat dobrobytu Egiptu, a drugi zestaw chorych krów reprezentuje 7 lat nadchodzącego głodu. Kluczowa krowa jest ostatnią krową w pierwszym zestawie 7 krów. Jest to ostatni rok 7 -letniego cyklu shemitah, który opisałem już wcześniej. Oznacza to tez punkt zwrotny od dobrobytu do głodu.  

W jaki dzień AP (świecka prasa) wysyła to niesamowite  zdjęcie krowy z cyfrą 7 na głowie?! Dzień rozpoczynający ostatni rok 7-letniego cyklu shemitah! Żydowski Nowy Rok, 25 września 2014. Biblijny symbol 7-go roku zostaje udostępniony publicznie w pierwszym dniu roku szabatowego.

 

Krowa została nazwana Benjamin, który jest powiązany z Józefem. Krowa urodziła się w pobliżu Pittsburgha, i  ludzie widzieli w tej "dziwnej" krowie znak, że zawodnik NFL, grający z numerem- 7 Ben Roethlisberger- poprowadzi drużynę Pittsburgh Steelers do zwycięstwa w Super Bowl. Co jest współczesnym obrazem Ameryki  - przegapić znak i odnieść go do przyjemności, rozrywki lub sportu. Tak jak przegapienie zwiastunów 11 września.

 Robi się coraz ciekawiej. Dowiedziawszy się o tej krowie, para rolników z Teksasu zdała sobie sprawę, że w tym samym dniu, września 25, 2014 urodziło im się cielę z cyfrą 7 na głowie.

Księga Powtórzonego Prawa 19:15 mówi: "nie przyjmie się zeznania przeciwko nikomu [w sprawie wyroku]." Dwa cielaki są świadkami. Również w śnie Faraona było 14 krów - dwa zestawy po 7. Cielęta te to różne rodzaje krów; jeden to samiec, a drugi- samica. Również, jeśli spojrzeć na cyfrę 7 na pierwszej krowie wygląda ona jakby napisana wymyślnym pismem , co odpowiadałoby pierwszym 7 krowom reprezentującym obfitość. 7-ka u drugiej krowy wygląda jakby niczym nieozdobiona plamka Paschy (krew baranka na drzwiach). Co jest odpowiednikiem głodu i nadchodzącego sądu w śnie faraona.  

Siódma krowa reprezentuje ostrzeżenie o przejściu z obfitości do wyroku na Ameryce, a jego czas proroczo zbiega się z bieżącym 7-letnim cyklem shemitah, w którym ma miejsce początek okresu Wielkiego ucisku i Końca czasów. 

 

Kometa Shoemaker-Levy 9

 

„Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata.” Ks. Rodzaju 1:14

„Jeśli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie.” Ewangelia św. Jana 4:48.

Kometa Shoemaker-Levy 9 jest kolejnym pewnym znakiem i dowodem, że Wielki ucisk rozpocznie się w bieżącym 7-letnim cyklu shemitah. Kometa Shoemaker-Levy 9 była kometą, która pękła w lipcu 1992 roku i zderzyła z Jowiszem w lipcu 1994 r., dostarczając pierwszej okazji do bezpośredniej obserwacji pozaziemskiej kolizji obiektów Układu Słonecznego. Wygenerowała znaczną ilość relacji w popularnych mediach i była uważnie obserwowana przez astronomów na całym świecie. Kolizja dostarczyła nowych informacji na temat Jowisza i podkreśliła jego rolę w zmniejszaniu ilości kosmicznych śmieci w wewnętrznym Układzie Słonecznym.

 

16 lipca 1994 pierwszy fragment uderzył w Jowisza, a w ciągu następnych sześciu dni, obserwowano 21 różne uderzenia, z największym w dniu 18 lipca o 07:33 UTC, kiedy fragment G trafił Jowisza. Uderzenie spowodowało olbrzymią ciemną plamę szeroka na ponad 12.000 km i, jak oszacowano, wyzwoliło energię  równą 6.000.000 megaton  trotylu (600-krotność światowego arsenału nuklearnego). 19 lipca dwa uderzenia, które dzieliło 12 godzin, pozostawiły znaki o podobnej wielkości do tego spowodowanego przez fragment G, a uderzenia miały miejsce aż do 22 lipca, kiedy fragment W uderzył w planetę.

 

Pomimo opublikowanych przewidywań, astronomowie nie spodziewali się zobaczyć kul ognistych w czasie uderzeń i nie mieli pojęcia jak będą widoczne z Ziemi inne atmosferyczne skutki tych uderzeń. Obserwatorzy wkrótce zobaczyli ogromną, ciemną plamę po pierwszym uderzeniu. Punkt był widoczny nawet przez bardzo małe teleskopy i był szeroki na około 6000 km (3700 mil) (jeden promień Ziemi).

 

1994 był rokiem szabatowym. 16 lipca 1994 był również 9-tym dniem Av w kalendarzu żydowskim--dniem klęski Żydów w historii. Kometa uderzyła w 7-mym miesiącu i trwała 7 dni. Jeśli 21 różne fragmenty i uderzenia symbolizują 21 lat lub trzy 7 -letnie cykle shemitah, wskazuje to na rok szabatowy 2014-2015. 2014-2015 jest również rokiem występowania krwawych księżyców, zaćmień i, co ważne, zdarzenia, które miało miejsce w dzień darowania i ostatni dzień tego roku--Elul 29/ 13 Wrzesień2015 – również ostatni dzień Jubileuszu i Jubileuszu jubileuszy. 13 września  2015 był dniem zaćmienia Słońca oraz wtargnięcia izraelskich sił bezpieczeństwa na Wzgórze Świątynne, co dokładniej wyjaśnię za chwilę. To uderzenie komety w planetę, który jest od wieków znana jako Królewska Planeta, jest kolejnym znakiem wskazującym na okres przejściowy i na to, że początek Wielkiego ucisku nastąpi w bieżącym cyklu shemitah. Również znaczenie wystąpienia tego w dniu 9 Av oznacza nieszczęście dla Izraela w następnym 7-letnim cyklu shemitah. Co jest zgodne z proroctwem biblijnym o 7 latach ucisku dla Izraela; które mówi o świecie jednoczącym się przeciwko Izraelowi i Żydom. Co jest z pewnością zgodne z kierunkiem obecnych wydarzeń na świecie dotyczących Izraela i Żydów. 

 

 

Zaćmienia słońca

„...w owych dniach...i sprawię dziwy na górze- na niebie, i znaki na dole-na ziemi... Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krewi, zanim nadejdzie dzień Pański, wielki i wspaniały."  Księga Joela 2:30 oraz Dzieje Apostolskie 2:19

„Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach...”Łk 21:25

Warto w tym momencie przypomnieć bardzo interesujący fakt, że Słońce jest 400 razy większe niż Księżyc i jest również 400 razy dalej, gwarantując doskonałe zaćmienia Słońca. Zjawiska, które dostarczyły naukowcom bezcennych danych o składzie gwiazd i właściwościach światła. Naukowcy nazywają to "Wielkim Zbiegiem Okoliczności."  

 

Zaćmienie 1

Oprócz krwawych księżyców inne bardzo ciekawe zjawisko astronomiczne wystąpiło podczas ostatniego roku szabatowego 2014-2015. Równonoc wiosenna jest tym dokładnym momentem, kiedy wszędzie na świecie dzień i noc mają tę samą długość. To miało miejsce 20 marca 2015 o 22:45 UT. Również tego dnia, szczyt całkowitego zaćmienia przypadł na 9:45 UT.

 

Również 20 marca o zachodzie słońca był pierwszy dzień żydowskiego roku kościelnego - 1 dzień miesiąca Nissan, który jest dniem świętym. Który jest również dokładnym podziałem lub półmetkiem żydowskiego roku kalendarzowego. Tak więc 20 marca był nie tylko znakiem dokładnego podziału dnia i nocy na Ziemi, ale również precyzyjnie podzielił żydowski rok szabatowy. Miał on też miejsce pomiędzy krwawymi księżycami w roku 2014 i 2015, tym samym je rozdzielając.

Co to jest być może najbardziej interesujące to fakt, że ścieżka cienia całkowitego zaćmienia Słońca na powierzchni Ziemi. Jego ścieżka dokładnie oddzieliła Stary Świat od Nowego. Oglądałem symulacje komputerową NASA, to  niesamowite jak dokładny jest  podział na mapie! A szczyt zaćmienia o 9:45 UT jest szczytem podziału na mapie. Aby zrozumieć, co mam na myśli, trzeba obejrzeć wideo, a znajdziecie je na mojej stronie, clearlywritten.net, w sekcji materiały dodatkowe. Niektórzy eschatologowie wnioskują, że symboliczne znaczenie tego geograficznego podziału sugeruje, że w tym nowym cyklu shemitah nastąpi znaczne przesunięcie siły z Nowego świata z powrotem do Starego świata, co byłoby zgodne z biblijnym proroctwem na temat końca czasów i licznymi oznakami zbliżającego się gniewu i sądu dawanymi Ameryce. W tym 11 września i szabatowe dni darowania w 1987, 2001 i 2008. Innym sposobem, w jakim ten symboliczny podział jest boskim ostrzeżeniem, jest związany z bieżącymi próbami podziału Izraela. Które według biblijnych proroctw wydarzy się w tych ostatnich dniach. 

Zaćmienie 2

 

Mimo, że zaćmienia Słońca nie są związane z zaćmieniami Księżyca, drugie zaćmienie miało miejsce w roku szabatowym 2015 - drugim roku tetrady krwawych księżyców, w której zaćmienia Księżyca wypadają w żydowskie święta. Niewiarygodne, że miało to miejsce 13 września, w szabatowym dniu darowania - Elul 29, ostatniego dnia 7-letniego cyklu shemitah i zakończenia Jubileuszu i Jubileuszu jubileuszy. Był to dzień symbolicznego wtargnięcia izraelskich sił bezpieczeństwa na Wzgórze Świątynne i początek niedawnej fali terroryzmu w Izraelu. Był to również przeddzień nowego roku jubileuszowego  2015-2016 i symboliczny znak tego, co ma nadejść w kwestii  żydowskiej kontroli wzgórza Świątynnego. Również tego dnia Niemcy, po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej, zamknęły granicę z Austrią (wraz z innymi krajami UE zamykającymi swoje granice) ze względu na kryzys migracyjny. Który był wymownym ciosem dla polityki otwartych granic i dwóch dekad istnienia samego systemu Schengen. Może to być znak rzeczy, które mają spotkać UE. Dzień szabatowy to dzień upadku tych, którzy popadli w niełaskę, i może symbolicznie wskazywać na zbliżające się załamanie lub rozpad obecnego systemu UE. (Warto zauważyć, że w tym roku szabatowym obydwa zaćmienia Słońca, jak i oba krwawe Księżyce wypadły w ważnych dniach kalendarza żydowskiego. Kolejny nieprawdopodobny zbieg okoliczności.)    

 

Zaćmienie 3    

 

W szabatowym roku 1987, zaćmienie obrączkowe (całkowite zaćmienie, ale z pierścieniem światła) miało miejsce 23 września. 23 września 1987 był to wypadający raz na siedem lat rok szabatowy, lub w dzień darowania - 29 Elul w kalendarzu żydowskim. Kilka dni później wybuchła panika w dzień, który znamy jako Czarny poniedziałek, kiedy Dow odnotował największą w historii jednodniową stratę procentową. W ciągu jednego dnia stracił  22%, co było prawie dwu krotnością drugiej w kolejności największej jednodniowej straty w historii- 12%, która miała miejsce w 1929 r. Przypomnijmy również, że do dwóch największych w historii krachów giełdowych pod względem straconych punktów (2001, 2008) doszło właśnie w szabatowe dni darowania

 

 

Zaćmienie 4

Wielkie Amerykańskie Zaćmienie

 

Jeśli jeszcze nie słyszeliście, najbliższe całkowite zaćmienie Słońca w Ameryce w tym roku będzie najgłośniejszym, najszerzej relacjonowanym przez media i najczęściej oglądanym w historii. Jego ścieżka będzie przebiegać przez całe USA, od wybrzeża do wybrzeża, przez dziesięć stanów, z Oregonu, do Południowej Karoliny, dzieląc Amerykę dokładnie na pół. Na mapie jego ścieżka wygląda niezwykle. Będzie to również pierwsze całkowite zaćmienie Słońca w historii USA, które obejmie samo terytorium USA i żaden inny kraj. Wszyscy w USA zobaczą przynajmniej częściowe zaćmienie. 

Data tego zaćmienia jest bardzo ciekawa. 21 sierpnia 2017 r., pierwszego dnia miesiąca Elul w kalendarzu żydowskim. Początek okresu przebaczenia i pokuty, którego kulminacja wypada 40 dni później, w Dzień Pojednania. Jeśli zaćmienie jest ostrzeżeniem od Boga dla Izraela, aby żałowali za grzechy, jego data jest doskonale dobrana. Zaćmienie może być również interpretowane jako ostrzeżenie dotyczące podziału gruntów. W szczególności ziemi Izraela. Ks. Joela 3:1-2 " Bo oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los Judy i Jeruzalemu, zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Józafata, i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj...." 

 

Zaćmienie 5

Drugie Wielkie Amerykańskie Zaćmienie

Co czyni Wielkie Amerykańskie Zaćmienie w 2017 r. jeszcze bardziej fascynującym jest to, że kolejne wystąpi 7 lat później, w Święto Paschy w 2024 (8 kwietnia). Tym razem zaćmienie przebiega z południa na północ. Umieszczenie ścieżek obu zaćmień nad USA na mapie tworzy wzór X. Bardzo ciekawe jest też to, że punkt na mapie, gdzie one się krzyżują, przypadkowo jest tam, gdzie szczyt pierwszego zaćmienia. Być może jest też tam, gdzie szczyt drugiego zaćmienia, ale nie mam takich informacji.

Miejsce, gdzie krzyżują się ścieżki, i gdzie wypada szczyt pierwszego zaćmienia, jest w samym epicentrum strefy sejsmicznej na linii uskoku w rejonie miasteczka New Madrid. Wiele osób twierdzi, że miało sen o przyszłości, w której Ameryka była geograficznie podzielona na dwie części wzdłuż tej linii, przez wlot oceanu od Zatoki do Wielkich Jezior. Jeśli ich sny są prorocze, może to być wyrok za podział Izraela. I jeśli tak jest, co za chwilę pokażę, 2017 jest początkiem Wielkiego ucisku, to czas drugiego zaćmienia wypadającego 7 lat po pierwszym zgadzałoby się z 70-tym tygodniem z 7 lat Daniela.   

Zaćmienia, 6, 7, 8 i 9

Boski Plan Podziału 

“Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat." Ks. Rodzaju 15:18

Cztery całkowite zaćmienia wystąpiły, lub wystąpią, w pobliżu Izraela. Oto ich ścieżki. 

Nie dość, że Izrael znajduje się w środku obszaru wyznaczonego przez ich ścieżki, jest również środkowy punkt ich terminów. Dokładny punkt środkowy między pierwszym i ostatnim z czterech zaćmień to29 listopada 2016. Jest to dokładna data 69. rocznicy Rezolucji ONZ przyjętej w 1947 r. w celu podzielenia terytorium Mandatu Palestyny. A zatem początek 70-tego roku Jesienne święta w 2017 r. wypadają w trakcie tego 70-tego tygodnia. Czy 70-tydzień z Ks. Daniela rozpoczyna w 2017r. 70-rok tego Planu Podziału? Nie tylko jest to 70 lat od Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ o podziale ziemi, ale też 120 lat od pierwszej konferencji Syjonistycznej, 100 lat od Deklaracji Balfoura dla żydowskiej siedziby narodowej i 50 lat od Wojny 6-dniowej  i przejęcia wschodniej Jerozolimy i Wzgórza Świątynnego.  

 

Plan podziału Palestyny zaproponowany przez ONZ zalecał podział Mandatu Palestyny przed ustaniem brytyjskiego mandatu w Palestynie. 29 listopada 1947 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Plan Podziału 181(II). Rezolucja zalecała utworzenie niezależnych państw- żydowskiego i arabskiego, a w rejonie Jerozolimy utworzenie specjalnego obszaru pozostającego pod międzynarodową ochroną. Plan podziału, czteroczęściowy dokument dołączony do rezolucji, przewidywał zakończenia Mandatu, stopniowe wycofywanie brytyjskich sił zbrojnych oraz wytyczenie granic między dwoma utworzonymi państwami i Jerozolimą. Części I planu przewidywała wygaśnięcie mandatu tak szybko, jak to możliwe i wycofanie się Wielkiej Brytanii nie później niż 1 sierpnia 1948. Nowe państwa miały powstać dwa miesiące po wycofaniu się sił zbrojnych, ale nie później niż do dnia 1 października 1948 roku. Plan starał się rozwiązać sprzeczne interesy i roszczenia dwóch konkurencyjnych ruchów, palestyńskiego panarabizmu i żydowskiego nacjonalizmu lub syjonizmu. Plan został zaakceptowany przez Żydowską Agencję do spraw Palestyny, mimo widocznych ograniczeń. Przywódcy arabscy odrzucili go i wyrazili brak chęci do zaakceptowania jakiejkolwiek formy podziału terytorialnego.  Tuż po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie wybuchła wojna domowa i plan nie został wprowadzony w życie. Do dziś większość Arabów nie akceptuje Żydów na terenie, który postrzegają jako ziemię muzułmańską, i nie akceptuje małego państwa żydowskiego, a świat wciąż próbuje wymusić podział tej ziemi i utworzenie z Jerozolimy międzynarodowego miasta. Jednak Bóg ma ostatnie słowo na Bliskim Wschodzie.  

 

Żydowski rok 5777

To ciekawe, że w kalendarzu żydowskim rok 2017 jest rokiem 5777. Jak już pisałem, cyfra 7 jest cyfrą Boga. Symbolizuje ona dotyk Boga, doskonałość i ukończenie. Podczas zapisywania roku, Żydzi często pomijają cyfrę 5 i po prostu piszą trzy ostatnie cyfry. Jest to zatem rok 777. Rok ukończenia W Biblii cyfra 5 oznacza Bożą łaskę. Tak więc liczba 5777 oznacza koniec Bożej łaski. Jeśli 2017 jest początkiem Wielkiego ucisku, to jest to koniec Kościelnego Wieku. Za chwilę to wyjaśnię, ale to pokrywa się z symboliką roku 5777.

Więcej symboliki jest zawarte w roku 2017, w związku z ważnymi rocznicami jakie w nim wypadają. Jest to 500. rocznica reformacji protestanckiej, 120 lat od pierwszej konferencji Syjonistycznej, 100 lat od Deklaracji Balfoura dla żydowskiej siedziby narodowej, 70 lat od Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i Planu Podziału oraz 50 lat od Wojny 6-dniowej  i przejęcia wschodniej Jerozolimy i Wzgórza Świątynnego.  

2017 (część B) - dokładna data rozpoczęcia Wielkiego ucisku/Końca czasów

CZYTAJCIE DALEJ, ponieważ robi się niesamowicie ciekawie! W miarę czytania będzie coraz ciekawiej!

Święta żydowskie

Jak widać z tajemnicy 9 Av, przywrócenia państwa Izrael w latach jubileuszowych i gospodarczego upadku w 29-tym dniu Elul  - (dzień darowania), Bóg ma kalendarz. Jest to kalendarz hebrajski. Żydowskie święta są wyznaczonymi spotkaniami  w Bożym  kalendarzu odkupieńczej łaski (Księga Kapłańska 23). Święta są typologią, to znaczy, że są symbolicznymi, proroczymi zapowiedziami.  Bóg uwielbia stosować znaki i symbole objawiając się, pełno jest więc ich w Biblii.    

 

Siedem świąt proroczo zapowiedziało nadchodzące rzeczy. Oto trzy 'rodzaje' typologi, które te symboliczne święta zwiastują:

 

Izrael -  Żydzi i ich naród

Jezus - czas Jezusa na ziemi

Jednostka-ścieżka odkupienia jednostki

Aby to zademonstrować, spójrzmy na pierwsze cztery wiosenne święta, zanim popatrzymy na trzy święta jesienne. Te cztery wiosenne święta zbiegły się z dokładnymi datami ważnych wydarzeń podczas pierwszego przyjścia Jezusa i jego ziemskiej posługi. 

 

Święto Paschy - krew baranka

 

 

Izrael - znak krwi baranka nad wejściem do domów Hebrajczyków, pierwsze porozumienie Boga z Hebrajczykami/Izraelem jako jednością i wyzwolenie z Egiptu. Mojżesz jest wybawcą.

 

(Nawiasem mówiąc, Mojżesz wybawca jest typologią dla Jezusa wybawcy; Egipt jest typologią dla świata; niewolnictwo Żydów- dla przywiązania grzesznika do świata, poprzez grzech; Faraon - dla szatana; Duch Święty przeniesiony poprzez krew złożonego w ofierze baranka, którą skrapiane są domy Hebrajczyków i oszczędzenie ich pierworodnego- dla gniewu Boga, spływającego na tych, którzy przyjęli krew Jezusa i jego Ofiarę na Górze Kalwarii.)

 

Mesjasz - nasz Baranek Paschalny i Wybawiciel. Jezus został ukrzyżowany podczas święta Paschy, a świat został wybawiony.

Jednostka - gdy niewierzący jest ocalony dzięki uznaniu Jezusa i tego, co się dokonało na krzyżu. Indywidualne wyzwolenie.

 

Święto Przaśników - przejścia - zaczyn chleba symbolizuje grzech

 

Izrael - Hebrajczycy na pustyni przez 40 lat to Izrael w łonie przekształcającego rozwoju, uczeni przez Boga za pośrednictwem Mojżesza i oczyszczeni z grzechu. (Manna z nieba jest typologią dla duchowego pokarmu, który otrzymujemy, gdy poznajemy Boga, Jego wolę i Jego słowa).

Mesjasz - Jezus w grobie, podczas tych dni świątecznych, przed Jego zmartwychwstaniem i przemienieniem w Swoje zmartwychwstałe ciało.

Jednostka - po uznaniu Jezusa i własnej grzesznej natury człowiek naturalnie zaczyna oczyszczać się z grzechu.

 

Pierwociny-pierwsze przejawy

    

Izrael - Jozue i Hebrajczycy przybywający do Ziemi Obiecanej, narodziny Izraela.

Mesjasz - pierwszy, który zmartwychwstał i przezwyciężył śmierć, w dniu tego święta. Jest on nazywany pierworodnym.

Jednostka - odrodzone życie człowieka wierzącego zaczyna wykazywać pierwsze oznaki zmiany - dobre owoce (Łk 6:43).

 

Święto Zesłania- ustanowienia- Ducha Świętego      

 

Izrael - ustanowienie okresu sędziów, a następnie pierwszych królów. Powstanie Izraela.

Mesjasz - Kościół Jezusa został założony w dniu tego święta, gdy Duch Święty został wylany na uczniów i 3000 Żydów odpowiedziało na pierwsze kazanie Piotra i ogłoszenie Ewangelii.

Jednostka - odkupiona jednostka zaczyna odbierać dary Ducha Świętego.

 

Są to święta wiosenne, które symbolizują pierwsze pojawienie się Jezusa na ziemi jako pokornego pasterza.

 

Zważywszy, że te wiosenne święta są typologią dla wczesnej ziemskiej posługi Jezusa, a terminy tych świąt odpowiadały dokładnie dniom istotnych wydarzeń Jego pierwszej Posługi,  bardzo logiczne jest założenie, że terminy jesiennych świąt również będą dokładnie odpowiadały proroczym dniom Jego Powtórnego przyjścia jako Króla królów i władcy narodów. W związku z tym, dni kalendarzowe następujących trzech jesiennych świąt powinny zbiegać się ze zdarzeniami Drugiego przyjścia :

Święto trąbek - pochwycenie Kościoła (prawdziwych naśladowców Chrystusa), przed Wielkim Uciskiem 

 

Święto trąbek jest również początkiem "Dziesięciu Dni Grozy i Pokuty" w kalendarzu żydowskim, które są typologią Wielkiego ucisku/Końca czasów / Godziny ucisku Jakuba. Święto trąbek jest również znane jako Rosz Haszana, Jom Teruah (Dzień trąbienia), Dzień Krzyku, Dzień Zmartwychwstania, Dzień Koronacji i Ostatnia Trąba. 

Święto Pojednania - Dzień Pana.

Święto Namiotów/Szałasów - coroczny festiwal podczas Tysiącletniego Królestwa Chrystusowego, kiedy wszystkie narody odbywają pielgrzymkę do Świątyni w Jerozolimie, aby świętować z Panem Święto Szałasów (Zachariasz). 

​​

 

Święto trąbek - Pochwycenie

 

1 List do Koryntian Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby - zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność. 

Święto trąbek (Rosz Haszana/Jom Teruah) to święto, które oznacza Nowy Rok w kalendarzu żydowskim. Jest to również ostrzeżenie oraz inauguracja okresu pojednania i Dziesięciu Dni Grozy i Pokuty, które prowadzą do Dnia Pojednania (Jom Kippur). Był to czas "Wielkiego Zgromadzenia", gdy lud Izraela zebrał się w świątyni, aby posłuchać króla czytającego Torę, i zabrzmiało 100 szofarów, z których ostatni został nazwany "ostatnią trąbą". Początek nowego roku i początek święta nie były potwierdzone zanim pierwsze położenie nowiu srebrnego księżyca nie było widziane przez dwóch świadków/kapłanów, w tym czasie zmierzchu, które było nazywane "mgnieniem oka" - momentem, kiedy pierwsze trzy gwiazdy stają się widoczne na nocnym niebie po zachodzie słońca. Na święto/festiwal przeznaczono dwa dni kalendarzowe, a święto określane było za pomocą żydowskiego idiomu, "nikt nie zna dnia ani godziny", bo nikt nie wiedział, w który dzień lub godzinę tych dwóch dni będzie widoczny pierwszy nów księżyca. Z wielu oczywistych względów, następne prorocze zdarzenie  w Bożym kalendarzu odkupienia powinno nastąpić podczas przyszłego Święta trąbek. Pochwycenie boskich świętych do Nieba, oszczędzając ich w czasie Ucisku, które będzie początkiem końca czasów, jest tym kolejnym zdarzeniem.

Wielkie Zgromadzenie Izraelitów w świątyni na Święto trąbek, to typ "Wielkiego Zgromadzenia" przy tronie w Niebie, opisane w NT jako Pochwycenie. Dziesięć Dni Grozy i Pokuty jest typologią dla Wielkiego Ucisku. Inauguracją Dziesięciu Dni Grozy i Pokuty jest Święto trąbek i jest ono typologią dla początku Wielkiego ucisku/Końca czasów; Ostrzeżenie za pomocą szofarów w Święto trąbek symbolizuje ostrzeżenie dla tych, którzy pozostali w tyle, że zostało mało czasu do dnia Pana (którego typologią jest Dzień Pojednania). Kiedy już będzie za późno na skruchę.

 

Święto Trąbek - Rosz Haszana -wypada 21-23 września 2017 r.

​Dni między Świętem trąbek i Świętem Pojednania są nazywane Dniami Grozy i Pokuty. Według przepowiedni biblijnych jest to faktycznie trafny opis dla siedmioletniego Ucisku!

"Bo dla Pana Zastępów nastanie dzień sądu nad wszystkim, co pyszne i wysokie, i nad wszystkim, co wyniosłe, aby było poniżone." (Księga Izajasza 2:12)

Jak ze wszystkim, Bóg ma swój cel. Celem Dni Grozy i Pokuty - Wielkiego ucisku i Godziny ucisku Jakuba - jest obudzenie ludzkości i Izraela, aby pokutowali. To jest Jego ostatnie wezwanie, ostatnia szansa, rozpaczliwa próba obudzenia tych, którzy nadal śpią, aby się obudzili zanim skończy się czas naszej ery wolnego wyboru. Przed pełnym samo-objawieniem Boga w dniu Pana. W ten sposób Jego gniew jest aktem miłości. Podobne  jak 11 września był dniem grozy, który obudził wielu ludzi. Tak jak 11 września, ludzie będą ze zgrozą patrzeć w górę, z tym że to, co się wydarzy będzie zdecydowanie bardziej przerażające i spotka cały świat.

Ks. Amosa 5:18-20: Biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie dnia Pana. Na cóż wam ten dzień? Wszak jest on ciemnością, a nie światłością. To tak, jakby ktoś uciekał przed lwem, a spotyka niedźwiedzia; a gdy wejdzie do domu i opiera rękę o ścianę, ukąsi go wąż  Zaiste, dzień Pana jest ciemnością, a nie światłością, mrokiem, a nie jasnością?  

 

​Pochwycenie (najbardziej niedorzeczne, ale prawdziwe przekonanie chrześcijan)

 

Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że ci, którzy już podążają za Chrystusem, nie będą musieli znosić gniewu. Być prawdziwym naśladowcą Chrystusa oznacza narodzić się ponownie, być uczniem i służyć Panu. Nie wystarczy po prostu wierzyć, jak nominalni "chrześcijanie". To znaczy być wiernym, bezkompromisowym zwycięzcą tego świata, i żyć dla przyszłego Królestwa niebieskiego. Narodzić  się na nowo w pewnym sensie oznacza śmierć „dawnego ja”. Oznacza to otrzymać odrodzonego, przekształconego Ducha Świętego; który rodzi nowe stworzenie z nowymi pragnieniami; który produkuje zewnętrznie widoczne "owoce". To znaczy stale towarzyszyć Panu i Go znać. To wszystko jest biblijne, a jego głębię poznajemy, gdy zaczynamy czytać Ewangelię i Nowy Testament. Coraz częściej tego doświadczamy kiedy dojrzewamy jako uczniowie.    

Starożytny żydowski proces narzeczeństwa na wiele sposobów symbolizuje pochwycenie Kościoła (tych w ciele Chrystusa). Jezus odwołuje się do Swojego Kościoła jako Swojej Oblubienicy i nawiązuje do tradycyjnych żydowskich zaręczyn, aby opisać Jego związek z Oblubienicą.  W  tradycyjnym żydowskim procesie zaręczyn, po oświadczynach Oblubieniec zostawia pannę młodą i powraca do domu Swojego ojca, aby przygotować pokój dla Swojej narzeczonej.

Jan 14:1 Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.

Czas powrotu Oblubieńca do jego narzeczonej miał być niespodzianką. Jego powrót był głośno świętowany, z radosnymi okrzykami i trąbieniem w baranie rogi, co jest kolejnym powodem dla którego Święto trąbek jest typologią Pochwycenia. Co więcej, Oblubieniec zazwyczaj wracał w nocy, a oczekująca go panna młoda zapalała lampy. Jest to analogia lamp zapalanych przez panny czekające na Jezusa  w Przypowieści  o pannach mądrych i głupich. Po powrocie Oblubieńca, zabierał pannę młodą do komnaty weselnej w celu skonsumowania małżeństwa. Jest to typologia końca ery Kościoła, kiedy pochwyceni wierzący i ci, którzy zmarli wcześniej, zostają wskrzeszeni i zamienieni w nieśmiertelne ciała. Następnie, uczta weselna zazwyczaj trwała siedem lat. Jest to typologia przyjęcia weselnego w Niebie z tymi, którzy zostali pochwyceni i wskrzeszeni. Siedem dni symbolizuje siedem lat, przez które Kościół będzie ukryty w swojej ślubnej komnacie kiedy mieszkańcy ziemi będą doświadczać boskiego potępienia. Jak opisano w poniższym fragmencie Starego Testamentu.     

 

Ks. Izajasza 26: 19-21:

 

Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy,

obudzą się i krzykną z radości

spoczywający w prochu,

bo rosa Twoja jest rosą światłości,

a ziemia wyda cienie zmarłych..

Idź, mój ludu, wejdź do swoich komnat

i zamknij drzwi za sobą!

Skryj się na małą chwilę,

aż gniew przeminie.

Bo oto Pan wychodzi ze swojego miejsca,

by karać niegodziwość mieszkańców ziemi,

a ziemia ukaże krew, którą nasiąkła,

i pomordowanych kryć dłużej nie będzie

 

Pozostałe dwa jesienne święta to Święto Pojednania i Święto Namiotów. Święto Pojednania powinno być dniem Pana. Dniem powtórnego przyjścia Pana, wraz z Jego świętymi, którzy zostali porwani i wskrzeszeni przed nadejściem siedmiu lat Wielkiego ucisku. W ten dzień dojdzie do unicestwienia Antychrysta i krajów, które gromadzą się, aby zniszczyć Izrael.  Również jest to dzień, kiedy pozostałości narodu żydowskiego będą "patrzeć na tego, którego przebili", żałować za swoje grzechy i w końcu przyjmą Go jako swojego Mesjasza.

Ks. Zachariasza 12:10: (520 p.n.e.) Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym.  W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo. I płakać będzie [cały] kraj, każda rodzina oddzielnie.:. rodziny z domu Dawida oddzielnie - i ich niewiasty oddzielnie. Rodziny z domu Natana oddzielnie - i ich niewiasty oddzielnie. Rodziny z domu Lewiego oddzielnie -i ich niewiasty oddzielnie. Rodziny z domu Szimejego oddzielnie - i ich niewiasty oddzielnie. I wszystkie pozostałe rodziny, każda rodzina oddzielnie -

i ich niewiasty oddzielnie.

 

Święto Namiotów symbolizuje czas odnowionej społeczności z Bogiem. Święto Namiotów to czas, kiedy On po raz kolejny świętuje ze Swoim ludem, ponieważ rządzi całym światem - Jego Królestwo - w erze mesjańskiej (Ks. Micheasza 4:1-7).

 

Ks. Zachariasza 14:16-19: Wszyscy ci, którzy ocaleją spośród wszystkich ludów, biorących udział w wyprawie na Jerozolimę, rokrocznie pielgrzymować będą, by oddać pokłon Królowi - Panu Zastępów - i obchodzić Święto Namiotów. A te z ludów ziemi, które nie pospieszą do Jerozolimy oddać pokłon Królowi - Panu Zastępów - będą pozbawione deszczu. A jeśli lud Egiptu tam się nie wybierze i tam się nie pokaże, spadną na niego nieszczęścia, jakimi Pan doświadczy narody, które nie przyjdą na obchód Święta Namiotów. Taka więc kara spotka Egipt i wszystkie narody, które nie pójdą na obchód Święta Namiotów.

 

 

Gwiazda Betlejemska

​Niebiosa głoszą chwałę Boga,

dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza.

Dzień dniowi głosi opowieść,

a noc nocy przekazuje wiadomość. Psalm 19:1-2

 

Niedawno wyszło na jaw, że Gwiazda Betlejemska była  prawdziwym zjawiskiem astronomicznym. Dlaczego wcześniej tego nie wiedziano? Po pierwsze, nie mogliśmy wiedzieć jak wyglądały gwiazdy na niebie w czasach starożytnych dopóki nie odkryliśmy matematyki odpowiadającej za ruchy układu słonecznego. Prawa i matematyka odkryte przez Johannesa Keplera  w 1600 są takie same jak prawa i matematyka, których NASA dziś używa. NASA jest w stanie wystrzelić rakietę i dotrzeć do ciała niebieskiego dzięki precyzyjnej matematyce, ruchy ciał niebieskich są bardzo regularne, jak w zegarku. Teraz, przy użyciu nowoczesnego oprogramowania, w jednej chwili możemy zobaczyć jak wyglądało nocne niebo w dowolnym momencie w historii,  możemy również ożywiać niebo.   

​ 

Czy szukanie znaków na niebie jest astrologią?

 

W Biblii astrologia uważana jest za czary. Jednak istnieje różnica między szukaniem znaków w gwiazdach, a twierdzeniu, że kierują one naszym życiem.

 

Ks. Hioba 9:9 [Hiob mówi] On stworzył Niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i Strefy Południa.

​Ks. Hioba 38: 31-32 [Bóg mówi] "Czy połączysz gwiazdy Plejad? Rozluźnisz więzy Oriona Czy wypuścisz o czasie Gwiazdę Poranną? I wywiedziesz Niedźwiedzicę z dziećmi?

 Ks. Izajasza 40: 26 Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto to wszystko stworzył? Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie uchyli. 

Psalm 19:2-5 Niebiosa głoszą chwałę Boga;
     dzieło rąk jego nieboskłon obwieszcza .
  Dzień dniowi głosi opowieść;
    a noc nocy przekazuje wiadomość .
  Nie jest to słowo, nie są to mowy,
    których by dźwięku nie usłyszano.
  Ich głos się rozchodzi na całą ziemię,
    i aż po krańce świata ich mowy.

David używa różnych czasowników aby zilustrować komunikowane się gwiazd. 

W Liście do Rzymian Paweł zadaje retoryczne pytanie, czy Żydzi wiedzieli, że przyszedł Mesjasz . List do Rzymian 10:17-18 "Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy jest słowo Chrystusa. Ale ja pytam: Czy oni [Żydzi] nie słyszeli? Oczywiście, że słyszeli.  „Po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce ziemi ich słowa.” Cytuje tu Davida! Mówi on, że jego ludzie, Żydzi, wiedzieli, bo gwiazdy im powiedziały.

 

Jezus w Ewangelii Łukasza 21:25 „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach...” 

​​

Trzej Królowie (Trzech mędrców) i 9 wskazówek w Ewangelii św. Mateusza 

Prawnik, Robert Larson, przeanalizował tajemnicę Gwiazdy Betlejemskiej i stwierdził, że w Ewangelii Mateusza jest 9 wskazówek, które powinny być odpowiadać tej gwieździe, czymkolwiek ona była. Nie wchodząc zbytnio w szczegóły, omówię kilka głównych punktów. Starożytne zapiski z biblioteki Aleksandryjskiej mówią nam, że magicy ze wschodniej szkoły w Babilonie byli pionierami nauki w tamtych czasach. Prawdopodobnie byli to Żydzi, potomkowie Żydów takich jak Daniel, którzy pozostali po niewoli babilońskiej. Proroctwo w Księdze Daniela 9 dotyczące przyjścia Mesjasza po 173,880 dniach od dekretu Artakserksesa w 445 r. p.n.e., jak wspomniano wcześniej w tym tekście, opisuje trzech króli patrzących w niebo w poszukiwaniu trzech rzeczy: narodzenia; narodu żydowskiego; i władzy królewskiej.

 

Ta teoria Trzech króli wyjaśnia, dlaczego cieszyli się 700- milową podróżą i oddaniem czci królowi żydowskiemu. To również wyjaśnia, dlaczego Herod i pozostali byli zszokowani i nieświadomi gwiazdy/znaku. Herod również poprosił o dokładny czas tej gwiazdy/znaku mimo, że w tamtych czasach nie było zanieczyszczenia świetlnego, a ludzie często spali na zewnątrz na dachach, pod gwiazdami. Gdyby to było oczywiste, jak komety, każdy wiedziałby o tym. Od Mateusza wiemy, że Herod następnie wysłał Mędrców do Betlejem, z powodu przepowiedni w księdze Micheasza dotyczącej Mesjasza, który miał się tam narodzić. Jedną z możliwości, że gwiazda, którą widzieli mędrcy, a inni przegapili, była jedna z  wędrujących gwiazd/planet. Planety - od greckiego słowa „wędrować”.    

 

Czy Jowisz, gwiazda od wieków znana jako "Królewska Gwiazda", może być Gwiazdą Betlejemską? (Jowisz był znany Żydom jako planeta Mesjasza).      

Królewskość

Okazuje się, że jesienią 3 r. p.n.e., roku, w którym gwiazda/znak powinna się pojawić (posługując się dokładną datą śmierci Heroda w 1 r p.n.e. z kopii tekstów Józefa Flawiusza sprzed XVI wieku), ruchy Jowisza spełniły wszystkie 9 wskazówek wymaganych w Ewangelii Mateusza. Najpierw, potrójna koniunkcja Jowisza, królewskiej planety, z Regulusem, królewską gwiazdą, w wyniku ruchu wstecznego. Wyglądało to jakby Jowisz, przechodząc trzykrotnie, tworzył halo lub koronę nad Regulusem. Wyjątkowo rzadki przypadek. To królewskość której szukali Trzej Królowie.  

 Naród żydowski

Z Księgi Rodzaju 49:9-10 dowiadujemy się, że z 12 plemion Izraela, Mesjasz przyjdzie do pokolenia Judy. Dowiadujemy się także, że symbolem plemienia Judy jest lew, a że Mesjasz będzie jak lew. Regulus, gwiazda królewska, znajduje się w gwiazdozbiorze Lwa. Potrójna koniunkcja Jupitera i koronacja Regulusa miały miejsce w gwiazdozbiorze Lwa.  Jest to znak narodu żydowskiego, którego szukali Trzej Królowie.  

Narodziny

 

W kulturze żydowskiej życie zaczyna się w chwili poczęcia. Koronacja znaku królewskiego była znakiem poczęcia. Dziewięć miesięcy później, w czerwcu 2 r. p.n.e., dwie najjaśniejsze gwiazdy na niebie, Jowisz i kobieca planeta-Wenus połączyły się. Pozostały one w tym ułożeniu i rozświetlały się na wzajem tworząc najjaśniejszą gwiazdę jaką kiedykolwiek widziano. O ty, że była to najjaśniejsza gwiazda, astronomowie wiedzą  z matematyki - z prawa Keplera. Patrząc z Babilonu, to połączenie miało miejsce na zachodnim niebie tuż nad Jerozolimą, po zachodzie Słońca. Był to znak narodzenia, którego szukali Mędrcy.  

 

Ostatnia wskazówka w Ewangelii Mateusza jest taka, że gwiazda była na południu kiedy Mędrcy dotarli do Jerozolimy. Betlejem leży 5 mil na południe od Jerozolimy. Rzeczywiście, 2 grudnia 2 r. p.n.e., kiedy patrzyli oni na południe od Jerozolimy, Jowisz był na południowym niebie i nad Betlejem. Ale jak zatrzymał się nad Betlejem? Wyjaśnia to ruch wsteczny. Zadziwiająco, Jowisz zatrzymał się i wszedł we wsteczny ruch nad Betlejem  25 grudnia 2r. p.n.e. nie był dniem urodzenia Jezusa, ale całkiem prawdopodobnie był dniem pierwszego Bożego Narodzenia.  

 

 Znak z Księgi Objawienia 12- Wielki Znak na niebie

Księga Objawienia 12:1-2 Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.  A jest brzemienna i woła cierpiąc bóle i męki rodzenia.

Żaden inny znak w Biblii nie jest nazywany "wielkim znakiem". Znaki mają coś symbolizować. Oczywiście ten fragment jest pełen symboliki i nie może być interpretowany dosłownie. Biorąc pod uwagę fakt, że są wzmianki o księżycu, słońcu i gwiazdach, to znak, który pojawia się w niebie jest znakiem, który pojawia się na nocnym niebie. Podobnie jak Gwiazda Betlejemska, znak ten musi być jakimś rodzajem ułożenia wymienionych ciał niebieskich. Jakie ustawienie ciał niebieskich mogłoby wytłumaczyć ten znak? I jakie jest jego znaczenie?

Odkrycie Gwiazdy Betlejemskiej w 2007 spowodowało, że inni zaczęli przyglądać się pozostałym znakom niebieskim opisanym w Biblii. To, co na temat tego znaku zostało odkryte za pomocą dostępnego oprogramowania astronomicznego jest naprawdę zdumiewające! Po pierwsze, co to oznacza?

 

Ks. Objawienia 12:4-6 „I stanął smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię." Urodziła syna- mężczyznę, który ma rządzić wszystkimi narodami żelazną laską, ale jej dziecko zostało pochwycone do Boga i jego tronu, a Kobieta uciekła na pustkowie, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni.

Bez wchodzenia w zbyt wiele eschatologicznych szczegółów i biblijnych odniesień do końca czasów, wiemy, że kobieta  reprezentuje Izrael. Wiemy również, że smok reprezentuje system Antychrysta, który prześladuje Izrael w ciągu ostatnich dni. Wiemy na przykład, że w połowie Wielkiego ucisku (1260 dni), wiele wyznających Chrystusa Żydów ucieknie z Jerozolimy na pustynię, prawdopodobnie do Petry. Jeśli kobieta i smok symbolizują postaci, w związku z tym "syn-mężczyzna" jest również symbolem czegoś cielesnego. Dlatego mężczyzna- dziecko nie tylko symbolizuje Chrystusa, ale także jego ciało - Kościół. Właściwe zrozumienie Pisma Świętego informuje nas, że w erze mesjańskiej Chrystus  nie będzie rządził "laską żelazną" osobiście, ale za pomocą swojego ciała - Kościoła. 

„...jej dziecko zostało pochwycone do Boga i jego tronu...”

W greckich manuskryptach dla określenia „pochwycone” użyto słowa „harpazo”. Harpazo nie oznacza wstąpienia, ma raczej znaczenie agresywne, brutalne, bardziej jak „zabrać”, lub „wyszarpać”. Przy tłumaczeniu Septuaginty z greckiego na łacinę, Święty Hieronim użył słowa rapio. Od którego otrzymujemy angielski wyraz rapture (pochwycenie/porwanie). Również w tym fragmencie słowo „harpazo”  jest używane w kontekście ratunku. Tak ten fragment jest zatem o Pochwyceniu A ten znak, to znak Pochwycenia! Zrozumienie, że jest to znak Pochwycenia nie jest niczym nowym dla teologów i sięga wieków. Czymś nowym natomiast jest zrozumienie czym tak właściwie jest sam znak. Jeśli jest to znak na nocnym niebie, kiedy wystąpi?

​​

Znak z Księgi Objawienia 12 pojawi się w tym roku...w Święto Trąbek!!!

".. .niewiasta obleczona w słońce..."

Znak z Ks. Objawienia 12 ma wiele szczegółów, które osobno są zwykłe, ale razem wzięte stają się nietypowe. Jak bardzo niezwykłe? Pojawia się tylko raz w całej historii ludzkości! Ponownie wiemy to z prawa Keplera i i nowoczesnego oprogramowania. Kobieta jest reprezentowana przez gwiazdozbiór Panny (Virgo)--Dziewicę. Pierwszą częścią znaku jest Niewiasta obleczona w słońce. Dzieje się to co roku, ale zwęża czas aż do jednego miesiąca w okolicy równonocy jesiennej. Jest ona obleczona w słońce od połowy września do początku października. 23 września 2017 spełnia te wymagania.

 

".. .i księżyc pod jej stopami..."
 

Kolejnym wymogiem jest to, że Księżyc musi być pod stopami Panny. Kiedy Słońce jest w Pannie a jej nogi na wschodzie to Księżyc musi być w nowiu. Kalendarz hebrajski jest księżycowy i Święto trąbek (od zachodu słońca 21 września do zachodu słońca  23 września 2017 r.) przypada na nów. Nów Księżyca w Święto trąbek ustawiony bezpośrednio pod stopami Panny zdarza się przez większości lat, pod warunkiem, że nów nie wystąpił zbyt wcześnie lub zbyt późno w stosunku do równonocy, które to umiejscowiłoby Słońce zbyt wysoko lub zbyt nisko w Pannie. Oprogramowanie astronomiczne pokazuje nam, że Księżyc będzie bezpośrednio pod stopami Panny 23 września 2017 r. Wymóg Księżyca i Słońca zawęża go aż do kilku dni w roku. Pozostałe części znaku muszą się pokrywać z tym czasem jeśli mamy być w stanie obserwować ten znak. 

".. .a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu..."

   

W dniu 23 września 2017 w pobliżu będą cztery planety, które uzupełnią znak i jego wyjątkowość. Merkury, Wenus, Mars i Jowisz odgrywają swoje role. Nad głową gwiazdozbioru Panny jest gwiazdozbiór Lwa. W nim w tym czasie będzie Mars, Wenus i Merkury. Lew jest konstelacją złożoną z dziewięciu podstawowych gwiazd, a z tymi trzema wędrującymi gwiazdami jest w tym momencie 12. A zatem wieniec z gwiazd dwunastu na głowie kobiety/niewiasty. Obecność w tym czasie trzech planet w gwiazdozbiorze Lwa, wraz z pozostałymi przesłankami czyni to niezwykle rzadkim. W połączeniu z ostatnim z elementów poniższego zdjęcia  sprawia, że znak ten wystąpił raz w historii. 

 

„ A jest brzemienna i woła cierpiąc bóle i męki rodzenia...” I porodziła Syna-Mężczyznę...”

Ostatnim elementem znaku jest Jowisz. Jowisz był znany Żydom jako planeta Mesjasza. Przechodzi on przez gwiazdozbiór Panny mniej więcej co 12 lat. Co jest szczególnego w tym czasie, to rzadki ruch wsteczny, który ma miejsce w łonie Panny. Linie łączą gwiazdy Panny tworząc czworobok - jej brzuch/łono. Nie tylko niesamowite jest to, że ten ruch wsteczny utrzymuje Jowisza w jej łonie, ale pozostaje on tam przez 9-10 miesięcy (w zależności od tego, które gwiazdy są połączone, tworząc brzuch/łono), tyle, ile trwa normalna ciąża u ludzi. Niewiarygodne jest to, że Jupiter opuszcza łono Panny na kilka dni przed Świętem trąbek, co daje nam więcej dowodów, że jest znak narodzenia. To narodziny dojrzałego Kościoła dla Nieba po 2000 latach ciąży.

Drugi znak w Księdze Objawienia 12

„I było widać inny znak na niebie: a oto wielki smok barwy ognistej, mający siedem głów i dziesięć rogów,a  na jego głowach siedem diademów.. „A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię.” I stanął smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię." Ks. Objawienia 12:3-4

Argument, że pierwszy znak jest wyraźnie znakiem widocznym w niebiosach, oznaczałby, że  jest on również znakiem widocznym na niebie, a żadnym figuratywnym językiem. Zaraz po Gwiazdozbiorze Panny, na nocnym niebie pojawia się konstelacja Smoka (Draco). Jedna z 48 konstelacji wymienionych przez II-wiecznego astronoma Ptolemeusza i jeden z 88 współczesnych gwiazdozbiorów. Draco to po łacinie smok.

„...smok barwy ognia, mający siedem głów...”

Na głowie Smoka widać cztery gwiazdy, ale trzy z nich są binarne, co daje siedem gwiazd. Najjaśniejszą gwiazdą w konstelacji jest Etamin, co w języku hebrajskim oznacza "długi wąż lub smok". Znajduje się na głowie. Etamin jest czerwonym olbrzymem, będąc definicją czerwonego smoka.

 

".. .i dziesięć rogów..."

Nad głową gwiazdozbioru Smoka jest gwiazdozbiór Wolarza. Jedna z 48 konstelacji wymienionych przez II-wiecznego astronoma Ptolemeusza i jeden z 88 współczesnych gwiazdozbiorów. Wolarz ma kształt rogu i składa się z 10 gwiazd, które reprezentują dziesięć rogów w tych znakach. 

„...a na głowach jego siedem diademów...”

Tuż obok Wolarza, nad głową Smoka, znajduje się w gwiazdozbiór Korona Północna/Corona Borealis. Jedna z 48 konstelacji wymienionych przez II-wiecznego astronoma Ptolemeusza i jeden z 88 współczesnych gwiazdozbiorów. Corona Borealis w języku łacińskim oznacza „Korona Północna." Definicja diademu z Wikipedii "wysadzana klejnotami korona lub opaska noszona jako symbol władzy królewskiej"

„I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię.”

Szczegóły tego opisanego znaku są obecne na niebie w danym czasie. Znak ten różni się od Niewiasty, ponieważ nie ma znaczników czasu takich jak pozycja Słońca, Księżyca i planet. Jednakże, znak ten musi się połączyć ze znakiem Niewiasty, która umiejscawia to w określonym czasie. Jako znak na niebie, jedyne czego potrzebuje to deszcz meteorytów spadający ze Smoka-Drago. 

Istnieje  deszcz meteorów zwany deszczem Drakonidów, który występuje co roku w dniach 7-9 października kiedy Ziemia przechodzi przez ścieżkę pyłu i kurzu zostawioną przez kometę 21P/Giacobini-Zinner, której okres orbitalny to 6,6 lat (EarthSky). Spadające gwiazdy wydają się pochodzić z gwiazdozbioru Smoka, a deszcze spadających gwiazd w 1933 i 1946 były jednymi z największych w ubiegłym wieku. Były wybuchy w 2005, 2011 i 2012 

„I stanął smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię."

Smok i jego głowa są tak idealnie położone, że wydają się czekać na znak narodzin mężczyzny- człowieka z Księgi Objawienia 12:2. Smok reprezentuje tutaj królestwo Antychrysta, upoważnionego przez smoka, węża--szatana.
 

 

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ  nr 2334 

Jeśli Święto trąbek 23 września 2017 to narodziny Kościoła, a wzór Jowisza w łonie Panny je odzwierciedla, niezwykle ciekawe jest to, że dokładnie 9 miesięcy wcześniej (okres ciąży u ludzi), 23 grudnia 2016 r., została przyjęta rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2334, potępiająca prawo Izraela do ich ziemi, w tym stolicy -Wschodniej Jerozolimy. Było to pierwsze takie potępienie, które nie zostało zawetowane przez Stany Zjednoczone. Barack Obama wreszcie pokazał swoje prawdziwe oblicze na odchodnym i zaaranżował za kulisami przyjęcie rezolucji w Wigilię Bożego Narodzenia tak, aby zmniejszyć uwagę mediów. 

Wielkie Amerykańskie Zaćmienie

Należy tu wspomnieć, że Wielkie Amerykańskie Zaćmienie będzie w tym roku miało miejsce na 30 dni przed Świętem Trąbek. I ponownie jest to początek okresu pokuty. To jest dobre miejsce dla Boga, aby dać ostrzeżenie. 

Tetrada krwawych księżyców 2014-2015 wskazuje na Święto Trąbek w 2017.

„I wskażę cuda na niebie...” Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny." (Ks. Joela 2:30-32)

Jakie jest znaczenie tych krwawych księżyców? Jeśli pamiętacie, na początku tego tekstu powiedziałem, żeby zwrócić uwagę na liczbę 1260. Było to po wykazaniu, że rok 1948, w którym narodził się Izrael, jest wyraźnie pokazany w Biblii przez dodanie 1260 lat do 688 AD, kiedy rozpoczęła się budowa Kopuły na Skale, uniemożliwiając tym samym rozpoczęcie Końca czasów. Istnieje 7 fragmentów Księgi Daniela i Księgi Objawienia, które zawierają liczbę 1260. Jednym ze znaczeń tej tetrady jest to, że pierwsza z nich, 15 kwietnia 2014, ma miejsce dokładnie 1260 dni przed Świętem Trąbek przypadającym na 23 września 2017 r.! Istnieje dużo więcej  niesamowitych związków liczbowych między tetradami krwawych księżyców, linki do nich są mojej stronie internetowej w sekcji źródła dodatkowe. 

153 ryby

 

"Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała (J 21:11)

Ewangelia św. Jana, rozdział 21, jest jednym z najbogatszych fragmentów całego Pisma Świętego. Jest pełna symboliki, a jej tematem jest odkupienie. W Piśmie Świętym ryby symbolizują wiernych. Czterech uczniów było rybakami, a Jezus powiedział swym uczniom, że będą rybakami ludzi. Jezus rozpoczął swoją posługę w 28 AD i tym samym rozpoczął swoje starania łowienia ludzi. Gdy jego czas na ziemi się zakończył, dwunastu uczniów zostało apostołami i zostali wysłani, aby szerzyć Ewangelię. Apostołowie nauczyli innych, a oni przekazali nam jej znaczenie. Jezus powiedział, że "Ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona na całym świecie jako świadectwo dla wszystkich narodów, a następnie nadejdzie koniec." Ten czas głoszenia Ewangelii i łowienia wiernych jest to wiek Kościoła, znany również jako era ryb. Ewangelia obeszła już cały świat, i nawet odległe plemiona w Amazońskiej dżungli ją słyszały. A zatem, koniec Kościoła jest bliski. 

Jako jeden z ostatnich i i najbardziej tajemniczych cudów Jezusa, wydaje się to poparciem dla tematu łowienia ludzi, aż do czasu odłowu. Czy Święto Trąbek 2017 jest czasem tego odłowu? 

Co symbolizują 153 ryby? 

Spośród całej symboliki tego rozdziału, nic nie było równie intrygujące, co znaczenie jakie może mieć ta liczba. Teraz mamy dobrą odpowiedź. Jezus rozpoczął swoją posługę w 28 AD. On plus dwunastu uczniów daje 13. Od 28 r. AD do 2017 jest 1989 lat, czyli dokładnie 13 razy 153 lata. Przy tak dużej wielokrotności liczby 153, mało prawdopodobne, aby liczba 2017 była tak dokładnym trafieniem. 2017 nie tylko jest wielokrotnością 153 lat od 28 AD, ale jest też 13-krotnością liczby 153, podobnie jak liczba uczniów plus Jezus na początku (13).

 

Trąba

Wcześniej wspomniałem, że 7 jest  Boską cyfrą odznaczającą dotyk Boga i ukończenie. Warto zauważyć, że w dniu inauguracji, Donald Trump miał dokładnie 70 lat, 7 miesięcy, i 7 dni. W dniu, w którym został wybrany, Benjamin Netanyahu był Premierem Izraela przez dokładnie 7 lat, 7 miesięcy, i 7 dni. Mówiąc o dniu inauguracji, w czasie jego przemówienia  spadł lekki deszcz. Wystarczający jednak, aby część siedzących wokół niego osób wyciągnęła parasole. Przestało padać przed końcem przemówienia. Wielebny Franklin Graham przemawiał do zebranych chwile później i zwrócił uwagę, że "w Biblii, deszcz jest znakiem Bożego błogosławieństwa." Mówiąc o Trumpie, to ciekawe, że został on prezydentem w roku Pochwycenia, które ma miejsce na dźwięk "ostatniej trąby" (1 Kor 15:52). 

Ponownie o 70 tygodniach Daniela

 

Pisałem o tym proroctwie z Księgi Daniela 9 nieco wcześniej. Poniżej jest bardzo ciekawy dodatek do tego proroctwa. 

Ks. Daniela 9:24-25 “Ustalono siedemdziesiąt tygodni nad twoim narodem i twoim świętym miastem, by położyć kres nieprawości, grzech obłożyć pieczęcią i odpokutować występek, a wprowadzić wieczną sprawiedliwość, przypieczętować widzenie i proroka i namaścić to, co najświętsze.

 Ty zaś wiedz i rozumiej: Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima, do Władcy-Pomazańca - siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie; zostaną odbudowane dziedziniec i wał, w czasach jednak pełnych ucisku.."

Ponownie „będzie siedem „siódemek” i sześćdziesiąt dwie siódemki = 69x7 lat= 483 lata

14 marca, 445 p.n.e., Artakserkses Longimanus wydaje dekret odbudowania Jerozolimy i jej murów.

Niedziela Palmowa, 6 kwietnia 32 AD, w czasie swojego Tryumfalnego Wjazdu, Jezus przedstawia się jako Książę.

14 marca, 445 p.n.e. do Palmowej Niedzieli, 6 kwietnia 32 AD jest 173,880 dni = 483 x 360-dniowe lata = 69 x 7 lat

 

Gabriel powiedział do Daniela: "Po 62 tygodniach [plus wcześniejsze 7 tygodni = 69 tygodni]  Mesjasz zostanie zgładzony..."

1465 lat po ukrzyżowaniu Jezusa  oraz zniszczeniu Jerozolimy i Świątyni  w 70 A.D., w 1535 r. Sulejman Wspaniały postanowił odbudować mury Jerozolimy. 

Później, w 1969 AD, w święto Paschy, izraelski Kneset założył JQDC aby odbudować spustoszoną przez wojnę Jerozolimę.

1535 AD do 1969 AD to 434 lata...  62 x 7 lat

49 lat od 1969 r. to 2017... 7 x 7 lat

 

1535 AD do 2017 r. AD to 483 lata = 69 x 7 lat

A zatem 70-ty tydzień z 7 lat Daniela to 2017 do 2024.

Jeśli uważacie te informacje za przekonujące i prawdziwe, a nie otrzymaliście jeszcze Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, następnym krokiem jest otrzymanie daru łaski. Zapraszam, abyście zaprosili Go do swojego serca i zaprowadził was do domu. Aby rozpocząć ten związek, zacznijcie od prostej, pokornej modlitwy, odmawianej ze szczerą skromnością.  Modlitwy uznającej, że jesteście zdesperowanymi grzesznikami potrzebującymi Jego i Jego łaski. Musicie poprosić o przebaczenie za swoje grzechy i szczerze żałować i być wdzięczni. Jedynie przez prawdziwe rozpoznanie kim On jest- kochającym Bogiem, który jest też święty, czysty i prawy- i szczere uznanie, że nie spełniacie Jego standardów, może dojść do pojednania i właściwej relacji. Tylko poprzez prawdziwe żałowanie wasza pokuta będzie szczera i będziecie mieć motywację do tego, aby odejść od grzechu i wieść nawrócone życie. Tylko poprzez życie wypełnione skruchą wasza świątynia, wasze ciało będą oczyszczone, a Duch Święty będzie chciał wejść.  Tylko tam umrze wasze dawne „ja” i na nowo się narodzicie. Aby być prawdziwym uczniem Jezusa i iść wąską ścieżką, musicie być gotowi iść z nim na krzyż, niosąc swój własny krzyż poprzez wyrzeczenie i poświęcenie. Bóg szuka dla siebie „specyficznych ludzi, którzy szukają Go i kochają Go najbardziej na świecie. Poproście Go, aby pomógł wam dowiedzieć się o Nim więcej. Trzeba wierzyć, że Bóg zjednoczył się z ludzkością przez Jezusa. Że przez jego śmierć i zmartwychwstanie, możemy teraz pokonać grzech, który oddziela nas od Boga, jeśli zdecydujemy się  przyjąć Jego dar lub łaskę. A potem, Bóg chce, abyście przekazali to innym.  

 

 

Zachęcam do czytania Ewangelii z wierzącym sercem. Powinniście też być razem z ponownie narodzonymi wierzącymi aby ich zachęcać, uczęszczając do odrodzonego kościoła. Jeśli to rozumiecie, proszę przekażcie to jak największej ilości osób. Chciałbym również poznać waszą opinię i wpływ, jaki ten tekst na was wywarł. Proszę napiszcie do mnie na darrenjacksinbox@gmail.com

 

 

Niech was Bóg błogosławi

bottom of page